Ei hormoonveistele ja GMO-maisile: ELi-USA vabakaubanduslepe on visa sündima ({{commentsTotal}})

{{1472478466000 | amCalendar}}

Saksa majandusminister tunnistas eile, et EL-i ja USA vahelised läbirääkimised vabakaubandusleppe sõlmimiseks on sisuliselt seiskunud. Eestis loodetakse, et lepingutingimuste arutelu saab uue hoo pärast USA presidendivalimisi ning kadunud pole veel miski.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõdeb, et kuivõrd Eesti turg on väike, sõltume me eeskätt Euroopa Liidu turust, mis omakorda sõltub headest kaubandussuhetest ülejäänud maailmaga. Seetõttu oleks vabakaubanduslepingu sõlmimine Eestile tervitatav.

"Eesti huvides on see, et Euroopal tervikuna läheks hästi. Euroopal tervikuna läheb hästi siis, kui USA-ga saab lihtsalt kaubelda," võttis Palts ERR-i uudisteportaalile kokku. "Eesti enda kaubavahetus Ameerikaga pole väga märkimisväärne kunagi olnud, meie kaubavahetus toimub peaasjalikult teiste EL-i liikmesriikidega."

Palts selgitas, et Eestile oleks vabakaubandusleppel seetõttu kaudsem mõju - kui mõni meie ettevõtete suurpartner Euroopast on aktiivne USA turul, mõjutab see kaude ka meid. Ta tõdes, et ehkki ta ei ole Eesti ettevõtjate seas kohanud lepingu suhtes just eufoorilist lähenemist, on üldine seisukoht siiski lepingut toetav, sest mõistetakse, et edukus sõltub turu suurusest.

USA-s on regulatsioone oluliselt vähem kui Euroopas. Ka vabakaubandusleppe läbirääkimised on takerdunud sellesse, et USA ülimalt liberaalne turg ja EL-i ülereguleeritud turg ei suuda leida konsensust, ilma et emb-kumb sellest mingis valdkonnast tugevalt ei kannataks.

Palts usub, et juhul, kui kokkulepet ei sünnigi, on see tugev signaal EL-i konkurentsivõime pihta: "EL-i ühisturg on aastate jooksul oma regulatsioonidega läinud üle piiri. Kui mingid regulatsioonid Euroopas lähevad lihtsamaks, on see meile igal juhul kasulik."

"Ka kõige mustema stsenaariumi puhul, kui lepingut ei peaks sõlmitama, peame vaatama oma regulatsioonid üle, muidu me ei püsi ülejäänud maailmaga konkurentsis. See oleks väga tugev sõnum kogu Euroopale," viitas Palts EL-i madalale konkurentsivõimele.

Temaga nõustub ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, kes leiab, et ni EL-i kui Eesti põllumajandus- ja toidutootjate seisukohalt on oluline, et läbirääkimiste käigus suudetaks leida võimalusi toiduainetele uute turustusvõimaluste avamiseks ja parema turulepääsu tagamiseks.

"Isegi kui Eesti ekspordimahud USA-sse on tagasihoidlikud, siis EL-i toodete parem ligipääs USA turule võiks tekitada niiöelda rohkem ruumi Eesti toodetele EL-i siseturul," selgitas Sõrmus loogikat.

USA on Euroopa Liidu jaoks kõige olulisem põllumajandus- ja toidutoodete ekspordi sihtturg, kuhu viiakse aastas umbes 19 miljardi euro väärtuses tooteid.

Regulatsioonide rohkus tuleneb liikmesriikide paljususest, kel igaühel on oma ajaloolised, geograafilised ja rahvuslikud eripärad, millega tuleb arvestada. USA-s on regulatsioone oluliselt vähem.

Eeskätt puudutavad regulatsioonid põllumajandusvaldkonda. Barjääre on kahesuguseid: ühed on seotud toiduohutusega, teised bürokraatiaga.

Põllumajandus on ülereguleeritud

Sõrmus nõustub, et EL on ülereguleeritud, mistõttu ei saa tingimustest aru ei tootjad ega tarbijad, kuid samas leiab ta, et toiduohutust puudutavad nõuded on põhjendatud.

"Läbirääkimised peavad olema mõistagi tasakaalus ja ei tohi kahjustada meie tootjate huvisid. Eelkõige on oluline, et läbirääkimistel arvestatakse Euroopa Liidu kõrgete kvaliteedistandarditega," rõhutas Sõrmus. "Me ei näe võimalusi kehtivate GMO ja hormoonide kasutamise reeglite muutmiseks."

"Kas me oleme valmis USA toodetega sellistel tingimustel konkureerima?" küsib Sõrmus.

Suureks probleemiks on ka EL-i kaitstud geograafiliste tähiste küsimus, mis on seatud teatud piirkondade kvaliteettoodetele, et kaitsta neid mujalt pärit imitatsioonide eest - näiteks parmesani juust, feta juust, šampanja ja konjak.

Teisalt nõustub Sõrmus, et bürokraatlikud takistused tuleks läbirääkimiste käigus kõrvaldada, mis puudutavad näiteks ettevõtete tunnustamist, litsentseerimist jms mittesisulist. "Arengud oleksid vajalikud väliskaubanduse organiseerimises - USA peaks käsitlema EL-i kui ühte terviklikku turgu, mitte läbi rääkima 28 liikmesriigiga eraldi."

Piimandussektoris valmistab EL-i eksportööridele muret eelkõige hiljuti USA-s kehtima hakanud toiduohutuse moderniseerimise akt (Food Safety Modernising Act), mille puhul eksportivad EL-i tootjad peavad vastama ennetava kontrolli nõuetele, mis on veel ebaselged. Samuti peab sisseveetava toidu ohutuse eest vastutama importöör, eriti juhul, kui eksporditakse mitmesse osariiki, kus kõikidel on erinevad nõuded.

USA-s kehtivad standardid ei ole kooskõlas ka rahvusvahelise koodeksiga. Näiteks on pooltes USA osariikides keelatud toorpiima tarbimine, peamiseks kaubandusbarjääriks aga on iganenud regulatsioon pastöriseeritud piimale, koorele ja värsketele piimatoodetele, mida väljaspool USA-d on pea võimatu täita.

Uus president võib leppe löögi alla seada

Vabakaubanduslepet valmistati mõlemal pool ookeani ette lootuses, et see saab sõlmimisküpseks Barack Obama presidentuuri jooksul. Nüüd, kus USA on kohe-kohe uut presidenti saamas, on ka vabakaubandusleppe tulevik küsimärgi all. Kui Hillary Clintoni seisukohad on suhteliselt selged - lepet pooldavad, nagu ka Obamal -, siis Trumpi valituks osutumisel ei tea keegi, mis saatus lepet tabada võiks.

"Kui nii peaks juhtuma, et Trump ära valitakse, on määramatust väga paljudes aspektides, kuigi võiks arvata, et Trump ettevõtjana mõistab vabama kaubavahetuse eeliseid. Clintoni korral oleks tulemus ettearvatavam ja selgem," nõustub Palts.

Ta peab leppe sõlmimiseni jõudmist realistlikuks kahe-kolme aasta perspektiivis.

Välisministeerium: läbirääkimised jätkuvad

Ehkki Saksa majandusminister teatas, et läbirääkimised on sisuliselt seiskunud, kinnitab Eesti välisministeerium, et vähemalt formaalselt lähevad need edasi: edasist tegevust arutatakse 22.-23. septembril toimuval kaubandusministrite kohtumisel Slovakkia pealinnas Bratislavas.

Välisministeeriumis loodetakse sisulisele arengule, sest leitakse, et Eestil on sellest pigem võita. 

"Leping on võimalus leppida kokku 21. sajandi kaubandusreeglites – kui me seda võimalust ei kasuta, kasutavad selle ära teised," kommenteeris ministeeriumi pressiesindaja Mariann Sudakov.

"Eesti on väikese majandusega ekspordist sõltuv riik, meie otsene huvi on reeglitel põhineva kaubandussüsteemi edenemine ja turgude, sealhulgas USA turu suurem avatus," ütles Sudakov.

Eestis on USA-sse otse eksportivaid ettevõtteid ligi 700, kelle jaoks leppe korral leeveneks ka bürokraatiareeglid. Eesti suurem huvi USA turul on IT-teenused, laevaehitus, transpordi- ja logistikateenused.

Vabakaubanduslepingus on ligikaudu 30 peatükki, millest ühegi osas ei ole veel konsensust sündinud, ehkki mõnes valdkonnas on arengud olnud kiiremad kui teises.

Praeguseks on toimunud 14 läbirääkimiste vooru, neist viimane 11.-15. juulil Brüsselis.

"Läbirääkimistel on jätkuvalt keerulisemateks teemadeks riigihanked ja teenused, kus USA pole osalt kehtiva seadusandluse ja pädevuste jaotuse tõttu seni näidanud üles valmidust avada oma kohalikku, osariikide tasandil turgu EL-i ettevõtetele," selgitas Sudakov.

Sudakov kinnitas, et kindlasti ei ole ei EL ega USA huvitatud kehtivate tervise- ja ohutusstandardite nõrgendamisest.

Komisjon: kõnelused on jõudmas olulisse faasi

Euroopa Komisjon teatas täna, et kõnelused on jõudmas olulisse faasi ja lepe loodetakse veel sel aastal sõlmida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuigi kõnelused võtavad aega, on protsess pooleli ja Komisjon teeb Atlandi-ülese kaubandusleppe läbirääkimistel järjekindlaid edusamme. Kõnelused on nüüd tõepoolest jõudmas olulisse staadiumi ja meil on pea kõikide peatükkide kohta ettepanekud laual. Tulevase lepingu suhtes on meil head ootused," rääkis Euroopa Komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas.

Komisjoni esindaja ütles samas, et kuigi lepe loodetakse aasta lõpuks sõlmida, ei ole Komisjon valmis ohverdama euroopalikke sotsiaal- ja andmekaitse standardeid.

Nii USA kui ka Euroopa Komisjon on avalikult öelnud, et eesmärgiks on lepe sõlmida, selleni jõudmist takistab aga väga lai teemadering.

"Mida ka kõik osapooled on öelnud, on see, et tahetakse saada kõikehõlmavat lepingut. Praegu ei seata eesmärgiks midagi ära sulgeda, vaid võimalikult paljusid kaupade ja teenuste valdkondi katta," rääkis Ameerika Kaubanduskoda Eestis juhatuse liige Andrus Alber.

"Ametlikult ikkagi ollakse läbirääkimistel. Ma arvan, et vaadata, kus me mingis peatükis täpselt oleme, ei omagi tähtsust. Fakt on see, et järele tuleb anda ja seda mõlemal poolel," kommenteeris riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling.

Ainuüksi ELi-sisesed protsessid võtavad tavaliselt mitu head aastat aega. Siin aga kohtub üks hiiglaslik bürokraatiamasin teisega. Need jahvatavadki aeglaselt, kuid lõplikult pidurdada pole neist praegu kummagi poole huvi.

Toimetaja: Merili NaelMart Luike intervjueeris Indrek Kiisler.Mart Luike intervjueeris Indrek Kiisler.
Luik: Sõõrumaa kaitseb poliitikasse minnes oma ärihuve seaduslikul moel

Valimisliidu "Tegus Tallinn" kampaaniajuht Mart Luik leiab, et pole midagi taunimisväärset, kui valimisliidu ettevõtjast asutaja Urmas Sõõrumaa soov on poliitikas muu hulgas ka oma ärihuve kaitsta.

Marika Priske ja Ainar Ruussaar.Marika Priske ja Ainar Ruussaar.
Priske ebaõnnestunud SKAIS2-st: poliitikud poleks saanud teisiti otsustada

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske tunnistas ERR-i saates "Otse uudistemajast", et on üks vastutavamaid isikuid ebaõnnestunud SKAIS2 projektis. Tema sõnul on küsimus selles, kas tegu on fataalse ebaõnnestumisega või saab sellest midagi õppida.

SAVISAARE KOHTUPROTSESS
UUDISED
Urmas RaagUrmas Raag
EM-il märaga võistlev Raag: täkud võivad hakata mõtlema kuust ja päikesest

Takistussõitja Urmas Raag alustas juba möödunud nädalavahetusel oma ratsu Ibellega teed Rootsi Göteborgi, kus nädala pärast astutakse üles Euroopa meistrivõistlustel.

Erkki RaasukeErkki Raasuke
Nimetamiskomitee tõstis riigifirmade nõukogu liikmete töötasu

Poolte riigifirmade nõukogudes korra majja löönud nimetamiskomitee tõstab konkurentsivõime suurendamiseks nõukogude liikmete palku, kirjutab Eesti Päevaleht.

Urmas SõõrumaaUrmas Sõõrumaa
Linnapeakandidaadid vastavad | Savisaare vari Sõõrumaa valimisliidu kohal

Urmas Sõõrumaa initsiatiivil loodud valimisliit “Tegus Tallinn” on poliitikute jaoks tundmatu suurus. Suve alguses sündinud liit pole nimekirja ega programmi avalikustanud, kuid Kristen Michal, Rainer Vakra ja Martin Helme usuvad, et ettevõtjate liit soovib kinnistada Keskerakonna võimu. 

Munad ja kanad Hollandis Luntereni linnufarmis.Munad ja kanad Hollandis Luntereni linnufarmis.
Mürgimunadest tulenev kahju võib ulatuda üle 150 miljoni euro

Hollandi farmerite ja jaemüüjate hinnangul võib putukamürgiga fiproniil saastunud munadest tulenev kahju ulatuda üle 150 miljoni euro.

Foto on illustreeriv.Foto on illustreeriv.
Tallinna linnapeakandidaadid | uuest võimuliidust on veel vara rääkida

Tallinna linnapeaks kandideerivad erakondade esinumbrid tõdesid ERRile antud intervjuudes, et praegu on uut pealinna võimuliitu vara ennustada, sest pole kindel, kes üldse võistlema tulevad. Samas märgivad kõik kandidaadid peale Taavi Aasa, et Keskerakond on linnatüüri juures väsinud, mistõttu peaks sügisest tööle asuma uus koalitsioon. 

DNA molekul.DNA molekul.
Biohäkkerid lisasid DNA-sse isekäivituva pahavara

DNA-sse on võimalik salvestada määratus koguses informatsiooni. Nii nähakse seda ühe tuleviku kõige paljutõotavama andmekandjana. USA biohäkkerid näitavad nüüd, et DNA-sse saab peita ka pahavara, millega saab ideaaltingimustel üle võtta selle järjestamiseks kasutatavaid arvuteid. See seaks löögi alla näiteks tundlikud terviseandmed.

UUDISED
Apteek.Apteek.
Konkurentsiamet: apteegireformi pole senini piisavalt analüüsitud

2015. aastal apteegireformi kritiseerinud konkurentsiamet on senini seda meelt, et kehtestatud piirangud tuleks üle vaadata ja võimalik, et ka tühistada, sest muudatustest tulenevat kasu pole piisavalt analüüsitud ja konkurentsi need ei paranda.

Kukeseened, herned ja maasikad Keskturul.Kukeseened, herned ja maasikad Keskturul.
Tallinna linnapeakandidaadid | Keskturu uuenemine võtab veel aastaid

Viiest ERR.ee küsitletud linnapeakandidaadist kolm tunnistasid, et pole aastaid Tallinna Keskturul käinud. Samas leidsid kõik, et näiliselt pealinna esituru tiitlit kandev kauplemiskoht peab uuenema, sest nõudlus värske kodumaise kauba järele on olemas. 

SAVISAAR KOHTUS
Kust tuleb väljend „puhas kui prillikivi“?

Edgar Savisaar kasutas tema suhtes esitatud korruptsioonikahtlustusi kommenteerides väljendit „olen puhas kui prillikivi.“ ERR Novaator uuris aga, kust selline väljend tuleb ja mida see õigupoolest tähendab?

VALIMISED TALLINNAS
Indrek Kiisler ERRi raadiouudistest usutleb kõiki Tallinna linnapeakandidaate. Avaldame kandidaatide vastused järgemööda järgmise paari nädala jooksul.Indrek Kiisler ERRi raadiouudistest usutleb kõiki Tallinna linnapeakandidaate. Avaldame kandidaatide vastused järgemööda järgmise paari nädala jooksul.
Tallinna linnapeakandidaadid vastavad: mida teha Tallinna televisiooniga?

Tallinna televisioon on olnud pealinna volikogu opositsioonil pinnuks silmas juba aastaid. Ka tänavustel KOV valimistel ripub Tallinna TV pea kohal kirves, sest vana kolmikliit IRL, SDE ja Reformierakond lubavad võidu korral munitsipaaltelevisiooni stuudios tuled päeva pealt kustutada või kanali erastada, kuid EKRE ja Keskerakond on teist meelt. 

Teaduspoliitika ekspert Jana Kolar soovitab Eestil toetada neid teadusvaldkoni, mis pakuvad tuge siinsele ettevõtlusele.Teaduspoliitika ekspert Jana Kolar soovitab Eestil toetada neid teadusvaldkoni, mis pakuvad tuge siinsele ettevõtlusele.

Ekspert: teaduse ökosüsteemis napib sidusust ja läbipaistvust

Euroopa arutab, kuidas püsida konkurentsis Aasia ja USA-ga. 75 miljardi euro suurust eelarvet on vaja kahekordistada, kuid kui reaalne see tegelikult on? Konkurentsis püsimiseks on vaja lihtsust raha taotlemisel ning suuremat sidusust erinevate institutsioonide vahel, kuid needki näivad ületamatud raskused, selgitab ERR Novaatorile intervjuus tunnustatud Euroopa teadusekspert.

Sügisest on Eestis 213 omavalitsuse asemel 79.Sügisest on Eestis 213 omavalitsuse asemel 79.
Kiirotsing: mis saab koduvalla nimeks pärast haldusreformi?

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

TrompetTrompet
Otse kell 19: klassikakolmapäeva kontsert Tallinna loomaaias

Tallinna loomaaias toimuvad juba mitmendat suve toredad klassikalise muusika kontserdid. Täna pakub rõõmu akordioniduo Aavo Otsa trompetiansambel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.