Elisabeth Kaukonen: stereotüüpides siplev eesti keel

Elisabeth Kaukonen
Elisabeth Kaukonen Autor/allikas: Erakogu

Eesti keel on sootuks sootu – sellel puudub grammatiline sugu ja kõigile saame viidata sooneutraalse asesõnaga ta/tema. Keeleline sugu aga ei seostu soolise võrdõiguslikkuse ega sugudesse suhtumisega ühiskonnas, mistõttu levib ka eesti keeles ja ühiskonnas veel omajagu soostereotüüpe ning iganenud sookäsitlusi, kirjutab Elisabeth Kaukonen.

Alatasa ringleb meedias jutte1, mis panevad sugude hierarhiale ning naiste ja mittebinaarsete inimeste õigustele mõeldes kukalt kratsima. Meenuvad ka isiklikud kogemused, kus mõni (võõras) mees on heaks arvanud keelekasutuse kaudu võimu näidata, tuletades mulle kui naisele meelde mu sekundaarset rolli ühiskonnas ("Sa oled liiga ilus, et olla eesti keele doktorant"), alandades ja pisendades ("Sea näoga loll eit!"), seksuaalse tooniga märkuseid tehes ("Sul on tõesti nii kena figuur…"), pannes paika, et kuulun madalamale positsioonile ("Naisteadlane on niisama kaugel naisest ja teadlasest kui merisiga on merest ja seast") ja nii edasi.

Selliste olukordade valguses tekib küsimus, kuidas saab eesti keel olla sooneutraalne, kui hoiakud meie ühiskonnas sugude võrdset kohtlemist ei peegelda?

Sugu keeltes

Keeled jagunevad sugude väljendamise aspektist kolmeks: on grammatilise sooga keeled (näiteks saksa ja vene), kus nimisõnad liigitatakse naissoo, meessoo ja mõnel juhul ka kesksoo kategooriatesse, on keeled, näiteks inglise ja rootsi, kus kasutatakse soolistatud asesõnu.

Lisaks on ka soota keeli, teiste seas eesti keel, milles puuduvad grammatiline sugu ja soopõhised asesõnad. Samas, kuna sugu on oluline sotsiaalne ja kultuuriline aspekt, ei puudu sugudele viitamise vahendid ka sellistes keeltes. Näiteks eesti keeleski on liitsõnu, millega rõhutatakse sugu: meesarst ja jahinaine.

Sageli arvatakse, et eesti keele puhul soolise kallutatuse probleemi ei ole, sest meie keeles puudub grammatiline sugu. See aga ei vasta päris tõele, sest soo ilmnemisega keele grammatikas ei ole aga mingit pistmist soolise võrdõiguslikkusega seda keelt kõnelevas ühiskonnas. Võtame näiteks türgi keele, milles pole samuti grammatilist sugu, ent soolise võrdõiguslikkuse edetabelis2 on Türgi 2022. aasta andmete järgi 146 riigi hulgast 124. kohal. Eesti on selles edetabelis 52. kohal.

Sugudevahelisi erinevusi rõhutavat keelt on nimetatud seksistlikuks keeleks. Sellel on kaks vormi: otsene ja kaudne seksism. Kaudne seksism ilmneb kontekstist – olukord, mil keel muutub seksistlikuks just kasutuses. Ka sissejuhatuses välja toodud tsitaadid on kaudse seksismi näited.

Otsene seksism esineb keeltes, kus üht sugu teisele eelistatakse. Otsest seksismi esineb ka eesti keeles – paljusid meessooliitega sõnu, nagu esimees, pillimees, kaupmees, on kasutatud lisaks meessoost isikule viitamiseks ka osutamaks mis tahes soost tegijale. Seesugused sõnad peegeldavad esiteks iganenud soorolle ning teiseks toidavad arusaama, et mees on rohkem inimene kui naine või mõne muu soo esindaja.

Sarnaseid sõnu peetakse tihtipeale sooneutraalseks, kuid paljudes keeltes tehtud katsetega3 on leitud, et hoolimata üldisest kasutusest osutavad keelekasutajate tunnetuses need sõnad ikkagi eesotsas mehele.

Koristajatädid ja arstionud

Et illustreerida eesti keele soolist kallutatust veel mõne näitega, vaatame meeste ja naiste kõrval tädisid ja onusid. Oma doktoritöö raames olen uurinud -onu ja -tädi-lõpuliste liitsõnade kasutust eesti keeles. Selgub, et pealtnäha naljakad ja lastekeelsed sõnad peidavad endas nii mõndagi soosuhete kohta.

Sagedasti esinevad -onu ja -tädi ametit väljendavates liitsõnades, sealjuures tädi tähistab kõige sagedamini naissoost isikut, kes töötab klienditeenindajana – nagu sõnades müüjatädi, garderoobitädi, registratuuritädi. Samuti võib tädisid kohata toitlustusega seotud ametitel, eesotsas näiteks lasteaedade ja koolide kokkadena (söögitädi, kokatädi), õpetajate-kasvatajatena (koolitädi, kasvatajatädi), tervishoius (arstitädi, haiglatädi).

Onusid kohtab kõige sagedamini korrakaitses (politseionu, valvurionu), seejärel tervishoius (arstionu), klienditeeninduses (kelnerionu) ja ehituses (toruonu).

Juba see pilt edastab traditsioonilisi soorolle ja soopõhist eraldumist ametitel – mehed tegutsevad ikka rohkem korravalvurite ja ehitajatena, samal ajal kui naised hõivavad lastega seotud ameteid või ühiskonnas madalama staatusega positsioone, nagu klienditeenindus. Seda illusteeris näiteks ka sõnade pangaonu ja pangatädi erinev tähendus – kui pangaonu oli valdavalt pankur või pangaomanik, siis pangatädi aga klienditeenindajat pangas.

Sellest, et naisi peetakse madalama staatuse ja palgaga positsioonidel tegutsejaks, annavad tunnistust ka näitelaused, milles mainitakse otsesõnu väiksemat prestiiži. Sõna tädi tuleb sealjuures mängu just pisendamise või halvustamise vahendina, nagu lauses Kuidas saab suusaliidu büroojuht niisugust juhmi juttu ajada? Ta peaks kuskil koristajatädi olema.

Sõnaga tädi võib kõneleja viidata ka inimesele, kelle suunas soovib vastumeelsust või rahulolematust välja näidata ja keda peab endast millegi poolest madalamaks, nagu lauses Ma polnud suitsu tol ajal suhu ka võtnud, olin kategooriliselt suitsuvastane ja mingi arstitädi tuleb mind suitsetajaks tembeldama.

Sõna onu kasutatakse sagedamini aga pehmendamise eesmärgil, eesotsas sõnu arstionu ja politseionu, nagu lauses asi lõppes sellega, et politseionu oli vilkuritega kaldas, ütles, et sõita ei tohi enne kui lubav silt väljas on.

Paljude inimeste jaoks ei ole arsti või politseiga kokku puutumine eriti meeldiv situtatsioon, mistõttu sõna onu kasutamisel väheneb kõneleja jaoks olukorra ebameeldivus, piinlikkus või hirm.

Niisiis see, kuidas keeles sugu tähistatakse, võib avaldada ühiskonnas levivaid tõekspidamisi ja keelekasutajate arusaamu sugudevahelistest suhetest. Keelekasutuses leidub tõendeid sellest, et mehi peetakse autoriteetseks ja austatuiks, naistele omistatakse aga teisejärguline ühiskondlik positsioon.

Keel kujundab kõiki ja kõik kujundavad keelt

Ajalooliselt on naised ja mittebinaarsed inimesed diskrimineerimisega rohkem kokku puutunud, mistõttu on ka keelekasutus diskrimineeriv eelkõige nende suunas. See aga ei tähenda, et mehi diskrimineerimine ei puudutaks – keel võib ka meeste jaoks olla raamidesse lükkaja.

Näiteks kirjutatakse meedias aeg-ajalt sellest, kuidas mehed peaks pereelus jääma bossideks, ei tohiks lasta naistel otsuseid teha, peaksid olema naistest edukamad ja teenima rohkem. Ning ka siin võib rääkida ametinimetustest – nii, nagu on ameteid, mis on traditsiooniliselt omistatud meestele (ja seetõttu ka meest tähistav liide neid ameteid tähistavates sõnades, nagu jahimees, kalamees), on ka selliseid, mis on vastupidi naiselikud – meil on ämmaemandad ja medõed, ka õpetajaid peetakse enamasti naisteks, mistõttu on sõna meesõpetaja sagedamini kasutusel kui naisõpetaja.

Täiendosa mees- osutab sellisel juhul pigem ebatüüpilisele juhule, milleks on meessoost isik nn naiselikuks peetud ametil.

Ühes muutuva maailmaga ei saa ka keel paigale seisma jääda. Eesti keelt on paljudes aspektides ajakohastatud ja kasutajasõbralikumaks tehtud, et meie keel ei oleks rüütatud ainult tolmustesse, auklikesse ja elatanud rõivastesse.

Paljude seesuguste muudatuste taga on olnud keelekasutajad, emakeelsed kõnelejad, kelle kõne- ja kirjapruuk annab märku, kui mõni ettekirjutus loomuliku keeletajuga kuidagi sobituda ei taha.

Näiteks ajakohastati 2021. aastal tegelikku keelekasutust arvesse võttes sõna kostuma kasutussoovitust, mida enne seda ei peetud sobilikuks kasutada tähenduses 'kuulda olema, kõlama'.4

Samamoodi saavad keelekasutajad jätta kasutamata seksistliku keele – olgu selleks siis otsene või kaudne seksism – ning teha valiku väljenduda sooneutraalselt, kõikide sugudega arvestavalt, lugupidavalt. Nii mõnigi kord on soolistatud sõna asemel võimalik valida neutraalne alternatiiv (esimees > juht, pillimees > pillimängija), väljenduda nii mehi kui ka naisi silmas pidades (medõde > medõde või -vend) või miks mitte koguni ise uus sooneutraalne variant moodustada – mis siis, et alguses kõlab veidralt, eks nii mõnigi uus sõna ole keeles esialgu harjumatu tundunud.

Sotsiaalsed hoiakud ja keel mõjutavad teineteist vastastikku tugevalt. Keel peegeldab reaalsust – üks selline näide reaalsusest on asjaolu, et ühiskond ei ole sooneutraalne. Kuid keeleliste valikute kaudu saab omakorda seda reaalsust mõjutada ning seega jääksid negatiivsed soostereotüübid ja traditsioonilised soorollid sageli taastootmata, kui oma keelekasutusele sellest aspektist rohkem tähelepanu pöörata. 


1 Pean silmas näiteks Laseris (07.02.2023) kajastatud noorte meeste väljaütlemisi vägistamise kohta.
3 Näiteks on selliseid katseid tehtud inglise, prantsuse ja saksa keeles (vt nt Gygax et al. 2008 artiklit "Generically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians, and mechanics are all men."

Toimetaja: Kaupo Meiel

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: