Uuring soovitab Mustakivi tee pikendusele rajada oravatele võrasillad

Näited võrasillast.
Näited võrasillast. Autor/allikas: Rewild

Paljude kohalike vastuseisu tõttu venima jäänud Mustakivi tee pikendus Tallinnas hakkab häirima elusloodust ja seetõttu on vaja ehitada suurulukitele viadukt või tunnel ning võraloomadele, näiteks oravatele, sillad, leitakse ulukiuuringus.

Uuringu tegijate hinnangul mõjutab Mustakivi tee pikendus oluliselt uurimisala loomastiku elupaiku. "Tee rajamisega kaasneb elupaikade kadu, häiringutest ja reostusest tingitud ümbritsevate elupaikade kvaliteedi langus ning teest ja suurenenud liikluskoormusest tingitud elupaikade killustumine ja oht loomade elule," märkisid mullu valminud Mustakivi tee ulukiuuringu autorid.

Uuringu tegijate hinnangul tuleks rohevõrgustiku toimimise tagamiseks säilitada vähemalt  50 meetri laiune rohekoridor piki Katleri oja, tagada teeületusvõimalused ulukitele panganõlva peal ja Kose teega ristumise piirkonnas ning rajada suured altpääsud Maarjamäe metsa. Väikeulukite ja kahepaiksete ohutuks teeületuseks soovitatakse lisaks rajada altpääsud koos suunavate tõketega Varsaallika oja kallastele ja Kose metsa. Klindinõlvale ja Kose  metsa on  soovitav rajada oravatele ja teistele puudel liikuvatele loomadele võrasillad.

Varsaallika oja ja selle äärne luht. Autor/allikas: Rewild

Tee tuleks rajada sammastele

Suurulukite, nagu põder ja metskits, tõttu soovitavad uuringu autorid rajada kogu teelõigu klindiastangust kuni Kase tänavani ehk 300 meetri ulatuses tugisammastele. Teise lahendusena pakutakse välja kahe tunneli rajamist. Üks peaks olema 50 ja teine 40 meetri laiune.

See pole veel kõik. Loodesuunalise ühenduse tagamiseks peab rajama suurulukitele samatasandilised teeületuskohad Mustakivi tee ja Kose tee ristmiku ümbruses.

See tähendab, et teepiirdeid ületuskohtadel ei või kasutada ja teed tuleb rajada võimalikult  kitsa ja madalana. Teele tuleb paigaldada hoiatusmärgid  "Metsloomad" mõlemale poole rohekoridori. Kiiruspiirang peaks teelõigul olema 40  km/h või vähem. Samatasandiline loomade teeületuskoht on vajalik ka teelõigu kaguotsas Lasnamäe loopealsel.

Eelkõige siile silmas pidades tuleb rajada väiksemate loomade tunnelid Kose metsa nii Mustakivi tee pikenduse kui ka Kose tee alla. "Tallinna loodusvaatluste andmebaasis on Kose teel registreeritud mitmeid hukkunud siile, mis näitab  et  ohutud  läbipääsud  on vajalikud," märgiti uuringus.

Lasnamäe loopealne. Autor/allikas: Rewild

Ka oravatele oma ülepääs

Oravate ja teiste puuvõrades liikuvate loomade ohutuks teeületuseks tuleks paigaldada puude tüvede või postide vahele rippkeerdkaablid või võrasillad. Klindinõlval  kasvav  mets  on  oluline  erinevaid  piirkondi  ühendav  koridor  ja  sinna  on kavandatud kaks võrasilda. Välja pakutakse kahe trossi vahele kinnitatud ilmastikukindlat võrku või lauajuppe. Võimalik on kasutada ka üle tee ulatuvaid raame, lisades neile puidust käigurajad.

Andmebaasides  on kavandatava Mustakivi tee pikenduse piirkonnas varem  registreeritud 27 liiki imetajaid, neist kolm on suurulukid – põder, metskits ja metssiga. Välitöödel tuvastasid uuringu tegijad metskitse, halljänese, rebase ja muti esinemise. Maarjamäe metsast leiti ka põdra jäljed. Suurkiskjaid alal pole, uuringute ja andmebaaside järgi on piirkonnas väikekiskjatest rebane, kährikkoer, mäger, metsnugis, tuhkur, kärp, nirk, mink ja saarmas. Arvukalt on piirkonnas jäneseid, siile ja oravaid.

Uuringu tegijad märgivad ka, et Maarjamäe metsa ja Kose metsa ühendav rohekoridor piki Katleri oja tuleb säilitada, kavandatav tee tuleb rajada rohekoridorist läände Sisekaitseakadeemia territooriumile.

Mustakivi tee pikendus kattub peaaegu kogu ulatuses rohevõrgustikuga. Piirkonna olulisim roheala on Natura 2000 võrgustikku kuuluv Pirita loodusala, mis hõlmab Pirita jõe hoiuala ja Pirita jõeoru maastikukaitseala.

Mustakivi tee pikendus peab pakkuma uue ühendustee Lasnamäe ja Pirita vahel. Tee ulatub Lasnamäe nõlvalt Narva maanteelt kuni Kose teeni. Uue teelõigu pikkus oleks ligikaudu 1100 meetrit.

Ulukiuuringu tegi OÜ Rewild. Välitööd tehti mullu aprillist augustini. Uuringuga saab tutvuda SIIN.

Lasnamäed Piritaga ühendava Mustakivi tee läbimurret saaks ehitama hakata kõige varem 2022. aasta suvel, kuid see eeldab, et alanud keskkonnauuringud kulgevad takistusteta.

Tallinn otsustas 2019. aasta lõpus, et kuivõrd Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta tuli palju ettepanekuid ja vastuväiteid, tuleb enne projekteerimist teha uuringud ja keskkonnamõju hindamine, mille linna keskkonna- ja kommunaalamet ka algatas.

Selleks aastaks on Tallinna eelarves Mustakivi tee pikenduse rajamisega seotud ettevalmistustöödeks 600 000 eurot. Mustakivi läbimurde rajamine maksab 20,6 miljonit eurot.

Maarjamäe pangamets. Autor/allikas: Rewild

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: