Pettai tunnistas kohtus raha vahendamist Keskerakonna kampaania tarbeks ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1502946540000 | amCalendar}}

Riigiprokuratuuriga koostöö tegemise eest kohtu alt pääsenud reklaamiärimees Paavo Pettai rääkis neljapäeval Harju maakohtus Edgar Savisaare kohtuprotsessil, et võttis ärimees Hillar Tederilt laenu tasumaks sellega Keskerakonna valimiskampaania kulutusi. Ühtlasi meenutas Pettai, kuidas Keskerakond arutas linna teavituskampaaniate sidumist erakonna valimiskampaaniaga.

Midfield OÜ-s töötav Pettai rääkis esmalt, et tunneb Savisaart alates 1996. aastast ja on kõik 20 aastat temaga väga hästi läbi saanud. Samuti kinnitas Pettai, et Keskerakonnaga seob teda pikajaline koostöö, tehes erakonnale kuni aastani 2015 reklaamikampaaniaid, mida kokku on olnud 18.

Põhiliseks kontaktisikuks oli Pettai sõnul talle Edgar Savisaar.

Pettai meenutas, et viimastel aastatel oli Keskerakonna rahaline seis väga keeruline. Näiteks 2010. aastal oli Keskerakonnal deklareeritud võlgnevusi 38 miljonit krooni.

Pettai sõnul on ta Savisaarega ja Keskerakonna endise finantsjuhi Kalev Kalloga korduvalt erakonna rahalist seisu arutanud. Pettai tõdes, et sageli oli nii, et Keskerakonna uue meediakampaania alguses oli veel eelneva kampaania eest tasumata.

Pettai sõnul tegelesid Keskerakonnale raha hankimisega Savisaar ja Kallo. Sealjuures finantseeriti Keskerakonna kampaaniaid laenudega, näiteks 2011. aastal laenati raha Šveitsist. Ühtlasi märkis Pettai, et rahastus, millega tema seotud oli, oli tema hinnangul seaduslik.

Pettai sõnul ütles Savisaar 2011. aastal, et Keskerakonnal on võimalik rahastust saada ühest Šveitsi fondist, Arsai Investmentist, kuhu Savisaare väitel oli raha kogunenud erinevate loengute tasudest. Pettai sõnul väljastati talle tšekk 470 000 eurole ja seda tšekki sai kasutada tagatisena. Seejärel sõitis ta Savisaare korraldusel Luksemburgi panka, kust selle tšeki vastu kanti raha tema erakontole. Sealjuures oli kohal ka ärimees Alexander Kofkin, kes aitas pangatoimingute juures, kuna ta valdas saksa keelt.

Pettai sõnul oli see raha mõeldud Keskerakonna valimiskampaaniaks. Samal ajal oli Keskerakond saanud päranduseks ühe maja ning Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal tegi ettepaneku, et Pettai võiks selle ära osta. Nii Pettai ka tegi, 250 000 euro eest, ja seda raha kasutati valimiskampaaniaks.

Šveitsist tulnud rahast kulus aga osa valimiskampaaniaks, osa luges Pettai oma tuluks ning osa kulus Savisaare raamatute väljaandmisele.

Pettai tunnistas, et sõlmis ärimees Hillar Tederiga seotud firmaga Retail Real Estate OÜ laenulepingu.

Pettai meenutas, et 2013. aastal tutvus ta ärimees Hillar Tederiga. Pettai sõnul läks jutt ka valimiste peale ning Pettai väitel rääkis ta Tederile, et Keskerakonnal on keeruline rahaline seis. Seejärel selgus Pettai sõnul, et tal on võimalik võtta laenu Tederi vahenditest, kahe lepinguga 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses kokku 275 000 eurot, millest omakorda Pettai finantseeris Keskerakonna kampaaniat, omakorda esitas Pettai Keskerakonnale arveid.

Mingil hetkel aga Keskerakonna maksed lõppesid ja üles jäi võlg umbes 45 000 eurot. Seda kurtis Pettai ka Savisaarele ja Kallole, et võlg Tederi ees on üleval, ning Kallo lubas teemaga tegeleda. Pettai sõnul käis Kallo mingil hetkel Tederiga rääkimas, et laenu pikendada või juurde saada. Pettai ei osanud öelda, kas laenu teema oli kooskõlastatud ka Savisaarega, sest tema ajas asju Kallo ja Toobaliga.

Ühtlasi märkis Pettai, et Teder oli teadlik, et laen läheb Pettai vahendusel Keskerakonnna tarbeks. Pettai sõnul rääkis ta Tederile laenu sihtotstarbest enne laenulepingu sõlmimist ja Tederile see sobis.

2014. aasta 2. detsembril sõlmis Pettai tema sõnul Keskerakonnaga garantiikirjad, kuna võlgnevused olid suured. Garantiikirjad väljastati Toobali ettepanekul, kokku 730 000 euro ulatuses, ja alla kirjutasid nele Pettai ja Toobal. Pettai eeldas, et garantiikirjade väljastamine olid läbi räägitud ka Savisaarega, kuna Toomal kinnitas talle, et räägib sellest erakonna juhatuses.

Pettai meenutas,et 2014. aasta augustis planeeris Keskerakond valimiskampaania kuludeks 700 000 eurot. Ühtlasi märkis Pettai, et laen Tederile on praeguseni tagastamata.

Pettai sõnul on Keskerakond asunud valetama ja vassima ning ta peab praegu erakonnaga vaidlust arbitraažkohtus. Pettai sõnul väidab Keskerakond praegu, et ei ole talle võlgu ning garantiikirjad pidid tagama hoopis tulevikku suunatud kulutusi, mitte neid, mis olid juba kampaaniateks kulunud.

Pettai sõnul teadis ta seda, et erakond tohib laenu võtta vaid Eestis registreeritud finantsasutustelt, kuid Pettai hinnangul oli igati seaduslik, kui tema ise võttis oma tegevuse finantseerimiseks laenu ka piiri tagant.

Pettai tunnistas, et osutas keskerakondlikule linnavalitsusele abi ka linna teavituskampaaniate korraldamisel, kohtudes sageli nii Savisaare kui ka teiste linnaametnikega. Sealjuures jäi otsuste langetamisel lõppsõna Savisaarele.

Samuti tunnistas Pettai, et linna teavituskampaanad kattusid osaliselt ka Keskerakonna valimissõnumitega. Nii osalesid linna teavituskampaaniates samad isikud, kes osalesid Keskerakonna nimekirjas ka valimistel. Kes Tallinna linna tellitud teavituskampaania klippidele isikutena pääsevad, kinnitas lõpuks Savisaar, märkis Pettai, lisades, et kõik lootsid valimisedu.

Pettai meenutas, et tema tõi 2012. aastal lauale laste mänguväljakute kehva kvaliteedi teema, ning pani ette, et linn võiks teha kampaania, millega lubatakse mänguväljakud korda teha. See projekt realiseeruski vahetult enne valimisi 2013. aasta sügisel. Pettai sõnul valmis antud teemal teleklipp, samuti vähesel määral välireklaam. Pettai tunnistas, et see kampaania oli ka Keskerakonnaga seostatav, kuna lasteaedade korrastamise teema jooksis läb ka Keskerakonna valimisprogrammist. Ühtlasi oli kampaaniaga otseselt seotud Savisaar, kui linna kõige mõjusam kõneisik. Mingit vastuolu eelseisvate valimistega Tallinna linnaametnikest keegi ei näinud, samuti leidis Tallinna linna juriidiline osakond, et mingit seaduserikkumist ei ole, lisas Pettai. Ta meenutas, et teavituskampaania kulud kaeti Tallinna linna eelarvest.

Küll aga oli kampaania projektis kirjas, et seda kasutatakse ka Keskerakonna kampaaniaks. Pettai selgitusel oli see nii, kuna linna ja Keskerakonna sõnumid osaliselt kattusid, Savisaar asetati aga kampaania keskmesse, kuna ta oli Tallinna linnavõimu kõige tuntum ametnik.

Tallinna maratoni teavituskampaania osas märkis Pettai, et ta kutsuti 2013. aasta kevadel koosolekule Savisaare juurde, kus räägiti, et Tallinna linnavõim soovib Tallinna maratoni muuta oma märgiürituseks. Nii käivitatigi teavituskampaania, et tutvustada maratonieelseid treeninguid. Klippidel osalesid ka Savisaar ja keskerakondlane Lauri Laasi, kes olid mõlemad kandidaadid ka eelseisvatel valimistel.

Klippidele andis Pettai sõnul lõpuks heakskiidu Savisaar. Ka selle kampaania osas ei tekkinud Pettai kinnitusel kellelgi küsimust, kas see võiks eelseisvate valimiste kontekstis väär olla. Maratoni teavituskampaania eest tasuti Tallinna eelarvest.

Eakatele suunatud teavituskampaana osas meenutas Pettai, et see teema tõstatus 2013. aasta alguses. Pettai sõnul märkis Tallinna toonane abilinnapea Merike Martinson, et eakate terviseteemad olid alakommunikeeritud ja seda olukorda sooviti parandada. Pettai sõnul valmis teleklipp juba 2013. aasta aprillis, kuid hiljem tekkis linnavõimul idee kasutada seda ka sügisel, valimiste eelsel ajal. Ühtlasi oli klippidel näha ka linnaametnikke, teiste hulgas Savisaart, Martinsoni, Kalle Klandorfi ja Taavi Aasa, kes kõik osalesid ka sügisestel valimistel. Projektile andis lõpliku kinnituse taas Edgar Savisaar, kinnitas Pettai.

Tema sõnul tellis Tallinn kõigi kolme kampaania klipid Tuisk Film Production OÜ-lt, kellelt Pettai hiljem ka oma teenuste eest raha sai.

Pettai meenutas,et osales 2013. aastal Tallinna linnavalitsues ka valimiste teemalisel koosolekul. Seal arutasid keskerakondlased, milliste sõnumitega võiks erakond valimistele vastu minna ning jutuks tulid ka Tallinna linna tellitavad teavituskampaaniad, näiteks räägiti lasteaedade projektist ning Tallinna maratoni kampaaniast. Nimelt arutati koosolekul, et neid linna projekte saab siduda Keskerakonna valimiskampaaniaga, märkis Pettai.

Pettai on üks riigiprokuratuuri peatunnistajatest, kelle prokuratuur vabastas süüdistusest selle vastu, et mees annaks protsessil kaalukaid tunnistusi.

Süüaluse Hillar Tederi kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg on juba märkinud, et ettevaatlikult tuleks suhtuda algselt kahtlustatavate ringi kuulunud, kuid siis prokuratuuriga koostöö tõttu uurimise alt pääsenud Paavo Pettai ütlustesse. Luberg märkis, et prokuratuur võis Pettaile uurimise alt vabastamist pakkudes temalt süüdistajale sobilikke ütluseid välja kaubelda.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises.

Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Aivar Tuulbergile ja Hillar Tederile on esitatud süüdistused altkäemaksu andmises, Villu Reiljanile Vello Kunmani lubatud altkäemaksu vahendamises. Lisaks on Hillar Tederile esitatud süüdistus Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises.

Kalev Kallole, kes süüdistuses märgitud kuritegude toimepanemise hetkel oli Keskerakonna finantssekretär ning Tallinna linnavolikogu esimees, on esitatud süüdistus altkäemaksu vahendamises Tederilt Savisaarele, samuti Savisaare poolt altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning Tederi poolt keelatud annetuse tegemisele ja Savisaarele keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamises.

MTÜ-le Eesti Keskerakond Savisaare esinduses on esitatud süüdistus reklaamiärimees Paavo Pettai ning Kallo kaasaaitamisel Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Priit Kutserile on esitatud süüdistus Tallinna linna vara ebaseaduslikule omastamisele kaasaaitamises.

Villu Reiljani süüepisood on üldisest kriminaalasjast eraldatud kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Allikas: BNS

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: