Margus Kuul: lahingud Mosuli pärast ehk 21. sajandi Stalingrad

Margus Kuul
Margus Kuul Autor/allikas: Erakogu

Kui Iraagi jõud 2016. aastal ISIS-e kantsi Mosuli väravateni jõudsid, uskusid nad, et kolme kuu pärast on linn seal kaks aastat hirmuvalitsenud IS-i võitlejatest puhastatud. Ees ootas aga üheksa kuud veriseid võitlusi. Lahingutest Mosuli pärast kirjutab kolonelleitnant Margus Kuul algselt kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu! ilmunud ülevaates.

Tegemist oli lahingukatlaga, kus sõjategevus toimus ööpäev läbi samaaegselt 70 naabruskonnas. IS-i vastu oli koondatud märkimisväärne jõud: Iraagi armee, politsei, terrorismivastase teenistuse diviis, Emergency Response Division (hädaolukordade lahendamise diviis – Lõuna-Mosuli puhastusoperatsioonid), PMF (Popular Mobilization Forces) ja kurdi pešmergid.

Ettevõtmises abistas Iraaki 65 riigist koosnev koalitsioon eesotsas USA juhitud ühendstaabiga CJTF-OIR. Mosuli vabastamise operatsiooni nimeks sai Kotka Rünnak (Eagle Strike) ning iraaklasi toetati luure, elektroonilise võitluse, lahinguteeninduse ja tuletoetuse korraldamisel maalt ja õhust. Lahingutes assisteerisid julgeolekujõude USA 2/82 Airborne Brigade Combat Team ja rahvusvahelised eriväed.

Mosulist lõunasse koondati 94 000 meest, kellele lisandus 14 000 Iraagi valitsusele lojaalset šiia ja sunni hõimude irregulaari. Paberil oli ründajaid kokku sada kaheksa tuhat.

Vaatamata sajatuhandelisele armeele oli aga vähe neid, kes tahtsid ja suutsid IS-i vastu sõdida. Mis sest, et IS-il oli rünnakule asuvatele Iraagi vägedele Mosulis ja lähiümbruses vastu panna viis kuni viisteist tuhat võitlejat.

Teisisõnu, Iraagi armeel tema isikkooseisu, relvastuse ja toetusega oli suur lahingupotentsiaal, kuid madala moraali tõttu ei suudetud seda muuta tugevaks lahingujõuks. IS-i puhul oli aga vastupidi: vähene sõjaline jõud võrreldes Iraagi julgeolekujõududega muudeti fanatismi abil tugevaks lahingujõuks.

Iraagi väejuhatus aimas varasemate lahingukogemuste najal Mosuli võitluse raskust juba ette. Raskus langes terrorismivastase teenistuse (TVT) esimesele brigaadile hüüdnimega Kuldne diviis.

Seega Mosuli põhilahingute alal ei läinud IS vastamisi ei Iraagi armeega ega lahingus osalemist anunud kurdi pešmergide eliitüksustega, vaid TVT erioperatsioonide brigaadidega. Teisisõnu väärkasutati erioperatsioonide võimet, pannes eriüksuslasi hõivama linnu ja tõrjuma IS-i vasturünnakuid, nagu oleks nad tavaväelased.

Selleks oli lihtne põhjus. Suurem osa Iraagi armeest ja politseijõududest oli pärast seda, kui IS 2014. aastal Mosuli vallutas, kokku kukkunud. Kollapsist alles jäänud üheksanda soomusdiviisi tankistidest, armee erinevate jalaväediviiside sõduritest ning politseinikest kokku klopsitud üksustest polnud madala moraali ja väljaõppe tõttu palju abi.

Kurdi pešmerge ja šiia Hashd Al-Shaabi (Populaarne Mobilisatsiooniüksus) irregulaare Mosulisse sisse ei lastud, vaid nad aitasid linna isoleerida, vältimaks võimalikku kurdide, šiiade ja sunniitide omavahelist sektivägivalda. Vaatamata viiele rünnakusuunale sai IS kontsentreeruda kaitsele rünnaku peasuunal Ida-Mosulis. Seal asus kaitsele 450–850 IS-i sõdurit.

Mosul Autor/allikas: Enno Lenze/Flickr

I faas (16.10.–31.12.2016): tungimine Ida-Mosulisse

Koalitsioon on jaganud Mosuli tagasivallutamise kolmeks faasiks. Esimene faas algas novembri alguses, kui Iraagi armee esimene jalaväe- ja üheksas soomusdiviis sisenesid Ida- Mosuli maapiirkonna äärealadele. Ja jäid siis sinna jõude istuma, vaatamata USA nõunike pingutustele neid lahingusse suunata.

Mõned päevad hiljem sisenesid lõunast Mosuli äärealadele viieteistkümnes ja kuueteistkümnes jalaväediviis ehk endine Mosuli teine ja kolmas jalaväediviis, mis 2014. aastal IS-i Mosulisse sisenemisel koos regiooni juhtstaabiga deserteerusid.

USA ehitas diviisid jälle üles, kuid IS-i vastu suurt ei võideldud, vaid hõivati ja hoiti eriväelaste poolt lahingute käigus juba puhastatud alasid. Rohkemaks ei oldud suutelised.

Nii nagu Tikritis, Fallujas ja Ramadis, jõudis Mosulisse esimesena TVT ning alustas 4.11.2016 korralduse alusel kaheteistkümne pataljoniga iseseisvalt võitlust kuni detsembri lõpuni. Armee ja politseiüksused näitasid üles vastumeelsust ning linna ei sisenenud. Novembri lõpuks olid eriväelased suurte kaotustega tagasi vallutanud 30% Ida-Mosulist.

Näiteks detsembri keskel oli esimene TVT SOF-brigaad, Kuldne diviis, kaotanud 50% HMMW-dest. 12. detsembril alustasid Mosuli ründamist idast kolm TVT brigaadi, mida toetasid lõpuks kolm politseibrigaadi. Iraagi armee tegi aga sel ajal operatsiooni pausi varude täiendamiseks ja "taastumiseks" ning ümberrelvastumiseks.

Ida-Mosulis võideldud kuue nädala jooksul kaotas Kuldne diviis 50% isikkoosseisust surnutena (500) ja haavatutena (3000).

Detsembri alguses sisenes Ida-Mosulisse TVT abistamiseks tankide ja soomukitega varustatud üheksas soomusdiviis. Linna sisenemisel aga maju ei puhastatud, lihtsalt sõideti tankide ja soomukitega määratud objekti, al-Salami haigla juurde. Seal aga sattusid sajad sõdurid IS-i võitlejate varitsusele.

Kõige tugevamalt soomustatud üksusele pidid nüüd appi tõttama HMMW-del eriväelased. Kohale jõudsid nad läbi IS-i kaitsepositsioonide võideldes aga alles 24 tundi hiljem. Selleks ajaks polnud enam kedagi päästa.

Mosul Autor/allikas: Jason Hull/Wikipedia

II faas (1.01.–17.02.2017): Ida-Mosuli puhastamine

Iraagi armee ja politsei põhijõud liitusid Ida-Mosuli lahingutega alles 29. detsembril 2016. IS võitles agressiivselt, lõigates ära strateegilise tee Mosuli ja Baghdadi vahel ning rünnates, pärast seda, kui oldi Bajji sõjaväebaasist relvi hankinud, kaudtulega ka Shirqat.

Iraagi julgeolekujõud taastasid kontrolli tee üle ning 12. jaanuaril teatati, et 85% Mosulist on tagasi vallutatud. 21. jaanuaril teatas CJTF-OIR, et nad on rünnanud IS-i üheksast paadist ja pargasest koosnevat laevastikku, mis püüdis üle jõe Lääne-Mosulisse eemalduda. 24. jaanuaril teatas Iraagi peaminister Haider al-Abadi Ida-Mosuli "täielikust vabastamisest."

Mõistmaks IS-i strateegiat ja taktikat, tasub lähemalt uurida Ida-Mosuli lahinguid, mis kestsid kõrge aktiivsusega üheksakümmend seitse päeva ajavahemikus 20. oktoobrist 2016 kuni 24. jaanuarini 2017. IS kaitses Ida-Mosuli suunal viiesaja ruutmiili suurust ala, millest viiskümmend ruutmiili asus Mosulis, hõlmates neljakümmend seitset naabruskonda. Ehk siis Ida-Mosulit hakati kaitsma juba maapiirkondades.

Kuna suure territooriumi kaitsmiseks oli IS-il vähe üksusi, planeeriti kaks kaitsevööndit. Esimene kaitsevöönd sisaldas vastase edasiliikumise takistamiseks ja kanaliseerimiseks kaitseotstarbelisi, isevalmistatud lõhkekehadega miinivälju.

Väikesed asulad muudeti maa-aluste tunnelisüsteemidega ja miinipilduja positsioonidega kindlustatud tugipunktideks, eesmärgiga pealetungiv vastane lahingutega sidudes killustada. Näiteks al-Abbasi linnas sisse kaevunud IS-i punt hoidis vägesid mitu nädalat kinni.

Mosuli vahetus läheduses oli loodud aga viimane turvatsoon, kus lähenevate Iraagi armee ja kurdi üksuste vastu kasutati kümneid soomustatud enesetapu-autopomme, mõned neist olid täidetud viie tonni lõhkeainega.

IS-i lemmiksurmamasin oligi soomustatud linnamaastur, mis mahutas 500–750 kg väetisest koosnevat isevalmistatud lõhkeainet. Mõeldud oli ka passiivsele õhutõrjele, põletades autokumme.

Lisaks süüdati Mishragi väävlikaevandus ja Qayyarah' õlikaevud, mis takistasid efektiivselt õhuoperatsioone Lõuna-Mosulis. Iraagi julgeolekujõud, kes olid mitmel korral jäänud terveid autokolonne hävitanud SVBIED-de (Suicide Vehicle Born Initiated Explosive Device) rünnakute ohvriks, pidid ellujäämise nimel kiiresti adapteeruma.

Soomustatud buldooserite abil ehitati mullatõkked, mis osaliselt neutraliseeris IS-i asümmeetrilise taktika. Paigale jäämise korral kindlustati koheselt positsioonid ja paigutati teeristidesse tankid Abrams.

Tsiviilsõidukitega blokeeriti teed terves naabruskonnas. Paralleeltänavatele tekitati õhulöökidega kraatrid, et SVBIED-d ei saaks sealt kolonnidele ligi hiilida. Lisaks hävitati Tigrise jõel viie silla kergesti asendatavad sillaosad, et Lääne-Mosulist ei saaks enam Ida-Mosulisse autopomme juurde tuua.

Kaudtule ja õhurünnakutega võeti sihikule SVBIED-tehased ja -peidukohad. Tänu rakendatud kaitsetaktikatele langes IS-i SVBIED-de kasutamise võime 2017. aasta jaanuaris tavapäraselt kümnelt päevas, millest viis tabas sihtmärki, kahele või ühele päevas ja keskmiselt üks kuuest SVBIED-i rünnakust õnnestus.

Koalitsioonile valmistasid peavalu Ida-Mosuli äärelinna slummid, sest IS-i üllatusrünnakud takistasid seal võtmeinfrastruktuuri hõivamist, mis oli vajalik, valmistumaks Mosuli kesklinna ründamiseks.

Ida-Mosulis murdis 2017. aasta jaanuari teisel nädalal IS-i hajutatud lahingugruppide vastupanu Kuldse diviisi ja koalitsiooni koordineeritud tegevus. Eriväed lähenesid mitmest suunast, koalitsiooni õhuväe elektroonilise võitluse grupp blokeeris IS-i sidekanalid ning samal ajal teostati õhust täppisrünnakuid.

IS ei saanud enam koordineeritult tegutseda ja manööverdada. Samuti polnud enam eelnevalt ettevalmistatud kaitsepositsioone ega autopomme. IS-i lahingudroonid tehti kahjutuks koalitsiooni elektroonilise sõjapidamise võimega. Samuti jälgiti droonide liikumist, kuulates pealt sidekanaleid, otsiti droonidega autopomme ning hävitati seejärel õhulöökidega.

Ida-Mosuli kaotus ei tähendanud aga seal sõdimise lõppu. IS saatis sinna rünnakrühmad teostama üle jõe varitsusi, öiseid operatsioone ja snaiprirünnakuid, toetades nii ümberpiiratud Ida-Mosuli IS-i võitlejaid.

Keskenduti vastase tagala ründamisele, kasutades isevalmistatud ründedroone. Veebruaris 2017 suutis IS teostada 70 droonirünnakut päevas. Olgugi, et rünnakutes oli vähe ohvreid, olid need koalitsioonivägedele suureks moraalimurdjaks.

Võitluse jätkamine kaotatud Ida-Mosulis ei lubanud IS-i julgeolekujõududel kontsentreeruda järgmisele tegevusele, Mosuli vanalinna ja 850aastase al-Nuri mošee vabastamisele, mis oli nii IS-i kui IA raskuskeskmeks kui füüsiline ja psühholoogiline jõukese ning operatsiooni eesmärk.

Ka lahingulist edu oli raske mõõta, sest ühel hetkel näiliselt või päriselt hävitatud või laiali valgunud IS-i võitlejad suutsid jällegi konsolideeruda ja uuesti raevukalt rünnata.

Mosul Autor/allikas: H. Mourdock/Wikipedia

III faas (18.02.–10.07.2017): pealetung Lääne-Mosulile

19. veebruaril 2017 teavitas al-Abadi kolmanda faasi algusest eesmärgiga vallutada Lääne-Mosul. 23. veebruaril rünnati lennuvälja ja järgmisel päeval siseneti esimest korda Lääne-Mosulisse.

28. veebruaril valmistus viieteistkümnes diviis ründama Tal Afari. Märtsis võitlus intensiivistus – Iraagi armee tegi aeglasi edusamme ning IS vihaseid vasturünnakuid.

11. märtsiks jõuti lahingutega vanalinna, kus need kestsid maikuuni. 16. mail teatas ühendoperatsioonide staabi ülem brigaadi kindral Yahya Rasool pressikonverentsil, et 89,5% Lääne-Mosulist on vallutatud ja kogu operatsiooni vältel on tapetud 16 467 IS-i võitlejat. Mosuli vabastus- ja puhastusoperatsioonidega jätkati nii juunis kui juulis. 10. juulil teatas al-Abadi võidust, kuigi isoleeritud tugipunktide hävitamine kestis veel kuid.

Lääne-Mosulis sõdisid jällegi iseseisvalt Kuldne diviis, politsei ja Emergency Response Division. Võidukad oldi vaid siis, kui rünnati kõikidest suunast kõikide jõududega.

Ida-Mosuli kaotamise järel kasutas IS Lääne-Mosulis veel meeleheitlikumat taktikat – rajas autopommide peidupaikade ja kaudtulerelvade positsioonidele n-ö inimkilbi, mis suurendas tsiviilkaotusi dramaatiliselt.

Ida-Mosulis välja kurnatud Kuldne diviis osales Lääne-Mosuli rünnakutes vaid lõpukuudel, paisates lahingusse neliteist pataljoni, mis oli 60% isikkoosseisust. Vanalinnas jõuti viiekümne meetri kaugusele al-Nuri mošeest, kus IS-i juht Abu Bakr al-Bagdadi islamiriigi välja kuulutas. Seepeale lasi IS, eesmärgiga neid ründavad eriüksuslased tappa, mošee õhku.

Mosul Autor/allikas: Kamaile Chan

Enesetapu-autopommid asümmeetrilise taktika põhiosa

IS-i rakendatavad "täppistulirelvad", enesetapu-autopommid, olid Mosuli kaitsel asümmeetrilise taktika ja sõjafilosoofia keskmeks. SVBIED oli kui võime mitmekordistaja, lahingus lühiajalise ajutise ülekaalu looja, mis võimaldas rünnata endast tugevamat vastast.

Surmarelva tegemiseks kasutati soomustatud sõidu- ja veoautosid, traktoreid, buldoosereid, koppasid, sõjasaagiks saadud USA armee HMWWW-sid, ILAV soomukeid Badger.

Enesetapja autopommirünnak oli üles ehitatud järgmiselt. Iga SVBIED rünnakut tagas toetusgrupp, kes juhatas enesetapja UAV-de või linna tundvate kohalike mootorratastel IS-i sõdurite abil rünnatava sihtmärgi vahetusse lähedusse. IS-i väitel sooritati üheksa kuu jooksul erinevate masinatüüpidega 460 SVBIED-rünnakut.

IS oli viinud SVBIED-de tootmise ja kasutamise Mosulis uuele tasandile. Suudeti toota tööstuslikus koguses hukukindlaid soomustatud SVBIED-sid, mis olid tehnoloogiliselt keerukad ja võimsa lõhkejõuga. Näiteks sedaanile ehitatud autopomm mahutab ainuüksi pagasiruumi 455 kg lõhkeainet.

Plahvatamisel tapab lööklaine 38 meetri ulatuses, minimaalne turvaline distants sellise plahvatuse puhul on 534 meetrit. IS kasutas enamasti linnamaastureid, kuhu mahutati 500–750 kg lõhkeainet ja kergesti süttivat toornaftat. Samuti olid SVBIED-del alternatiivpäästikud ja kaitseriivid, et vältida surmakutsari ennatlikku õhkulendamist.

Kui IS-i vastase kogunemiskoht oli välja luuratud, saadeti sinna enesetaputerrorist lõhkeainet täistuubitud autoga. Eesmärk oli rünnata konvoid või rammida hoonet, kus paiknesid sõdurid.

Seega tuli tänavad koheselt blokeerida SVBIED-de vastu. Samas piirati sellega ka enda üksuste manööverdusvabadust. Lainetena teele saadetud SVBIED-d pidurdasid rünnaku hoo, luues IS-i arvulises vähemuses sõduritele vasturünnakuks ajutise ülekaalu.

Varajases linnalahingu faasis kasutati iga päev keskmiselt 14 SVBIED-d, mida toodeti Mosuli erinevates linnaosades. Kitsad linnatänavad takistasid julgeolekujõududel tankide ja juhitavate tankitõrjerakettide kasutamist, seega pidi kasutama õlalt lastavaid tankitõrjegranaadiheitjaid RPG ja AT-4.

Kui eriväelased ehitasid tänavatele SVBIED-vastaseid tõkkeid, siis IS oli neist üks samm ees. Autopommid juhatati droonide abil tõketest mööda. Või siis kasutati rünnakus kahte autopommi, millest esimene lõhati takistuse juures, et teine saaks sõita ja hävitada sihtmärgi. Julgeolekujõudude poolt vabastatud alad sattusid samuti IS-i kaudtule sihtmärgiks ning SVBIED-dega teostati "sügavaid rünnakuid". Näiteks saja päeva jooksul kasutas IS 280 SVBIED-d. KIA linnamaasturid osutusid IS-i lemmikuteks.

Mosul Autor/allikas: Mstyslav Chernov/Wikipedia

Parvlemine kui IS-i taktika

Oli selge, et IS ei suuda peatada julgeolekujõudude sisenemist linna, seetõttu ehitati üles mobiilne kaitse sügavusse, kasutades vastase väljakurnamiseks parvlemise taktikat.

IS-i välikomandörid, osad neist tšetšeenid, olid vastase võimalike rünnakusuundade planeerimisel ettenägelikud. Elamurajoonid puhastati elanikest ja muudeti tulepunktideks, ladustades sinna toitu, vett, laskemoona, lõhkeainet ja relvi.

Käsitsi ja suruõhuga uuristati maa-alused tunnelid, mis ühendasid maju ning võimaldasid varjatud positsioonivahetust. Hiljem infiltreeruti tunnelitest vastase poolt hõivatud aladele ja jätkati võitlust.

IS-i rõhk lasus väikeüksuse taktikal, kus ühe raskekuulipildujaga ja tankitõrjegranaadiheitjaga RPG varustatud nelja- kuni viieliikmelised grupid hajutati kaitse sügavuses paarisaja meetri peale.

Vajadusel koondati vasturünnakuks kahekümne- kuni kolmekümnemehelisi rühmi. Efektiivselt rakendati snaipreid, seda eriti Al Jamoori haigla lähiümbruses, mis oli linna kõrgemaid hooneid.

Samas olid IS-i loodud tõkkesõlmed väheefektiivsed, sest vähesed neist olid toetatud snaipri- või käsirelvade tulega. Julgeolekujõud liikusid tõkkesõlmedest läbi, rajades endale lõhkeainelaengutega teed läbi majaseinte.

Linna vahetus lähetuses kaevatud tankitõrjekraavid aga täitsid oma eesmärgi, ankurdades Iraagi armee erivägede tankid M1 Abrams ja HMMW-d tankitõrjerakettide 9M113 Kornet varitsustsooni.

Vähemalt üks M1 Abrams neutraliseeriti, mille tulemusena saavutas IS olulise võidu. Sellega jahutati Iraagi armee üksused maha ning lahutati algavas linnalahingus tankid jalaväest.

Linnas hoidis initsiatiivi IS, kontrollides lahingutempot. Parvlemistaktika kaitse sügavuses toimis. Mosuli vallutamise alguses olid koalitsioonijõud 40 km kaugusel Mosuli kesklinna al-Nuri mošeest. Nädalaga lühendati distantsi 20 km. Pärast kahte nädalat võitlust oli distants 10 km.

Mida sügavamale Mosuli slummidesse jõuti, seda enam intensiivistus operatsiooni tempo, samas vähenes drastiliselt liikumistempo. Mõni päev liiguti kilomeeter, operatsiooni lõpus aga ei suudetud vahel päevas edasi liikuda meetritki. Just kolmandas faasis, Mosuli vanalinna vallutamisel, saadi 75% kaotusi 8200 võitlejaga üksuses. Mosulis juhtus sama, mis 1943. aastal Stalingradis.

Kaitse sügavuses koos ja läbi kohalike elanike

Initsiatiivi saavutas koalitsioon alles 2017. aasta märtsis, kui IS kaotas varustustee Tal Afariga ning viis tuhat võitlejat suruti 10ruutkilomeetrisele alale Mosuli vanalinnas. Kuna IS-il puudus kaugtulevõime, sai toetuse tuua kohe rindejoone lähedale.

IS oli oma lahinguvõimelt kui käsirelvadega relvastatud kergejalavägi, kel oli mõningane kaudtulevõime tänu miinipildujatele ja isetehtud rakettidele. Kõik muud lahingu- ja lahingutoetuse osised olid üles ehitatud Mosuli sadadele tuhandetele sunniitidest tsiviilisikutele, kes suurendasid IS-i operatsioonivõime pikkust ja sügavust.

Nad teostasid kindlustus- ja kaevetöid, luuret, sidet, meditsiini, tootsid UAV-sid, 120 mm miinipilduja miine, UZRGM-sütikuga enesetapuveste, IED-sid, SVBIED-sid ning ühekordseid õlalt lastavaid tankitõrjerakette.

Koalitsioonijõude kohalikud aga tegelikult ei aidatud. Kui koalitsiooni üksused hävitasid IS-i võitlejad, siis "vabastasid" nad sellega samas "tsiviilisikutest" IS-i toetajad, kes hakkasid nõudma toitu, vett ja meditsiinilist abi. See omakorda vähendas koalitsiooni operatsioonivõimet ja lahingutempot. Edasi jätkus IS-i abistajate tee kohalikesse või naaberriikide sõjapõgenike laagritesse ja sealt hiljem ka Euroopasse.

Mosul Autor/allikas: Omar Siddeeq Yousif/Wikipedia

Õhurünnak – asümmeetriline mängu muutja

Mosuli vallutamises ja seda ettevalmistavas kampaanias mängisid tähtsat rolli õhutule löögid. Näiteks Mosuli rünnaku ettevalmistavates faasides oli IS-i vastu teostatud juba üle kümne tuhande õhulöögi.

Koalitsiooni täppislöögid hävitasid maja maja haaval, jahtides parvlemist teostavaid IS-i võitlejaid. Lääne-Mosulis hävitati lahingute käigus 40 000 maja.

Koalitsiooni õhurünnakud ja kaudtuli muutsid tihedat linnamaastikku iga tunniga, muutes linna kümne miljonit tonni betooni sisaldavaks prügimäeks, mille ülesehitustööd maksavad suurusjärgus kaks miljardit dollarit.

Pärast Mosuli vallutamist jäi Iraaki hinnanguliselt kakskümmend kuni kolmkümmend tuhat IS-i võitlejat, kelle ülesandeks on partisanisõja abil, IED-sid kasutades, kaotatud territoorium tagasi vallutada. Vaatamata kalifaadi pealinna kaotamisele ei ole IS kaotanud tahet ega võitlusvõimet.

Mosuli vallutamise järel jäi linna kontrollima ebapiisav hulk politseinikke. TVT kaotas lahingute käigus surnute ja haavatutena 60 protsenti oma isikkoosseisust, Iraagi armee aga kümme tuhat, mille tulemusena pidi Iraagi valitsus pöörduma abi saamiseks šiia paramilitaarsete jõudude poole, et tagasivallutatud territooriumi hallata.

Võitlus ei olnud siiski läbi, sest pärast Mosuli vallutamist hakkasid ellujäänud IS-i perekonnaliikmeid tapma šiia surmagrupid, mis omakorda alustas uut vägivallatsüklit.

Mis puudutab aga IS-i, siis IS on üks parimaid hübriidsõjapidamise talente, kes suutis ka edaspidi olla asümmeetriline, adapteeruda kiiremini ja olla oma vastasest innovaatilisem, leiutades ja võttes kasutusele olemasolevaid vahendeid võitluseks regulaarse armeega.

Terroriorganisatsioonil puuduvad sõjapidamises igasugused piiravad normatiivid, välja arvatud prohvet Muhamedi sõnad ja teod. Seega jätkusuutlikkuselt on IS nagu meritäht, kes tükeldamisel on suuteline ainsast allesjäänud jäsemest genereerida uue keha.

Salafi terroristid on ka varem Mosulis kaotuse osaliseks saanud ja tõusnud tuhast tugevamana kui kunagi varem, nagu näitavad 2005., 2007., 2014. ja nüüdseks 2017. aasta lahingud Mosulis. Võitlus ei ole läbi.

Mosul Autor/allikas: Jason Hull/Wikipedia

Toimetaja: Kaupo Meiel

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: