Riigikogu võttis vastu 21 seadust ja ühe otsuse

{{1497492000000 | amCalendar}}
$content['photos'][0]['caption'.lang::suffix($GLOBALS['category']['lang'])]?>
Riigikogu maratonistung. Autor/allikas: Rene Suurkaev/ERR

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu 21 seadust, nende seas riigihangete seaduse, platvormipõhise taksoveo seaduse, joobes sõidukijuhtide karistust karmistava seaduse, seaduse töövõimereformi puuduste kõrvaldamiseks ning kaks seadust maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja omavalitsuse korralduse kohta.

Lõpphääletusel olnud eelnõudega kaotas riigikogu ära presidendi puhkuseregulatsiooni, võimaldades riigipeal täita ülesandeid igal ajal ja igal pool ka n-ö puhkuse ajal.

Korduvalt sõiduki joobes juhtimise eest näeb kehtima hakkav uus seadus ette kohustusliku šokivangistuse, mille pikkus jääb kohtuniku otsustada.

Muudatusega karistusseadustikus kriminaliseeris riigikogu ahistava jälitamise, tahtevastane abielu, naise suguelundite sandistava moonutamise ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmise. Samuti laiendab seadusemuudatus alaealiste vastu toimepandud kuritegude ringi, mille puhul aegumistähtaeg peatub kuni ohvri täisealiseks saamiseni.

Vastu võetud töövaidluse lahendamise seadus näeb ette alternatiivsed töövaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol.

Riigikogu lõi lukku ka otsuse lõpetada maavalitsuste tegevus alates 2018. aastast. Metsaseadusega alandas riigikogu raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60 – 70 aastani. Praegu peab raiutavate kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat.

Pärast kolmandat lugemist on ka kindel, et riik hakkab kustutama õppelaenu raske puudega laste vanematel. Samuti see, et veoautodele kehtestatakse teekasutustasu 500–1300 eurot aastas.

Edaspidi võib 30-60 päeva jooksul liikluses kasutada ka sõidukeid, millel on tehnoülevaatusel või liiklusjärelevalve käigus avastatud puudus, mis pole ohtlik.

Nn Uberi eelnõu vastuvõtmisega võrdsustas parlament taksoveoteenusele ja kokkuleppeveole ettenähtud loanõuded. See tähendab, et ka kokkuleppeveo osutamiseks on vajalik taksoveoluba, teenindajakaart ja sõidukikaart.

Heakskiidu sai ka teekasutustasu kehtestamine veokitele massiga üle 3,5 tonni. Päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 500–1300 eurot.

Liiklust puudutav uus kord on see, et seadus lubab edaspidi 30-60 päeva jooksul liikluses kasutada sõidukeid, millel on tehnoülevaatusel või liiklusjärelevalve käigus avastatud puuduseid, kuid mis pole ohtlikud. Kehtiva seaduse kohaselt tohib sellise sõidukiga sõita ainult remondikohta, tehnonõuetele vastavuse kontrolli või tagasi parkimiskohta.

Seadusega loobutakse ka Eesti väikesaartel kasutatavate sõidukite tehnoülevaatuse kohustusest. Hiiumaal, Muhus ja Saaremaal on tehnoülevaatus jätkuvalt kohustuslik.

Täiesti uus termin Eesti seadusandluses on nüüd ametlikult teedele lubatav robotliikur - ratastel või muul veermikul maapinnaga kontaktis liikuv osaliselt või täielikult automaatne või kaugjuhitav sõiduk, mis kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, kaameraid või muud seadmeid ja, saadud teavet kasutades, on suuteline liikuma osaliselt või täielikult juhi vahetu kontrollita ning mille valmistajakiirus ei ületa kuut kilomeetrit tunnis.

Maksupakett läbis teise lugemise

Teise lugemise läbis riigikogus kuus eelnõu, mis jäävad lõplikku heakskiitu ootama erakorralisel istungil.

Riigivaraseaduse muutmine viib seaduse tasandile riigiettevõtete nõukogude liikmete valimise nimetamiskomitee kaudu. Tagamaks nimetamiskomitee töö stabiilsus ja suurem sõltumatus kehtestatakse regulatsioon, mis loob võimaluse tegutseda sellel alalise organina. Tühistatakse rahandusministri õigus nimetada pooled riigi esindajad riigi osalusega äriühingute nõukogudesse. Kaotatakse ka rahandusministri kohustus reguleerida riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmetele makstavate tasude piirmäärasid. Riigi äriühingud saavad edaspidi maksta oma tegevusvaldkonna toetusi ainult arendus- ja teadustegevuseks. Suuremad riigi ettevõtted hakkavad järgima börsifirmade info avalikustamise reegleid.

Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmisega laiendab riigikogu pensionile minevatele II sambaga liitunud inimestele pakutavate pensionilepingute valikut. Garanteeritud intressimääraga pensionilepingute kõrval saavad elukindlustusseltsid hakata pakkuma ka investeerimisriskiga pensionilepinguid, mille alusel makstava pensioni suurus sõltub tehtud investeeringutest.

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus nõuab, et maksumaksja avaks krediidiasutuses eriliigilise konto – ettevõtluskonto. Selle konto kasutusele võtmist füüsilise isiku poolt loetaks taolise maksustamise erikorra valimiseks.

Teise lugemise läbis ka nn suhkrumaks, mis seab maksu jookidele, mille suhkrusisaldus on vähemalt 5 grammi 100 milliliitri kohta või millele on lisatud magusainet. Maksumäär sõltub vastavalt kas suhkrusisaldusest või magusaine lisamisest.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmisega muutuvad osalusoptsioonide maksustamise reeglid, see sätestab madalama tulumaksumäära 14 protsenti äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, kehtestab krediidiasutustele nn avansilise tulumaksu ning muudab sõiduauto erisoodustuse hinna arvutamise aluseid.

Eelnõu kohaselt saab edaspidi nii töö- kui isiklikeks sõitudeks ettevõtte sõiduauto kasutamise võimaldamisel erisoodustust deklareerida vaid kilovatipõhiselt, sõltumata erasõitudena läbitud distantsist. Sõiduauto erisoodustuse hinna määramise aluseks on eelnõu kohaselt 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku kohta ning 1,47 eurot, kui sõiduauto on üle viie aasta vana.

Eelnõus tehti muudatusi, mis puudutavad abikaasade ühise deklaratsiooni esitamist, eelnõust jäeti välja panditulumaksu kehtestamise ja täpsustati varjatud kasumieraldiste maksustamise korda, laiendati maksusoodustusi tööandja transpordi korraldamisel ning tehti mitu tehnilist muudatust.

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata residendist abikaasa eest täiendav maksuvaba tulu 2160 eurot, mida abikaasa ei ole ise maha arvanud. Täiendavalt mahaarvatav summa ei tohi olla suurem kui 50 400 eurot. Muudatus puudutab juba käesoleva aasta tulude deklareerimist tuleva aasta alguses.

Eelnõus täpsustatakse varjatud kasumieraldiste maksustamise korda. Lisatav maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et Maksu-ja Tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega. Kui emaettevõtjale või nn sõsarettevõtjale antud laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus.

Eelnõu muudatuse kohaselt ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuga nähakse ette suurendada riigieelarve informatiivsust, milleks esitatakse koos riigieelarvega riigikogule informatsioon ka eelarveaastale järgneva kolme aasta kohta. Täpsustatakse nõudeid informatsioonile. Muuhulgas lisatakse tekkepõhised prognoosid.

Samuti vähendatakse bürokraatiat, milleks ühendatakse eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessid. Eelnõu näeb ette lähtuda mitme aasta vaatest fiskaalpoliitikale, milleks eelarve tasakaalureeglit hakatakse jälgima mitme aasta keskmisena. Varasemate aastate ülejääke võimaldatakse kasutada investeeringute tegemiseks kuni 0,5 protsendi ulatuses SKP-st.

Riigikogu katkestas kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu, sest soovis täiendavalt analüüsida soojusenergia võrdlushinna temaatikat.

Riigikogu võttis vastu ka ühe otsuse, kiites 79 poolthäälega heaks valitsuse esitatud riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis”, mis võimaldab panustada kuni viie tegevväelasega NATO juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammi.

Allikas: ERR

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: