photo

Siil.err.ee

Kohalikule elanikule

foto
Siil ja tsiviil-sõjaline koostöö

Õppus Siil ei toimu vaid riigimaadel ega kaitseväele eraldatud aladel, seetõttu on üpris tõenäoline, et tekib olukordi, kus tsiviilisikud võivad kokku puutuda õppusel osalejatega. Ootamatuste vältimiseks ja parema koostöö huvides võiks õppusest teada järgmisi asju.

Siil Facebookis