Prokurör: karistusõiguse järgi pole Kenderi teose kunstiväärtus oluline ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1505275380000 | amCalendar}}

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel märkis kolmapäeval Tallinna ringkonnakohtus kirjanik Kaur Kenderi lapsporno valmistamise süüasja arutamisel, et karistusõiguse seisukohalt pole Kenderi teose kunstiline väärtus oluline.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel taotles kaebuses Harju maakohtu 16. mai õigeksmõistva kohtuotsuse tühistamist ning Kenderi süüdimõistmist ja talle 300 päevamäära ulatuses ehk 3939 euro suuruse rahalise karistuse määramist.

Prokuröri hinnangul tuleks tühistada ka Kenderile mittevaralise kahjuna 500 euro väljamõistmine ning jätta õigusabikulud 20 028 eurot ja kriminaalmenetluskulud 35 666 eurot tema enda kanda.

Prokuröri sõnul on maakohus toonud oma otsuses ebaõigesti Kenderi teo kirjeldusse täiendavaid nõudeid - teoses kirjeldatud lapsed peavad olema reaalselt eksisteerivad inimesed, teos peab olema pedofiilidele erutav, teosel peab olema kirjanduslik ja kunstiline väärtus, teose eesmärk on esile kutsuda vastikustunnet ja tülgastust.

"Karistusseadustik ei piiritle pornograafilise teose eesmärki ja ei nõua kirjutise hindamist sisuliselt, näiteks pedofiilidele seksuaalse erutuse tekitamise potentsiaali järgi," tõdes Pähkel.

Prokuröri kinnitusel on prokuratuur jätkuvalt seisukohal, et Kenderi teoses on seksuaaltoiminguid lastega kirjeldatud labaselt ja pealetükkivalt ning seejuures ei ole Eesti karistusõiguse alusel tähtsust, kas teos kvalifitseerub samal ajal ka kirjanduseks või kunstiks.

"Samamoodi ei anta hinnangut lapspornot kujutavate fotode või videode kunstilisele väärtusele. Süüteokoosseisu realiseerumise aspektist ei oma tähtsust, mis eesmärgil on keelatud sisuga materjali valmistatud, hoitud või kättesaadavaks tehtud," kinnitas Pähkel.

"ÜRO lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitlev protokoll ning eelkõige Euroopa Nõukogu 2007. aasta konventsioon laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise vastu, on ühed olulisemad rahvusvahelist koostööd tõhustavad meetmed ning näitavad selgelt, et lapspornograafia on nn maailmakuritegu, mille vastu võitlemist taotleb kogu tsiviliseeritud ühiskond," ütles prokurör.

Pähkel tõdes, et Eestis kehtiva karistusseadustiku § 178 kohaselt on lapse kujutamine pornograafilistes situatsioonides keelatud ka kirjandusteostes ja seda sõltumata sellest, kas tegemist on reaalse lapse või väljamõeldud tegelasega.

"Seega pole kahtlust, et Kaur Kenderile etteheidetavad teod on Eesti karistusseadustiku järgi karistatavad," ütles prokurör.

Ringkonnakohus langetab Kenderi kriminaalasjas otsuse 11. oktoobril.

Maakohus mõistis Kenderi õigeks

Harju maakohus põhjendas motiveeritud kohtuotsuses Kenderi õigeksmõistmist asjaoluga, et kõik ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad olid ühel nõul selles, et Kenderi kirjutatud Untitled 12 ei ole pornograafiline teos, kuna selles puuduvad pornograafia tunnused.

Nii on asjatundjate hinnangul tegemist transgressiivse kirjadusega ning sel on kirjanduslik ja kunstiline väärtus, märkis kohus.

"Samuti kinnitavad ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad ning semiootikaekspertiis, et laste seksuaalaktide kujutamine teoses Untitled 12 kätkeb endas paljusid tuntud kunstilisi võtteid," tõdes kohus.

Kohus viitab otsuses, et kuna Kenderi teoses on kujutatud väljamõeldud tegelasi, siis on see kunst, kirjandus. "Väljamõeldud tegelasel ei ole põhiõigusi ning tegelast ei saa käsitleda õigusvõimet omava isikuna," kinnitas kohus.

Samuti märkis kohus, et põhiõiguses sätestatud kunstivabadust saab piirata vaid reaalselt eksisteeriva ja teiste isikute põhiõhiõigusi rikkuva ohu tõrjumiseks.

Kohus asus USA eksperdi Amy Neuhardti ja Inglismaa eksperdi Richard Samueli ekspertarvamuste alusel seisukohale, et Eestis ja nendes riikides puudub nn identne karistusõigusnorm, kuna kummaski välisriigis ei eksisteeri sellist lapsporno definitsooni nagu Eestis.

USA ja Inglismaa õiguse alusel, erinevalt KarS § 178 lg 1, tuleb kuriteotunnuste tuvastamiseks ühtlasi veenduda selles, et teosel puudub igasugune kirjanduslik, teaduslik või ühiskondlik väärtus.

Kuna USA ja Inglismaa õiguse kohaselt on kuriteokoosseisus täiendav element, siis on sealsed seadused oluliselt leebemad võrreldes Eesti õigusega.

Sellest järeldas kohus, et Eesti riigi karistusvõim USA-s ja Inglismaal toime pandud tegudele, selliselt nagu see on inkrimineeritud Kenderile, ei laiene.

Kohus tuvastas, et USA justiitsministeeriumi esindaja esitas Eesti prokuratuurile tegelikult kõlbmatu arvamuse sealse karistusõiguse kohta, sest antud teave puudutas USA Georgia osariiki, mis aga ei kehti Michiganis, kus Kender kirjutamise ajal viibis.

Inglismaa õiguse järgi võib laste seksuaalse kuritarvitamise üksikasjalik kirjeldamine olla kuritegu siis, kui sellel võib olla enam kui tühisele osale tõendatud lugejatest moraalselt laostav ja rikkuv mõju ehk teos peab põhimõtteliselt kallutama inimesi toime panema selliseid tegusid, nagu teoses kirjeldatakse.

Kohus kasutas semiootikaeksperdi abi selleks, et lahti mõtestada pornograafia definitsiooni ning lõppkokkuvõttes taandus pornograafia definitsiooni avamine sellele, kuidas mõista sõna "labane".

Kohus asus seisukohale, et kui KarS § 178 lg 1 tõepoolest sõnasõnalt tõlgendada, siis oleks see vastuolus põhiseaduse § 45 (kuntivabadus), millele viitas korduvalt ka Kenderi kaitsja vandeadvokaat Paul Keres.

Kohus leidis, et kuna kohtumenetluse käigus ei ole Kaur Kenderi süüd tõendatud, sis tuleb ta lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks mõista.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot, ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot, muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro ning mittevaralise kahju hüvitamiseks 500 eurot.

Kohtunik Leo Kunman märkis kohtuotsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel ütles pärast kohtuotsust ERR-ile, et prokuratuur hindab kõrgelt inimeste sõna- ja väljendusvabadust, aga selles menetluses hindab kohus vaid seda, kas tegemist on lapspornoga või mitte.

"Seadusandja tahe on olnud, et lapsporno valmistamine on Eestis, nagu enamikes teistes riikides, kuritegu. Ja kuriteo korral on prokuratuur kohustatud kriminaalasja alustama ja menetlema. Õigusselguse huvides on oluline, et omapoolse hinnangu annaks ka kõrgema astme kohus, mistõttu kaebab prokuratuur tänase otsuse edasi," ütles Pähkel.

Kriminaaluurimise põhjustas 2014. aasta lõpus avaldatud tekst pealkirjaga Untitled 12, mida Kender ise nimetas õudusnovelliks ja on 85 000 tähemärki pikk.

Novell koosneb räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas teose pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Kenderi sõnul pole tegemist lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Toimetaja: Marek Kuul

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: