Kohus tegi Autorollo tsiviilasjas vastutavaks ka minister Keit Pentus-Rosimannuse ({{commentsTotal}})

Keit Pentus-Rosimannus
Keit Pentus-Rosimannus Autor/allikas: Jensen/SIPA/Scanpix

Tallinna ringkonnakohus tegi teisipäevase otsusega pankrotistunud OÜ Autorollo tsiviilasjas vastutavaks ka reformierakondlasest välisministri Keit Pentus-Rosimannuse.

Ringkonnakohus tühistas Harju maakohtu mullusuvise otsuse osas, millega OÜ Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765, 26 euro võrra, samuti osas, millega OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ning millega OÜ Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannus vastu rahuldati.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus ütles Delfile Tallinna ringkonnakohtu otsust OÜ Autorollo tsiviilasjas kommenteerides, et otsus, millega vastutus pandi ka ministrile endale, on väga ebaõiglane. "Tahan otsuse esmalt rahulikult läbi lugeda," sõnas Pentus-Rosimannus.

"Esimese reaktsioonina ütlen, et see on väga ebaõiglane ja arvestades kohtu varasemat seisukohta ka õiguslikult mõistmatu - kui pere liikmelt nõutakse teise pereliikme ettevõtte aatatetaguseid võlgu, siis teisiti ma seda nimetada ei oska," lausus välisminister.

"Kindlasti pöördun riigikohtu poole palvega tänane ebaõiglane ja põhjendamatu otsus üle vaadata," lisas Pentus-Rosimannus lõpetuseks.

Ringkonnakohus tegi tühistatud osas uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817, 67 eurot ning OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue jäeti Rain Rosimannus vastu rahuldamata.

Ringkonnakohus mõistis Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, OÜ-lt Roode & Partnerid, NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt ja Keit Pentus-Rosimannuselt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks hageja tütarfirma asutamisega tekitatud kahjudega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 163 817 eurot 67 senti, viivise 34 673 eurot 92 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Kohus mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 9244 eurot ja 60 senti, viivise 1956 eurot ja 73 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Kohus mõistis Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 8710 eurot ja 15 senti, viivise 1843 eurot ja 60 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samuti mõistis kohus Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 6135 eurot ja 52 senti, viivise 1298 eurot ja 65 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samas jättis ringkonnakohus OÜ Autorollo kassa puudujäägi ja pankrotimenetluse blokeerimise nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata ja jätta OÜ Autorollo raha ja vara kõrvaldamise nõue tervikuna Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus jättis kahes kohtuastmes kantud menetluskulud osaliste endi kanda.

Kohtuotsuse saab vaidlustada riigikohtus kuu jooksul.

Advokaadid taotlesid nõuete rahuldamata jätmist

Rain Rosimannuse esindaja Arne Ots taotles Harju maakohtu mullu 27. juuni otsuse tühistamist osas, milles kohus rahuldas hagi tema vastu ja jättis menetluskulud tema enda kanda.

Ots tahtis, et hagi jääks Rosimannuse osas täielikult rahuldamata ja esimese astme menetluskulud tervikuna vastustaja kanda.

Siim Roode esindaja Andres Aavik taotles maakohtu otsuse osalist tühistamist ning uut otsust, millega oleks jäetud Autorollo hagi Siim Roode suhtes täies ulatuses rahuldamata ning menetluskulud jäänuks tervikuna hageja kanda.

OÜ Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp taotles maakohtu otsuse tühistamist osas, milles kohus jättis hagi rahuldamata ning taotles uut otsust, millega rahuldatakse kõik hagis esitatud nõuded kõikide kostjate vastu täies ulatuses ning menetluskulud jäetakse täies ulatuses kostjate kanda.

MAQS Law Firm (praeguse nimega NJORD) advokaadibüroo esindajad Marit Toom ja Madis Saar taotlesid maakohtu tühistamist osas, milles maakohus rahuldas advokaadibüroo suhtes hagi ning tahtsid, et hagi jäetaks täielikult rahuldamata ning menetluskulud tervikuna vastustaja kanda.

OÜ Roode & Partnerid esindaja Raul Markus taotles maakohtu otsuse osalist tühistamist ning uut otsust, millega jäetaks Autorollo hagi täies ulatuses rahuldamata ning menetluskulud jäetakse vastustajate kanda.

Kohtuasja varasem käik

Mullu juunis ei rahuldanud maakohus Autorollo pankrotitoimkonna hagi toonase keskkonnaminstri ja praeguse välisministri Keit Pentus-Rosimannuse (Reformierakond)suhtes, kuid rahuldas hagi osaliselt tema ettevõtjast abikaasa Rain Rosimannuse, vandeadvokaat Siim Roode ja advokaadibüroode MAQS Law Firm ja Roode & Partnerid suhtes.

Kohus mõistis Roodelt, Rosimannuselt ja mõlemalt advokaadibüroolt esimese nõude rahuldamiseks välja 135 657,98 eurot, millest 120 052,41 eurot on põhinõue ja 15 605,57 eurot on viivis.

Ühtlasi mõistis kohus Roodelt ja MAQS Law Firm advokaadibüroolt hageja teise nõude rahuldamiseks välja 11 056,34 eurot, millest 9784,11 eurot on põhinõue ning 1272,23 eurot on viivis.

Kohus mõistis Roodelt ja MAQS Law Firm advokaadibüroolt hageja neljanda nõude osaliseks rahuldamiseks välja 10 445,87 eurot, millest põhinõude osa on 9244,60 eurot ja viivis on 1201,27 eurot.

Kohus mõistis Roodelt ja mõlemalt advokaadibüroolt hageja neljanda nõude osaliseks rahuldamiseks välja 9843,05 eurot, millest 8710,15 eurot on põhinõue ning 1132,90 eurot on viivis.

Kohus mõistis Rosimannuselt välja hageja viienda nõude osaliseks rahuldamiseks 181,84 eurot, millest 160 eurot on põhinõue ja 21,84 eurot on viivis.

Samuti mõistis kohus Roodelt ja mõlemalt advokaadibüroolt hageja viienda nõude osaliseks rahuldamiseks välja 6933,31 eurot, millest 6135,52 eurot on põhinõue ja 797,79 eurot on viivis.

Kohus leidis, et kostjatelt tuleb hageja kasuks solidaarselt välja mõista ka tulevikus sissenõutavaks muutuvad viivised kuni kõikide põhinõuete täieliku rahuldamiseni kohtulahendi tegemisele järgnevast päevast.

Samas jättis kohus hageja teise nõude summas 220 889,65 eurot ja viivise väljamõistmiseks kõigi kostjate suhtes täielikult rahuldamata.

Kohus jättis Keit Pentus-Rosimannuse menetluskulud pankrotitoimkonna kanda ning ülejäänud protsessiosaliste menetluskuskulud nende endi kanda.

Autorollo pankrotitoimkond nõudis hagis vastaspoolelt pankrotipessa tagasi 579 906 eurot.

Juba varem vabastas kohus hagile vastamisest ministri isa Väino Pentuse tema eraisiku pankroti tõttu.

Ajakirjanduses avaldatud andmete järgi tehti pankrotistunud Autorollo nimel ülekandeid nii Pentus-Rosimannuse kui ka riigikogu arvutitest.

Keit Pentus-Rosimannuse isale kuulunud transpordifirma Autorollo skandaal puhkes 2012. aasta lõpus, kui ilmnes, et 2010. aastal pankrotistunud firma oli varatuks kanditud.

Keit Pentus-Rosimannus on "Aktuaalsele kaamerale" kinnitanud, et ta ei ole oma isale kuulunud ja pankrotistunud firma tehingutest teadlik.

Autorollo pankrot tõi kaasa kriminaalsüüdistused

Tänavu aprillis esitas Põhja ringkonnaprokuratuur Väino Pentusele ja advokaat Siim Roodele süüdistuse OÜ Autorollo pankrotiga seotud kuritegudes.

Roodet ja Pentust süüdistatakse ettevõtte maksevõime olulises vähenemises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises ning võltsitud dokumentide kasutamises. Pentusele on esitatud süüdistus ka raamatupidamise kohustuse rikkumises ja omastamises.

Väino Pentus oli alates 28. juulist 2008 OÜ Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige ning 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Siim Roode.

Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majanduslik olukord väga halb ning Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida vara müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest. Süüdistus märkis, et peamiselt puudutasid need tehingud nelja veoki ja 11 haagise väljaviimist OÜ Autorollo põhivara hulgast.

Kokku kaotas OÜ Autorollo omandiõiguse varale väärtusega vähemalt 2,36 miljonit krooni, kuid vabanes kohustustest ainult 0,88 miljoni ulatuses. Seega tekitasid Pentus ja Roode ettevõttele ligi 1,5 miljonit krooni ehk 94 000 eurot kahju.

Samuti kasutasid Roode ja Pentus süüdistuse kohaselt OÜ Autorollo raamatupidamises võltsitud laenulepinguid, et katta näiliselt kassapuudujääki ja vabastada Pentus võimalikest tsiviilõiguslikest nõuetest.

Pentusele esitati süüdistus ka ettevõttele kuulunud sõiduauto Ford Tourneo müügist saadud raha omastamises ning raamatupidamise kohustuse rikkumises. Nimelt oli OÜ Autorollo raamatupidamine eksperdi hinnangul korraldatud ebausaldusväärselt ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine ettevõtte varalisest seisust aastail 2009–2010.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Harju maakohus määras kriminaalasja arutamise suve lõppu.

Toimetaja: Marek Kuul, Liis VelskerERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: