Vello Loemaa: deklaratsioonidest, eriti tervisedeklaratsioonist

Vello Loemaa
Vello Loemaa Autor/allikas: Erakogu

Tervisedeklaratsiooni täiuslikuks järgimiseks peaks tavainimene leidma endal, kui on, sapikivid või neerukivid, avastama oma seni varjatud allergiad; üksikisikud aga peavad salvestama helisid ajal, kui nad magavad, arutleb Vello Loemaa.

Eestikeelne Wikipeedia annab ühelauselise selgituse, et deklaratsioon on ametlik või pidulik avaldus. Teistes keeltes rõhutakse rohkem selle mõiste poliitilisele ja õiguslikule seletusele.

Oma viimaste aastate kogemuse najal olen üksikisikuna täitnud tuludeklaratsiooni ja majanduslike huvide deklaratsiooni. Kas ja kui palju on need deklaratsioonid taganud kodanike seadusekuulekust ja aidanud välja juurida korruptsiooni, teavad vastavad ametid ja ametnikud, kes neid peavad analüüsima.

Hiljuti puutusin kokku minu jaoks uue deklaratsiooniga. No tere talv, võivad paljud öelda, sest ega see pole vist enam uudis. Piike on murtud sel teemal enne mind, kuid sellegipoolest paistab, et mitte piisavalt. Jutt on tervisedeklaratsioonist.

Nagu ikka, enne kui omal nahal pole proovinud, võib see või teine asi jäädagi tundmatuks. Olgu ta siis ohtlik või ohutu. Ehkki, ohtlikke asju vältima oleme ju õppinud lapsepõlvest saadik. Kui vanemad ütlesid, et ussilakka ära söö, ega siis ei söönud ka. Õnneks seadused selleks ei sundinud. Kuid tervisedeklaratsiooni peab täitma.

Tervisetõendid ja meditsiiniraamatud

Nagu kõik tavalised juhiloa omanikud, sain teavituse sellest, et auto juhtimisõiguse jätkamiseks pean esitama järjekordse tervisetõendi. Iseenesest loomulik ja mulle harjumuspärane protsess, sest paarikümne aastase lendurikarjääri vältel tuli igal aastal läbida tõsisem arstlik komisjon ning selle tõenduseks jäid mälestuseks kolm täiskirjutatud meditsiiniraamatut.

Raamatud oli lisaks paljude eriarstide järeldustele lennukõlblikkuse kohta andmeid füüsiliste mõõtmete kohta ning analüüside proovide ja spetsiifiliste testide tulemusi. Lisaks veel igal poolaastal ja kvartalis toimunud kergemad ülevaatused, lendude eelne arstlik kontroll ning muud äramärgitud tegevused, nagu töö- ja unerežiim, puhkused jms. Meditsiiniraamat oli minu tervise üksikasjaline logiraamat.

Lennukõlblikkuse kohta kirjutas arstliku komisjoni esimees omakäeliselt mõned read, millest diagnoosi osa oli "arstide keeles". Meditsiiniraamat oli lenduri enda käes ning sissekandeid tegid vastavad meditsiinitöötajad. Komandörile, kes oli "kõige tähtsam arst", ja teistele ülematele oli nähtav lenduri raamatus ainult see, et lendur on lennukõlblik ja lühidalt, kui oli, diagnoos, mida võis teada, kuid lendamist see ei seganud.

Teadmisvajadus oli tagatud ning otsustamine toimus pädevuse piires. Kaitseministri poolt jõustatud tark raamat, kus olid üksipulgi välja toodud nõuded lendava koosseisu eri gruppide jaoks, oli siiski täielikult mõistetav ainult eriala spetsialistidele.

Keegi võib ju kohe viriseda, et see oli vale ajastu vale tegevus, kuid ikkagi - tollane (kinnine) süsteem oli paigas ning iga otsustaja vastutas oma otsuse eest. Otsuse aluseks oli iga lenduri individuaalne tervislik seisund, mis oli määratletud spetsialistide poolt.

Muide, töövõime kaotuse tõttu lennuõnnetusi üksustes, kus mul tuli teenida, polnud. Loomulikult peab ka autojuhi tervis võimaldama sõidukit juhtida, kuid nõuded ei pea tagama suurte ülekoormuste jms talumist. Vaadates tervisedeklaratsiooni mahtu, võib oletada, et liigume lendavate, mitte isejuhtivate autode poole.

Pole midagi paremat, kui inimese elukvaliteet meditsiinilises mõttes õitseb. See tähendab, et tavainimese või patsiendi suhe arsti(de)ga on usalduslik ja hea ning tagab eluks vajaliku tervise. Perearstil on sealjuures täielik ülevaade inimese tervislikust seisundist.

Nüüd siis lisandus veel üks "arstide konsiilium". Kui palju teab tavainimene ravimite toimeainetest? Parimal juhul jätab ta meelde tablettidele tootja antud nimetused ja kellaaja, mil neid tuleb tarbida. Kahtlen väga, et maanteeamet tervikuna on selles küsimuses sama tark, kui üksainus perearst.

Mõningate tervisedeklaratsioonis esitatud andmete puhul võiks välja pigistada hädavajaduse avariisse sattunud kannatanu toetamise, edastades operatiivselt raviasutusse vajaliku info. Kas selline võimalus on üldse plaanis olnud? Aga tutvudes teemaga pikemalt paistab, et tegemist pole pelgalt tervisedeklaratsiooni täitmise nõudega maanteeameti jaoks.

Tervisedeklaratsiooni täiuslikuks järgimiseks peaks tavainimene leidma endal, kui on, sapikivid või neerukivid, avastama oma seni varjatud allergiad; üksikisikud aga peavad salvestama helisid ajal, kui nad magavad. Kui keegi on aastaid tagasi saanud välismaal arstiabi, siis ega sellest kirjalikku jälge ei jää ning ka mälust kaob mingi valus või ebameeldiv kogemus kiiresti. Mõtlemist jagub, et etteantud lahtreid täita.

Keskuse olemus

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) on 2020. aasta alguseks tegutsenud kolm aastat. Keskuse põhikirja lugedes saab aimata selle asutuse infotehnoloogilist olemust.

Niisiis, tervisetõendi saamiseks on vajalik kõigepealt täita tervisedeklaratsioon. Tervisetõendit läheb tavainimesel vaja juhiloa ja relvaloa taotlemiseks või töötamiseks mõningates spetsiifilistes ametites (toidukäitleja, töö ohtlike materjalidega jms?).

Kui tegemist on konkreetse elukutsega, siis siililegi selge, et on vaja tervisetõendit. Viimase aga saab väljastada ainult vastava meditsiinilise ettevalmistusega litsenseeritud arst.

Põhja-Ameerika ja Euroopa liiklusekorralduses on erisusi. Näiteks Ameerika Ühendriikide juhiloa omanikud teevad nii mitmeski Euroopa riigis ära liikluseksami.

Samas, et saada Ameerika Ühendriikide privileeg omada kohalikku juhiluba, tuli mul ette näidata vaid Eesti juhiluba ning lisaks kontrollis ametnikutädi kompaktse aparaadiga mu silmanägemist. Nägemisteravus, perifeerne nägemine ja öine nägemine olid korras, rohkem polnud vajagi. Seal maal oli kunagi arusaam, et kui inimene kaotas oma varanduse, siis kirstunaelaks sai hobusest ilma jäämine.

Sõiduki juhtimise luba, kas see on õigus või privileeg? Vabariigi puhul on see seaduse teema, meil ju ei anna kuningas või keiser privileegi sõidukit juhtida. Tervisekontrolli kord on aga igal juhul seadustega sätestatud, detailselt Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. aasta määruses nr 80.

Esmakordselt seal esitatud tervisedeklaratsioon oli palju lühem. Kuid iseenesest juriidilises mõttes tähendab autojuhi allkirjastatud deklaratsioon seda, et võimalikus kohtuprotsessis tekib võimalus süüdistada ka valeandmete esitamises.

Näiteks ei hakka ju salajoodik või kõrvalises kohas narkootikumi tarbiv isik seda tunnistama tervisedeklaratsioonis. Kuid naisterahvas on rase ainult üheksa kuu jooksul ning silmaoperatsiooni läbinud isik võib paremini näha ilma prillideta, aga seda ühekordne tervisedeklaratsioon ei saa kajastada.

Igal juhul, selline staatiline ja subjektiivne deklaratsioon ei anna õiget pilti isiku tervise kohta ajaperspektiivis, mida ainult arst võib tunnistada. Kuid juhtimisõiguse saab kodanik ikkagi peale vastava eksami läbimist ning see on teiste ametnike rida.

Mida saab järeldada?

Tervisedeklaratsioon on väljapressimine andmete hankimiseks teatud elanikkonnagruppidelt ja selle eesmärke pole avalikustatud. Kogu riigi elanike tervisedeklaratsioone ju ei koguta.

Tervisedeklaratsiooni täitmine eeldab ausust, kuid puudub kontrollmehhanism sissekannete õigsuse määratlemiseks. Kohati ei saagi inimene küsimusest aru või ei tea täpset vastust. Lisaks, sissekannete võimalik sisu võib reaalses elus muutuda õige kiiresti.

Klient ja arst teevad sisuliselt samu sissekandeid vastavalt tervisedeklaratsiooni ja tervisetõendi jaoks, viimane on ainus objektiivne formaalne dokument esitamiseks vastava ametkonna esindajale. Tervisedeklaratsioon on paralleelne, kuid mitte professionaalselt koostatud isikuandmete kogum formaalse tervisetõendiga, viimane on koostatud professionaalselt arsti poolt.

Saadud andmete analüüsi kohta pole teada, kes ja kuidas seda teeb. TEHIK põhikirja järgi otsustades tegeleb keskus ainult tehniliste lahendustega, sisuliste asjadega tegelevad kolmandad osapooled, keda pole nimetatud.

Kui nutitelefonide tulekul hakati kasutama sõrmejäljetuvastust ja seejärel ka näotuvastust, siis see on olnud vabatahtlik protsess. On ju lubatud, et kasutajate privaatsuse kallale ei minda. Kuid kübermaailmas ja sotsiaalvõrkudes on nii mõndagi juhtunud ning isikuandmeid, mis on "läinud ilma peale jalutama", loetletakse isegi mitte tuhandetes, vaid miljonites.

Veel üks näide. Geenivaramu projekt eeldab geenidoonoritelt vabatahtlikkust. Miks on see tervisedeklaratsiooni projekt muudetud kohustuslikuks?

Vabatahtlikult kasutame ka pangakaarte, kliendikaarte ja lisaks kasutame netipoode. Ka see pole olnud jäljetu protsess, sest arvutisse saabuv personaalne reklaamivoog kinnitab valvsate kodanike paranoiat.

Loodetavasti ei panda kokku kaupmeeste andmebaasi TEHIK hallatava andmelaoga. Kuid samal ajal tõdevad paljud, et see, mis on sattunud internetti, ei pruugi enam jääda saladuseks. Privaatsus omandab uut kvaliteeti, kas ainult paremuse poole?

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ei tegele mitte ühegi kodanikuga individuaalselt. See keskus on tööriist kolmandate osaliste jaoks. Me kõik oleme selle kompetentsikeskuse andmelaos nagu lambad tallis. See, mida seal analüüsitakse(?), on statistika ning ei tähenda mitte kui midagi igaühe jaoks üksikult võttes, olgu siis juhiloa, relvaloa vms jaoks.

Ainus versioon kodaniku kui üksikisiku jaoks võib tähendada Suure Venna taolist tegevust indiviidumi kuvandi loomiseks. Kui see on nii, siis öelge ka välja. Igal juhul, juhiloa tarbeks piisab tervisetõendist ning pealesurutud tervisedeklaratsioonil pole mõtet.

Järelmärkuse või õigemini unistusena üks mõte

Tervisedeklaratsiooni võiks jätta ühe ja ainsa lahtri, millele vastates saaks aru, kas juhiloa taotlejal on meri põlvini või mitte. See, mis on kõrvade vahel, määratleb palju rohkem kui miski muu.

Füüsiliselt üliterve, kuid vigase mõtlemisega inimene võib oma hoolimatu käitumisega tekitada kaasliiklejatele mitte ainult stressi, vaid infarktilähedasi või muid eluohtlikke olukordi. Piisab taolisel roolikeerajal telefoni kasutamisest, sõelumisest radade vahel või lihtsalt oma ego näitamisest, kui õnnetus ongi käes.

Usun, et riigikogu peaks üle vaatama Liiklusseaduse rakendamiseks kehtestatud määrused jm õigusaktid, et likvideerida olukord, kus liigne agarus on osutunud ogaruseks. Taheti ju paremini, aga... Kas see deklaratsioon on pidulik või ametlik, pole tähtsust. Kes pole veel tervisedeklaratsiooniga kokku puutunud, vaadake ja otsustage ise.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: