Opositsioon andis üle umbusaldusavalduse Mart Järvikule

Kaja Kallas riigikogu ees
Kaja Kallas riigikogu ees Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Opositsioon andis neljapäeval riigikogu istungi alguses üle umbusaldusavalduse maaeluminister Mart Järvikule (EKRE).

"Maaeluminister Mart Järvik on selle viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas umbusaldusavaldust riigikogu juhatusele üle andes.

"Ta on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Ta on avalikult valetanud, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused, et maaeluministrit umbusaldada," loetles Kallas.

"Vaadates valitsuse tegevust, et kokku on pandud komisjon, mille eesmärk on ainult seda otsust edasi lükata, ja selleks, et aidata inimesed välja sellest punnseisust, teeme me umbusaldusavalduse," ütles Reformierakonna esimees.

Riigikogu istungit juhatanud riigikogu aseesimees Siim Kallas ütles, et umbusaldusavaldus antakse viivitamatult edasi valitsusele selle edasise menetluse otsustamiseks.

Valitsus teatas, et soovib lasta umbusaldusavalduse veel neljapäeval riigikogus hääletusele saata. Umbusalduseavalduse läbiminekuks on vaja vähemalt 51 riigikogu liikme toetust sellele.

 

Järviku umbusalduse tekst

Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik valetab, ei tunnista eksimusi, mis on tehtud toiduohutuse tagamise valdkonnas seoses VTA kui sõltumatu ameti töö takistamises. Lisaks on minister sattunud huvide konflikti palgates oma nõunikuks, isiku, kes samaaegselt  esindas kohtuvaidlustes osapoolt, keda süüdistatakse PRIA-lt raha välja petmises. Üleval on kahtlus, et minister on jätnud PRIA-le andmata volituse kahjude väljanõudmiseks ehk pole otsuste tegemisel arvestanud riigi huvide esindamist ja on asunud kitsa erahuvi teenistusse.

Maaeluminister Mart Järvik on lasknud listeeriaskandaalil kerida kogu suve ja sügise ning pole astunud samme võimaldamaks VTA-l tegeleda sõltumatu toiduohutuse järelevalve ning sellega seadnud ohtu Eesti elanike ohutu toidutarbimise. Maaeluminister ründas enda alluvuses olevat veterinaar- ja toiduametit, soovitades amet kohtusse kaevata. Rõhutame, et sõltumatu, toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline ründamine võib tuua Eesti toiduekspordile katastroofilisi tagajärgi, eriti olukorras, kus Eestiga seondatud bakteritõvi on tuvastatud ka Eestist väljaspool.

Seoses listeeriaskandaaliga on minister Järvik jäänud vahele ka valetamisega. 9. juulil saatis maaeluminister VTA-le põhjaliku kirja ning küsis 19 küsimust, mis on kõik seotud listeeriabakteri levikuga. Mitmed küsimused puudutavad otseselt ettevõtet M.V. Wool. Kiri adressaadini ei jõudnud, kuna aadress oli vale ja saadeti uuesti 26. juulil 2019. Samas väitis maaeluminister Mart Järvik ise, et kuulis võimalikust kalaskandaalist turul maasikareidil viibides. Sealjuures käis maaeluminister Mart Järvik turul maasikate päritolu uurimas 18. juulil käesoleval aastal ehk peaaegu poolteist nädalat hiljem kui oli saatnud VTA-sse esimese kirja.

Listeeriapuhangust teada saamise kohta on Järvik ka öelnud: "13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M.V. Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt tehtuga."Ka see Järviku väide on vale. Protokollidest selgub, et minister Järvik osales kaks kuud varem ehk 12. juunil 2019 M.V. Wooli ruumides kohtumisel, kus peatuti  põhjalikumalt listeeriabakteri teemal.

On selge, et maaeluminister Mart Järvik ei taju ministri sõna kaalu ning valetab tahtlikult aja kohta, millal ta esimest korda listeeriabakterist kalatööstuses kuulis. Tema tahtliku valetamist erinevate kuupäevadega kinnitab ka tõsiasi, et ta ei soovinud jagada protokolle ja kirjavahetust, kust oleks selgunud täpsed kuupäevad.  25. oktoobril maaeluministeeriumisse saadetud vastavasisulisele teabenõudele otsustas minister mitte vastata, viidates 04. nov 2004 a. riigikohtu otsusele asjas nr 3-3-1-55-04. Kusjuures 23. aprillil 2013 haldusotsuses nr 3-12-2548 on öeldud, et riigikohtu lahend nr 3-3-1-55-04 pole riigikogu liikme vaidluse puhul kohaldatav. Ehk sisulise vastuse saatmise asemel Mart Järvik keeldus riigikogule sisulise vastuse andmisest sisutühja põhjendusega. Kõik selle nimel, et varjata oma kahtlusi äratavat tegevust maaeluministrina.

Lisaks ebakompetentsele tegutsemisele toiduohutuse valdkonnas on minister sattunud korruptsioonikahtlusega huvide konflikti. Täna on algatatud kriminaalmenetlus, kontrollimaks kas maaeluministri lepinguline õigusala nõustaja Urmas Arumäe on kallutanud ministrit tegutsema talle kuuluva advokaadibüroo klientide huvides, kellel lasub süüdistus PRIA toetuste väärkasutamises.

Maaeluminister Mart Järvikkuulas Arumäe nõu maaeluministri haldusalas oleva põllumajanduse registrite ja infosüsteemi (PRIA) tegevuse osas ajal, kui Arumäe oli süüdistatava kaitsjaks kriminaalmenetluses, kus PRIA peab kannatanuna seisma avaliku raha kasutamise eest. Selliselt tegutsedes on minister ja tema nõunik käitunud riigi avalikku huvi kahjustavalt ja proovinud takistada õiguse mõistmist.

Maaeluminister Mart Järvik ei suutnud aru saada oma nõuniku kaheldava väärtusega nõust, kuigi huvide konfliktele juhtisid kuid tagasi tähelepanu nii maaeluministeeriumi ametkond kui ka PRIA. Huvide konflikti uurimiseks on Põhja ringkonnaprokuratuur alustanud maaeluminister Mart Järviku nõuniku Urmas Arumäe osas kriminaalmenetlust.

Peale huvide konflikti avalikuks tulemist ei tunnistanud maaeluminister toiminut, vaid hakkas valetama. Urmas Arumäe nõunikuks palkamise kohta valetas ta, et viimast tegi kantsler. Kuigi tegelikult digiallkirjastas riigi poolt lepingu Mart Järvik.

Kuid palju sisulisem ja olulisem on see, et maaeluminister valetas ka, siis kui põhjendas, miks ta ei andnud volitusele allkirja. Maaeluminister Mart Järvik ütles: "Mina ei andnud sellepärast volitust, kuna taheti tagantjärgi vanadele asjadele, eelmise ministri aegsetele asjadele, volitust."

See on järjekordne vale, ka see volitus, millele Mart Järvik andis allkirja oli eelmise ministri aegne ehk siis motivatsioon, miks ta ei andnud allkirja oli teine. Ning on alust kahtlustada, see oli seotud sellega, et maaeluminister Mart Järvik eelistas riigi huvide kaitsmisele oma nõuniku erahuve.

Seoses eelnevaga oleme veendunud, et maaeluminister Mart Järvik ei saa jätkata maaeluministri ametikohal ja soovime avaldada ministrile umbusaldust.

Toimetaja: Mait Ots

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: