Tallinn avaldas laulu- ja tantsupeo nädala liiklusplaani

Autor/allikas: ERR/Maria Helen Känd

Tallinna linnavalitsus kinnitas kolmapäeval liikluskorralduse linnas juuli esimese nädalal. Suurimad liikluspiirangud kehtivad arusaadavalt laulupeo rongkäigu ajal, kuid muudatusi parkimiskorralduses ja tänavatel on oodata terve nädala jooksul.

Tänavused pidustused haaravad endaga kaasa Tallinna linna alates Kassisaba asumist kuni Kadrioruni, mis tähendab, et nende piirkondade elanikel ja seal tegutsejatel tuleb juba varakult arvestada juuli esimesel nädalal liikluse ümberkorralduste ja parkimispiirangutega.

Peamised liikluse ja parkimise ümberkorraldused Tallinnas puudutavad Kalevi staadioni ja Tallinna lauluväljaku ümbrusesse ja rongkäigu marsruudile jäävaid piirkondi.

Peopiirkondade uut liikumis- ja parkimiskorraldust suunavad ajutised liiklusmärgid ja neoonvestides liikluskorraldajad.

KALEVI STAADIONI PIIRKOND

Järgmised tänavad on avalikuks liikluseks suletud ja nendel on lubatud liigelda ja parkida vaid korraldaja erilubadega pidu teenindavatel või kohalike elanike sõidukitel. Välja toodud tänavatel on antud ajavahemikul sõidukiirus piiratud kuni 30 km/h.

1. juulist kell 07.00 kuni 5. juulini kell 23.00:

 • Võistluse tn - muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tn-ni on keelatud. Alates Püssirohu tänavast Võistluse tn pikendusele (Staadioni tn poole) on läbisõit suletud.
 • Püssirohu tn - muudetud Võistluse tn poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult eriloa alusel.
 • Herne tn - peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.
 • Juhkentali tn - erilubadega autobusside peatumine Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks/väljumiseks on erandkorras lubatud, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal lõigul Püssirohu tn-Rimi (ülekäigurada).
 • Staadioni tn - 30. juunist kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v.a. erilubadega sõidukid. Kergejõustiku halli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale. 4. juulil vahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 09.00-23.00 toimub operatiivne liikluse sulgemine Juhkentali tn nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport) tantsupeo etenduse pealtvaatajate massilise kogunemise ja lahkumise perioodidel.

Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on kohad reserveeritud Staadioni parklas. Eriloa taotlemiseks tuleb eelnevalt pöörduda korraldaja staapi ja loa eraldamise korral parkimisluba staabist (Oru Hotellis) enne peole saabumist välja võtta

TALLINNA LAULUVÄLJAKU PIIRKOND

 • 1. juulist kell 07.00 kuni 8. juulini kell 14.00 on parkimine Oru hotelli eest olevas parklas keelatud (sh pargi-ja-reisi alal).
 • 3. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on Joa tn muudetud ühesuunaliseks (Kuristiku tn poolt) ja sellel on parkimine keelatud (v.a korraldajate erilubadega sõidukid vasemal teepoolel).
 • 4. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on sõidukite parkimine keelatud Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal ehk teelõigul Vana-Pirita tee - Pirita tee 20, Vana-Pirita teel teelõigul Pirita tee - Pirita tee 20, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ja Narva mnt kesklinnast väljuval sõidusuunal alates Narva mnt 128 kuni Turba tn-ni.
 • 4. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on lubatud korraldaja erilubadega autobusside peatumine osavõtjate väljumiseks ja sisenemiseks Pirita tee (teelõigul Vana-Pirita tee - Pirita tee 20) kesklinnast väljuval suunal ning Narva mnt-l (Kuristiku-Oru tn lõik mõlemal suunal).

Piirkiirus 30 km/h kehtib:

 • 4. juulist kell 14.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Narva mnt-l (Pirita tee-Smuuli lõik) ja Pirita teel (Narva mnt-Näitusekeskuse lõik).
 • 3. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Kuristiku (Narva mnt-Oru lõik), Joa ja Oru tn-l (Narva mnt-Joa lõik).
 • Avalikuks liikluseks on suletud Narva mnt (Pirita tee-Turba lõik) 6. juulil kell 17.30 - 24.00 (I kontsert) ja 7. juulil kell 13.00 - 22.00 (II kontsert), piirang ei puuduta liinibusse.

Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on kohad reserveeritud Lauluväljaku mereväravate parklas. 

RONGKÄIGU PIIRKOND

 • 5. juulist kell 21.00 kuni 6. juulini kell 18.00 on parkimine keelatud rongkäigu kolonnide rivistumise alal kuni rongkäigu viimaste osalejate lahkumiseni Tõnismäe, Hariduse, Wismari (Toompuiestee-Toompea tn lõik), Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik) tänavatel. Samaks perioodiks muudetakse Toompuiesteelt Toompeale pääsemiseks Falgi tee kahesuunaliseks.
 • 6. juulil kell 09.00 kuni 18.00 on liiklus suletud rongkäigu kolonnide rivistumise alal: Vabaduse väljak, Kaarli, Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik), Hariduse, Tõnismäe, Toompea (Kaarli pst-Falgi tee lõik), Wismari (Toompea-Toompuiestee lõik), Toompuiestee (Wismari-Endla lõik), Luise (Toompuiestee-Koidu lõik), Koidu (Luise-Endla lõik), Endla (Suur-Ameerika-Tõnismäe lõik), Pärnu mnt (Liivalaia-Viru väljaku vaheline lõik). Erandkorras on avatud sissesõit Suur-Ameerika tn-lt Lõkke tn-le, seoses Endla tn poolt Lõkke tn-le sissesõidu sulgemisega kolonnide rivistuse ajal.
 • 6. juulil kell 11.00 (liinibussid alates 12.00) kuni 18.00 on avalik liiklus seoses rongkäiguga suletud marsruudil Vabaduse väljak - Viru väljak - Narva mnt - Pirita tee - Vana-Pirita tee kuni Lauluväljaku mereväravateni. Trolliliiklus Mustamäelt toimub tagasipöördeks vaid kuni Koidu tn-ni. Liinibussid suunatakse sellel ajal Pärnu maanteelt Estonia puiesteele ning Estonia pst-lt Teatri väljaku ja Lembitu tn kaudu Liivalaia tn-le.

Ühistranspordiga seotud ümberkorraldused pidustuste ajal

Ühissõidukid suunatakse 6. juulil  XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" rongkäigu ajal ümbersõidule, millega kaasnevad ajutised marsruutide muudatused.

Alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni): Suunatakse liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristumikku paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel Kosmos ning Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes.

Liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid suunatakse linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses.

Liini nr 40 bussid suunatakse ümbersõidule Paldiski maantee (tagasisuunal Tehnika tänav), Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav (tagasisuunal Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav), Ahtri tänav ja Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval.

Liinide nr 21 ja 21B bussid suunatakse Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika peatuses.

Liinide nr 21 ja 21B bussid suunatakse Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused Tehnika tänaval Kelmiküla ja Endla peatustes.

Liinide nr 41 ja 41B bussid suunatakse ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Balti jaam, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

Alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni):

Bussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti lühendatakse Pirita teel Lauluväljak peatuseni, tehes tagasipöörde peale peatust paiknevas tagasipöörde kohas.

Liinide nr 3 ja 73 bussid suunatakse ümbersõidule Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval.

Liini nr 5 bussid suunatakse ümbersõidule Metsakooli suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Liini nr 5 bussid suunatakse ümbersõidule Männiku suunal Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Kelluka tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes.

Liinide nr 18, 20, 20A ja 36 bussid suunatakse ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, tagasipööre Gonsiori tänaval enne Maneezi tänava ristmikku, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia bussipeatuses, Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes.

Liini nr 15 bussid suunatakse ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses.

Liinide nr 44 ja 51 bussid suunatakse ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee ja Liikuri tänav.

Liini nr 35 bussid suunatakse ümbersõidule J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee ja J. Smuuli tänav.

Liinide nr 29 ja 60 bussid suunatakse ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J.Smuuli tee ja Narva maantee.

Liini nr 2 bussid suunatakse ümbersõidule Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

Liinide nr 34A ja 38 bussid suunatakse ümbersõidule Pärnamäe tee, Kloostrimetsa tee, Lükati tee, Kose tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, Lükati tee, Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee.

Bussiliinidel nr 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 tehakse täiendav peatus Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

Alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni) pikendatakse liini nr 50 busside marsruuti kesklinna Majaka tänav, Lubja tänav, Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav ning Lasnamäe suunal Gonsiori tänav, Pronksi tänav, Tartu maantee, Lasnamäe tänav, Majaka tänav, Peterburi tee, Majaka tänav ja Majaka põik, tehes peatused Majaka tänaval Majaka põik kesklinna suunal trammipeatuses, Sikupilli ja Majaka mõlemal suunal trammipeatustes, Tartu maanteel Bussijaam ja Keskturg mõlemal suunal bussipeatustes, Rävala puiesteel kesklinna suunal Tornimäe bussipeatuses, Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Alates kella 11.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni) lühendatakse trollibussiliini nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni ja liini nr 1 trollibussid suunatakse Balti jaama. Peatused tehakse ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes.

Trammiliiklus katkestatakse kõikidel liinidel alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni).

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: