Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise

Vaade Tallinnale.
Vaade Tallinnale. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Neljapäeval läbis Tallinna linnavolikogu istungil esimese lugemise 2021. aasta lisaeelarve, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 106 279 540 euro võrra.

Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna 2021. aasta täpsustatud eelarve mahuks 968 350 637 eurot.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul täpsustatakse ja korrigeeritakse lisaeelarvega tulude ja kulude mahtu. "Ka selleks aastaks kavandatud investeeringutes tehakse mitmeid täpsustusi ja ümberpaigutusi, kuna riigihangete tulemusel on mõne objekti maksumus kavandatust väiksem, mõnel suurem. Samuti kajastub lisaeelarves linna osaluse suurendamine AS-is Tallinna Vesi  ning investeeringuteks antav riigi toetus 8,7 miljonit eurot, mida kasutatakse kahe lasteaia renoveerimiseks," lisas linnavolikogu esimees.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 21,27 miljoni euro võrra, seejuures suurenevad linnakassa tulud 12 miljoni euro ning saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 15,3 miljoni euro võrra, kuid vähenevad linna asutuste omatulud 6,1 miljoni euro võrra. Linna eelarve suurima tuluallika, tulumaksu tulu prognoosi suurendatakse lisaeelarvega kümne miljoni euro võrra, mis on tingitud prognoositust parematest tööturu ja -hõive näitajatest.

Tulenevalt lisaeelarves kavandatud muudatustest suurenevad linna tegevuskulud kokku 19 miljoni euro võrra. Valdkonnad, mille kulud lisaeelarvega enim suurenevad, on sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja linnatransport.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse ette täiendavad vahendid laste hoolekandeks, sealhulgas laste ja perede psühholoogilisele nõustamisele ja teraapiale suunamiseks. Tallinna Perekeskusesse luuakse kaks täiendavat psühholoogi kohta, sest koroonaepideemia on kasvatanud perede vajadust psühholoogilise nõustamise järele. Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel on võimalik osutada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuseid ning arendada neile sobilikku transporditeenust. Ühtlasi lisanduvad Tallinna Lastekodu eelarvesse vahendid tugiteenuste osutamiseks perepõhise asendushoolduse pakkujatele ning puuetega isikute hoolekande kulusid suurendatakse sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Lisaeelarvega nähakse ette ka täiendavad vahendid isikliku abistaja teenuste ja tugiisikuteenuste osutamiseks.

Tervishoiu valdkonnas kasvavad Tallinna Kiirabi tegevuskulud seoses osutatava teenuse mahuga ja koroonapandeemiast tulenevate lisakuludega. Samuti suurendatakse haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamiseks ette nähtud vahendeid seoses vajadusega transportida koroonaviirusesse nakatunuid.

Haridusvaldkonnas on koroonaolukorrast tingituna ja linna rakendatavatest täiendavatest kohatasu soodustustest lasteaedadele ette nähtud 3,3 miljonit eurot. Täiendavad vahendid nähakse ette ka koolistaadionite avamiseks linnaelanikele suveperioodil, Tallinna Kopli Huvikooli uute ruumide rendimakseteks aadressil Kari tn 13 ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse uue filiaali avamiseks sügisel uues Lasnamäe põhikooli hoones.

Kultuurivaldkonnas nähakse ette lisavahendid SA-le Tallinna Lauluväljak lauluväljaku külastuskeskuse avamiseks. Lisaeelarvega suurendatakse kirikurenessansi programmi ja muude restaureerimiste kulusid.

Investeerimisprojektide kulutused vähenevad 4,1 miljoni euro võrra. Mõne objekti puhul vähendatakse ette nähtud kulutusi, sest tööd on viibinud ning eelarvet ei jõuta planeeritud mahus täita. Ühtlasi vähendatakse kulutusi objektidel, mille elluviimine lükkub kas osaliselt või täielikult aastasse 2022 ja tehakse investeeringuobjektide vahelisi ümberpaigutusi.

Eelnõu kohaselt suurendatakse antavate laenude kogumahtu viie miljoni euro võrra seoses vajadusega tagada Tallinna Linnatranspordi AS-i gaasibusside ost ning sellega seotud taristu investeeringute finantseerimine. Linna netovõlakoormuse prognoos lisaeelarvega oluliselt ei muutu, jäädes esialgu planeeritud 35,5 protsendi juurde.

Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni hinnangul on lisaeelarves esindamata vajalikus ulatuses perede ja laste huvid, seda näiteks nii erahuvikoolide toetamise kui ka vene keelt kõnelevatele noortele eesti keele õpetamise osas. Samuti tuleks Isamaa hinnangul suuremas mahus panustada Tallinna teede korrashoidu, samuti korteriühistute toetustesse.

Tallinna 2021. aasta lisaeelarve teine lugemine on kavandatud 22. juuniks, kui toimub linnavolikogu erakorraline istung.

Toimetaja: Merili Nael

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: