Graafikud: avaliku sektori töötajad andsid riigile kui tööandjale hindeks kolme ({{commentsTotal}})

rahandusministeerium Autor: Siim Lõvi /ERR

Avaliku sektori ametite ja ministeeriumite töötajate seas läbi viidud uuringust nähtub, et töötajad on üldjoontes riigi kui tööandjaga rahul, kuid samas on arenguruumi ühtsete eesmärkide seadmisel ning töökeskkonnas, kus loevad töötajate tiitlid ja hierarhia, on palgalõhe spetsialistide ja keskastme juhtide vahel liialt suur. Kokkuvõttes andisid töötajad riigile keskmiseks hindeks 3,6.

Rahandusministeeriumi tellimusel viidi maineagentuuri Instar poolt läbi tööandja uuring "Riigi sisemine maine tööandja 2015". Uuringu esimene etapp keskendus riigi kui tööandja maine uurimisele olemasolevate töötajate hulgas ehk millisena nad näevad riiki ja oma organisatsiooni tööandjana.

Uuringus osalejad andsid 5-punkti skaalal hinnanguid erinevatele väidetele, millest selgusid hinnangud juhtidele, organisatsiooni eesmärkide selgus töötajatele ja töötaja panus nende saavutamisele, kas organisatsiooni väärtused ühtivad töötajate väärtustega, kas organisatsioon väärtustab oma töötajaid, kas töötaja tunneb, et on uhke oma organisatsioonis töötamise üle ja info liikumise kvaliteet organisatsioonis.

Praktiliselt kõigis eelpool esile toodud kategooriates sai kõige kõrgema hinde kultuuriministeerium. Riiklikest asutustest sai kõige positiivsema hinnangu konkurentsi-, põllumajandusamet ja riigikontroll.

Väärtusi mõistetakse

5-punkti skaalal hindasid avaliku sektori töötajad kõige kõrgemalt avaliku sektorite asutuste ja ministeeriumite keskseid väärtushinnanguid ja nende edasi kandumist organisatsioonis andes selles kategoorias riigile kui tööandajale hindeks 4,01. Ligi 70 protsenti vastajatest olid nõus või väga nõus, et nende ja organisatsiooni väärtused ühtivad ning see on tunnetatav igapäevases töös.

Samas pole kõik töötajad kindlad, kas kõik teised organisatsiooni töötajad saavad väärtustest kantud eesmärkidest ühtemoodi aru. Sestap peaks asutus või ministeerium eesmärke täpsemalt sõnastama, et tagada nende ühtne mõistmine. Ühtlasi märkisid töötajad, et tööandja poolt pakutavad väärtused võiks olla inspireerivad ja töötajat isiklikult kõnetavad.

Tervisemured

Üldhindega 3,55 hinnati ministeeriumite ja riiklike asutuste suhtumist töötajasse. Üks kitsaskoht on töötajate tervisesse panustamine, mis võiks uuringus osalenute hinnangul olla palju tõhusam. Töötajad leiavad, et kuna riigi "rahakott" on näiliselt üks, siis oleks riigil mõistlikum panustada ennetavalt, mitte maksta hiljem läbi haigekassa ravikulude eest Seetõttu leiavad ligi veerand avaliku sektori töötajatest, et nende väärtustamisel on veel arengu ruumi. Lisaks arvasid 17 protsenti töötajates, et organisatsiooni lubaduse ja reaalsed tegevused peaksid suuremal määral ühtima.

Kõrge lojaalsus, kuid palju nääklemist Sellegipoolest tunnetavad enamus töötajatest, et soovivad töötada just praeguse organisatsiooni heaks, mitte mujal mõnes teises riigiasutuses. Veelgi enam - 40 protsendi vastanute jaoks on oluline, et nad töötaksid riigi- mitte erasektoris, kuid uuringu koostajate arvates võiks see eelistus olla isegi tugevam.

"Kõrge lojaalsus oma organisatsiooni vastu on ühest küljest positiivne tegur. Teisest küljest ei toeta see riigiasutuste vahelist töötajate liikumist ja horisontaalset arengut," tõdetakse uuringu esitluses. Eraldi on uuringu kokkuvõttes ära märgitud, et töötajaid häirib riigiasutuste vaheline nääklemine, mille vastu aitaks ülesannete ja töövastutuse parem sõnastamine. Nii vähendataks üleliigset bürokraatiat, kasvatataks läbipaistvust ning sünniksid paremini kommunikeeritud selgemad otsused.

Palgalõhe

Seejuures leitakse, et keskastme juhid peaksid oma alluvaid rohkem innustama ja motiveerima ning mitte suhtuma spetsialistidesse kui ainult käsutäitjatesse. Siin peitub ka palgalõhe probleem, kuna paljud uuringu osalenud leidsid, et palkade erinevus spetsialistide ja keskastme juhtide vahel on liialt suur. Vastuoluliselt on uuringus osalenud märkinud, et juhtimise aluseks on võetud oskused ja võimed, kuid 45,9 protsenti vastanutest möönavad siiski, et tähtsat rolli mängivad ka tiitel ja hierarhia.

Juhtimises tunnetatakse kontrolli ja ülevalt alla juhtimist. Samas 44,1 protsenti tunnetab, et juhtimises toetatakse ja kaasatakse töötajaid, kuigi reeglid ja protseduurid on domineerivamad kui paindlikkus ja tulemused. Märkimisväärne on ka see, et sotsiaaldemograafiliste tunnuste osas ilmneb, et kuni 24-aastased töötajad hindavad kõige kõrgemalt nii asutusi kui ka ministeeriumeid.

Uuringust

Maineagentuur Instar viis uuringu läbi eelmise aasta novembri lõpus ning selles osalest 3055 vastajat 72 erinevast riiklikust organisatsioonist. Valim koosnes 69 protsendi ulatuses nais- ja 31 protsendi ulatusest meestöötajatest. Kõige rohkem vastuseid andsid 25 kuni 44 aastased töötajad, kes moodustasid valimist 53 protsenti. 52 protsendil uuringus osalenutest oli üle 10-aastane tööstaaž avalikus sektoris.

Aktiivseimad vastajad olid ametite ja inspektsioonide töötajad, kes moodustasid 57 protsenti vastanutest. Ametitele ja inspektsioonidele järgnesid siseturvalisuse asutused ja ministeeriumid vastavalt 16 ja 13 protsendiga.Fotod ja video: soomuskool viis läbi esimesed CV9035 lahinglaskmised

1. jalaväebrigaadi soomuskool viis sel nädalal keskpolügoonil läbi esimesed jalaväe lahingumasina CV9035EE lahinglaskmised, millest võttis osa kakskümmend masinameeskonna kursusel õppivat Scoutspataljoni A-kompanii kaitseväelast.

Vikerraadio 50
Üleskutse: joonistame Vikerraadio maailmakaardi

Vikerraadio tähistab 3. aprillil 50. sünnipäeva. Suurte pidustuste saatel tahab raadio panna maailmakaardile enda fännid. Selleks oodatakse tervitusi kogu maailmast tekstis, videos või fotos aadressile viker@err.ee.

BLOGI
Paastupäevik | kirjutab Allan: patuga pooleks paastudes

Novaatori paastueksperiment on jõudnud 22. päevani. Selles paastupäeviku sissekandes jagab katsealune Allan oma viimase kahe nädala paastukogemust, mis tema hinnangul on olnud äärmiselt valgustav ning kogemuste rohke.

BLOGI
Ela kaasa! Kukerpillid otsivad kolme nädala jooksul Ameerikast oma juuri

Aprilli alguses tähistab ansambel Kukerpillid 45. sünnipäeva ning selleks puhuks võtavad nad ette kolmenädalase reisi Ameerikasse, et uurida cajun-muusika juuri. Menu hoiab õpperetkel pidevalt silma peal ning vahendab videosid, pilte ja reisiteekonda.