Riigikogu kaalub vähekoormatud komisjonide liitmist

Riigikogu.
Riigikogu. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Riigikogu komisjonide töökoormus alatistes komisjonides on ebaühtlane, mistõttu võiks liita mõned vähekoormatud alatised komisjonid või anda enamkoormatud komisjonide mõned valdkonnad üle vähemkoormatud komisjonidele.

Sellisele järeldusele jõudis riigikogu probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks, kes kogus riigikogu fraktsioonidelt arvamusi ja ettepanekuid, kuidas suurendada riigikogu ja selle saadikute rolli.

"Komisjonides menetletavate eelnõude kvaliteedi tõstmiseks võiks kaaluda komisjonidesse valdkondlike ekspertide kaasamise paindliku süsteemi loomist. Lisaks võiks kaaluda mitmete järjestikuste riigikogu koosseisude ajal aktuaalsete ühiskonna probleemsete valdkondadega tegelenud erikomisjonide staatuse muutmist alatisteks komisjonideks. Kaaluda võiks ka alatise komisjonina tuleviku Eesti arengukomisjoni moodustamist," kirjutab probleemkomisjoni esimees Tanel Talve (SDE) põhiseaduskomisjonile saadetud kirjas.

Fraktsioonidest laekunud ettepanekud, kuidas tõsta riigikogu ja saadikute rolli sisaldasid ettepanekuid parlamendisaadikute palkadest kuni presidendivalimiste korrani.

Riigikogu mõju ja roll

Näiteks tegi EKRE ettepaneku arvutada riigikogu saadikute palka mediaanpalga järgi ja kaotada riigikogu saadikute lisatasud ning kompensatsioonid.

Vabaerakond näeb lahendusena kuluhüvitiste vähenemist ja pigem selle sidumist saadiku palgaga. Palkade ühtlustamine ehk palganumbrit ei tohiks Vabaerakonna hinnangul sõltuvusse siduda lähtudes positsioonist.

Keskerakonna hinnangul on saadiku töö sisulise abistamiseks vaja rohkem eksperte jm abisid, kaaluda võiks ka igale saadikule personaalse nõuniku võimaldamise varianti.

Eelarve autonoomia

Mitmed erakonnad leidsid, et kehtiv riigieelarve seadus on liigselt täitevvõimu keskne, mistõttu tuleks riigikogu rolli eelarve koostamisel suurendada.

Rahandusministeerium on täna justkui ülemus, nõustajaks ja abistajaks peaks see endiselt jääma, kuid eelarveprotsess on praegusel ajal liialt täitevvõimu keskne, jättes riigikogule suuresti vaid formaalsuse täitmise rolli, leiab näiteks Keskerakond.

Saadiku töö ühitamine teiste ametitega

Hulga ettepanekuid kogus riigikogu liikmete töö ühildamine teiste ametitega. Reformierakond oleks valmis vähendama piiranguid, mis takistavad riigikogu liikmel täitmast teisi ühiskondlikke rolle või piiravad ebamõistlikult tema võimalusi erialase professionaalsuse säilitamisel.

Suhteliselt sarnasel seisukohal on ka Keskerakond, kelle arvates peaks olema selgemalt välja toodud, millistel kohtadel ei saa töötada, et huvide konflikti ära hoida või milliste otsuste vastuvõtmisest hoiduda.

EKRE hinnangul tuleks lõpetada riigikogu liikmete kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse. Vabaerakonna hinnangul tuleks aga lõpetada riigikogulaste töö ühitamine kohalike volikogu tööga, sest see on juba toonud tagasilööke neljapäeviti riigikogu töös, kuna osa saadikuid sõidab volikogude istungitele.

Komisjonide kompetentsi tõstmine

Riigikogu komisjonide kompetentsi tõstmiseks toob Reformierakond välja, et nad peavad põhjendamatuks ja jätkusuutmatuks olukorda, kus riigikogu kantselei töötajate palgatase on riigiasutuste võrdluses üks madalamaid.

Sotsiaaldemokraadid pakkusid välja, et riigikogu võiks soodustada ametnike roteerumist nii asutuse sees kui teiste asutuste (nt ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste) vahel.

Vabaerakonna arvates peaks aga komisjonide töö muutuma sisutihedaks erinevate arutelude ja ajurünnakute stiilis koos vastava ala ekspertide ja ametnikega.

Riigikogu liikmete koormus

Riigikogu komisjonide ja liikmete koormuse teemal soovitab EKRE vajadusel osade komisjonide ühendamist ning /.../ teisalt võib mõne erikomisjoni muuta alaliseks, kui vajadust selle järele on tõestatud juba mitmes riigikogu koosseisus (nt riigieelarve kontrolli erikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon).

Suhteliselt sarnasel seisukohal on sotsiaaldemokraadid, kelle arvates tuleks üle vaadata olemasolevate alaliste komisjonide arv, nende suurus ja ülesanded. Ühe võimalusena võiks kaaluda komisjonide ülesannete ümberjagamist.

Ka Vabaerakonna fraktsioon ei poolda komisjonide arvu paisutamist (sh eri- ja probleemkomisjonid). Vabaerakond kutsub liitma komisjone, mille töömaht on ilmselge väike (nt maaelu- ja keskkonnakomisjon).

Riigikogu rolli tõhustamine

Riigikogu rolli tõhustamiseks pakkus EKRE välja, et vajadusel võiks lubada riigikogu fraktsiooni nõunikel osaleda komisjonide töös.

Samuti pakkus EKRE välja, et kaotada tuleks 5% künnis ja et igas valimisringkonnas osutuvad vastavalt mandaatide hulgale valituks enim hääli saanud kandidaadid, kusjuures valituks osutunul on kohustus asuda tööle kandideeritavale kohale.

Sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku muuta riigikogu infotund teemapõhiseks nii, et valitsusele esitatakse üks või kaks infotunnis arutlusele tulevat teemat ning selle põhjal teeb peaminister valiku, millised ministrid ta endaga kaasa võtab.

Vabaerakonna pakkus välja, et kui fraktsioonidel pole saadikuid mehitada kõikidesse komisjonidesse, peab olema võimekus saata igapäevaseks tööks vastavatesse komisjonidesse nõunikke. Neil ei oleks küll hääleõigust, kuid neil peab olema sõnaõigus, et fraktsiooni seisukohti edastada.

Keskerakonna hinnangul tuleks tõsta üldiselt elektroonilise võimekust riigikogus, vähendada bürokraatiat ning asjaajamine võiks olla enamal jaol elektrooniline.

Muud ettepanekud

Muude ettepanekute osas tahaks EKRE presidendi otsevalimist, aga teha ka kohtunikud, prokurörid ja politseiprefektid rahva poolt valitavaks.

Reformierakond seevastu leiab, et riigikogu kui kõrgeim rahvaesinduskogu ei peaks vähendama iseenda rolli õigusruumi kujundamisel ja oluliste isikuvalimiste protsessides (näiteks presidendivalimiste puhul).

Vabaerakond ei soovita kaasa minna ideedega, mis tähendavad riigikogu liikmete arvu vähendamist, sest erakonna arvates ei muuda see riigikogu tööd põhjalikumaks ning tagajärg võib olla vastupidine.

Toimetaja: Urmet Kook

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: