X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Riigil tuleb äpardunud veebilehele kulutatud 100 000 eurost osa maha kanda

Kuvatõmmis (27.07.2023) veebilehe eesti.life uudiste rubriigi alajaotusest. Täpselt samasugune on väljaande uudiste rubriik ka 7. veebruaril 2024.
Kuvatõmmis (27.07.2023) veebilehe eesti.life uudiste rubriigi alajaotusest. Täpselt samasugune on väljaande uudiste rubriik ka 7. veebruaril 2024. Autor/allikas: ERR / kuvatõmmis

Riigi plaan hakata 150 000 euro suuruse toetusraha abil uue ingliskeelse uudisteportaali Eesti.life abil sisserändajaid Eesti ellu paremini sulandama läks vett vedama ja nüüd nõuab siseministeerium portaali omanikfirmalt veerandi toetusraha tagasimaksmist.

2021. aastal algatasid sise- ja kultuuriministeerium Eestit puudutavate ingliskeelsete uudiste veebikeskkonna eesti.life loomise. Veebikülg pidi loodama valdavalt Euroopa Liidu raha eest ja selleks oli ette nähtud 150 000 eurot. Lepingu Ore Meedia OÜ-ga, kes pidi hakkama seda veebilehte looma, sõlmis siseministeerium 2021. aasta detsembris.

Kui praegu sellelt veebilehelt uudiste rubriik avada, on seal teisel kohal teade Edgar Savisaare surmast. Rubriigis "Easy uudised" on siiski kaks veidi värskemat teadet: nupuke õpetajate streigist ja Eesti esimesest medalist iluuisutamises. Värske ja vanema info eristamise teeb keeruliseks asjaolu, et avaldamiskuupäevi uudiste juures ei ole.

Nüüd nõuab siseministeerium Ore Meedialt toetust osaliselt tagasi. 2. veebruaril saatis ministeerium ettevõttele kirja, kus tõi välja, et toetuslepingu kohaselt pidid nad looma meediakanali sisserännanutele, mille tagajärjel oleksid sisserändajad paremini kursis Eesti uudistega, mõistaksid paremini uudiste tähendust siinses kontekstis, Eesti ühiskonda ja kultuuri ning oleksid rohkem kaasatud Eesti ühiskonda.

Ministeerium järeldas aga eelmise aasta veebruaris esitatud lõpparuandest, et toetuse saaja ei ole tulemusi saavutanud, mistõttu jäi projekti eesmärk täitmata.

"Võttes arvesse, et veebiportaalis avaldatud originaalsete uudislugude arvu ei ole võimalik üheselt kindlaks teha (paljud avaldatud artiklid on juba varasemalt avaldatud ajakirjas "Life in Estonia"), sotsiaalmeedia postitusi ei tehtud, meediakanali külastajate arvu kasvu ei ole võimalik hinnata, sisserändajate osakaalu kohta puuduvad andmed ning sisserändajate organisatsioonide esindajatega toimunud kohtumiste kohta puudub piisav tõendusmaterjal, on seatud tulemus olulises osas saavutamata," teatas siseministeerium.

Samuti jäi täitmata eesmärk muuta uudiste tähtsus ja tähendus siinses kontekstis sisserändajatele mõistetavamaks.

Ministeerium sedastas, et sihtrühma esindajatega toimunud kohtumised ja saadud tagasiside ei ole dokumenteeritud ja pole tõendusmaterjali, et uudiste mõistetavus oleks sihtrühma jaoks paranenud, mistõttu on tulemus olulises osas saavutamata.

Siht parandada sisserändajate arusaama Eesti ühiskonnast, kultuurist ja väärtustest saavutati siseministeeriumi hinnangul osaliselt. Kuna toetuse saaja ei esitanud täpsustavat infot ja portaalis pole artiklite juures nende avaldamise kuupäeva, oli aga ministeeriumil raske tuvastada, kas lood ilmusid projekti abikõlblikkuse perioodil ja lisaks puudus tõendusmaterjal sihtrühmaga suhtlemise kohta.

Ka kogukondade suurem kaasatuse tunne jäi siseministeeriumi hinnangul olulises osas saavutamata.

"Võttes arvesse, et avalikkusele kättesaadavatel eesti.life Facebooki ja Instagrami kontol ei olnud projekti lõppedes ühtegi postitust ning toetuse saaja ei esitanud tõendusmaterjali sisserändajate organisatsioonidega toimunud arutelude kohta, on tulemus olulises osas saavutamata," nentis ministeerium.

Kokkuvõtteks leidis siseministeerium, et projekti eesmärki ei saa täidetuks lugeda, kuna neljast oodatud tulemusest on kolm olulises osas saavutamata ning üks saavutatud vaid osaliselt.

Tagasimakse summa ulatub 25 000 euroni

Ore Meediale anti võimalus esitada tuvastatud puuduste kohta vastuväiteid ja seda ettevõte ka tegi. Ore Meedia tegi ministeeriumile ettepaneku toetust mitte tagasi nõuda, sest 17 oodatud tulemusest oli ettevõtte hinnangul täitmata vaid neli.

Lisaks jäi Ore Meedia väitel osa kavandatud tegevustest tegemata lepingu sõlmimise viibimise, vahearuande liiga pika menetlemise ja selle tõttu, et vahemakset ei kantud üle täies mahus. Lisaks mõjutas projekti rakendamist negatiivselt Vene-Ukraina sõda, teatas ettevõte. Ore Meedia esitas ka lisatõendusmaterjali sihtrühmaga toimunud kohtumiste kohta.

Siiski otsustas ministeerium asjaolude ja selgituste hindamise järel toetusrahast osa tagasi küsida. Selle nädala alguses saatis siseministeerium Ore Meediale veel ühe kirja, kus selgitas veelkord toetuse osalise tagasinõude põhjuseid ja tõi välja, et etteheide, nagu poleks nad saanud siseministeeriumist tulenevatel põhjustel projekti elluviimisega alustada, on alusetu, sest tegelikult oli neil võimalik taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast alates toetust kasutama hakata.

Ka oli Ore Meedial ministeeriumi teatel võimalus toetuse kasutamisest loobuda, kui see nende ettevõtte dünaamikaga enam ei sobinud, kuid seda nad ei teinud.

"Kokkuvõtvalt selgitame, et kuigi toote oma kirjas korduvalt välja takistusi projekti tegevuste elluviimisel, ei avaldanud te siseministeeriumile tegevuste elluviimise jooksul kordagi soovi toetuslepingut muuta või ennetähtaegselt lõpetada ja seega toetuse edasisest kasutamisest loobuda /.../ Kuivõrd te seda ei teinud, siis oli teil kohustus projekt kokkulepitult ellu viia," teatas siseministeerium.

Kuna kahju suurust pole võimalik täpselt hinnata, nõuab ministeerium tagasi maksimaalset tagasinõude määra ehk 25 protsenti toetusest.

Projekti kulud olid kokku lõpparuande kohaselt 101 251,47 eurot, millest enne abikõlbmatu summa arvutamist arvestati maha juba vähendatud kulud ja seega kujunes projekti kogukuluks 98 810,47 eurot. Sellest nõuab ministeerium Ore Meedialt tagasi 24 700,37 eurot ja aega makse tegemiseks on neil aega 90 kalendripäeva.

Projekt jäi juba alguses venima

ERR uuris kultuuriministeeriumilt, kas tagantjärele hinnates olid veebilehele seatud ootused ebarealistlikud ning kas kulu, mis riigil tuleb maha kanda, on umbkaudu 75 000 eurot.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja Olga Sõtnik edastas kultuuri ja siseministeeriumi ühise vastuse, kus tõi välja, et toetuse taotlejal oli võimalus arendada välja uus veebiväljaanne, täiendada olemasolevat või teha koostööd olemasolevate väljaannetega ja tulemuste täpsemaks hindamiseks pakkusid mõõdikuid ja sihttasemeid pakkujad ise.

"Paraku ei suutnud Ore Meedia toetuse saamisel võetud kohustusi täita. Projekti käigus tekkisid viivitused ning seejärel teostati planeeritud tegevusi lubatust oluliselt väiksemas mahus. Kontrollinud toetuse kasutamist, jõudis siseministeerium seisukohale, et kuigi meediakanal sisserännanutele loodi, ei saa projekti eesmärki täielikult täidetuks lugeda," teatasid ministeeriumid.

Euroopa Liidu eelarveperiood, millest projekti rahastati, lõppes 31. detsembril 2023. Kasutamata jäänud osa toetusest kantakse Sõtniku sõnul tagasi Euroopa Komisjonile ja riigi kaasfinantseeringu raha riigieelarvesse.

Kui veebilehte looma hakati, põhjendas kultuuriministeerium selle vajadust asjaoluga, et sisseränne Eestisse kasvab ning originaalsisu, mis Eestis toimuvat kajastaks, on vähe. Kuna senised ingliskeelseid uudiseid tootvad väljaanded ei tundnud selle vastu huvi, võitis projekti OÜ Ore Meedia.

Portaaliga oli seotud seitse inimest, kuid kavas oli kaasata ka vabakutselisi autoreid. See pidi töötama uudisteportaali põhimõttel ja looma uut sisu iga päev. Projekt jäi aga venima jäänud ning 2022. aasta oktoobris ei osanud kultuuriministeerium öelda, kas projektiga minnakse edasi või pannakse see kinni.

Mullu juulis kaitses kultuuriministeerium siiski otsust veebileht luua, sest riik peab püüdma siin elavatele ingliskeelsetele inimestele infot jagada, kuid möönis, et oleks vale väita, nagu oleks kõik selle taotlusvooruga ja toetust saanud projektiga hästi läinud.

Varem on Ore Meedia esindaja ERR-ile öelnud, et tegu pole maha visatud rahaga, sest sait jääb püsti ja kõik kirjutatud lood jäävad alles.

OÜ Ore Meedia põhikapitaliga 2500 eurot registreeriti 2021. aasta 13. septembril. Selle 2022. aasta ainus tulu oli 100 000 eurot toetust ning ettevõtte 2022. aasta kahjum oli 8499 eurot.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: