Valitsusvahetusega läks 12 riigiettevõtet MKM-ist kliimaministeeriumi alla

Kliimaminister Kristen Michal
Kliimaminister Kristen Michal Autor/allikas: Arp Müller/ERR

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) koalitsioonilepingu alusel ministeeriumite vastutusvaldkondade ümber korraldamisega läks 12 seni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) all olnud riigiettevõtet kliimaministeeriumi valitsemise alla.

Vabariigi Valitsuse seaduse alusel tehtud peaministri korraldusega ministrite pädevusest ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkondadest kuuluvad kliimaministri Kristen Michali vastutusvaldkonda keskkonnaamet, transpordiamet, riigilaevastik, Eesti Geoloogiateenistus, keskkonnaagentuur, Eesti Loodusmuuseum, keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Aktsiaselts A.L.A.R.A., Elering AS, AS Eesti Liinirongid, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loots, Aktsiaselts Nordic Aviation Group, AS Operail, aktsiaselts Eesti Raudtee, aktsiaselts Saarte Liinid, aktsiaselts Tallinna Lennujaam, aktsiaselts Tallinna Sadam, AS Ökosil, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, osaühing Rail Baltic Estonia ja Osaühing Transpordi Varahaldus.

Sama korralduse kohaselt on kliimaministri vastutusvaldkonnas rohereformi terviklik elluviimine, kliimapoliitika, sealhulgas erinevate sektorite kliimakavade koostamine, elluviimine ja järelevalve, ettevõtluse suunamine puhtamate tehnoloogiate poole, transpordi korraldamine puhta elukeskkonna vajadustest lähtuvalt, taastuvenergia arendamise kiirendamine ja taastuvenergiaprojektide elluviimise koordineerimine; ringmajanduse ja jäätmekäitluspoliitika korraldamine, keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, veekaitse ja -kasutamise poliitika, merekeskkonna kaitse ja kasutamise poliitika, välisõhu kaitse ning kiirgus- ja tuumaohutuse alase poliitika ja keskkonnaseire korraldamine.

Kliimaministri vastutusvaldkonnas on lisaks energeetika, maapõueressursside kasutamise korraldamine, geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine, elamumajandus ja ehitus, transport ja transporditaristu (sealhulgas veondus, transiit ja logistika); liikluskorraldus (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), transpordisüsteemide, liikuvuse ja liikuvusteenuste (sealhulgas ühistranspordi taristu investeeringud ja transpordivaldkonna suurhanked) planeerimine, liiklusohutuse suurendamine, liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise korraldamine ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastavate struktuuriüksuste juhtimine.

MKM vastutab majanduspoliitika eest

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo (Eesti 200) vastutusvaldkonnas on majanduspoliitika, personaalse riigi arendamine, tööstus, kaubandus ja informaatika, telekommunikatsioon ja turism; meediateenuste osutamise riiklik korraldamine ja riiklik järelevalve meediateenuste osutamise üle, riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja ettevõtlussektori innovatsioon; metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tarbijakaitse, kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine; riigi tegevusvaru haldamine; digitaalse riigireformi elluviimine ja sellest tulenev avalike teenuste ajakohastamine, sealhulgas ekspordiarengu, investeeringute kaasamise, välisinvesteeringute usaldusväärsuse tagamise ning avaliku sektori digiarengu ja üleriigilise küberturvalisuse tagamise juhtimine, korraldamine ja järelevalve.

Lisaks on Riisalo vastutusvaldkonnas ka tööhõive, tööturu, töösuhete ja töökeskkonna korraldamine ning võrdse kohtlemise ja soolise võrdsuse edendamine tööelus ja majanduses.

Majandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ka väliskaubanduse valdkond ja välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse juhtimine.

Majandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tööinspektsioon, Eesti Töötukassa, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Sihtasutus Tartu Teaduspark, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, AS Eesti Varude Keskus, aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, aktsiaselts Metrosert ja Aktsiaselts Teede Tehnokeskus.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister on Eesti Töötukassa nõukogu liige.

Eesti Energia jääb rahandusministri valitseda

Rahandusminister on finantsinspektsiooni nõukogu esimees, tervisekassa nõukogu liige ja riigivaraseaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ning ettepaneku tegemine valitsusele Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks ja finantsinspektsiooni nõukogu poolte liikmete nimetamiseks. Rahandusministril on õigus osaleda Eesti Panga Nõukogu istungitel.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad maksu- ja tolliamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, statistikaamet, rahapesu andmebüroo, audiitorkogu, tagatisfond, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto, AS Levira, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

Rahandusminister on Mart Võrklaev (Reformierakond).

Regionaalminister korraldab põllumajandust ja Eesti Posti

Regionaalministri Madis Kallase (SDE) vastutusvaldkonnas on lisaks postside valdkond, ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused, kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluva ühistranspordiga seotud valdkondliku tegevuse planeerimine ja korraldamine, välja arvatud suurhanked, ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastavate struktuuriüksuste juhtimine.

Regionaalministri vastutusvaldkonnas on lisaks ligipääsetavuse valdkond ja Sotsiaalministeeriumi vastavate struktuuriüksuste juhtimine.

Regionaalministri vastutusvaldkonnas on lisaks maapoliitika kujundamine, maa-andmete registreerimine, nende ajakohastamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, ruumiandmeteenuste haldamine, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde ja maa hindamisega seotud tegevuse korraldamine, maakorraldustoimingute tegemine, maareformi toimingute suunamine ja elluviimine, riigile vajalike maade omandamine ning hoonestamata riigimaaga seotud riigivara valitseja antud ülesannete täitmine ja Keskkonnaministeeriumi vastavate struktuuriüksuste juhtimine.

Regionaalministri vastutusvaldkonda kuuluvad maa-amet, põllumajandus- ja toiduamet, põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet, maaelu teadmuskeskus, riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskus, SA Eesti Maaelumuuseumid, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Aktsiaselts Eesti Post, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS ja AS Vireen.

Toimetaja: Mait Ots

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: