Hiiliv tagasikolimine: haridusministeerium liigub jupi kaupa Tallinnasse ({{commentsTotal}})

Haridusministeeriumil on superministeeriumi terve korrus, mida nüüd täitma hakatakse.
Haridusministeeriumil on superministeeriumi terve korrus, mida nüüd täitma hakatakse. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

15 aastat tagasi Tartusse kolitud teadus- ja haridusministeerium on asunud mitmeid oma osakondi kas osaliselt või täielikult Tallinnasse tagasi kolima, rõhudes sünergiavajadusele, mida saaks saavutada superministeeriumihoones teiste ministeeriumite ametnikega koos töötades. Ainult et kõik kolitavad osakonnad ei liigugi superministeeriumi hoonesse, vaid hoopis haridusministeeriumi Tõnismäe kontorisse.

Haridusministeeriumis valmis maikuus ümberkorralduste kava, mis näeb ette umbes 15 töökoha ületoomise Tallinna.

Näiteks on kavas kirjas, et 2018. aasta veebruariks tuuakse Tartust Tallinna üle viis töökohta välishindamisosakonnast ja kolm töökohta Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonnast. Lisaks liiguvad järgmisel aastal Tallinnasse kaks analüüsiosakonna ja kaks rahandusosakonna töökohta.

Veel kolm rahandusosakonna kohta ja üks üldosakonna koht on juba üle toodud.

Lisaks on Tallinnas veel mitmete osakondade töötajaid - nii on näiteks kommunikatsiooniosakond jagunenud kahe linna vahel ning ka juriidilise osakonna juhataja töötab pealinnas, ehkki alluvad asuvad Tartus.

Ministeeriumi kantsler Tea Varrak ei pea olukorda ideaalseks, mistap on ta asunud tegema ümberkorraldusi, millega suurendataksegi Tallinnas töötavate ametnike arvu.

"See on nüüd minu isiklik arvamus: ei osatud ette näha, mida see tegelikult tähendab," ütleb Varrak, kommenteerides endise haridusministri Tõnis Lukase läbi viidud plaani haridusministeerium pealinnast Tartusse kolida.

"Ilmselge on see, et kahe linna vahel on väga keeruline suhelda. Juba sellepärast, et väga paljud inimesed peavad ikkagi sõitma kahe linna vahet. Jah, saab rongis ja bussis töötada, aga kulud on need ikkagi. Ja ükski ministeerium meie pärast Tartusse kolima ei hakka."

Korrus superministeeriumis

"Me soovime organisatsiooni ringi teha seoses sellega, et sügisest meil on Tallinnas Suur-Ameerika 1 (superministeeriumis - toim) terve korrus. Kogu mõte oli see, et leida ministeeriumitevahelist sünergiat, saaks üksteisega arutada, teha palju paremat poliitikat ehk seaduseelnõusid. Mõnikord saavad inimesed kokku kohvikus või liftis, lepivad seal jooksvalt kohtumise kokku," põhjendab ministeeriumi kantsler Tea Varrak.

"Juba täna on näha, et see kannab vilja. Kõik, kes Suur-Ameerikas on, on arutanud, et mõne kuuga on saavutatud rohkem kui terve aastaga enne seda," ütleb Varrak, lisades, et üks sellistest osakondadest, mis sünergiat teiste ministeeriumitega vajab, on just Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond.

Otsus see osakond Tallinnasse kolida tuli Varraku sõnul asekantsler Madis Lepajõe ettepanekul, kes ise nüüd Tartu abilinnapeaks siirdub.

Ainult et ministeeriumi töötajate sõnul seda osakonda "sünergiamajja" ei kolitagi, selle uueks asukohaks saab hoopis ministeeriumihoone Tõnismäel. See plaan sündis hiljem kui plaan osakond Tallinna kolida. Teisisõnu: tervikpilti, miks midagi tehakse, ei ole ka ministeeriumi tippjuhtidel ning töö käibki põhimõttel "vabad ruumid Tallinnas tuleb täita".

Ümberasustamise plaanist teatati töötajatele maikuu lõpus, üksiti otsustati kohe ära see, et enne Eesti EL-i eesistumise lõppu ümberkorraldusi ellu viima ei hakata, et mitte pingestada vastutusrikast protsessi veelgi. Samas on aga pinge ministeeriumis üleval - inimesed on oma tuleviku suhtes ebakindlad.

Kantsler Varraku sõnul on jätkuvalt töös plaan tuua EL-i rahvusvahelise koostöö osakonna kaheksast töökohast Tallinnasse üle kolm.

Tegelikkuses aga on töös kogu osakonna ülekolimine - nii seisab must valgel kirjas inimestele ulatatavates töökoha kolimise teatistes.

Teine osakond, keda ümberkolimine enim puudutab, on üldharidusosakond, kelle kaheksast töötajast tuuakse Tallinnasse üle neli, väidab kantsler, võttes kokku, et kogu muudatus puudutabki vaid seitset inimest, mis ei vasta aga teatiste vahendusel töötajatele esitatud infole.

Otsustamisaeg novembri lõpuni

Nii ongi kõigile nende osakondade töötajatele tehtud pakkumine asuda tööle Tallinnas. Kes pakkumist vastu ei võta, koondatakse, kuid nii, et sama töökoha võib luua Tallinnasse. Kolimisest keelduda, et Tartusse edasi tööle jääda võivad vaid need, kel on mõjuvad, seadusega kaitstud isiklikud põhjused, nagu näiteks alla 3-aastane laps. Aega otsustada on novembri lõpuni.

"Oleme pakkunud kõikidele inimestele tulla Tallinnasse, kedagi ei aeta minema," ütleb Varrak, lisades, et koondamisteate on praeguseks võtnud vastu kolm inimest.

"Oleme kahes linnas, see on keeruline. Riigikantselei, ministeeriumid, saatkonnad, kõik on Tallinnas. See inimeste solgutamine rongides ja bussides, selle ajamaht ei ole üldse väike," põhjendab Varrak, lisades, et kahe linna vahet pendeldamine pole ka odav.

Skype'i teel koosolekute korraldamist, mis vähendaks pendelrännet ja alandaks sõidukulusid, Varrak lõpuni võimalikuks ei pea.

"Kuidas te kujutate ette, et me suhtleme saadikutega tehniliste abivahenditega? Partneritega kohtumisel ei saa öelda, et kuulge, vaatame läbi ekraani üksteist, et koosoleku läbiviija on Tartus, see pole päris õige," leiab kantsler, põhjendades, miks koosolekuid ei saa korraldada kahes erinevas linnas viibides.

Mitmed inimesed on juba nüüdseks otsustanud, et nad ei koli - kui ikka pere ja kogu elukorraldus on ühe linnaga seotud, ei ole lihtne kogu oma elu teise linna ümber asustada.

ERR-ile teadaolevalt on näiteks EL-i ja rahvusvahelise koostöö osakonnas siiani otsustanud pakkumise vastu võtta vaid üks, tähtajalise lepinguga niikuinii Tallinnas töötav inimene, kes alustab uuest aastast püsivalt tööd pealinnas. Ülejäänud veel kas mõtlevad või on juba oma keeldumisest tööandjale teada andnud.

Ka üldharidusosakonna töötajad ei kipu Tallinnasse kolima. Viiest inimesest kolm on juba ära öelnud, kaks veel mõtlevad.

Samal ajal otsib ministeerium loobujate asemele juba uusi inimesi, töökohaga Tallinnas. Kõik kokku on loonud äreva tööõhkkonna, nii et jääda ei soovi ka kõik need, kes saaksid - lahkumisi on viimasel ajal olnud mitmeid ja erinevatel põhjustel.

Töökuulutus, millest selgub, et uus töötaja peab hakkama Tallinnas tööle. Allikas: CV.ee.

Alusetu kandideerimissoovitus

Neile, kes ei soovi Tallinnasse kolida, soovitab ministeerium kandideerida sama haldusala töökohtadele, mis omakorda Tallinnast Tartusse kolitakse, nagu kinnitamata plaan ette näeb. Ainult et millised töökohad - kas pigem raamatupidajad või projektijuhid - ja millal täpselt ümber kolitakse, on veel lahtine, mistõttu ei saa inimesed sellise soovitusega arvestada ning see ei ole midagi konkreetset. Ka ei ole neile töökohad allasutustes garanteeritud.

Nagu on lahtine seegi, kas ja kui palju ametikohti just Tartusse viiakse, sest valitsuskabinetis arutatakse kava alles sel neljapäeval ning plaan ei ole veel täiesti paigas, ehkki esialgses kavas on räägitud SA Archimedese, SA Innove ja Teadusagentuuri mõningatest osakondadest, kokku 32 töökohast.

Samas ei pruugi kõik allasutuste kolitavad ametikohad tegelikkuses Tartusse liikuda, näiteks võimaldatakse inimestele kodukontorit või kaugtööd, nii et paberil asub töökoht küll Tartus, ent tegelikkuses jätkub töö vanaviisi.

Järgmisel aastal saab ametiaeg läbi kahel haridusministeeriumi asekantsleril, kes praegu töötavad Tartus. Kas need kohad mehitatakse endiselt Tartusse või tuuakse ka need Tallinnasse, pole veel selge. Abilinnapeaks mineva asekantsler Madis Lepajõe ametikoht aga jäetakse täitmata, tema allosakonnad jagatakse ära teiste asekantslerite vahel ning osa hakkab alluma ka otse kantslerile.

Eelmine kantsler viibis keskmiselt vähemalt kahel tööpäeval nädalas tartus. Kantsler Varraku Tartus viibimise aeg on selgelt väiksem.

Lukas: juhtkonna koosolekud on liikunud Tallinna

Ministeeriumi 2001. aastal Tartusse kolinud endine haridusminister Tõnis Lukas ütleb, et käsil on ministeeriumi teadlik tagasikolimine Tallinna, mis avaldub kasvõi juhtkonna koosolekute pidamises pealinnas.

"Pean ministeeriumi töökohtade hulgalist sulgemist Tartus ja nende avamist Tallinnas halvavaks ministeeriumi tööle ja ka suureks ajaraiskamiseks, sest sellega on kaasnenud praeguse ministri ja kantsleri ajal ka juhtkonna koosolekute pidamine ainult Tallinnas, mis tähendab, et ametnikud peavad sõitma kohtuma oma ülemustega teise linna. Sellega on muudetud ebausutavaks ka kogu valitsuse eesmärk viia ametnikukohti Tallinnast väljapoole," ütleb Lukas.

Ta nimetab alanud protsessi tagasipöördumatuks.

"Tallinna tõmmet on lihtsam tekitada ja kui ministeeriumi terviklikkus Tartus on lõhutud, on vaid aja küsimus, mil saab näidata, et tema jupikeste hoidmine Tartus on ka mõttetu," põhjendab ta.

Otsust ministeerium omal ajal Tartusse kolida peab Lukas siiani põhjendatuks.

"See laiendas haridusjuhtimises Eesti kui terviku nägemist, aitas kaasata ametnikkonda akadeemilist mõtlemist ja langetas tegelikult ka halduskulusid. Ministeerium toimis Tartus väga hästi, mida näitab ka see, et seni Tartus paiknenud Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond suutis väga hästi koordineerida praegust EL-i eesistumise aegset hariduskoostöö juhtimist. Nii et mingit sisulist põhjust ka näiteks selle osakonna Tallinnasse viimiseks ei ole," on Lukas otsuse suhtes kriitiline.

Tema hinnangul ei pea kõik ministeeriumid samas linnas asuma. Näiteks haridusministeeriumi paiknemine Tartus tõi ka ülikoolilinna mitmeid EL-i eesistumise üritusi, mis seal muidu poleks aset leidnud.

"Ega teistegi ministeeriumide ametnikud ainult oma laua taga istu, sõidavad nemadki ringi. Ainus põhjus on ministri ja kantsleri mugavus kujutada oma tööelu ette üksnes ilma oma harjumusi muutmata. Edaspidi võiks valitsuserakonnad mõelda sellele, et kas nad on ikkagi võimelised Eesti kui terviku elu suunama, kui nad ei leia enda koosseisust ühtegi silmapaistvat haridus- ja teadustegelast, kes oleks valmis kasvõi osa päevi nädalas väljapool Tallinnat töötama," on Lukase soovitus edaspidiseks, mööndes, et praegust muutust ei väära enam miski.

Toimetaja: Merilin PärliSagedased digiboksi restardid on paratamatus, ent igapäevaselt nendega leppima siiski ei pea.

Rike digiboksis: kümnendik Elisa kliente hädas igapäevaste restartidega

Tuhanded Elisa kliendid on viimasel ajal hädas oma digibokside sagedase restardiga. Ettevõte tunnistab, et kümnendikul nende klientidest on digiboksi tarkvararikke tõttu iseeneslikud taaskäivitused muutunud igapäevasteks. Konkurent Telia teeb aga digiboksidele plaanipäraseid tarkvarauuendusi kuni kaks korda nädalas.

Järjejutt: kuidas ma Muski auto ära varastasin
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: