Kohtulahendid enne jõustumist avaldav eelnõu läbis esimese lugemise

Maris Lauri.
Maris Lauri. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, mille seadusena vastu võtmisel muutuksid kohtulahendid tulevikus Riigi Teatajas avalikuks kohe pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist.

"Põhiseadus ütleb, et kohtumenetlus peab olema avalik. Samas kajastab see kunagist aega, kui otsus kuulutati suuremalt jaolt kohtusaalis, mitte tänapäeva, kus enamus menetlusi toimub kirjalikus vormis ja avalikkus otsustele enne jõustumist ligi ei pääse. Eelnõu eesmärgiks ongi selle olukorra lahendamine ning kohtulahendite avalikustamisega enne nende jõustumist suurendada kohtumenetluse avalikkust ja kohtupraktika kättesaadavust," ütles Lauri.

Lauri tõi välja, et praegu pääseb avalikkus ligi ainult jõustunud kohtulahenditele, kuid samal ajal ei saa tutvuda jõustumata ja tühistatud lahenditega. Samuti ei ole avalikkusel võimalik osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses otsuse kuulutamisel.

"Seejuures on jõustumata lahendite avalikustamisel väga oluline tagada jätkuvalt eraelu puutumatus, süütuse presumptsioon ja juurdepääsupiiranguga andmete kaitse. Kaitstud peavad olema kõik eriliiki isikuandmed nagu näiteks inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised veendumused, terviseandmed jne," märkis justiitsminister. 

Arvutivõrgus avalikustatud kohtulahendis ei avalikustata füüsilisest isikust menetlusosalise isikuandmeid, v.a süüdistatava ja õigeksmõistetu puhul, kelle nimed ja isikukoodid kuuluvad avalikustamisele. Füüsilisest isikust menetlusosalisel on õigus taotleda oma nime avalikustamist ja õigeksmõistetul on õigus taotleda oma nime avalikustamise lõpetamist. 

Eelnõuga nähakse ette kõigis menetlusliikides jõustumata kohtuotsuste avalikustamine Riigi Teataja veebilehel kohe pärast kohtuotsuse avalikult teatavakstegemist märkega "jõustumata jõustumise ootel". Kui lahend jõustub või tühistatakse, muutub vastav märge automaatselt. Lahend saab uue staatuse "jõustunud" või "tühistatud". 

Lisaks kohtuotsustele kuuluvad eelnõu jõustumisel avalikustamisele ka mitmed kohtu tehtud määrused nagu tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise, korteri- ja kaasomandi ning avalikult kasutatavale teele juurdepääsu, maaparandussüsteemi eesvoolu ja tehnorajatise talumise asjades tehtud määrused. Samuti tuleb ringkonnakohtu ja riigikohtu hagita menetlust lõpetavate määrustele lisaks avalikustada ka samas asjas tehtud maakohtu lahend. 

Eelnõuga võimaldatakse menetlusvälisel isikul esitada kohtutoimikuga tutvumise taotlus kriminaalmenetluses lõpetatud kohtuasjas. Menetlusväline isik peab toimikule juurdepääsu taotlust põhjendama. Ajakirjanduslikul eesmärgil toimikuga tutvumise puhul eeldatakse õigustatud huvi, kuid seda, kas konkreetse toimiku või millise osaga sealt ajakirjanikul tutvuda võimaldatakse, otsustab kohus.  

Õigusemõistmise huvides võib kohtu algatusel teha kohtuistungist ülekande veebilehel. Info ülekande toimumise kohta avalikustatakse Riigi Teatajas. 

Seadus on kavandatud jõustuma 1. augustil 2023. aastal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: