Elu Marss plaanib katuseraha eest teavituskampaaniat

Foto: Priit Mürk/ERR

Riigikogult 171 000 eurot katuseraha saav MTÜ Elu Marsi juhatuse liikme Liidia Hõbesalu sõnul ei ole tänavu loodud ühingu selline rahastamine poliitiline korruptsioon. Abielureferendumit pooldava kristliku MTÜ väärtuseks on Hõbesalu sõnul lisaks elu kaitsmisele tugev traditsiooniline perekond.

Riigikogu tahaks teile anda 171 000 eurot tegevustoetuseks. Mida kavatsete sellega teha?

Kõigepealt tahaksin öelda, et oleme väga tänulikud sellise ootamatu ja suure pakkumise eest. Kui see tõesti õnnestub, et eelarve võetakse vastu ja me saame selle raha, siis need väärtused, mille eest meie võitleme ja mille nimel töötame, on igati väärt sellist summat.

Nagu me teame, siis kõik MTÜ-d, kes teenivad teatud inimgruppe, vajavad selleks raha. Nii meiegi. Meie töö ei koosne siiski sellest, et korraldame kord aastas elu marsse, vaid see sisaldab väga palju üritusi, palju tööd ekspertidega, erinevate nõustamiste teenustega, ennetustööga, abordi ennetustööga, raseduskriisi nõustamisega ja paljude selliste ümarlauavestlustega. [Tegeleme] platvormi ehitamisega, kus saaksime arendada diskussiooni ja mõjutusvõimekust, et inimeste mõtteviise suunata vastutustundlikule suhtuma elu väärtusesse ja kaitsta elu alates eostamisest kuni inimese loomuliku surmani. Selleks on loomulikult on vaja raha.

Kas te ise esitasite taotluse nii suurele summale?

Meie esitasime taotluse, aga summat mitte. Summa suhtes jään vastuse võlgu, sest selle taotlusega tegeles teine inimene.

Teavituskampaania – mismoodi seda kavatsete teha? On teil mõned inimesed välja mõeldud, keda võiks kasutada, või trükised, seminarid?

Kõik mida nimetasite tuleb kavasse. Meil on ideed, meil on projektid, aga see kõik on alles algusjärgus. On inimesi, kes on tõesti huvi tundnud ja juba meile helistanud ja pakkunud abi, sest loomulikult, sest vajame ekspertide abi ja igasugust abi, et teenida teatud inimgruppi ja meie eesti rahvast.

Kas siis siiamaani ei ole riik hästi hakkama saanud?

Ma ei ütleks seda. Meie kodanikuühiskond on päris hästi hakkama saanud ja on palju selliseid kodanikuühendusi, kes tõesti tegelevad väga heade ja üllast asjadega nagu näiteks paljulapseliste perekondade ühendused, hariduse edendajad, noortetöö edendajad jne. Ma sugugi ei ütleks, et nad on halvasti hakkama saanud, aga kui neile lisandub veel midagi head, ega see siis halba ei tee. Siis teeme koostööd, koos oleme tugevamad ja koos ehitame tugevamat kodaniku ühiskonda.

Kas te kavatsete koostööd teha naistearstidega?

Kindlasti arvan seda. Jah. See on küll mõtetes.

Miks ma seda küsimust esitan, on, et 1990. aastatel oli abortide arv ca 26 000, nüüd eelmisel aastal oli ta seal kolme tuhande ringis. Kas te peate seda praegu naiste puhul kõige suuremaks probleemiks, mille eest võitlema hakata?

See on väga suur probleem. See on üks suurimaid probleeme. Ütleksin niimoodi, et meie võitlemine ei fokusseeri niivõrd abordi keelustamisele, kuivõrd inimeste mõtete suunamisele.

Lükkaksin ümber hea meelega selle meedia käras ilmunud desinformatsiooni, kus olen kuulnud, et nüüd hakatakse aborte keelama, nüüd hakatakse surmanuhtlust hääletusele panema, ja päris selliseid hirmsaid asju või midagi kriminaliseerima. See ei ole üldse meie töö ega eesmärk.

Meie eesmärk on edastada ühiskonnale üks positiivne sõnum, mis rõhutab elu väärtustamist. Kui inimese mõtteviis muutub ja kui ta hakkab mõtlema ja aru saama, mida elu tähendab, sest kõik algab inimese mõtteviisidest ja kui ühiskond aitab kaasa sellele, et kui on naisi, kes on kriisis ja kui on eostunud laps, keda ei ole soovitud, siis kindlasti on olemas ka teisi alternatiive, sest kristlasena ütleksin, et süütu vere valamine on üks suurimaid probleeme ja suurimaid häda põhjustajaid kogu riigile ja rahvale.

See ei tähenda seda, et see nüüd lõpeb kohe ära. Elame ikkagi maa peale ja saame aru probleemidest, et sellised asjad juhtuvad, aga püüame seda vältida mõjutusvahenditega ja koostööga erinevate MTÜ-dega ja loomulikult arstidega.

Üks hirm, mis on levinud, on see, et see on üks samm selles suunas nagu Poolas hiljuti, kus oli suur debatt ja lõppeks ongi ainult nii, et aborti tohib teha üksnes siis, kui on intsest või oht ema tervisele. Mis tekitab küsimuse, kus on ema või naise roll oma keha üle, kuskohas seal jookseb piir teie jaoks?

Ma ei oska päris õiget hinnangut anda sellele, mis toimub Poolas, aga mis puudutab naise keha või tema otsustusvõimet oma keha üle teha mis tahab, siis ütleksin niimoodi, et jaa, loomulikult, igal inimesel on tahe teha oma eluga, mida ta tahab. Ta võib teha oma kehaga, mida ta tahab.

Aga millele meie tähelepanu tahame suunata, on, et otsusel on tagajärjed. Ja need tagajärjed ei ole mitte head. Ja siin ei ole mitte tegemist ainult abordiga, siin on ka mitmed muud sellised kitsaskohad või mädakohad ühiskonnas, mis juba haaravad enda alla juba ütleme soomuutmise juba väga varajases lapseeas, probleeme, ja kõik see on häving. Ja kui lapsi hakatakse nii vara seksualiseerima ja perekonna mõistet lõhkuma, siis see ei ole progress ühele valgustatud ühiskonnale. Ja see ei ole õige. See on see, mille nimel me töötame. Et õiged väärtused saaksid hinnatud ja kõrgele tõstetud selles ühiskonnas.

Millised need väärtused on?

Need väärtused, mille eest meie seisame, on tugev traditsiooniline perekond, esiteks. Sealt algab kõik peale. See, et laps juba varakult, et tema elu oleks kaitstud ja mitte ainult siis abordi vältimise teel, vaid ka edaspidi kui ta kasvab. Et elu oleks kaitstud alates eostumisest kuni inimese loomuliku surmani. Meie Elu Marsi ühingu töö seisneb ka selles, et kaitsta kogu inimese elukaare jooksul tema elu. Hoida ja kaitsta igas vanusegrupis. See on väga oluline, et inimene oleks terve, sest tugeva ühiskonna aluseks on tugev perekond.

Praegu on ju ka mitukümmend tuhat last, kes elavad vaesuses, neil ei ole hea elu. Samamoodi ka noored, kes vajavad tihtipeale abi, sest kriisi ajal on kasvanud noorte suitsiidide arv. Neid sõnumeid ma ei kuule teilt, praegu on kindlalt üks asi see, et tahate elu hoida. Ma tahaksin aru saada...

Te veel ei kuule, aga hakkategi kuulma neid sõnumeid, sest kui alustame õigest otsast ja õnnestub aidata ühiskonna mõtlemist muuta sellisel moel, et ka noored oleksid kaitstud, siis ka suitsiidide arv väheneb.

See on kompleksne probleem, ega see siis, mis meie ühiskonnas praegu toimub, ka noorte inimeste eludes, narkomaania, suitsiidid, see probleem on palju sügavam. Selleks, et selle vastu võidelda, ei piisa ainult meist, kui Elu Marsist MTÜ-st, vaid meie soov on kaasata võimalikult palju samu väärtusi kandvate ühingute tööd. Usun, et hea ja tubli Eestimaa rahvas ei ole kindlasti selle vastu, et me teeme seda tööd ja tahame alustada seda tööd, et kõik ühiskonnakihid ja kõik inimesed ja vanusegrupid oleksid hinnatud, hoitud ja kaitstud. Selleks vajame eksperte ka.

Kas suhtlete EKRE liikme Espenbergiga, kes ei ole nõus andma luba seadusandlikult, et noored saaksid ise minna psühholoogi juurde. See on väga suur probleem.

Jään selle koha pealt vastuse võlgu.

Suitsiidide küsimus sellest tuligi. Noored ei saa ilma vanemate nõusolekuta psühholoogi juurde. See seisab seadusemuudatuse taga ja see omakorda seisab EKRE liikme taga.

Väga palju asju seisab seaduste taga, mis tõesti vajab kohendamist. See on meie kõigi ühine töö. Peaksime kõik võtma ühise vastutuse eesti rahva hea tuleviku pärast. Siin ei saa üks erakond või ühing midagi ära teha. Meil tuleb eesti rahvana leida ühine meel, et see rahvas säiliks.

Sellepärast tuleb väga rõhutada neid õigeid väärtusi, ja nagu te küsisite mis need õiged väärtused on, siis on paljud asjad, mitte ainult traditsiooniline perekond – isa, ema, lapsed, vaid siin on palju selliseid... See puudutab erinevat korruptsiooni majanduses, kogu ühiskonnas, siin on palju asju, mis on vaja muuta.

Ja see kõik, mis on praegu n-ö minu keeles jalgade pealt pea peale keeratud, üks probleem põhjustab teist, see on selline doominoefekt. Aga kui te lubate, siis kristlasena tooksin näite piiblist, et tark kuningas on rahva tugevus. See on tõde. Need asjad on ajaloos juhtunud ja me teame, et kõik riigid, mis on rajatud nendele väärtustele, mis on piiblis kirjas, õiglusele, õigusele, õiglasele kohtupidamisele, need on õitsvad ja tugevad riigid. Nad on isegi vaenlastest leidnud rahu. Mitte ainult piiblis.

Lähimas ajaloos võime vaadata, kui räägime Talvesõjast või räägime sellest, kuidas vene okupatsioon võttis üle Eestimaa ja kuidas Soome jäi puutumata – need kõik puudutavad jumalikke väärtusi.

Ühelt, kui Soome president palvetas sellel ajal, kui Eesti president tollel ajal hülgas paastu ja palve, mida jumala prohvetid talle ettepaneku tegid, siis me näeme tulemusi. Eestimaa sai okupeeritud ja Soome jäi vabaks. Et v-o paljud ei saa aru sellest jutust, aga ma tahan tänada võimalust, et sain jagada eesti rahvale seda, et need on tõsised asjad. Kui tahame oma riiki näha püsimas ja oma rahvust näha püsimas, siis tuleb mõelda selle peale, mis on õige ja mis on vale.

Ja meie kui Elu Marss, oleme kristlik organisatsioon, ja ma ei saa seda mainimata jätta, et me seisame nende õigete väärtuste eest ja ma tean, et see toimib. Me kõik ju tahame, et oleksime õnnelikud, kes on selle vastu?

Absoluutselt. Teie juttu kuulates – kes on tark kuningas?

Tark kuningas on see, kes austab jumalat. Kui ta ise ei käi võib-olla kirikus või ei usu selliselt nagu me arvame, et ta peaks uskuma, aga ta austab põhiväärtusi. Siis see on tarkus, sest piibel ütleb, et jumala kartus on tarkuse algus. Ja sealt tuleb tarkus juhtimiseks.

Ja kuhu te panete nende õigete ja piibellikke väärtuste juures need noored, kes tunnevad huvi või saavad aru, et nad ongi pigem LGBT ühingute poolel. Et nad ongi sündinud sellisena, mida te nende noortega teete?

Saan aru nendest väga hästi. Meil ja mul ei ole midagi nende inimeste vastu, sest nad on täpselt sama väärtuslikud ja täpselt samamoodi väärtustatud. Ma isegi olen uurinud natukene seda teemat. Jah, on olemas võimalus, et see on päritud geneetiliselt, aga kristlasena, olen juba 40 aastat olnud kristlane, olen näinud seda, et ka see geneetiline ahel on võimalik purustada jumala abiga. Inimene võib saada vabaks.

Aga seal on ka teisi põhjuseid, miks inimesed on valinud selle tee. Esiteks, kui juba väga noorelt hakatakse nende ajusid loputama just selles vanuses, kui inimene alles otsib oma identiteeti, kui ta on noor. Noored tahavad ju põnevust, olla keegi ja kui neil ei ole võimalust, kui ainult see aju loputamine, et kui soovitatakse neile, et sa võid ise valida omale sugu ja ise otsustada, kes sa oled, siis selles vanuses on inimene väga-väga mõjutatav. Ja kui ta võtab selle vastu, siis sellest on pärast väga raske vabaneda. Ta võib tunda ajutist õnnetunnet.

Nad võivad leida seda armastust, aga see kõik on ajutine. Ja jälle viitan sellele tulevikule ja tagajärgedele, mis selle tulemusena nad võivad kogeda. See on kurb. Teiseks, ma usun seda, et taeva ja maa looja, seesama, kes on loonud inimese, on loonud inimese meheks ja naiseks, siis see on tõde. Teistsugune ühendus lihtsalt ei toimi. Ja kui inimene tahab muuta seadusi, siis ta võib muuta seadusi, aga see, mida jumal on nagu paika pannud, siis seda ei ole võimalik muuta. Jumala sõna ei ole kirjas ainult piiblis, vaid jumala sõna on kodeeritud maapinda, õhku, vette. Kogu loodu allub [talle]. Me nimetame seda loodusseadusteks, aga need on jumala seadused.

Sellega seoses, kui täiskasvanud mehed või naised tahavad ise koos elada, siis kas nad on ühiskonnas samamoodi väärtustatud nagu traditsiooniline perekond?

Jah, ikka on. Iga inimene on väärt. Ja meil ei ole õigust inimest survestada ega midagi tegema sundida, kui ta tahab ja see on tema valik. Meie ei saa seda segada. Meie ei lähe nende vastu, aga see, mille nimel me töötame, seda ei tohiks legaliseerida seadusega, sest jällegi ajalugu näitab seda.

Räägin jälle ja tean, et paljud peavad mind rumalaks ja imelikuks, mul pole selle vastu midagi, aga see lihtsalt toimib. Ja näeme, et kui seadusega kaitstakse seda, mis on kuri, siis see ei ole hea riigile ega rahvale. See toob õnnetused, see toob tõved, see toob hädad. Me näeme seda üle kogu maailma praegu. Üks raputus toimub, eks ole. Asja nihutatakse oma õigetele kohtadele. Ütleme niimoodi, et kui räägime näiteks mõõdunööridest ja loodidest – need on tööriistad. Ja nad on selleks, et mõõta teatud eseme ja ehituse vastavust standardile. Piibel räägib ka, et jumal on loonud mõõdunöörid ja loodid ning ta on mõõtmas inimsuhteid. Ta on mõõtmas riike ja rahvaid, kuidas, kui kaugele nad on läinud nendest standarditest, ja kui see nihkumine on väga kaugele läinud, siis meister, kes mõõdab, ta nihutab ja raputab, et asjad läheksid omasse paika.

Ja ma ei tea, kui mõistetav see on. Loodan, et inimesed saavad aru, et need sündmused, mis meie ümber toimuvad, on tegelikult jumala otsene sekkumine planeedile Maa. Ja kuna tema on meie looja ja meie kuningas, ta on meie seaduseandja ja see, kes meid päästab ja ta on see, kes armastab inimest, ja ta tahab inimest päästa. Ja sellepärast on sellised rahutused, et võiksime otsustada, mis on õige ja mis on vale. See kõik on hea, see kõik on väga hea.

Võtame tänase päeva aasta pärast. Mida tahaksite, et oleks ära tehtud?

Tahaksime muidugi näha, et need muutused, mis on selle töö ja tegevuse eesmärgiks, oleksid mingil määral nähtavad. Ja eks see võtab muidugi kauem aega, ühe aastaga ei tee siin midagi ära. Aga ikkagi me loodame head. Me usume head. Usume sellesse heasse Eestisse, vabasse Eestisse. Usume inimeste vahelisse armastusse, sõprusse, meil on head mõtted ja tulevikumõtted.

Kui nüüd arvestada seda, et kevadel tuleb abieluküsitlus/referendum, siis millises vormis seda debatti näete?

Meie toetame abielureferendumit, sest see seisab perekonna õige sellise traditsioonilise funktsioneerimise eest.

Aga see seadus on praegu ka olemas?

See on olemas. See on väga hea. See on seaduses olemas. Aga ma usaldan meie poliitikuid. Miks? Sest praegu on kõik hea ja ka siis, kui see referendum on toimunud, ei pruugi midagi olla veel näha, mis siis nüüd muutus, aga ma usaldan neid poliitikuid, kes näevad kaugemale. Kes näevad kaugemale ohtusid, mis võivad tekkida siis, kui seda abielureferendumit ei oleks olnud.

Me vaatame kogemusi mujalt maailmast ja tahame vältida seda, et teisitimõtlevaid inimesi, neid, kes seisavad samasooliste abielude poolt, ei saaks omakorda teha mingisugust referendumit või taotleda luba abieluks, sest see kisa on ikka väga suureks läinud. See algas kooseluseadusest, millel öeldi, et ainult seadus ja kaugemale me ei lähe. Aga me näeme, mida nüüd juba nõutakse. Juba tahetakse abielu. Neid asju tuleb ennetada. Ja sellepärast olen väga abielureferendumi poolt ja meie toetame seda, päriselt kohe, kahe käega. See ei tee halba Eesti riigile, see teeb ainult head.

Aga see, kui samasooliste saaksid oma kooselu registreerida, kasvõi selleks, et üks pool satub autoõnnetusse jääb haiglasse koomasse, siis tema elukaaslane ei saa minna teda vaatama, sest seadusega ei ole lubatud.

Minu meelest on need väga absurdsed väited. Kõik õigused on inimestel olemas ikkagi praegu, mis vaja on. Selleks ei ole vaja registreerida kooselu. See ei kõla sugugi hästi. Niipalju kui mina tean, tean, et kõik õigused on kõikidel inimestel võrdselt olemas juba põhikirjas. Meil pole selleks lisaasju juurde vaja panna.

Kui haiglasse tohib minna vaid pereliige, aga kui nemad kahekesi moodustavad n-ö pere, siis selle näite puhul ei saa pereliige juurde minna, sest neil ei ole kooselu registreeritud.

See ei ole mingi perekond. See ei ole pere. Ma võib-olla ei fokusseerikski sellele teemale, jutt on Elu Marsist. Usun, et siin leiduvad lahendused. Kui meie jääme püsima õigete väärtuste juurde, siis on igale inimesele lahendus. See on juba väga kulunud fraas, et ei saa haiglasse külastama minna. Kindlasti saab ja siin on lahendusi. See on selline... usun, et on palju paremaid lahendusi olemas ja nende eest me seisame.

Üks küsimus veel. Liia Hänni, Eesti taasiseseisvumise alustalasid, ütles, et seoses selle avaliku raha eraldamisega on olemas poliitilise korruptsiooni oht. Millele ta viitab, on see, et MTÜ liige on samal ajal ka erakonna liige, see ei ole demokraatlikus ruumis päris õige.

Ta võib seda öelda, aga mina nii ei ütleks. Ma ei ole selle väitega nõus.

Siin ei ole mingit ohtu?

Absoluutselt mitte. Loomulikult.

Toimetaja: Barbara Oja

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: