Ringkonnakohus mõistis Toolile ja Kirberile suured rahakaristused ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1351517700000 | amCalendar}}
Toomas Tool.
Toomas Tool. Autor/allikas: ERR
Tallinna ringkonnakohus mõistis täna ärimees Toomas Tooli ja SEB Panga endise maakleri Karoly Kirberi süüdi väärtpaberituru mõjutamises ning mõistis mõlemale suured rahakaristused.
Kohus rahuldas Tooli (46) ja Kirberi (31) süüdimõistmist taotlenud Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Maria Entsiku kaebuse ning mõistis Toolile rahakaristuse 500 000 eurot ja Kirberile 10 545,42 eurot.

Kohtuotsuse kohaselt peavad mõlemad mehes rahakaristuse tasuma kuu aja jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist. Ühtlasi mõistis kohus meestelt välja menetluskulud.

Kohtukolleegium on seisukohal, et Toolile ja Kirberile süüksarvatud kuritegu oli kavatsetud ning Tool andis tõenditele tuginedes selgeid korraldusi AS Arco Vara aktsiate müügiks "tilgutades" neid turule, millega tekitas neile hinnasurvet, vahendas kohtu pressiesindaja Kairi Küngas ERR-i uudisteportaalile.

Kohus märkis, et Kirber kogenud börsimaaklerina, tulenevalt uuritud tõenditest, sai väga hästi aru, mis on Tooli eesmärk ja täitis tema korraldusi.

Kohtu hinnangul on tõendamist leidnud, et Tooli tegevuse eesmärk oli AS Arco Vara aktsia hinna kunstlik mõjutamine ehk turumanipulatsioon ning ta müüs AS Arco Vara aktsiaid lühikesel ajavahemikul suures koguses, mis tõi kaasa aktsia hinna odavnemise.

Kohus tõdes, et Tooli eesmärk ei olnud Arco Vara aktsiatest vabanemine, vaid turumanipulatsioon, sest ta jätkas oma osaluse suurendamist Arco Varas.

Kohtule esitatud tõenditest nähtub, et Toomas Tooli kontrolli all on ca 1/3 AS Arco Vara aktsiatest ning mees kuulub AS Arco Vara nõukokku.

Prokuröri hinnang kohtuotsusele

Vanemprokurör Maria Entsik ütles ERR-i uudisteportaalile, et ta on tänase ringkonnakohtu otsusega väga rahul. "Kuigi kohtuvaidlus on olnud pikk ja praegu ei ole otsus veel jõustunud, valmistab mulle rõõmu, et kohus jagab prokuratuuri nägemust nii turumanipulatsiooni kuriteokoosseisu sisustamise kui ka Toomas Tooli ja Karoly Kirberi  süü osas," märkis Entsik.

"Kui ringkonnakohtu otsus sellisel kujul jõustub, siis on sellest loodetavasti abi ka tulevikus, et mõista väärtpaberiturul lubatava ja keelatud käitumise piire," tõdes Entsik.

Advokaadid  vaidlustavad lahendi riigikohtus

Tooli kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv ja Kirberi kaitsja vandeadvokaat Jüri Leppik ütlesid ERR-i uudisteportaalile, et vaidlustavad ringkonnakohtu otsuse kindlasti riigikohtus.

"Tänane ringkonnakohtu otsus ei käsitle piisava selguse ja  mõistetavusega kohtu siseveendumuse kujunemist ning põhjendusi, miks ringkonnakohus on samade tõendite ja faktiliste asjaolude analüüsi alusel jõudnud, võrreldes kahe eelneva õigeksmõistva otsusega sama kohtu tasandil, kardinaalselt vastupidistele järeldusteni  süüteokoosseisu tuvastamise kohta," märkis Pilv.

Pilve sõnul on kohtud aastate jooksul antud asja arutanud kolm korda ringkonnakohtus ja kaks korda riigikohtus ning kahetsusväärselt  puudub jätkuvalt õigusselgus ja -kindlus väärtpaberituru toimimise aluspõhimõtete praktikas sisustamise mõttes.

"Kõnesolev lahend ei anna oma selgitustes mingit kindlustunnet väärtpaberiturul tegutsevate isikute poolt tehtavate tehingute lubatavuse suhtes. Jääb selgusetuks, kust jookseb piir lubatud ja lubamatu tehingu vahel ning milliseid olulisi asjaolusid peaks tehinguid tegev isik veel lisaks selgelt õigusaktides loetletule  täiendavalt arvestama," tõdes Pilv.

Vandeadvokaat Jüri Leppik märkis, et tänane kohtuotsus on üllatav, sest väljub esitatud süüdistuse raamidest. "Kaitsjate esitatud tõenditele pole tähelepanu pööratud, kuid täpsemalt esitame oma argumendid juba kassatsioonis," ütles Leppik .

Kohtuasja arengud


Ringkonnakohus arutas kriminaalasja septembris riigikohtu otsusel uuesti, kuna mai lõpus tühistas riigikohus varasema ringkonnakohtu otsuse ja saatis selle sinna uueks arutamiseks teises kohtukoosseisus.

Riigikohus leidis, et ringkonnakohus oli asja teistkordsel arutamisel rikkunud kriminaalmenetlusõigust ning see viis ebaseadusliku ja põhjendamatu kohtuotsuseni.

Riigikohus rahuldas Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Maria Entsiku (varasema perenimega Sutt) kaebuse, millest ta  taotles Tallinna ringkonnakohtu mullu novembris langetatud otsuse tühistamist ning kriminaalasja saatmist ringkonnakohtusse uueks arutamiseks.

Mullu novembris ei rahuldanud ringkonnakohus prokuröri kaebust, milles ta taotles Tooli ja Kirberi süüdimõistmist ja karistamist.

Ühtlasi mõistis ringkonnakohus toona riigilt Toolile esimese astme kohtus tema õigusabikulude katteks 19 173,49 eurot ning Kirberile  10 660,46 eurot ning teise astme kohtuetapi õigusabikulude katteks Toolile 5954,40 eurot ja Kirberile 2454,16 eurot.

Ringkonnakohus vaagis Tooli ja Kirberi süüasja juba teist korda, sest eelnevalt oli riigikohus tühistanud varasema ringkonnakohtu otsuse ühe kohtuniku allkirja puudumise tõttu kohtuotsuselt.

Riigikohus leidis toona, et kohus rikkus  kriminaalmenetlusõigust, kui seal mullu 28. veebruaril Tooli ja Kirberi kriminaalasjas langetatud otsuse allkirjastas kolmeliikmelisest kohtukoosseisust vaid kaks.

Kriminaalmenetluse seadus sätestab, et ringkonnakohtus arutab kriminaalasja kolmest kohtunikust koosseis ning kohtuotsuse peavad allkirjastama kõik kolm kohtunikku.

Riigikohus tühistas mullu suvel ringkonnakohtu otsuse asjas esitatud kaebusi sisuliselt arutamata ning saatis kriminaalasja ringkonnakohtule uueks arutamiseks uues kohtukoosseisus.

Ühtlasi leidis riigikohus, et AS Advokaadibüroo Aivar Pilv kassatsioonimenetluses Toomas Toolile osutatud õigusabi tasu mõistlikuks suuruseks on 2500 eurot ning mõistis selle riigilt Tooli kasuks välja.

Riigikohus mõistis Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid poolt Kirberile kassatsioonimenetluses osutatud õigusabi eest riigilt välja 1457,14 eurot.

Süüasja viis riigikohtusse prokurör

Tooli ja Kirberi kriminaalasja viis riigikohtusse Põhja ringkonnaprokurör Maria Sutt, kes ei olnud rahul nende õigeksmõistmisega nii Harju maakohtus kui Tallinna ringkonnakohtus ning taotles nende süüdimõistmist turumanipulatsioonis.

Veebruari lõpus ei rahuldanud ringkonnakohus prokuröri kaebust, milles ta taotles Tooli ja Kirberi õigeksmõistmise tühistamist ning uue otsusega nende süüditunnistamist.

Prokurör nõudis Tooli karistamist üheaastase vangistusega, millest tal tulnuks kohe ära kanda üks kuu ning Kirberile 17 575 euro suurust rahalist karistust ning oma erialal tegutsemise keeldu kolmeks aastaks.

Ringkonnakohus rahuldas Tooli ja Kirberi kaitsjate Aivar Pilve ja Jüri Leppiku kaebused nende õigusabikulude väljamõistmise osas osaliselt ning määras, et riik peab hüvitama Tooli õigusabikulud 19 173 eurot ja Kirberi kulud 10 660 euro ulatuses.

Maakohus ei leidnud kuriteokoosseisu

2010. aasta oktoobris mõistis Harju maakohus nii Tooli kui Kirberi väärtpaberituru mõjutamise süüdistuses õigeks, kuna ei leidnud nende tegevuses kuriteokoosseisu.

Kohus mõistis Toolile ja Kirberile 50 000 krooni nende kaitsjatasude hüvitamiseks. Samas taotles Tool kaitsekulude hüvitamist 871 287 krooni ning Kirber 166 800 krooni.

Kohtu arvates ei ole alust väita, et Toomas Tooli antud tehingukorraldused ja Karoly Kirberi poolt tehtud tehingud 2008. aasta 14. juulist kuni 22. juulini oleksid viinud Arco Vara aktsia hinna tavapäratule või kunstlikule tasemele või hoidnud seda hinda tavapäratul või kunstlikul tasemel.

Kohus tõdes, et Arco Vara aktsia hind langes alla 0,6 euro taset ka juba 2008. aasta 3. juulil ning püsis tasemel 0,59 kuni 0,58 eurot sama aasta 9. juulini.
 
"Meie ühiskonnas on omanikul võõrandamatu õigus oma omandit vabalt kasutada, käsutada ja vallata ning ükski õigusakt ei reguleeri, millises koguses ta oma omandiga võib teha seaduslikke ja õiguspäraseid tehinguid," märkis kohus.

"Arvestades börsi tegelikkust on täiesti loomulik, et aktsiatega kauplemine liigutab aktsia hinda, mistõttu tegu põhjustab tagajärje ehk aktsiate hinna kõikumise. Kuna kohtu hinnangul oli Tooli ja Kirberi tegevus seaduslik, ei saanud ka tagajärg olla ebaseaduslik," nentis kohus.
 
Kohus ei tuvastanud, et Arco Vara aktsiahinna langemine 0,55 euroni 2008. aasta 22. juulil börsil kauplemise sulgemisel oli põhjustatud Toomas Tooli poolt Mari Tooliga seotud AS SEB Panga esindajakontol olevate aktsiatega tehtud tehingutest, kuna turg oli sel ajal üleüldises languses ning Arco Vara aktsiatega kauplesid sel perioodil ka teised investorid.

Kohus ei tuvastanud kohtulikul uurimisel Tooli ja Kirberi tegevuses ka mõne teise karistusseadustikus sätestatud kuriteo tunnuseid.
 
Süüdistus

Süüdistuse järgi andis Tool oma abikaasa Mari Tooli volitatud esindajana 2008. aasta 14.-21. juulil SEB Panga maaklerile Kirberile telefoni teel tehingukorraldused müüa abikaasaga seotud SEB esindajakontol olevad aktsiad suurtes kogustes ajas järjest madalama hinnaga.

Süüdistuse kohaselt oli sellise tegevuse eesmärk viia Arco Vara aktsia turuhind allapoole 0,56 euro taset, mis andis Toolile võimaluse mõjutada teisi Arco Vara suuraktsionäre otsuste tegemisel.

Nii müüdi ligikaudu 500 000 aktsiat, mille tagajärjeks oli kunstliku hinnapiiri tekkimine ning negatiivne surve aktsia hinnale. Sellise kavatsetud mõjutamise tulemusel viidi börsil kauplejad eksitusse AS Arco Vara aktsia tegeliku turuväärtuse osas ning aktsia hind langes 2008. aasta 22. juuli börsipäeva lõpul 0,55 euro piirini.

Tooli antud tehingukorralduste alusel müüs Kirber 2008. aasta 14. juulil börsil Mari Tooli AS SEB Pank esindajakontol olevad 3727 AS Arco Vara aktsiat keskmise hinnaga 0,6107 eurot, 15. juulil 3727 aktsiat keskmise hinnaga 0,62 eurot, 16. juulil 24 000 aktsiat keskmise hinnaga 0,59 eurot, 17. juulil 1000 aktsiat keskmise hinnaga 0,6 eurot, 18. juulil 175 000 aktsiat keskmise hinnaga 0,58 eurot ning 21. juulil 36 500 aktsiat keskmise hinnaga 0,57 eurot.

Praegu on Tooli firma Freier Projekt OÜ ligi 23,5 protsendiga aktsiatest Arco Vara suurim aktsionär.

Kriminaalmenetlus alustati 2009. aasta veebruaris finantsinspektsiooni kuriteoteate alusel ning eeluurimisega tegeles Põhja prefektuuri majanduskuritegude talitus.

Süüdimõistmisel turumanipulatsioonis võib kohus määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Toimetaja: Marek Kuul

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: