Euroopa inimõiguskohus tuvastas Eestis mullu ühe rikkumise ({{commentsTotal}})

Euroopa inimõiguste kohus.
Euroopa inimõiguste kohus. Autor/allikas: Frederick Florin/AFP/Scanpix

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) lahendas eelmisel aastal 133 Eesti vastu esitatud kaebust, millest kaheksat arutati sisuliselt ning ühe kaebuse ühes aspektis leidis kohus, et Eesti on rikkunud kaebaja õigusi. Sisuliselt arutatud asjades käsitleti vangistuse ning kohtumenetlustega seotud õigusi.

"Suurema osa kaebustest tunnistab kohus vastuvõetamatuks ilma, et ta riigile sellest üldse teada annaks. Eelmine aasta tegi kohus otsuse 133 asjas ja nendest ainult kaheksa otsust on avalikud - need on need asjad, kus EIK on saatnud kaebuse riigile vastamiseks ja otsus on tehtud pärast seda, kui riik on vastuväited esitanud," ütles Eesti valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus Maris Kuurberg.

Vang ei saanud õigust oma vastsündinud last puudutada

Eesti-poolne rikkumine puudutas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 8 kaitstud õigust era- ja perekonnaelu austamisele, öeldakse EIÕK aastaülevaates. "Kaebaja pidas oma õiguste rikkumiseks seda, et tema 2010. ja 2011. aastal haiglas toimunud arstlike läbivaatuste ajal paigaldati talle käe- ja jalaraudade ühendkomplekt ning vanglaametnikud olid läbivaatuste juures ja kuulasid pealt konfidentsiaalseid vestlusi arstiga. Samuti pidas ta oma õiguste rikkumiseks seda, et vangla toimetas ta lastehaiglasse oma vastsündinud last vaatama valel ajal ning kaasas olnud vanglaametnikud ei lubanud tal last puudutada," märgiti samas.

Kuna sama inimene oli läinud kaaskinnipeetavale juuksurikääridega kallale ja tekitanud talle kehavigastusi, siis oli vangla juhtkond piiranud tema kokkupuuteid teiste vangidega, lubanud tal liikuda ainult käeraudades ning keelanud spordivõimalused ja karmistanud muid tema suhtes rakendatud julgeolekumeetmeid. Nende sisu osas inimõiguskohus rikkumisi ei leidnud, märkides: "EIK võttis arvesse, et /---/ kaebajale antud hinnangu kohaselt ei austanud kaebaja vanglarežiimi, oli agressiivne ning võimeline ründama nii teisi kui ka kahjustama iseennast. Asjaolu, et kaebaja ei olnud varem proovinud põgeneda, ei omanud tähtsust, sest oluline oli temast lähtuv oht teistele ja iseendale. EIK ei tuvastanud mingeid tervisega seotud asjaolusid, mis oleksid välistanud ohjeldusmeetmete kohaldamise," öeldakse ülevaates.

Käeraudade kinnitamine vangile. Foto on illustratiivne. Autor: RIA Novosti / Scanpix

Küll aga leidis EIK rikkumise juhtumis, kus vang viidi lastehaiglasse oma last vaatama. "EIK pidas selle kaebuse lahendamisel oluliseks, et kaebaja oli tõstatanud asjaomase kaebuse Eesti kohtutes, kuid ükski kohus ei vastanud konkreetselt tema väidetele. EIK asus seisukohale, et kuigi ta ei saa seda kaebust sisuliselt hinnata, ei saa ta siiski jätta kõrvale asjaolu, et Eesti kohtud oleksid pidanud kaebaja väidetele hinnangu andma, sealhulgas vajadusel tuvastama asjaomaseid fakte ning kaebuse rahuldamata jätmise korral seda põhjendama," märkis inimõiguskohus.

EIK leidis, et kuna Eesti kohtud jätsid kaebaja kaebuse rahuldamata ilma lastehaigla intsidenti üldse sisuliselt hindamata, siis on konventsioonist tulenevat riigi kohustust rikutud ja talle tuleb maksta kompensatsiooni. Kuigi kaebaja oli taotlenud mittevaralise kahjuna 15 000 eurot, mõistis EIK kaebajale 1500 eurot.

Eestist laekuvate kaebuste arv on kahanenud

Eestist EIK-le laekunud kaebuste arv on viimastel aastatel langenud - 2015. aastal lahendas kohus 190 kaebust, 2016. aastal 206 kaebust, 2017. aastal 156 ning möödunud aastal 133 kaebust. Kuurbergi sõnul ei ole Eestist saabunud kaebuste arv siiski laias plaanis oluliselt muutunud. "Kui ühel aastal esitatakse natuke vähem kaebusi, siis sellest ilmselt ei saa järeldada kaebuste arvu üldisemat vähenemistrendi. Eks neid laias laastus 150 ringis aastas Eesti riigi vastu esitatakse," rääkis Eesti esindaja kohtus.

Eesti kaebuste arv 10 000 elaniku kohta oli 2015. aastal 1,45 kaebust, 2016. aastal 1,67, sellele järgnevalt 1,19 ja eelmine aasta 1,0 kaebust 10 000 elaniku kohta.

Maris Kuurberg Autor: Anton Klink

Kuurberg rõhutas siiski, et vaatamata Eesti suhteliselt keskmisele pöördumiste arvule võrreldes teiste riikidega, on Eesti riigile vastamiseks edastatavate kaebuste arv pigem väike. "Selline statistika näitab, et järelikult võtavad Eesti kohtud ise piisavalt konventsiooni põhimõtteid arvesse, mistõttu ei ole EIK-l põhjust suuremat osa kaebusi üldse sisuliselt arutada või arutatavates asjades lõppastmes rikkumisi tuvastada," märkis Eesti valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus. "Konventsioonisüsteemi kõige olulisem põhimõte ongi subsidiaarsus, st eeldus, et riigid väldivad rikkumisi või heastavad need ise riigisiseselt, seda eriti küsimustes, mille kohta EIK on juba oma seisukoha kujundanud."

Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigist suhteliselt kõige rohkem laekus mullu kaebusi idapoolsetest liikmesriikidest ja Balkanimaadest. Nii tuli mullu Montenegrost 5,11 kaebust 10 000 elaniku kohta, Serbiast 3,04, Moldovast 2,29, Leedust 1,56, Makedooniast 1,47 ja Lätist 1,34. Venemaalt laekus
0,85 kaebust 10 000 elaniku kohta. Suhteliselt vähe laekus kaebusi läänepoolsetest liikmesriikidest - Ühendkuningriigist 0,05, Saksamaalt ja Iirimaalt 0,06, Hispaaniast ja Kreekast 0,13 kaebust 10 000 elaniku kohta.

1. jaanuari 2019 seisuga oli Euroopa Inimõiguste Kohtus registreeritud 68 Eesti vastu esitatud kaebust, neist oli pooleli 28 Eestile vastamiseks saadetud kaebuse arutamine.

Üldises plaanis vähenes 2018. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse esitatud kaebuste arv 32 protsendi võrra. Aasta lõpu seisuga jäi aga menetluses olevate kaebuste arv aastatagusega sisuliselt samaks, kuna EIK tegi 2018. aastal vähem otsuseid. 1. jaanuari 2019 seisuga on EIK´l pooleli 56 350 kaebuse arutamine. Suurima kaebuste arvuga riigid on Venemaa, Rumeenia, Ukraina, Türgi ja Itaalia.

Toimetaja: Mait OtsHea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: