Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.

Brittoni turvatoolide müüja ei ole ohtlikuks kuulutatud tooteid ikka turult tagasi kutsunud

Tagasi kutsutud Mamas&Papas turvatoolid, mis on valminud samas Hiina tehases kus Brittoni 3Way toolidki.
Tagasi kutsutud Mamas&Papas turvatoolid, mis on valminud samas Hiina tehases kus Brittoni 3Way toolidki. Autor/allikas: Tarbijakaitseamet

Tarbijakaitseamet tegi möödunud suvel Brittoni turvatoolide turustajale teatavaks, et kaks turvatooli mudelit, mida nemadki on müünud, on Euroopas ohtlikuks kuulutatud, mistõttu tuleks need turult kõrvaldada. Tänavu kevadeks polnud ettevõte endiselt midagi selleks ette võtnud, et lapsi avarii korral mittekaitsvad toolid turult tagasi kutsuda. Seetõttu tegi tarbijakaitse ettevõttele ettekirjutuse ning määras selle mittetäitmise järel sunniraha.

Tarbijakaitseamet sai mullu juunis Euroopa Komisjoni kiire teabevahetussüsteemi RAPEX kaudu kaebuse, et kaks spetsiifilise tüübikinnitusnumbriga turvatooli, mis on valmistatud enne 2016. aasta märtsi, ei vasta ohutusnõuetele ja tuleks nii müügilt korjata kui ka turult tagasi kutsuda: toolid ei kaitse last avarii ajal ning võivad põhjustada tõsist ohtu, sest järelkatsetamisel turvatooli plastkest purunes.

Jutt käis kaubamärgi Mamas & Papas alt turustatud toolidest, ent tarbijakaitseamet kahtlustas, et Eestis müüakse sama tüübikinnitusega toole ka Brittoni kaubamärgi alt. Teisisõnu: ohtlikuks kuulutatud toolid on maanteeameti ja tarbijakaitseameti ekspertiiside kohaselt identsed, kuigi neid müüakse Euroopas erinevate kaubamärkide alt.

Seetõttu pöördus amet toote kaubamärgi omaniku Speli Baltic OÜ poole, selgitades, et kui turustaja teada on sellised tooted müügil, tuleks tal need turult tagasi kutsuda.

Speli Baltic vastas, et neil on müügil üksnes pärast 2016. aasta märtsi toodetud tüübikinnitusega turvatoolid, mistõttu need tagasikutsumise alla ei lähe. "RAPEX teatega A12/0861/16 hõlmatud tooteid meil müügil ei ole," seisis ettevõtte vastuses tarbijakaitseametile. 

Samas nähtus RAPEX-i esitatud tõenditest, et ohtlikud Britton 3Way turvatoolid oli ka Eesti turul olemas, neid müüdi 2015. aastal. Seega pidid need olema toodetud enne 2016. aasta märtsi.

Tänavu maikuus pöördus RAPEX taas tarbijakaitseameti poole. Nad olid saanud Eestist kaebuse, et ohtlikuks tunnistatud tüübikinnitusnumbriga toole on Eestis Brittoni kaubamärgi alt müüdud. Kaebajal oli tõestuseks ka ostudokument, turvatool oli ostetud 2015. aastal OÜ-lt Seventex, mis peab kauplust Babyland.

Seventex kinnitas tarbijakaitseametile, et sai Britton 3Way turvatoolid 2015. aasta juulikuus Speli Balticult. Kaubamärgi omanik kinnitaski ametile, et turvatoolid olid toodetud aastatel 2013-2015 ning nad importisid neid Eestisse aastail 2014-2015. Hiljem selgitas ettevõte tarbijakaitseameti täiendava selgitusnõude peale, et nad vastasid 2017. aasta suvel sellele, mida küsiti, ehk kuivõrd tarbijakaitseameti kirjas seisis "palume ka teil antud infoga tutvuda ning veenduda ega sellist
tooli ei ole teil müügil", piirduski Speli Baltic oma vastuses tõdemusega, neid tooteid müügil ei ole.

Seepeale saatis tarbijakaitseamet ettevõttele juba ettekirjutuse hoiatuse, milles juhtis tähelepanu, et Speli Baltic on jätnud rakendamata vajalikud meetmed ohu väljaselgitamiseks ja vältimiseks. Ühtlasi andis amet ettevõttele võimaluse rikkumine ettekirjutuseta lõpetada, kui nad ise oma kliente tagasikutsutavast tootest teavitavad ja selle turult tagasikutsumise korraldavad, andes ametile teada, kuidas ja mis aja jooksul nad seda teha plaanivad ning palju ja milliste edasimüüjate kaudu ohtlikke toole turule üldse on lastud. Ettevõtjale anti võimalus ka oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

Ettevõte ei jätnud võimalust kasutamata. Speli Baltic jäi oma vastuväites arvamusele, et Britton 3 Way turvatool ei kuulu tagasinõudmisele, mispeale tarbijakaitseamet tegigi 16. augustil toodet tagasi kutsumast tõrkunud ettevõttele ettekirjutuse, millega kohustab ettevõtet Britton 3Way turvatoole turult kõrvaldama ja müüdud toole tarbijatelt tagasi nõudma koos selgitusega, palju vigast toodet turul on, kaua ettekirjutuse täitmiseks aega läheb ning kuidas ettevõte seda täpsemalt teha plaanib.

Tarbijakaitseamet asus seisukohale, et ettevõte on jätnud täitmata hoolsuskohustuse ehk olles saanud teada, et need turvatoolid on osutunud ohtlikuks, jättis välja selgitamata ohu ulatuse ja jättes tarbijakaitseameti teadmatusse, et sama, ohtliku tüübikinnitusnumbriga tooli on turustatud ka Eestis.

"Seega on ettevõtja, teades, et tüübikinnitusnumbriga E8 04 44596 toolid võivad kujutada endast ohtu tarbija (lapse) elule ja tervisele, jätnud rakendamata meetmed ohu väljaselgitamiseks ning ohu vältimiseks," seisab tarbijakaitseameti ettekirjutuses.

Tarbijakaitseamet võttis eksperthinnangu saamiseks uuesti ühendust ka maanteeametiga, et selgitada välja, kas erineva kaubamärgi alt müüdavale tootele, mis kannab sama tüübikinnitusnumbrit, laieneb sama ohuhinnang. Vastus oli jaatav.

"Kui toolidel on sama tüübikinnitusnumber, kuid erinevad kaubamärgi nimed, siis on tegemist ikkagi sama tootega, mida turustatakse erinevate kaubamärkide alt. Seega võib öelda, et kõik sama tüübikinnitusnumbrit kandvad toolid võib lugeda
samuti nõuetele mittevastavateks, olenemata kaubamärgist," selgitas maanteeamet.

Ettevõttele anti ettekirjutuse täitmiseks aega kolm nädalat ehk 7. septembrini. Kui Speli Baltic selleks ajaks ettekirjutust ei täida, määrab amet ettevõttele sunniraha kuni 10 000 eurot, mida võib teha korduvalt, kuni ettekirjutus on täidetud.

Speli Baltic: see ei puuduta meie toole

Ettevõte selgitas ERR-ile, et nad kontrollisid oma turustatavaid turvatoole vastavalt RAPEX-ilt saadud juhendile, kus oli öeldud, et toolid on ohtlikud üksnes juhul, kui identsed on nii tüübikinnitusnumber kui ka võrdluseks saadetud foto tootest, ent kui tüübikinnitusnumber küll on identne, ent foto mitte, siis toode tagasikutsumisele ei kuulu ja ettevõte võib selles osas rahulik olla.

"3Way turvatooli tüübikinnituse number 0444596 langes kokku tagasikutsumise teates toodud Mamas&Papas tüübikinnituse numbriga, kuid ükski tagasikutsumise teate juures toodud Mamas&Papas turvatooli pilt ei olnud sama, mis 3Way turvatool," selgitas Speli Baltic OÜ juhataja Anželika Kurgmann.

3Way turvatool erines Kurgmanni sõnul istme, polsterduse ja kinnitusseadmete osas, mistõttu nende arusaama järgi puudus põhjus 3Way tooli tagasikutsumiseks.

"3Way nime kandev turvatool oli meil tootmises 2103-2015. Tarbijale ei ole see juba pikalt kättesaadav olnud. Ühtegi õnnetusjuhtumit ei Mamas&Papas toolidega ega 3Way toolidega registreeritud ei ole," ütles Kurgmann.

"Igal turvatoolil on oma tüübikinnituse number ja sellele väljastatakse ka vastav tüübikinnituse sertifikaat, mis meil oli ja on täiesti olemas. Turvatooli testid on tehtud Dekra ja TÜV laboratooriumite poolt Euroopa Liidus. Iga test kehtib aasta. Igal aastal on vaja turvatooli uuesti testida, mida 3Way puhul on ka tehtud," kinnitas Kurgmann.

"On levinud, et sama tüübikinnituse numbriga turvatooli turustavad erinevad ettevõtted oma kaubamärkide all. 3Way'ga sama tüübikinnituse numbrit kandev Mamas&Papas turvatool ei läbinud 2016. aastal Suurbritannias tehtud kordustesti ja kutsuti seetõttu tagasi," selgitas Kurgmann tagamaid.

Tema sõnul asus Suurbritannia tarbijakaitseamet, kes Mamas&Papas turvatooli testis ja kohustas turvatoolid tagasi kutsuma, seisukohale, et teiste kaubamärkide alt sama tüübikinnituse numbrit kandvad turvatoolid ei kuulu tagasikutsumisele, mistõttu on sama tüübikinnitusega turvatoolid müügil veel praegugi vähemalt kuue erineva kaubamärgi alt paljudes EL-i riikides, k.a Eestis ja Suurbritannias.

"Oleme 3Way turvatooli tagasikutsumise kava esitanud, kuid tarbijakaitseamet  ei ole seda veel kinnitanud. Ettekirjutuse oleme halduskohtus vaidlustanud, sest oleme kindlad, et Eesti tarbijakaitseamet ei ole oma ettekirjutuses lähtunud korrektsetest argumentidest," ütles Kurgmann.

Speli Baltic apelleerib sellele, et kuivõrd tagasikutsumisnõudes ei täpsustata tootmiskuupäevi ja -seeriaid ning piirdutakse üksnes määratlusega "toodetud enne 2016. aasta märtsi", siis ongi tarbijakaitseamet lähtunud üksnes sellest klauslist, ehkki Suurbritannia tarbijakaitseamet on neile omavahelises kirjavahetuses üle rõhutanud, et tagasikutsumine puudutab üksnes Mamas&Papas turvatoole.

"Hetkel jääb mulje, et Eesti tarbijakaitseamet on teinud oma otsuse ja ei soovi Suurbritanniaga suhelda, sest muidu peavad oma juba tehtud otsusest taganema," on Kurgmanni seisukoht.

Tarbijakaitseamet: toolid on identsed

Tarbijakaitseamet kommenteeris ERR-ile, et Suurbritannia tarbijakaitseameti tagasikutsumisteade puudutabki üksnes Mamas&Papas toole, mistõttu neid pilte pole mõtet Brittoni toolidega võrrelda.

"Iga tootja vastutab ise oma toodete tagasikutsumise eest. Seega ei saakski kohaldada Brittoni kaubamärgi toodetele Mamas&Papas tagasikutsumise teadet. Britton peab tegema ise oma teate ja panema sinna fotod konkreetsetest toolidest, et tarbija tunneks visuaalselt ära oma toote ning saaks seda veel kontrollida tüübikinnitusnumbri ja tootmise aja järgi," selgitas tarbijakaitseameti pressiesindaja Pille Kalda.

Identne tüübikinnitusnumber tähendab Kalda sõnul seda, et toolid on identsed - kõik nad on toodetud Hiinas, samas tehases, lihtsalt katted võivad peal olla erinevat värvi ja logod brändi kaupa erinevad.

"Tool on sama, sel on samad nõrgad kohad, kui tüübikinnitusnumber on sama," rõhutab Kalda. "Toote keemilisi-füüsikalisi omadusi teist värvi istmekate ei muuda."

"Tarbijakaitseamet on oma menetluse käigus koostöös maanteeametiga tuvastanud, et sama toode (sama tüübikinnitusnumber ja tootmise aeg), ent teise kaubamärgi ja visuaalse disainiga on jõudnud ka Eesti turule. Sellest tulenevalt ongi ajendatud käesolev menetlus, kuivõrd tegemist on nõuetele mittevastava tootega ja tuleb turult tagasi kutsuda," märkis Kalda.

Eesti turule on müüdud 1458 Brittoni 3Way turvatooli, seega puudutab potentsiaalne oht kõiki sama tüübikinnitusega toole.

Speli Baltic jäi ka oma tagasikutsumiskava esitamisega hiljaks - tähtaeg oli 7. september, ent tarbijakaitseamet sai kava alles 18. septembril. Seetõttu rakendas tarbijakaitseamet õigust sunniraha rakendamiseks, ettevõte peab maksma 8000 eurot.

Kuna amet pole jõudnud esitatud kava veel üle vaadata, on menetlus jätkuvalt pooleli.

Info halduskohtusse pöördumisest polnud tarbijakaitseametini reedeks veel jõudnud.

Toimetaja: Merilin Pärli

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: