Tallinn tahab riigilt piirikontrolli ja õigust ürituste ärakeelamiseks

{{1584010140000 | amCalendar}}
Mihhail Kõlvart
Mihhail Kõlvart Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tallinn tegi vabariigi valitsusele ettepaneku kehtestada Eesti välispiiridel ajutine piirikontroll ning rakendada riskipiirkondadest saabuvate inimeste suhtes kahenädalast karantiini või anda võimalus koju pöörduda. Lisaks soovitakse õigust ürituste ärakeelamiseks.

Linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) saatis neljapäeval peaminister Jüri Ratasele COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks Tallinna linnavalitsuse ettepanekud, milleks on nii kahenädalase karantiini kehtestamine kõigile riskipiirkondadest saabuvatele inimestele ning õigusliku aluse loomine ürituste ärakeelamiseks ning haridusasutustele üle Eesti ühtsete töökorralduse reeglite kehtestamine.

Kõlvarti sõnul annab õigusruum kohalikule omavalitsusele väga piiratud võimalusi kehtestada tugevaid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Seetõttu tegi ta ettepaneku kehtestada ühetaolised konkreetsed piirangud üle Eesti, et erinevad kohalikud omavalitsused ei peaks ükshaaval samu küsimusi lahendama.

"Praeguses olukorras oodatakse kohalikelt omavalitsustelt konkreetseid samme, kuid õiguslikud alused käsitlevad pigem üksikuid tegevusi või siis puuduvad üldse," seisab kirjas peaministrile.

Tallinn tegi ettepaneku kehtestada Eesti välispiiridel ajutine piirikontroll ning rakendada riskipiirkondadest saabuvate inimeste suhtes kahenädalast karantiini või anda võimalus koju pöörduda.

"Teeme vabariigi valitsusele ettepaneku määratleda täpselt kriteeriumid, millised üritused tuleks ära jätta ja mis on selle õiguslik alus. Kohalikel omavalitsustel on võimalus ära jätta enda korraldatavad või planeeritavad üritused, kuid erasektori ja kodanikuühenduste korraldatavate konverentside, kontsertide ja teiste mitte avaliku ürituse luba vajavate ürituste osas puudub omavalitsusel õiguslik alus ürituse toimumist keelata," kirjutas Tallinna linnapea.

Lisaks on välja toodud ettepanek töötada välja ja kehtestada ühtsed reeglid haridusasutuste töökorraldusele üle Eesti. "Koolide töö peab olema sünkroniseeritud ja õppekvaliteet tagatud, kuid omavalitsuste kaupa eraldi otsuseid tehes ei ole seda võimalik garanteerida," seisab pöördumises.

Samuti tegi linnapea ettepaneku kaasata valitsuskomisjoni töösse Tallinna linnavalitsuse kui Eesti suurima ja koroonaviirusest kõige enam puudutatud omavalitsuse esindaja.

Enamus praeguseks tuvastatud koroonaviiruse saanud inimestest ja nende lähikontaktsed on tallinlased. Tallinna linna kriisikomisjon on samuti koroonaviiruse tõkestamise meetmeid arutanud ning omalt poolt mitmeid piiranguid ja meetmeid kehtestanud – alates linnasüsteemis töötavata inimeste lähetuste ja õppereiside ärajätmisest rangete desifintseerimisnõuete rakendamiseni ühistranspordis ja klientide teenindamisel.

Saaremaa ja Võrumaa sulgevad koole, lasteaedu ja muid asutusi

Võru linnavalitsus peatas kuni 17. märtsi õhtuni koolide, lasteaedade, huvikoolide ja teiste avalikke teenuseid pakkuvate asutuste töö. Saaremaal suletakse järgnevaks kaheks nädalaks kõik üldhariduskoolid, suuremad raamatukogud, rahvamajad ja spordisaalid.

Lisaks sulgeb vald ka Kuressaare Ida-Niidu lasteaia, Tuulte Roosi lasteaia ja
Kuressaare päevakeskuse ning keelatud on külastada hoolekandeasutusi.

Vald soovitab suletuna hoida ka Kuressaare ametikooli, TTÜ meremajanduse keskuse Kuressaares, Luce kooli ning Kallemäe kooli, samuti Kuressaare teatri ja Saaremaa muuseumi.

Enamik lasteaedu jääb siiski avatuks, kuid vallavalitsus soovitab tungivalt lapsed kodus hoida. Samuti jäävad avatuks maaraamatukogud, kuid ära jäävad avalikud üritused.

Avatud on ka vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, kuid vastavalt vajadusele ning kooskõlas juhtidega on lubatud töötada kodukontorist.

"Täna on koroonaviiruse leviku tõkestamise teemal toimunud mitmed koosolekud, kaasatud on Kuressaare haigla ja terviseameti esindajad ning sisse on seatud staap," rääkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas. "Toonitan, et vallavalitsuse otsused on vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks ning ma väga loodan, et ranged piirangud kutsuvad üles olukorda konstruktiivselt lahendama, mitte ei külva paanikat."

Ta kutsus vallaelanikke üles võimalusel kasutama vallavalitsusega suhtlemiseks telefoni ja e-posti.

Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul on praegu kehtestatud ambulatoorsete vastuvõttude kahepäevane piirang ja patsiente teavitatakse sellest personaalselt. Viirushaiguse tunnustega palub haigla tungivalt mitte pöörduda EMO-sse. Nakatunutega lähikontaktis olnud inimestega võtab terviseamet otse ühendust.

Ka Võru linnavalitsuses kogunesid neljapäeval lastega tegutsevate asutuste juhid ning otsustati, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid ja teised avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse.

Ajutiselt suletakse Võru lasteaiad Päkapikk, Punamütsike, Okasroosike ja Sõleke.

Kaugõppele jäävad Võru Kreutzwaldi kool, Võru Kesklinna kool, Võru täiskasvanute gümnaasium, Võru gümnaasium, Võru Järve kool, Võru kunstikool, Võru muusikakool, Võru spordikool ja Võru spordikeskus.

Suletakse Võrumaa keskraamatukogu, Võru Kannel, Võru pensionäride päevakeskus ja Võru noortekeskus.

Võru linnavalitsus on soovitanud toimida solidaarselt ka erakoolidel ja mittetulundusühingutel.

"Otsus sai vastu võetud lähtuvalt asjaolust, et möödunud laupäeval, 7. märtsil toimus Võrumaal erapidu, kus osales ka üks tänaseks tuvastatud väljas poolt Võrumaad pärit, ent sünnipäeval osalenud viirusekandja. Üritusel osales mitmeid piirkonna, sealhulgas avaliku sektori asutustega seotud inimesi," ütles linnapea Anti Allas. "Otsus sündis üksmeelselt allasutuste juhtidega."

Elva gümnaasium pannakse reedeks kinni

Elva vallavalitsus ja Elva gümnaasiumi juhtkond otsustasi reedel suletakse üheks päevaks ennetava meetmena koroonaviiruse võimaliku levimise vältimiseks Elva gümnaasium.

 Otsus tehti pärast Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud artiklit, kus kirjutati, et Võru koolid ja lasteaiad suleti, kuna nädalavahetusel peeti Võrus juubelit, kus viibis ka vähemalt üks inimene, kellel on tuvastatud koroonaviirus. Elva vallavalitsusele teadaolevalt viibis sellel sünnipäeval ka Elva valla ühe spordiklubi treener, kes on samuti haigestunud, kuid kelle osas ei ole veel selge, kas tegemist on koroonaviiruse või gripiga.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et see, kas tegemist on koroonaviirusega või mitte, saadakse loodetavasti teada homse päeva jooksul. "See inimene on pöördunud kiirabisse ning loodetavasti saab ta täna anda vajaliku proovi. Täiesti võimalik on ka see, et tegemist on ägeda gripiga," märkis ta.

Vallavanema sõnul otsustati ennetava meetmena gümnaasium sulgeda selleks, et piirata võimalikku viiruse levikut ja koguda järgnevate tegevuste jaoks infot.

Järveoja lisas, et spordiklubi juhatus võtab ühendust kõigi nendega, kelle lapsed või noored on treeneriga kontaktis olnud.

Reedel ell 10 koguneb Elva vallavalitsuses valla kriisikomisjon, kus otsustatakse järgnevad tegevused, millest antakse teada nii valla infokanalites kui ka eraldi pressiteates. "Jagame infot edasiste tegevuste osas homme pärast kriisikomisjoni koosolekut," ütles vallavanem.

 Terviseamet soovitab kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Pärnu keelas linna koolide ja muude linnaasutuste üritused

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius allkirjastas käskkirja, millega keelatakse linnavalitsuse hallatavatel asutustel korraldada kuni 1. maini üritusi ja rahvakogunemisi, kus võib olla üle saja osaleja.

Linnavalitsuse hallatavateks asutusteks on lasteaiad, koolid, huvikoolid, kultuuri- ja spordiasutused, hooldekodud, sotsiaalkeskus, laste ja noorte tugikeskus jt. Üle saja osalejaga üritusi ja rahvakogunemisi ei korraldata sel ajal ka linnavalitsuses.

Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel soovitatakse võimalusel mitte osaleda Pärnus ja väljaspool Pärnut toimuvatel üritustel ja rahvakogunemistel, seda sõltumata üritusel osalejate arvust. Loomulikult ei saa kellelgi keelata näiteks lähedase matusele minna, seetõttu ongi käskkirjas "võimalusel mitte osaleda", märgiti linnavalitsuse saadetud teates.

Käskkirja kohaselt tuleb linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel tühistada kuni 12. aprillini oma juhitavas asutuses kõik välislähetused ja reisid ning mitte kavandada uusi välislähetusi ja reise. Kõik linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide välislähetused on kuni 12. aprillini keelatud.

Linnaasutuste juhid peavad võimaldama kodus töötamist töötajatel, kes on tulnud tagasi terviseameti kodulehel avaldatud riskipiirkondadest. Kavas on linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste külastamist piirata, millest annab linnavalitsus edaspidi täpsemalt teada.

Tartu kehtestas teistest leebemad piirangud

Ka neljapäeval kogunenud Tartu linna kriisimeeskond otsustas rakendada täiendavaid meetmeid viiruse edasise leviku tõkestamiseks Tartus.

Reisijate kaitseks linnaliinibussides hakatakse desinfitseerima busse liinide lõpp-peatustes. Bussijuhtide kaitseks lõpetatakse bussides piletimüük bussijuhtide käest.

Kriisimeeskond otsustas laiendada ka reisimisega seotud piiranguid linnavalitsuses ja linna allasutustes. Kui Tartu linnavalitsuses ja allasutustes on töötajaid, kes on ise või kelle pereliikmed, kellega neil on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest, tuleb asutustel oma töö korraldada nii, et töötaja on töölt eemal 14 päeva.

Kui linna hallatavas laste- ja haridusasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest, tuleb laps suunata koju ja mitte lubada teda haridusasutusse 14 päeva jooksul välisriigist naasmisest arvestades.

Kriisimeeskond otsustas anda ürituste korraldajatele tungiva soovituse kuni 30. aprillini jätta ära või lükata edasi kõik rahvusvahelised või eakatele suunatud või üle 100 osalejaga üritused.

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112. Viiruse riskirühma kuuluvatel vanemealistel ja krooniliste haigustega inimestel tuleks vältida rahvarohkeid kohti.

Maardus jäävad ära mai alguseni kõik suured avalikud üritused

Vastavalt linnapea käskkirjale jäävad Maardus ära kõik avalikud üritused, osalejate arvuga 100 ja enam. Samuti tühistatakse Maardu linnavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate/õpilaste lähetused, ekskursioonid ja õppereisid välisriikidesse kuni 1. maini.

Eile toimus linnavalitsuses erakorraline kriisikomisjoni koosolek, kus arutati Eestis tekkinud olukorda ja riskide maandumise viise Maardu elanike jaoks. Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul ei ole paanikaks alust ning linnavalitsus teeb kõike selleks, et parimal võimalikul viisil kaitsta Maardu elanike viiruse levikuga seotud ohtudest.

" Maardus on hetkel olukord kontrolli all. Siiski otsustasime rakendada täiendavaid meetmeid koroonaviiruse leviku takistamiseks. Nagu räägitakse, parem karta, kui hiljem kahetseda", ütles Maardu linanpea Vladimir Arhipov.

Maardu linna haridusasutustel keelatakse vastu võtmast haridusasutusse lapsi, kellel on haigusnähud või kes on saabunud terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise COVID-19 riski piirkondadest ega ole läbinud 14 päevast karantiiniperioodi.

Rae vald sulgeb koolid

Rae vallavalitsus võttis neljapäeval vastu korralduse, et reedest valla koolihoonetes õppetööd ei toimu, õppetöö jätkub e-õppe vormis.

Lisaks suletakse reedest valla raamatukogud, huvialakool, Rae kultuurikeskus, valla noortekeskus ja Jüris asuv valla spordikeskus. Samuti keelati 13. märtsist kuni 20. märtsini Rae hooldekodu külastus.

Nõo vald sulgeb koolid ka lasteaiad kuni teisipäevani

Nõo vallavalitsus otsustas neljapäeval, et reedest kuni järgmise teisipäevani suletakse vallas asuvad koolid ja lasteaiad, lisaks muusikakool, spordikool, kultuurimaja, päevakeskus ja noortekeskus.

Nõo põhikoolis ja Nõo reaalgümnaasiumis korraldatakse õppetöö distantsõppe (e-õppe) vormis alates reedest kuni 17 märtsini.

Peatatud on osalemine ka huvi- ja sporditegevustes ning ei soovitata viibida avalikel üritustel.

 

Toimetaja: Karin Koppel, Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: