Selgusid gümnaasiumi riigieksamite tulemused

Tänavusel gümnaasiumi eesti keele riigieksamil oli näha langustrendi nii lugemis- kui ka kirjutamisülesannete tulemustes, samas nii laia kui ka kitsa matemaatika eksami keskmised tulemused olid mullusega võrreldes paremad. 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist maksimaalsed 100 punkti, neist 108 matemaatika eksamil.

Haridus- ja noorteamet (Harno) avalikustas sellekevadised gümnaasiumi riigieksamite tulemused. Harno testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa sõnul olid tänavustele abiturientidele need esimesed riiklikud eksamid.

"Esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, ei saanud eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki. Riigieksamitulemused aga näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata," rääkis Püüa.

Ta lisas, et ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27-aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanuid noori, kui sel kevadel.

"Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatika eksamil," rõõmustas Püüa.

Riigieksamite esialgsed tulemused

Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10324 eksamitegijat, kellest 8418 on gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10126, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse varem omandanud.

Tegemist on riigieksamite esialgsete tulemustega. Eksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab haridus- ja noorteamet sügisel.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus on sel aastal 55,7 ja eksamit tegi 7220 eksaminandi. 100-punktise tulemuse saavutas sel korral üks eksamitegija. See oli Tallinna Reaalkooli õpilane.

Esmase tulemuste analüüsi järgi on näha langustrendi nii lugemis- kui ka kirjutamisülesannete tulemustes. Ka riigieksami hindajad on oma tagasisides sellele tähelepanu pööranud.

Eesti keele teise keelena riigieksam

Eksamit tegi sel aastal kokku 2483 noort, eksami keskmine tulemus on 57,9 (2022. aastal 55,9). Riigieksamil sai 60 protsenti maksimumtulemusest 1284 õpilast ehk 51,7 protsenti, kellele väljastatakse B2-taseme tunnistus. (2022. aastal saavutas 1199 õpilast ehk 50,5 protsenti B2-taseme). Eksamil sai 100 punkti üheksa eksamitegijat. Eelmise aasta eksamiga võrreldes on tõusnud nii keskmine tulemus kui ka B2-keeleoskustaseme saavutanute hulk.

Kui varasemate aastate eksamitulemusi võis mõjutada distantsõpe, siis 2022/2023. õppeaastal toimus õppetöö tavapärastes tingimustes ehk sarnaselt pandeemiaeelse ajaga.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3993 ja laia matemaatika eksami 4879 eksaminandi.

Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on sel aastal 33,6 ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 59,6. 100 punkti saavutas kitsa kursuse matemaatika eksamil neli inimest ja laia matemaatika eksamil 104.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on keskmine tulemus laia kursuse eksamil paranenud 4,1 punkti võrra ja kitsa kursuse eksamil saavutati keskmiselt 1,4 punkti võrra parem tulemus. Oma rolli mängis selles ka see, et selle aasta eksamitegijad said rohkem olla kontaktõppel.

Võõrkeele eksamid

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 3980 noort, kellest saavutas B1-taseme 29,5 protsenti ja B2-taseme 50,8 protsenti. Eksami keskmine tulemus on 68,6 protsenti. 100-punktilise tulemuse sai üks eksamitegija.

Sel aastal kasvas nii B1- kui ka B2-taseme saavutanute hulk. (2022. aastal saavutas B1-taseme 28,6 protsenti ja B2-taseme 47,5 protsenti sooritajatest).

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul kokku 4892 õpilast. C1 või kõrgema taseme saavutas 4065 õpilast ehk 83,1 protsenti eksami sooritajatest.

C1- või C2-taseme saavutanute suur hulk näitab, et märkimisväärne osa õpilasi ületab gümnaasiumi lõpuks õppekavas seatud eesmärgi jõuda võõrkeeles B2 tasemele, mis on suurepärane tulemus. Samas aga valisid C1 Advanced eksami 827 õpilast, kes hindasid oma keeleoskust kõrgemaks, kui see tegelikult oli ja oleksid pidanud osalema inglise keele riigieksamil.

Rahvusvahelist võõrkeele eksamit, mis on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga tegi prantsuse keeles 231 ja saksa keeles 60 õpilast.

100 punkti said riigieksamil kokku 120 noort. Riigieksamil maksimumtulemuse saanud on oodatud 27. juunil Harno korraldatavale tänuüritusele "100 punkti peole".

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 26. juunini elektrooniliselt eksamite infosüsteemis (EIS) või eelnevalt registreerudes Harnos kohapeal.

Apellatsioone saab esitada haridus- ja teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuse teatavaks tegemisest. Täpsema info töödega tutvumise ja apellatsioonide esitamise kohta leiab haridus- ja noorteameti kodulehelt.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: