Kohus kuulas salvestisi Savisaare vestlustest ärimeestega ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1502781240000 | amCalendar}}

Harju maakohtus jätkus teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse arutamine. Toimus vestluste helisalvestiste kuulamine, mida Savisaar pidas ärimeeste Alexander Kofkini, Hillar Tederi, Aivar Tuulbergi ja Tarvo Tederiga.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus küsis esmalt, kas Savisaar järgib ravijuhiseid, et ei korduks viimatine olukord, kus Savisaar tuli hospitaliseerida. 

Savisaar märkis, et tänab Evestust huvi eest tema tervise vastu ja rohkem oma tervislikku seisundit ei kommenteerinud. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs lisas, et teisipäeval saab Savisaar kohtus osaleda, kuid ei saa välistada, et Savisaare tervislik seisund võib ka edaspidi halveneda.

Kohus oli sunnitud viimati istungi katkestama 10. augusti pärastlõunal, kui Savisaar kurtis kehva enesetunnet ning kohtusaali kutsutud kiirabi meedikud viisid Savisaare haiglasse. Mees pääses siiski veel samal õhtul haiglast koju.

Savisaar ajas Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju

Edgar Savisaar ajas ärimees Alexander Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju, selgus kohtus kuulatud meeste vestluse helisalvestiselt.

INTA kongressist rääkides selgus Savisaare ja Kofkini vestlusest, et Savisaar kurtis, et linnavalitsuse inimesed on kaldumas Viru hotelli poole, kuid tema on oma sõna öelnud, et Kofkini hotellis on paremad tingimused ja loodetavasti seda pandi tähele.

Süüdistuse järgi toimus 2014. aasta 22. oktoobril Meritoni hotellis Kofkini ja Savisaare vaheline kohtumine, mille käigus avaldas Kofkin soovi, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meritoni hotellis. Nimetatud oktoobrikuisel kohtumisel teavitas Savisaar, et on juba kasutanud oma ametiseisundit Tallinna linnapeana selleks, et nimetatud kongressi korraldamisega tegelevad ametnikud korraldaksid kongressi Kofkinile kuuluvas hotellis.

Täpsemalt andis Savisaar INTA 38. kongressi ettevalmistamise ajal abilinnapea Taavi Aasale juhise korraldada INTA 38. kongress Kofkinile kuuluvas hotellis Meriton, seisab süüdistuses.

Vastutasuna selle eest, et Savisaar korraldas INTA 38. kongressi Meritoni hotellis, nõustus Savisaar Kofkinilt erinevate hüvede vastuvõtmisega, tuvastas kohtueelne uurimine. Seoses INTA 38. kongressiga avaldas Kofkin Savisaarele, et soovib tänutäheks Savisaarele ning riigikogu liikmele Siret Kotkale korraldada veel ühe reisi Hispaaniasse, millega Savisaar nõustus, seisab süüdistuses.

Lisaks tasus Kofkin süüdistuse järgi Savisaare poolt hotellis Meriton hotellitoa number 4044 kasutamise eest koos toitlustusega jaanuaris 2015. Samuti on Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 2009. aasta 16. oktoobril sõlmitud laenulepingu summas 500 000 krooni mittetäitmisel lepingu pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni, seisab süüdistuses.

Helisalvestiselt Savisaarele altkäemaksu andmist kuulda polnud

Riigiprokuratuur lasi ette mängida helisalvestise, mis süüdistaja kinnitusel aitab tõendada, et ehitusärimees Aivar Tuulberg andis Savisaarele altkäemaksu, kuid otseselt miski sellele ei viidanud.

Tuulbergi kaitsja vandeadvokaat Indrek Leppik märkis esmalt, et Tuulbergi ja Savisaare antud vestlusel pole kriminaalasjaga mingeid seoseid ja seda ei peaks kohtusaalis ette mängima. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis aga, et antud kuupäeva vestlust on süüdistuses käsitletud ebaseadusliku hüve üleandmisena. Leppik rõhutas seepeale, et antud vestlus ei käsitle üheski episoodis hüve üleandmist.

Kohtunik nõustus siiski prokuröriga, leides, et vestlus tuleb siiski ette mängida. Nii kõlaski istungisaalis 2014. aasta 9. detsembril toimunu, mille raames tuli Tuulberg Savisaare juurde linnavalitsuse kabinetti, vahetas Savisaarega mõned sõnad ja lahkus. Ükski kõlanud fraas ei viidanud otseselt raha üleandmisele.

Eelnevalt kohtus kuulatud helisalvestistelt kuuldub, kuidas ehitusärimees Aivar Tuulberg käis juba varem Tallinna linnapeana ametis olnud Savisaarele kurtmas Kultuurikatla ehitushankel tõstatunud muresid.

Tuulberg tõstatas Kultuurikatla teema, kurtes Savisaarele, et hanke võitnud ettevõte oli esitanud riigihankel valeandmeid ja segavad nii Tuulbergi firmal rahulikult ehitamist. Tuulberg selgitas Savisaarele põhjalikult olukorda ning pani ette, et linnaavõim võiks teema üle vaadata ja tuvastada, et hanke võitja esitas väärandmeid, selgus teisipäeval Harju maakohtus kuulatud Tuulbergi ja Savisaare vestluse salvestuselt.

Savisaar märkis, et kuigi tema otseselt ehitusasjadega ei tegele, saab ta ettevõtlusameti juhile siiski Tuulbergi eest kosta. Savisaar lisas, et loomulikult aitab ta Tuulbergi probleemi normaalselt lahendada.

Süüdistuse järgi pöördus Tuulberg 2014. aasta novembris Tallinna linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide ja võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.

Süüdistuse järgi nõustus Savisaar Tuulbergi palve täitma ning andma vastavasisulised juhised Tallinna ettevõtlusameti juhatajale ning SA Kultuurikatel nõukogu esimehele Kairi Vaherile, misjärel esitaski 2014. aasta 17. novembril SA Tallinna Kultuurikatel riigihangete vaidluskomisjonile Kultuurikatla juhatuse liikme Väino Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest.

2014. aasta 16. detsembril sõlmiti SA Tallinna Kultuurikatel ja Aivar Tuulbergi seotud ettevõtete vahel hankeleping kogumahus 3 146 664,15 eurot, millele lisandus käibemaks. Vastutasuna andis Tuulberg Edgar Savisaarele vara kokku summas 80 000 eurot, esmalt 50 000 eurot ning hiljem 30 000 eurot, seisab süüdistuses.

Savisaar meenutas ärimehele Keskerakonna eiramist

2014. aastal ehitusärimees Tarvo Tederiga vestelnud Savisaar meenutas ehitusküsimusi arutades, et investor Sonny Aswani on pikkade aastate jooksul eiranud Keskerakonda, selgus protsessil kuulatud helisalvestuselt.

Savisaar kurtis, et Sonny Aswani ei ole viimase kümne aastaga kordagi Keskerakonnaga asju ajanud. Samal ajal märkis Savisaar, et igasugune abi on teretulnud, mööndes samas, et eks valikud teeb ikka ärimees ise. Süüdistuse järgi nõudis Savisaar nii Keskerakonnale altkäemaksu.

Süüdistusest nähtub, et 2014. aasta novembris selgitas Tarvo Teder AS-i Phoenix Land esindajana Savisaarele kavatsust laiendada aadressil Paavli tänav 10 paiknevat Rimi kauplust, paludes Savisaarelt abi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana eelviidatud laienduse eelduseks oleva detailplaneeringu muutmise kiirendamisel.

Savisaar andis vastusena Tederile teada, et on valmis detailplaneeringu muutmist kiirendama, andes talle alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised suunised ning osaledes otsustusprotsessis juhul, kui Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda, märgib süüdistus.

Seejuures andis Savisaar süüdistuse järgi teada, et juhul kui Teder või Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti aruteluks 2015. aasta lõpul.

Savisaar väljendas erakonna toetamise osas siirast huvi

Edgar Savisaare vestlusest endise ministri Villu Reiljaniga selgus, et Savisaar tundis Keskerakonna rahalise toetamise osas siirast huvi.

Reiljan märkis 2014. aasta 15. detsembril Savisaart linnavalitsuses külastades ühe esimese asjana, et tema tööandja ärimees Vello Kunman on valmis Keskerakonda paarikümne tuhande euroga toetama. Seepale märkis Savisaar, et sellise asja vastu on tal ikka huvi, selgus kohtus ette mängitud vestluse helisalvestuselt.

Seejärel teatas Reiljan, et tal on üks probleem rääkida ning tutvustas Savisaarele Kunmani tütre muret Sihi tänava kinnistu ehitusel. Savisaar kuulas Reiljani jutu ära ning päris lisaks, kes ametnikest konkreetselt selle kaasusega tegelevad. Selle teabe Reiljan talle ka edastas. Seepeale märkis Savisaar, et uurib seda asja.

Reiljan rääkis siis, et mõni sent ikka sahtlisse kukub, mille peale teatas Savisaar, et proovib seda asja klaarida.

Süüdistusest nähtub, et seoses asjaoluga, et ärimees Vello Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval toimunud ehitustegevus ei vastanud varasemalt Tallinna linnaplaneerimise ameti kinnitatud ehitusprojektile, leppisid Villu Reiljan ja Vello Kunman 2014. aasta detsembris omavahel kokku, et Reiljan võtab ühendust Savisaarega. Reiljani ülesanne oli vahendada Kunmani soovi, et Savisaar Tallinna linnapeana kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata Sihi tänaval paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna linnaplaneerimise ameti ametnike poolt, vastutasuna Keskerakonnale valimisteks vara lubamise eest, seisab süüdistuses.

2014. aasta 15. detsembril toimuski Tallinna linnavalitsuses Savisaare töökabinetis Savisaare ja Reiljani vaheline kohtumine, mille käigus vahendas Reiljan Savisaarele oma tööandja Vello Kunmani soovi seoses kinnistuga ning Kunmani lubadust toetada vastutasuna Keskerakonda 20 000 euroga, märgib süüdistus ja lisab, et Savisaar nõustus vara vastuvõtmisega.

Möödunud nädalal kinnitas Reiljan kohtus, et tunneb praegu, et suhtlemine Savisaarega süüdistuses märgitud teemadel oli lubamatu. "Eksisin ja on piinlik siin kolmandat korda seista ja anda vastuseid teemal, mis oleks võinud olemata olla," rääkis Reiljan kohtus, minnes prokuratuuriga kokkuleppemenetlusele.

Kofkin pakkus Savisaarele ka teist Hispaania reisi

Savisaar viis 2014. aasta jõulude eel Hundisilmal Kofkiniga kohtudes jutu sellele, et INTA kongress toimubki Kofkini hotellis, nagu varem oli plaanitud, mille peale pidas ärimees vajalikuks pakkuda Savisaarele võimalust ka teiseks Hispaania reisiks.

Savisaar andis 2014. aasta 14. detsembri kohtumisel mõista, et olukorras, kus Tallinna linnavõim suunas INTA kongressi Kofkini hotelli, peaks ärimees midagi tegema. Kofkin kurtis seepeale naljatledes, et ta tantsida ei oska, kuid lisas peagi, et kindlasti leiab mingi võimaluse end heast küljest näidata.

Sealjuures pakkus Kofkin välja, et korraldaks Savisaarele ja samuti kohtumise juures viibinud riigikogu liikmele Siret Kotkale veel ühe Hispaania reisi, selgus teisipäeval Harju maakohtus kuulatud Hundisilma kohtumise helisalvestustest.

Seejärel arutasid Kofkin ja Savisaar, kuidas oleks Keskerakonnal kõige parem võtta laenu erakonna Toompea kinnistu tagatisel. Savisaar arutles, et kui Eestist ei soovi pangad erakonnale laenata, siis võiks vaadata kusagilt piiri tagant. Savisaar märkis, et Moskvast väga ei tahaks, kuid kusagilt Euroopast võiks uurida laenu saamise võimalusi. Kofkin lubas kasutada oma sidemeid, et leida võimalusi rahastamiseks, muu hulgas uurida, kas võiks olla laenamisest huvitatud eraisikuid.

Savisaar küsis Tederilt Keskerakonnale toetust

Kohtus kuulatud helisalvestuselt selgub, et 2015. aasta 16. jaanuaril arutasid Savisaar ja Keskerakonna toonane finantsjuht Kalev Kallo erakonna rahastamise küsimusi ning ärimehe Hillar Tederi võimalikku panust.

Mehed arutasid esmalt, et valimisreklaamid teles läheksid maksma ligi 200 000 eurot, kuid rahadega on raskusi, ning ärimees Hillar Teder, kellel on Tallinnas kinnisvarahuvid, võiks Keskerakonda toetada. Ühtlasi teatas Kallo Savisaarele, et Teder soovib linnapeaga ka kokku saada.

19. jaanuaril kohtuski Teder linnapea kabinetis Savisaare ja Kalloga. Savisaar märkis, et tuleks ikka valimised võita ning kutsus Tederit endale appi, kinnitades, et ei saa ilma ärimeheta hakkama, kuid ka Teder ei saa ilma temata hakkama.

Savisaare jutust võis aru saada, et ta küsis Tederilt toetust, mille peale vastas ärimees kindla "ei", samas konkreetsed summad selle kohtumise helisalvestiselt läbi ei käinud. Teder kurtis seepeale, et tema ettevõtmistel on likviidsusega probleeme ja arvetel on kokku vaid umbes pool miljonit eurot. Ühtlasi pakkus Teder välja, et asja võiks arutada veel kellegagi, kellel ei oleks likviidsusprobleeme, näiteks Jüri Mõisaga.

Savisaar hakkas seepeale rääkima, et kogu raha polegi vaja korraga, kuid Teder jäi eelnevalt öeldule kindlaks ja kinnitas taaskord, et tal on rasked ajad.

Süüdistuse järgi vahendas Kallo Savisaarele Hillar Tederi soovi, et Tallinna linnapea, vastutasuna Keskerakonnale vara lubamise eest, kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa Natalie Teder, kuuluva Mäekalda tänava kinnistu vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistuga L. Koidula tänaval.

Eeltoodust tulenevalt kohtusid osapooled sama aasta 19. jaanuaril Tallinna linnavalitsuses linnapea Savisaare töökabinetis. Kohtumisel esitas Savisaar Tederile omapoolse soovi ametiseisundi kasutamise eest, nimelt oli Savisaar valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui Hillar Teder annab vastutasuna Keskerakonnale valimiste tarbeks raha, seisab süüdistuses.

Eeltoodust tulenevalt andiski Teder MTÜ-le Eesti Keskerakond vara, korraldades oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro ülekandmise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust summat Keskerakonna kampaaniaarvete eest tasumiseks, seisab süüdistuses.

2015. aasta 17. veebruaril toimus Savisaare ja Tederi vahel uus kohtumine, mille käigus Teder kordas omapoolset palvet ning Savisaar vastutasuna Keskerakonnale 275 000 euro andmise eest lubas korraldada kõnealuste kinnistute vahetuse.

Keelatud annetuse episoodis esitatud süüdistuse kohaselt leppisid Savisaar, Teder ning Pettai kokku Tederi poolt Keskerakonnale erakonnaseaduse mõttes keelatud annetuse tegemises, varjates asjaolu, et laenulepingu sõlmimine MTÜ-ga Eesti Keskerakond ei vasta erakonnaseaduses sätestatud erakonnale laenu andmise tingimustele, kuivõrd laenuandja ei olnud krediidiasutus.

Keskerakonda esindab kohtus Marika Tuus-Laul

Teisipäeval peavad kohtusaalis olema vaid need süüdistatavad, keda sellel päeval uuritavad tõendid konkreetselt puudutavad - seega Savisaar, Kofkin, Tuulberg ja Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo.

Samuti peab istungil osalema MTÜ Eesti Keskerakond, keda teisipäeval esindab kohtus juhatuse liige Marika Tuus-Laul.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises.

Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Aivar Tuulbergile ja Hillar Tederile on esitatud süüdistused altkäemaksu andmises, Villu Reiljanile Vello Kunmani lubatud altkäemaksu vahendamises. Lisaks on Hillar Tederile esitatud süüdistus Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises.

Kalev Kallole, kes süüdistuses märgitud kuritegude toimepanemise hetkel oli Keskerakonna finantssekretär ning Tallinna linnavolikogu esimees, on esitatud süüdistus altkäemaksu vahendamises Tederilt Savisaarele, samuti Savisaare poolt altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning Tederi poolt keelatud annetuse tegemisele ja Savisaarele keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamises.

MTÜ-le Eesti Keskerakond Savisaare esinduses on esitatud süüdistus reklaamiärimees Paavo Pettai ning Kallo kaasaaitamisel Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Priit Kutserile on esitatud süüdistus Tallinna linna vara ebaseaduslikule omastamisele kaasaaitamises.

Villu Reiljani süüepisood on üldisest kriminaalasjast eraldatud kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: