Valitsus on siiani jõudnud täita 35 lubadust ({{contentCtrl.commentsTotal}})

valvurid.
valvurid. Autor/allikas: ee
Möödunud aasta aprillis ametisse astunud valitsuskoalitsioon on oma programmis paika pannud 540 tegevuslubadust, millest on valitsemise valvurite andmetel täidetud 35. Hetkel on valitsusel töös 342 tegevust, kuid alustatud ei ole veel 61-ga.
Valitsuse tegevusprogrammi täitmist jälgivad valitsemise valvurid, kes on veebikeskkonnas www.valvurid.ee jaganud koalitsiooni tegevusplaanid 18 valdkonda ning antud lubaduste täitmise seisu seitsmesse staatusesse: "Pole käivitatud", "Töös", "Tehtud", "Muudetud", "Hilinenud", "Ei ole mõõdetav", "Hindamata".

Valitsemise valvurite andmete kohaselt on energeetika ja keskkonna valdkonnas valitsus paika pannud 56 tegevuslubadust, millest täidetud on seni neli, kuid käivitamata veel üheksa. Töös on valitsusel selles valdkonnas 34 tegevust, nende hulgas praegu aktuaalne taastuvenergia toetuste määra vähendamise arutelu.

Hariduses on valitsus andnud 47 lubadust, mida täita. Siiani on märgitud tehtuks 2 tegevust ning töös on 26. Töös on näiteks maakonnagümnaasiumide väljaarendamine kõigis maakonnakeskustest nn puhta gümnaasiumi, vajadusel riigigümnaasiumina ningtasuta kõrghariduse võimaluse loomine kõigile võimekatele noortele ning muudetakse riikliku koolitustellimuse jaotust.

Eesti üliõpilaskondade liit kommenteerib, et viimase lubaduse kohaselt kaovad alates 2013/2014. õppeaastast sisseastuvate üliõpilaste jaoks riikliku koolitustellimuse kohad ning õppeteenustasu maksmine hakkab sõltuma üliõpilase edasijõudmisest õppekaval. Hariduse valdkonnas ei ole veel käivitatud kokku neli tegevust.

Kodanikuühiskonna valdkonnas on valitsus kavandanud kaheksa tegevust. Täidetud on kaks lubadust. Konkreetsetest tegevustest on valitsus näiteks algatanud ühiskonnas debati valimisea 16. eluaastani viimise üle.

Poliitikauuringute keskus Praxis kinnitas tänavu aprillis, et justiitsministeeriumil on valminud valimisea langetamise küsimuses analüüs "Valimisea langetamine. Valitud välisriikide kogemus ja õiguslikud kaalutlused", samas tõdeb keskus, et valimisea langetamise teemal on arutelud toimunud ka varemalt, mistõttu ei ole koalitsioonileppesse kirjutatud eesmärgi puhul tegemist uue ideega.

Töös on valitsusel neli kodanikuühiskonna valdkonna tegevuslubadust, kuid käivitamist ootab riigi kogutavate vabaühenduste kohta käivate andmete, aastaaruannete ja põhikirjade kättesaadavaks muutmine ning vabaühenduste ja avaliku võimu asutatud ja kontrollitavate mittetulundusühenduste eristamine registris.

Kultuuris on kokku 37 tegevuslubadust, millest täidetud on üks, kuid alustatud ei ole veel kaheksa lubaduse täitmisega. Töös on aga 22 tegevust. Näiteks on aktuaalsetest tegevustest praegu töös filmivaldkonna arengu edendamine, sealhulgas kodumaise filmileviku ning Eesti filmitootmise tehnilise võimekuse arendamine. Lisaks on valitsuses töös loovisikute seaduse muutmine, et lahendada vabakutselistele tunnustatud loovisikutele ravikindlustusega seotud probleem.

44 tegevust on valitsuskoalitsioon kavandanud majanduse ja ettevõtluse valdkonnas. Kokku on selles vallas töös 25 lubadust, näiteks on riik võtnud prioriteediks võitluse kartellide ja monopolidega, kes takistavad konkurentide turulepääsu ja vähendavad sellega majanduse tõhusust ning tõstavad tarbijahindu.

Praxise hinnangul oleks sellise lubaduse puhul aga vaja konkreetsemaid tegevusi, näiteks monopolide auditeerimist, konkurentsiametile lisavahendite andmist või laiemat konkurentsisituatsiooni ja inflatsiooni analüüsi. Majanduses ja ettevõtluses on täidetud kuus lubadust ning käivitamist ootab veel üks tegevus.

Perepoliitikas on valitsusprogrammis ette nähtud 22 tegevuslubadust. Siiani on nendest täidetud üks. Käivitatud ei ole veel neli tegevust, kuid töös on kümme. Täidetud on isapuhkuse taastamine 2013. aastaks. Töös on aga peretoetuste süsteemi muutmine.

"Peretoetuste maksmisel peab edaspidi kehtima põhimõte, et toetatakse rohkem neid, kes reaalselt rohkem abi vajavad ja kellel on rohkem lapsi," on valitsus märkinud oma programmis.

Aasta tagasi tõdes Praxis, et vajadustepõhine lähenemine laste ja perede toetamisel on äärmiselt oluline. Kas ja millised mõjud on sellel reformil tööturukäitumisele, on Praxise hinnangul hetkel raske prognoosida, kuid kindlasti on oluline, et järgnevatel aastatel tegutsetaks perepoliitikas ka teenuste arendamise vallas aktiivselt edasi.

Põllumajanduse ja maaelu valdkonnas kavatseb valitsus täita 21 tegevuslubadust. Siiani on täidetud kaks, kuid töös on 15 tegevust. Näiteks püüab valitsus tagada selle, et Eesti põllumeestele rakenduksid alates järgmisest Euroopa Liidu eelarveperioodist kõigi teiste Euroopa Liidu tootjatega võrdsed konkurentsitingimused. Põllumajanduses ei ole veel alustatud kolme lubaduse täitmisega.

Lõimumise vallas on valitsuskoalitsioon välja töötanud 22 tegevust, millest valmis on praegu üks: lõpule on viidud üleminek eestikeelsele gümnaasiumile. Ametlikult on see küll toimunud, kuid Praxise hinnangul on iseküsimus, mil määral on tegelikkuses eestikeelne aineõpetus rakendunud ning kas ja kuidas on tagatud mitteeesti emakeelega noorte toimetulek Eestis.

Töös on lõimumise valdkonnas 16 tegevuslubadust, näiteks tööjõuvahetuse programmide edasiarendamine, tihendades koostööd töötukassa, SA Meie Inimesed (MISA) ja kohalike omavalitsuste vahel, pakkumaks vähemuspäritoluga töötutele tõhusamat tuge ja õpet. Käivitatud ei ole selles valdkonnas kaks tegevust.

48 lubadust on valitsuskoalitsioon andnud riigikaitses, täidetud on neli ja töös 34 lubadust. Näiteks on valitsus heaks kiitnud veteranidepoliitika.

Sotsiaalkaitse valdkonnas on valitsusel kavas kokku üheksa tegevust, millest tehtud on juba kaks. Näiteks on kehtestatud alates 2013. aasta 1. jaanuarist vanemapension. Sotsiaalkaitses on töös veel kuus lubadust.

16 tegevuslubadust on valitsus andnud spordi valdkonnas. Täidetud on selles vallas üks lubadus: akadeemilises treeneriõppes õppijaile on loodud võimalus taotleda kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali stipendiume. Töös on spordi valdkonnas veel kaheksa, kuid alustada pole jõutud viie tegevusega.

Taristu ja transpordi valdkonnas on kokku 31 tegevuslubadust, millest täidetud on siiani kaks. Käivitatud ei ole veel kahte tegevust, kuid töös on 25. Näiteks käib selles valdkonnas töö Via Baltica ja Rail Baltica rajamisega.

Tervishoius on valitsusel kokku 31 lubadust, neist töös on 25. Näiteks töösolevatest tegevustest vaatab valitsus alkoholi ja tubaka tarvitamise vähendamiseks üle riikliku alkoholi- ja tubakapoliitika ning karmistab karistusi nende alaealistele kättesaadavaks tegemise eest.

Lisaks kavatseb valitsus arendada välja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise süsteemi, et ennetada kroonilise alkoholisõltuvuse väljakujunemist ning tagada ravi ja rehabiitatsiooniteenused motiveeritud alkoholist loobujatele. Poliitikauuringute keskus Praxis selgitas oktoobris, et seni ei ole sotsiaalministeerium avalikkusele tutvustanud alkoholi- ja tubakapoliitikas ettevalmistatavaid muudatusi.

"Valitsuse tegevuskava kohaselt on täitmise tähtajaks 2012 IV kvartal. Seega on tegevuse tähtaegne täitmine muutumas küsitavaks. Kindlasti oleks vajalik nendes valdkondades tehtavate poliitiliste muudatuste ettevalmistavas faasis alustada avalikke diskusioone," märkis Praxis. Tervishoiu valdkonnas pole käivitunud veel kolm tegevust.

Valdkonnas "Turvalisus, julgeolek, õiguskaitse" on valitsusel 53 tegevuslubadust, neist tehtud on neli, kuid käivitamata on veel kuus tegevust. Töös on aga 28 tegevuslubadust. Näiteks on praegu aktuaalne arutelu korrakaitsjate väljaõppe parandamise ja uue Sisekaitseakadeemia rajamise üle Ida-Virumaale.

Lisaks töötab valitsus välja täiendavaid abinõusid võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimisega ning tahab kindlustada kõrgema tähtsusega väljakutsete puhul helikopteriteenuse olemasolu.

Tööturu valdkonnas on koalitsioonil paika pandud 15 tegevust. Kuigi veel ühegi tegevusega ei ole lõpule jõutud, on töös praegu 12. Muuhulgas käib praegu töö pikka aega lastega kodus olnud emade tööturule tagasipöördumise toetamise arendamisega ning püütakse parandada töötukassa võimet aidata inimesi uue töökoha leidmisel, pakkudes kiiremat teenust, tänapäevaseid IT-võimalusi ja personaalsemat lähenemist. Selles valdkonnas ei ole veel käivitatud üks tegevuslubadus.

Valdkonnas "Valitsemine ja regionaalpoliitika" on valitsus välja töötanud 21 tegevuslubadust, millest seni ei ole käivitatud neli. Töös on valitsusel kümme ja täidetud kaks lubadust. Näiteks on valitsus vastu võtnud uue avaliku teenistuse seaduse.

Infoühiskonna valdkonnas on valitsusel kavandatud 33 tegevust, millest töös on hetkel 28 ning üks käivitamata, lõpuni ei ole selles valdkonnas jõutud ühegi tegevusega. Keelepoliitika ja rahvusluse valdkonnas on antud aga 26 tegevuslubadust, millest tehtud on üks. Töös on 14 tegevust, kuid käivitatud ei ole seitse tegevust.

Toimetaja: Merili Nael

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: