Ministeeriumi järelevalve leidis Muraste kooli töös puudusi ({{contentCtrl.commentsTotal}})

$content['photos'][0]['caption'.lang::suffix($GLOBALS['category']['lang'])]?>
Muraste kool. Autor/allikas: Muraste kool

Haridusministeerium viis Muraste koolis läbi järelevalve, mille käigus leidis ka puudusi.

Haridusministeerium leidis järelevalvemenetluses muu hulgas, et Muraste kooli õppekava, mis on õppe- ja kasvatustegevuse aluseks, ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Peamised puudused on ministeeriumi hinnangul lihtsustatud õppe õppekavas. Ministeerium märkis, et sellest tingituna polnud lihtsustatud õpe korraldatud õpilastele kooskõlas õigusaktidega. Samuti polnud koolis korraldatud lihtsustatud õpe kooskõlas kooli õppekavas sätestatuga.

Samuti tõi ministeerium välja, et kuigi õpetajate ja lapsevanemate rahulolu Muraste kooli tugimeeskonnaga on kõrge, on koolis tagamata koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus.

"Õpilastele vajaliku toe väljaselgitamisel pole alati täidetud õpilase individuaalse jälgimise kaarte ning järjepidevalt kajastatud rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust," lisas ministeerium ja märkis, et kool saab õpilaste arengu hindamise dokumenteerimise, tugimeetmete rakendamise ja haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamise osas oma tegevust parendada.

Samuti tõdes ministeerium, et kool on aastatega kasvanud ning selle tõttu on pidevalt olnud vaja värvata uusi töötajaid, kuid nõutud kvalifikatsiooniga pedagoogide leidmisega on olnud probleeme.

"Õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohti on kokku 27, millest 14,3 ametikohta (53%) on täidetud töötajatega, kelle kvalifikatsioon ei vasta nõetele," kirjeldas ministeerium.

Samas lisab ministeerium, et koolijuhil on olemas tegevuskava, milles on kirjeldatud, kuidas ja keda toetatakse nõuetele vastava kvalifikatsiooni saavutamisel ning igal aastal on lisandunud nõutud kvalifikatsiooniga õpetajaid.

Ministeerium märkis, et koolis tehakse sisehindamist, kogudes rahulolu kohta andmeid, kuid edaspidi vajab arendamist nende andmete põhjal tõenduspõhiselt kooli tugevuste ja parendusvaldkondade tuvastamine.

"Tulevikus peab kool planeerima ja korraldama sisehindamist süsteemsemalt. Nõuetega vastavusse viimist vajab sisehindamise kord."

Ministeeriumi kinnitusel lähtub kool oma tegevust kavandades arengukavast, kuid leiab, et üldtööplaanis peaks olulisemal määral olema kavandatud õppeaasta üldeesmärkidest tulenevad arendustegevused ja ülesanded selleks, et üldtööplaan oleks oma sisult arengukava rakendusakt.

Ministeerium tõi aga välja, et kooli ja hoolekogu töö on olnud tihe ja sisuline.

"Õppenõukogu pole oma koosolekutel analüüsinud õppe- ja kasvatustegevuse ning sisehindamise tulemusi ega teinud parendusettepanekuid. Küll aga osalevad õpetajad (õppenõukogu liikmed) iganädalasel koostöökoosolekul, mille raames hinnatakse ning analüüsitakse oma tegevuste tulemusi ja tehakse järeldusi ning ettepanekuid. Direktor on valdavas osas oma ülesandeid täitnud," lisas ministeerium.

Dokumendis on välja toodud mitmeid positiivseid praktikaid koolis. "Projektõppe sisu ja korraldamine, lepituskomisjoni tegevuse põhimõtted, koostöö lapsevanemate ja hoolekoguga, väärtuskasvatuse teemade käsitlemine klassijuhataja tunnis, uue hindamissüsteemi tõenduspõhine väljaarendamise protsess. Järelevalves toimunud vestlustel tõsteti esile, et kooli töötajate jaoks on kõige tähtsam laste õpirõõm ning kooli meeskond paistab silma ühtsuse ja kõrge koostöövõimega."

Ministeeriumi järelevalve tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, mis näeb ette järelevalvet koolitusloa lõppemise korral.

Eelmisel nädalal lahkus Harjumaal Harku vallas asuva Muraste kooli direktor Priit Jõe pärast pikki erimeelsusi vallavalitsusega ametist. Erimeelsused direktori ja vallavalitsuse vahel algasid koolijuhi sõnul eelmisel sügisel, kui ta oli vallavalitsusega teravalt erinevatel seisukohtadel koolivõrgu arengute osas.

Erimeelsused kulmineerusid tänavu juulis, kui Harku vallavalitsus algatas Muraste kooli suhtes oma järelvalvemenetluse. Ministeeriumi jälrelevalve ei ole valla omaga seotud.

Teisipäeval tegid Muraste kooli 37 õpetajat avaliku pöördumise Harku vallavalitsuse poole koolijuhi Priit Jõe toetuseks.

"Harku vallavalitsuse võimuses on valida Muraste koolile uus koolijuht. Priit Jõe lahkumise tõttu direktori ametikohalt oleme hetkel paradoksaalselt jäänud kaotajaks meie, kooli õpilased ja õpetajad. Vähim, mida me otsustajalt eeldame, on valiku peamise kriteeriumina mitte vallavalitsejate sümpaatia, vaid uue juhi soov ja võimekus juhtida ning arendada Muraste kooli suunas, mis oli eelmise direktori poolt võetud ning õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate poolehoiu võitnud," kirjutasid õpetajad.

"Me ei soovi tulevase õppeaasta eel pingestada niigi keerulist olukorda seoses Muraste kooliga. Ennekõike on meile oluline õpilaste heaolu ning töörahu koolis. Samas ei saa me leppida olukorraga, et vallavalitsuse ja ametnike visioon heast koolijuhist ei ühti meie omaga. Koolijuht on juht parimas mõttes vaid siis, kui tal on õpetajate ja vanemate toetus nagu oli Priit Jõel," lisasid nad.

Toimetaja: Merili Nael

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: