Lektor: keelevigu parandades tuleb säilitada teise inimese eneseväärikus

Foto: Kairit Leibold/ERR

Tallinna Ülikooli lektor Merilin Aruvee rääkis pühapäeval ETV saates "Hommik Anuga", et teise inimese keelevea parandamisel on oluline mõelda ka sellele, kuidas seda teha inimest solvamata. Teise eneseväärikust riivates mäletab ta suurema tõenäosusega seda, et sai haiget kui seda, et ta pidi midagi korrektsemalt ütlema, ütles Aruvee intervjuus Anu Välbale.

Sa oled eesti keele õpetuse lektor Tallinna Ülikoolis, kaitsesid hiljuti doktoritööd eesti keele õpetamisest. Kas ka sina eksid eesti keelt kasutades?

Ikka eksin, aga ma tean, kust ma järele vaatan, ma tean, mida teha.

Aga miks sa pead järele vaatama, kui teine inimesele sinust aru saab?

Näiteks on minu jaoks olemas võõraid sõnu, mida ma ei tunne, siis ma võtan sõnaraamatu lahti ja vaatan. Mõnikord, kui on võõras sõna, siis ma ei tea, kuidas seda muuta, vaatan, kuidas seda käänata või pöörata, kuidas hääldada, kus rõhk on. Teadlik keelekasutaja ongi see, kes teab, kust vaadata. Mul ei ole õigekeelsussõnaraamat peas.

Merilin Aruvee Autor/allikas: ERR

Kas sa kasutad selliseid väjendeid nagu mida häkki ja ja muud inglise keelega segatud eesti keelt?

Nalja pärast, loovuse eesmärgil võib emakeelekõneleja igasuguseid asju teha oma keelega. Selline keelemäng ja uljas keelekasutus on lubatud, aga teatud kontekstides. Doktoritöö kaitsmisel kindlasti ma ei räägi häkkidest ega ütle mine pekki. Oma tudengitega rääkides oleneb jällegi olukorrast - loengut andes mitte, aga kui ma teinekord näiteks mingit nalja teen, siis küll.

Sa leiad, et me ei tohi nüpeldada neid õpilasi ja keelekasutajaid, kes vahel kiiresti rääkides või kõnekeeles kasutavad keelt valesti või kellel ingliskeelsed sõnad lipsavad sisse. Sina peaks just seisma nagu korraliku eesti keele rääkimise eest

On oluline, kuidas säilitada keelemärkuse tegemisel teise inimese eneseväärikus. Me ei tohi teist inimest riivata ja öelda talle, et kuule, sa oled rumal, et vaata, kui loll sa oled, miks sa seda ei tea. See jätab inimesele sügavama jälje kui see mälestus õigest keele variandist. Kui keegi tema eneseväärikust riivab, siis ta suurema tõenäosusega mäletab seda, et ta sai haiget kui seda, et ta pidi midagi korrektsemalt ütlema.

See on omaette teema, kuidas teisele inimesele keelemärkust teha,  juhtida tema tähelepanu sellele, et on võib-olla paremaid võimalusi, kuidas kõnelda või kirjutada. Seda me võib-olla väga palju ise ei teadvustagi, mil viisil seda teha. Kohe öeldakse, vahel isegi segatakse jutule vahele, ei oodata ära, kui selle nii-öelda eksinud inimese kõnevoor lõpeb. See on tegelikult ebaviisakas, teine inimene tegi seda võibolla tahtmatult ja ta lihtsalt ei teagi, aga kui ta saab teada, siis ta on võib-olla tänulik sellele inimesele, kes ütles. Aga kui märkus tehakse kõnelejale teiste ees, siis ta lihtsalt tunneb häbi. Minu meelest on see viis, kuidas me tähelepanu juhime korralikule keelele, väga tähtis.

Kui hästi me praegu eesti keelt räägime?

Me räägime Eestis eesti keelt väga hästi. Sinu saates käivad erinevad spetsialistid ja me võime rääkida millest tahes eesti keeles. Iga spetsialist, kes siia tuleb rääkima, tema selja taga on terve rida tähtsaid kirjalikke tekste, suulisi sõnavõtte. Me saame eesti keeles teha nii palju ja meil on eesti keel üles kirjutatud, salvestatud kujul nii paljudes kohtades, seda ei saa internetist ära kustutada.

Merilin Aruvee Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Sa tõid interneti mängu, tõenäoliselt internet ja sotsiaalmeedia on keelt ikkagi väga palju muutnud ning see erineb oluliselt sellest keelest ja nendest reeglitest, mida me koolis õpime.

Meil on väga palju ametlikku suhtlust lisandunud, me kasutame kirjalikku keelt mitteametlikus suhtluses väga palju ja see on sünnitanud olukorra, kus kirjalik keel ei ole korrektne ja ei peagi olema. Näiteks kui ma vaidlen kuskil messengeris oma sõbraga, siis seal ma teengi vigu, kui ma tahan kiiresti vaielda, olen närvis ka veel. Ma teen neid vigu seal tahes-tahtmata, ma teen tähevigu, siis ma lihtsalt annangi endale selle andeks, et tekivad sellised tähevahetused, mingid valesti toksitud tähed tulevad sinna vahele.

Sina saad sellest aru, et sul läks valesti, aga kui meie lapsed seda teevad ja keegi neid ei paranda, siis ühel hetkel nad ei oskagi õigesti enam eesti keelt rääkida.

Loomulikult eesti keele tunnis peabki parandama, aga kui me siin vestleme, siis ma ei ütle, et Anu, te ütlesite praegu valesti.  

Merilin Aruvee Autor/allikas: ERR

Kus me libastume kõige enam?

Nende libastumistega on ka nii, et ma olen kuulnud kuskilt valesti, siis tahtmatult ma matkin teiste inimeste keelekasutust ja ma ei teagi, et see on vale. Ma olen täiesti veendunud, et ma räägin õigesti, võtame näiteks vormid - kõnet või kõne. Valimiste perioodil peeti kõnesid, keegi pidas kõnet, aga vahel öeldakse - pidasin kõne – see on vale vorm, õige on kõnet nagu tubli tublit.

Näiteks noortel on intonatsioon vale, tõuseb lause lõpus, see on palju kõrva riivam.

Või näiteks sõna hektiline, kõik asjad on hektiliselt, aga eesti keeles on hektiline püsiv, pidev, aga kasutatakse tähenduses erinev või muutlik. Inimene kuulis seda kelleltki, kes on tema jaoks eeskuju, teised hakkasid ka nii rääkima ja inimene üldse ei arvagi, et see on valesti.

Kas inimesed ei teegi enam keele nüanssidel vahet? Et vahet pole, kas enamik või enamus, kas on järele või järgi, kas on õigesti või õieti.

See on paronüümide teema. Need sõnad on nii sarnased, et lähevad segamini ja inimesed ongi hakanud neid segamini ajama ja siis tõesti see tähendusnüanss kaob ära.

Kui nüüd emakeeleõpetusest rääkida, siis minu meelest on üsna ebatõhus see, kui õpetaja ütleb, et nii on vale ja nii on õige, sest seda teavet ei seedi õpilane endas läbi. Õpilane peab sügavalt tunnetama seda uut teadmist, mis temani tahetakse viia, ja selle jaoks on tõhusamaid viise olemas. Näiteks harjutus, kus 20 lauses on enamus õiges tähenduses ja kõrvale teised 20 lauset, kus on enamik õiges tähenduses. Ma ütlen õpilastele, et uurige neid näiteid, vaadake, mis on erinevused, mida on tahetud öelda sõnaga enamus ja mida sõnaga enamik. Tehke ise järeldused ja öelge mulle reegel.

Tuleb suunata õpilast ise mõtlema, sügavalt tunnetama, et õpilane saab selle nii-öelda keelereegli ise tuletada, ise sõnastada, et tema on selle reegli omanik. See on oluline, sest siis tekib tal tugevam, sügavam teadlikkus sellest. Tegelikult õpilane tahab olla autonoomne, ise otsustada. Kui õpetaja räägib talle, et  nii on õige, nii on vale, siis see lihtsalt ei ole nii tõhus.

Võib-olla oleks mõistlik need keelereeglid vabaks lasta, kui inimesed ei tee vahet?

Reeglil ja reeglil on vahe. Tähtis on see, et meie keel toimib teatud põhimõtetel, meie keeles on oma sisemine seaduspära, põhimõtted. Nendest põhimõtetest me hoiame kinni. Näiteks sõna kohv, miks me ei ütle ainsuse nimetavas kohvi? Meil ei ole teist sellist tüüpsõna, mille eeskuju seda teha.

Võib-olla siis kohvist saab tüüpsõna?

Siis me peaksime hakkama ka sõna ahv kasutame ainsuse nimetavas ahvi või nakistrallid on Kingpool, Sammalhabe ja Muhvi.

Aga mille järgi nüüd keelireeglid uuenevad?

Sõna tähendus ei ole reegel, need muutuvad kogu aeg. Sõnu me kasutame palju, tähistame ümbritsevat maailma ja mõne sagedamini kasutatava sõnaga me võimegi eksida rohkem, sest vales vormis kasutatud tähendust on nii palju, et me ei tee enam vahet.

Aga sõna muutmisel me ei saa lihtsalt teha uut muuttüüpi, näiteks tuleb veel mingisuguseid inglisekeelseid sõnu, neid tuleb uksest ja aknast, läheme moodsa keelega kaasa, muud kui muudame kõike, siis lõpuks kaob ära see ühisosa. Keel on meie suhtlusvahend, see peab olema teisele inimesele ka arusaadav, mida ma tahan öelda. Aga kui seal nii liiga palju muuta, siis ei saada enam aru.

Uued keelereeglid on sellised, et kui vanasti öeldi viit, kuut,  siis nüüd võib öelda ka viite, kuute. Seal on need muutused toimunud.

Aga enne muutmist uuritakse, et kust see tuleb, kui palju selliseid kasutusjuhte on. Vaadatakse ka seda, kas keelesüsteem võimaldab sellise reegli lubamist. See sõltub paljudest teguritest, seda ei tehta niisama.

Näiteks gaala ja tsunaami on nüüd kahe A-ga. Võõrsõnad muganevad keeles ja keelekasutaja ise hakkab neid teiste eesti keele sõnade eeskujul muutma. Siis vaadatakse, kas need kasutusviisid on meie keelesüsteemile omased. Kui on, siis võime anda järele.

Merilin Aruvee Autor/allikas: ERR

Sa oled enam kui kümme aastat puutunud kokku noorte keeleõppega. Kui rikas noorte keel on?

Võiks olla rikkam, mingi osa eesti keelest on asendunud võõrkeelega, peamiselt inglise keelega. Noored tarbivad inglisekeelset meelelahutust väga palju, seda ei olnud kümme aastat tagasi niisugusel kujul nagu praegu. Samal ajal on see muutus viinud selleni, et mingisugune kontekst ongi võõrkeelne noore jaoks,  ta ei teagi seda sama asja eesti keeles, ta peab nagu tõlkima. Me peamegi vanemate, õpetajatena järjest rohkem tõlkima, rääkima ja suunama ise mõtlema. Sa kuulasid seda inglise keeles, mida see võiks tähendada, mõtleme korra eesti keeles ka selle üle. Teha väike paus ja mõelda.

Näiteks sõna põhiliselt kasutamine (basically ing. k.). Põhiliselt ma tegin seda.
Seal on teisi laene veel. Näiteks ära ole selline Karen. See on keskeale lähenev naine, kes käib ja õiendab, näiteks kutsuge oma ülemus siia.  Seda ei saagi tõlkida, sest tuleb kuskilt inglisekeelsest meemidest. Aga see on nii tabav.

Sa oled rääkinud, et tihtipeale praegustele noortele peab õpetama eesti keelt nagu välismaalastele.

See on täiesti võõras ja imelik olukord. Emakeeleõpetajad ja tegelikult ka lapsevanemad näevad, et lapsed räägivad nii, et me ei saa sellest aru.

Ehk see aeg ei ole enam kaugel, kui vanavanemad ja lapselapsed üksteist enam aru ei saa?

Ei tea, lapse kasvukeskkond on ikkagi eestikeelne. Hea küll, sõnad muutuvad, aga nad muutuvad, sest meie maailm on muutunud, me vajame uusi sõnu, et tähistada seda uut, mida internet ja kogu see tehnoloogiamaailm on  meile kaasa toonud. Samal ajal, kui me mõtleme, kuidas nad käänavad ja pööravad neid sõnu. Tegelikult laps on omandanud käändesüsteemi enne kooli tulekut, mõned üksikud vähem esinevad käändevormid on jäänud omandamata, aga tegelikult ta ju oskab. Ta ei tee grammatikavigu, sõnajärje vigu.

On emakeeleõpetajaid, kes keskastmes annavad koduse ülesande vaadata õhtul "Aktuaalse kaamera" uudiseid ja valida välja sellest üks lõik ning jutustada see oma sõnadega ümber. Seda tehakse põhjusel, et noored ei saa aru, millest seal räägitakse.

Niisugust asja peabki järjest rohkem tegema, mida rohkem õpilased loetut ümber jutustavad, ümber sõnastavad, mingisse teise vormi panevad või kirjutavad, seda rohkem on nad sunnitud sügavamalt töötlema seda infot, mis neile anti. Mulle tundub, et me peame palju rohkem aega võtma, kui me tahame õpetada lapsi rääkima ja tunnetama keelt sügavuti. Töövihikus mingi lünga täitmine või õige vastuse ütlemine - see on pinnapealne õppimine. Parem on selgitada, kirjutada.

Ma näen väga vähe tundides seda, et lapsed kirjutavad lauseid. Nad tegelikult vastavad üksikutele küsimustele. Nad peavad saama haarata tervikut, lauseid moodustada. Ma näen eesti keele tunde, kus lauseid ei moodustatagi terve tunni jooksul. See on minu meelest ohukoht.

Kui palju Sa ise oled teisi kuulates mõelnud, et keelereeglid võiksid muutuda kiiremini, sest ühel hetkel ei osatagi rääkida reeglipärast eesti keelt, vaid eesti keele reeglid on ühed, aga keelt kasutatakse teisiti.

Mingi silla peaks ehitama selles mõttes, et reegli ja kasutaja puhul ei tohiks olla nii suurt vastandust.  Mul on väga hea meel, et on Vikerraadio etteütlus, igale poole alati kutsutakse keelest rääkima, küsitakse, et nüüd on see muudatus, mis te sellest arvate. Aga me võiksime keelest rääkida palju rohkem ja laiemalt, mitte ainult õigekeelsuse kontekstis.

Väga palju muutusi on lausetes ja sellest me ei räägi üldse, ei emakeelepäeval, ei Vikerraadio etteütluse kontekstis. Näiteks on hakatud kasutama võõrapäraseid lausemalle.  Näiteks öeldakse ma oman koera, aga eesti keeles on normaalne öelda mul on koer. Või ma oman selles asjas teistsugust seisukohta kui sina, tegelikult mul on teine seisukoht. Sellised võõrkeelsed mallid on minu jaoks palju ohtlikumad, sest need ei muuda ainult seda ühte sõna vaid tegelikult kogu lauseehitust.

Aga ka näiteks sõnajärg, õpilased ehitavad oma lauseid juba inglise keele lausete eeskujul üles. Ei ole nii, et verb on teisel kohal eesti keeles või mis järjekorras on määrused lauses, et see lause oleks loogiline. Me peame õpetama ka seda, et mis asi on teade, kuidas seda esitada, et tuttav info on alguses.

Kui lugeda tõlkekirjandust, siis sageli ma saan kohe aru, et siin on midagi valesti ja see häirib. Meil ilmub igasugust aimekirjandust või Ameerikast tulnud eneseabi õpikud, kui neid lugeda, siis sageli ma pean tükk aega raamatupoes vaatama, kas ma üldse seda tõlget kannatan välja.

Merilin Aruvee Autor/allikas: Lomely Mäe

Sa oled seotud olnud aastaid seotud Vikerraadio e-etteütlustega. Milles inimesed kõige rohkem eksivad?

Üks asi on võõrsõnad. Kui inimene ei tea seda sõna, siis ta ei tea, kuidas seda kirjutatakse. Ta ei tea seda sõna ja siin ei ole midagi teha.

Väga palju segadust on ka nime, nimetuse ja pealkirjaga. Isegi "Aktuaalses kaameras" on öeldud teos nimega, mitte teose pealkiri. Nime kirjutatakse inglise keele moodi, ei ole jutumärke, vaid on ilma ja läbiva suure tähega, näiteks Aktuaalne Kaamera.  Saatel on pealkiri, mitte nimi. Ma ei tea, võib-olla varsti see muutub ja  saja aasta pärast on minu jutt aegunud.

Tüüpilised veakohad  on ka näiteks komakasutus ja kokku-lahku kirjutamine. Kokku-lahku kirjutamine on väga raske, seal on nii palju reegleid ja need kõik on ka sõnaliigiti erinevad ehk inimene peab teadma väga paljusid reegleid korraga. Peamine reegel on see, et sõnad on oma normaalkuju lahus, koos on nad siis, kui nad tähendavad midagi uut.

Näiteks eksitakse selle vastu, et ja ette tuleb koma panna, vahel paneme meelega sellise lause sisse. Algklassist peale on õpitud, et ja, ning, ega, ehk, või ette koma ei käi. Selgeks on õpetatud reegel, mitte põhimõte. Aga põhimõte on, et kõrvallause käib komade vahele ja kui pealause läheb edasi ja sinna juhtumisi tuleb ja, või, ning, vahet pole, milline sidesõna, siis tuleb koma panna, sest kõrvallause lõppes. Et me märgime komaga seda, et jätkub pealause. Põhimõte on jäänud selgeks õppimata, aga reegel on omandatud. Nüüd me jõuamegi selle kitsaskohani, et vot ei teata.

Mina vaataks enne etteütlust üle need reeglid, milles ma ise ebakindel olen, näiteks kokku-lahku kirjutamine. Seda võiks iga Eesti inimene aeg-ajalt teha.

Kas see on normaalne, et me räägime, et enne etteütlust tuleb üle korrata keelereeglid, sest iga eestlane peaks ju oskama kirjutada?

Nüüd peab rääkima sellest, kuidas me mälu töötab. Asjad, mida me ei ole piisava sagedusega korratud, need ei saagi meile meelde jääda. Teadmine on ajas ja  kontekstis püsiv ehk see on automatiseerunud teadmine. Aga kui ma ei kasuta, ei kirjutagi seda keelt, nii paljud inimesed ei kasuta kirjalikku keelt igapäevaselt, nad suhtlevad telefoniga, nad ajavad asju teistmoodi.

See siis on okei, et keel muutub lihtsamaks, eemaldub reeglitest?

See, kuidas keegi räägib oma kodus vabal ajal ja sõpradega see ei ole asi, mida peaksin tsenseerima.

Aga mida sa teed, kui su laps räägib, et treidib sõpradega asju?

Siis ma esitan huvitatud küsimuse, et mida sa mõtlesid. Kui ma olen sellise küsimuse esitanud, siis mõnikord ma tajun, et ta hakkab seda ütlema inglise keeles  ja talle tuleb meelde, et ma mõtlesin siin vahetamist. See on minu arust just kihvt, kuid ma näen seda mõttehetke, aga see tekib siis, kui ma teda suunan.

Meie peaksime lapsevanematena suunama, kui laps küsib, kus mu cap on, et mitte cap, kallis laps, vaid nokkmüts ja ka mitte nokamüts, nagu pole olemas sõna sukapüks. Mis sa arvad, kuidas meie lapsed eesti keelt räägivad, kui nad sama vanaks saavad kui meie?

Nad räägivad kindlasti teistsugust eesti keelt. Me ei kujuta ettegi neid tehnoloogilisi võimalusi, neid kontekste, mis neil on. Keel muutub väga palju sellepärast, et tekivad uued võimalused ja funktsioonid. Võib-olla me peaksime mõtlema niimoodi, et eesti keelt ei olnud võimalik kasutada paljudel neist viisidest, mis praegu on kasutusel, näiteks teaduskeelena, seadusloomes. Paljud asjad on tulnud kasutusele tänu sellele, et maailm on muutunud.

Meil on tegelikult väga rikas keeleilm, me oleme mures õigekirja, õigekeelsuse pärast, võõrmõjude pärast ja see on tegelikult päris tore, sest nii paljud inimesed on mures eesti keele pärast, tahavad sellest rääkida. Aga kiri on üks pealispindne tasand. Seal all on grammatika ja grammatikasüsteemi muutused ja nende suhtes ma oleksin palju ettevaatlikum.

Mis sa arvad, kas saja aasta pärast räägitakse veel eesti keelt?

Ikka.

Aga 200 või 300 aasta pärast?

Ikka. Ma võin küsida vastu, kas 300 aastat tagasi räägiti eesti keelt või 200 aastat tagasi.

Sa ise rääkisid, et muutused on nii suured, et ma isegi ei kujuta ette, kuhu see keel areneda võib.

Juturobot saab teha eestikeelsetest tekstidest täiesti normaalse teksti ja see tähendab, et meie keelt on nii palju internetis, et seda kustutada enam ei saa.

Eesti keele tervis ei ole siis halb?

Ei ole. Me oleme oma keele pärast mures, aga mures olemine on eestlastele omane.  Me võiksime olla rõõmsad selle üle, mida me kõik eesti keeles teha saame.

Toimetaja: Hanneli Rudi, Mait Ots

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: