Humal: Pruunsild Kuperjanovi tänava hoonest loobumise otsust ei mõjutanud

Foto: SCANPIX/TARTU POSTIMEES/KRISTJAN TEEDEMA

Kaitsepolitsei poolt toimingupiirangu rikkumises kahtlustatava Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul ei olnud linnal rahaliselt mõistlik RKAS-ilt Kuperjanovi tänava kinnistut osta ning kuigi ta on hoone saatusest vestelnud ka Parvel Pruunsillaga, ei mõjutanud see linnavalitsuse otsust.

Kas vastab tõele, et ka teie kohtusite teisipäeval kaitsepolitsei uurijatega?

Jah, vastab tõele. Kohtusin eile kaitsepolitsei uurijatega.

Mis nad teile rääkisid?

Esitasid kahtlustuse Kuperjanovi maja mitte omandamise küsimuses.

Kuidas see kõik sündis? Tulid nad teile koju, tulid nad linnavalitsusse? Kuidas eilne hommik teie jaoks möödus?

Nad tulid eile hommikul koju, enne, kui ma kodust lahkusin. Selgitasid mulle, milles on need arvates sündinud kahtlused ja tegid oma uurimistoiminguid.

Kas linnavalitsuse tööruumides tehti ka uurimistoiminguid ehk läbiotsimisi?

Jah, õhtul käisime seal ka, jah.

Milles kahtlustus seisneb, mida kaitsepolitsei teile ette heidab?

Kaitsepolitsei väidab, et ma olen seotud Parvel Pruunsillaga ja sellega seoses linnavalitsus loobus Kuperjanovi maja ostmisest.

Kas linnavalitsusel oli teie ametiajal – see on väga pikk saaga – valik, kas osta RKAS-ilt ostueesõigusega Kuperjanovi 9 või mitte osta?

Minu teada meil ei olnud ostueesõigust. Aga ma ei ole võib-olla kõikide detailidega nii värskelt praegu kursis. Põhimõtteliselt oli see teema
linnavalitsuses arutluse all küll. Kui mina linnavalitsusse jõudsin, see teema muutus aktuaalseks seoses politseimajaga toimuvate võimalike arengutega.

RKAS-il tekkis uus võimalus uus politseimaja ehitada ja nende huvi Kalda tee kinnistu vahetust teostada muutus aktuaalsemaks.

Ehk siis RKAS pani ette, et saaks Tartu linnalt Kalda tee kinnistu, kuhu saaks ehitada uue politseimaja ja annaks Tartule vastu siis ERM-i endise näitusemaja Kuperjanovi tänaval?

Jah. Nii see nende pakkumine oli.

Kuidas see asi hiljem päriselt lahenes? Kas Kalda tee kinnistu jõudis RKAS-ini?

Ei, praegu ei ole Kalde tee kinnistu ka RKAS-ini jõudnud. Seal on omaette probleemid, mis puudutavad seda kinnistut, miks ei ole saanud ka sellega edasi minna. Põhimõtteliselt on linnal valmisolek olemas Kalda tee kinnistu politseimaja jaoks RKAS-ile võõrandada.

Mis puudutab Kuperjanovi näitusemaja, siis selle kohta tol ajal, kui see arutelu oli, me ka rääkisime ajakirjanduses, milles on teema. Kui kunagi linn arvas, et meil on võimalik Kalda tee kinnistuvahetuse tulemusena saada see maja nii RKAS-ilt kätte kui ka korda tehtud, siis need eeldused enam ei olnud aktuaalsed sel ajal,
kui vahetus RKAS-i poolt aastaid hiljem uuesti päevakorda tõsteti.

Maja kordategemise kulud olid oluliselt tõusnud ja sellega seoses ei olnud selle vahetuse hinnavahega ka võimalik Kuperjanovi 9 hoonet korda teha. Selle tõttu ei olnud ka linnavalitsusel mõistlik seda lagunenud maja, mida me sellisel kujul kasutada ei saanud, omandada.

See oli 2021. aasta kevadel, kui oli mõte teha selline kinnistute vahetus. Millal sündis Tartu linnas otsus, et selline vahetus ikkagi ei ole mõistlik? Teiste sõnadega, et Tartu linnal pole selle Kuperjanovi tänava majaga suurt midagi teha.

Ma arvan, et see oli selle aasta alguses. Mul ei ole praegu neid kõiki asju siin käepärast, aga selle aasta alguses jõudsime veendumuseni, et seda vahetust ei ole mõistlik sellisel kujul teha. Aga see vahetuse teema tõusis päevakorda oluliselt varem kui 2021 kevadel. See käis mingil kujul läbi juba oluliselt varem.

Veel mõni aeg hiljem, mitte 2021 kevadel, vaid ka hiljem, oli põhimõtteliselt see analüüs lõpus läbi tegemata. See vajas põhjalikumat analüüsi, millise lisaväärtuse Kuperjanovi 9 hoone linnale annaks, mis see korda tegemine maksma läheks ja mis see ülalpidamine maksma läheks. Kõik need detailid said linnavalitsuse poolt ka läbi analüüsitud, kui see tehing muutus aktuaalseks.

Mäletatavasti Tartu linnal oli mõte teha Kuperjanovi tänavale seltsimaja. Kas te mäletate ka, kui palju selle hoone kordategemine ja seltsimajaks tegemine oleks siis maksnud?

Ma pean jälle nüüd peast ütlema, kuna mul pole paberit ees, aga suurusjärk oli viis miljonit eurot. See hindamine on nagunii natukene ebatäpne, aga meil on mingi kogemus olemas selle kohta, kui palju ruutmeetri kohta tavaliselt selline renoveerimine maksma läheb. Seal on küttesüsteem vaja vahetada, kuna hoones on elektriküte praegu, neid kapitaalsema iseloomudega töid on seal üksjagu teha.

Mõte Kalda tee jutt lõpetada, see RKAS-ile lihtsalt maha müüa, saada selle eest umbes kaks miljonit eurot, see on see ootus?

Just.

Mis oli teie roll selle otsuse sees, et Kuperjanovi kinnistut mitte linnale Kalda tee vastu võtta?

Mul ongi raske sellele küsimusele vastata, eks see on nii-öelda linnavalitsuse erinevate arutelude tulemus. Ega mina seda üksinda otsustada ei saa. Mul on raske öelda, mis see minu roll selle koha peal oli. Mingi osa sellest analüüsist toimetati linnavarade osakonnas, mis on minu haldusalas. Aga neid otsuseid selles mõttes... mul on raske öelda, mis minu roll täpselt on olnud nende otsuste juures. Me oleme ühiselt linnavalitsuses, arutame neid küsimusi ja jõuame mingi tulemuseni.

Me teame, et linnavalitsuse istungitel võetakse vastu otsuseid, selle ees on ju mingisugune otsuse eelnõu. Kuidas formaalselt see otsus sündis, kas lõpuks sündis mingisugune paber, et me ikkagi ei soovi seda Kuperjanovi hoonet? Mis just selle paberi loomisel teie roll oli?

Ma ei olegi kindel. Minu arvates meil ei ole sellist paberit, aga see võib olla, et ma nii-öelda füüsiliselt sellist paberit näinud ei ole. Minu teada meile lihtsalt pakuti võimalust ja loobusime sellest võimalusest. Meil oli paber olemas selle kohta, kui me tahaksime seda vahetust läbi viia, selle kohta oli eelnõu ka ette valmistatud. Juhul kui me oleksime soovinud seda vahetust sellisel kujul, nagu meile pakuti, läbi viia, selle kohta ma tean, et oli terve hulk pabereid. Aga kui seda toimingut ei õnnestu läbi viia, siis kas selle kohta mingit paberit tehakse? Ma ei ole teadlik, ma ei ole ise näinud.

Kui nüüd Parvel Pruunsilla meediale saadetud teadet lugeda, siin on kirjas, et kapo arvates suunas otsustusprotsessi abilinnapea Priit Humal. Kuidas seda nüüd võtta? Kas ma saan aru, et nad teile ka heidavad ette, et teie suunasite seda otsustusprotsessi? Pakkusid nad ka välja, mismoodi?

Ei, seda nad ei pakkunud.

Mul ongi raske ütelda. Me arutame linnavalitsuses neid asju ühiselt, mingi osa nendest toimingutest, mis Kuperjanovi 9 majaga said tehtud, viidi läbi minu vastutusalas olevas linnavarade osakonnas. Loomulikult ma osalesin nendel koosolekutel, sest meil ei olnud mingit põhjust, et ma ei võiks aruteludes osaleda.

Kas oli ka mingit vaidlust? Kas oli kedagi, kes ütles, et ei, ostame selle või võtame ikka selle Kuperjanovi hoone? Kas linnavalitsuses neid hääli ka kostus?

See on tavapärane protseduur, et meil neid soove, kuhu me tahaksime raha kulutada, on alati rohkem, kui meil on võimalusi.

See on väga tüüpiline olukord, et me peame rahaliste probleemide tulemusena paljudest headest asjadest loobuma. Oleme näiteks pidanud edasi lükkama linnamuuseumi renoveerimise, sest meil ei olnud võimalik seda rahastada ja meile ei mahu see eelarvestrateegiasse praegu. On ka väga palju inimesi, kes on selle tõttu kurvad. Sama olukord on Kuperjanovi 9-ga. On inimesi, kes on selle otsuse pärast kurvad, et meil ei ole võimalik seda hoonet endale omandada.

Kes siis linnavalitsuses selle peale kurvad on? See on pikalt olnud nii-öelda linnavalitsust juhtivate reformierakondlaste südameasi, aga nemad on lihtsalt seal asja juures nii kaua olnud. Kes siis rohkem kurvastas ja kes rohkem oli selle poolt?

On ju selge, et kõik linnavalitsuse liikmed, kes on olnud sel ajal ametis, kui see unistus on olnud, et me saame selle maja korda, on rohkemal-vähemal määra kurvad. Selge on, et kultuuriosakond on kõige rohkem sellega seotud olnud, et rahvakultuur areneks. See on paratamatu protsess, kõikideks asjadeks raha ei jätku. Rahandusosakond on see, kes ütleb, et raha ei ole, mis on samuti minule alluv osakond.

Peame lihtsalt rahanduse poole pealt kuidagi eelarvet kokku saama. Seal ongi valikute koht. Kui ütleme, et paneme ühte kohta, siis kuskilt mujalt jääb tegemata ja peame valikud langetama, et kui teeme Kuperjanovi 9, siis jääb mõni lasteaed või kool tegemata. Näiteks Karlova Salme tänava õppehoone sai valmis sel aastal ja praegu hakkame Lina tänava õppehoonet tegema. Kõik need haridusobjektid on prioriteetsed. Kõik linnavalitsuse liikmed saavad aru, et need on prioriteetsed ja me ei saa jätta haridusobjekte tegemata, et teha kultuurimaja.

Keda kõige raskem veenda oli? Ma saan aru, et ikkagi kultuuri abilinnapead oli kõige raskem veenda?

Selles mõttes kultuuri abilinnapea oli üks, kes oli südamega selle poolt, et kultuurile raha saada. Aga ta saab ka aru, kui meil raha ei ole. Ta on samal ajal ka hariduse abilinnapea, nii et ega ta ei saa kuidagi öelda, et hariduselt on võimalik raha ära võtta. Meil on lihtsalt eelarvelised piirangud, mida ma olen ka korduvalt volikogus seletanud, et nii, kuidas linn saab oma rahasid kulutada, on need valikud selle piires teha.

Parvel Pruunsild ütleb, et olete tema koolivend ja 2022. aastal toetas ta teid kohalike valimistel kampaania tegemisel 3000 euroga.

Vastab tõele.

Kui suur osa oli see teie kampaaniakuludest?

Eks ta oligi suurem osa nendest kuludest, mis ma tegin. Ega mul ei olnud endal väga suuri võimalusi sinna kampaaniasse panustada. Parvel Pruunsild toetas minu 2021. aasta kohalike valimiste kampaaniat.

Kas teil Pruunsillaga on sellest Kuperjanovi 9 hoonest juttu olnud?

Kuperjanovi 9 hoonest on Parvel Pruunsillaga juttu olnud küll.

Kas ka enne seda 2022. aasta kampaaniatoetust?

Seda ma ei mäleta. Tähendab, ma kahjuks ei mäleta, millal meil on juttu olnud.

Hea küll. Mis te Pruunsillaga sellest hoonest rääkinud olete?

Ma olen rääkinud seda, et ma tean, et ta on Sakala korporatsiooni vilistlane ja on olnud huvitatud, et Sakala korporatsioon saaks selle hoone omandada.

Kui palju või kas see, et Sakala korporatsioon soovis seda hoonet omandada, moel või teisel mõjutus teie hinnangut sellele, kas linn võiks selle hoone endale võtta?

No ei mõjutanud. Minu jaoks oli kogu aeg selge, et me peame vaatama, mis on linna vaates kõige kasulikum linnale teha. Ma ei näinud mingit varianti selles, et linnal oleks võimalik selline kohustus võtta endale.

Kas teie olete aru saanud, mina olen alati imestanud, mis see Sakala tahab teha selle õnnetu hoonega?

Seda ma ei tea. Seal on tõenäoliselt mitmeid variante. Ma ei oska ütelda, kas nad isegi täpselt teavad, mida nad teevad. Ei hakka selle üle spekuleerida, mida ma ei tea.

Pruunsilla sõnul väidab kapo, et teie ja teie pereliikmed on võtnud laenu 50 protsendi ulatuses temale kuuluvast pangast. Ka see on otsekui selle loo osa. Kas te olete võtnud pangast laenu?

Mina ei ole võtnud Bigbankist laenu.

Aga teie pereliikmed?

Minu abikaasa on võtnud Bigbankist laenu.

Kuidas see laenu võtmise protsess käis?

Tavalistel turutingimustel laen. Minu õde on ka kunagi varem võtnud Bigbankist laenu. Mina ise ei ole võtnud, aga minu pereliikmetel on Bigbankist laene, aga minu teada on need tavalised turutingimustel. Ma ei ole kuidagi selles mõttes teadlik, et seal peaks olema mingisugust eri seost sellega seoses.

Kas Parvel Pruunsild on moel või teisel andnud teile ka lisaks nendele 3000 eurole veel mingisugustki varalist hüve, olgu see siis teenus, mingi vara, raha ja nii edasi?

Ei ole.

Kuidas te suhtute sellesse, et te olete – kui ma nüüd loen – korruptsioonis kahtlustatav, mis tunde see tekitab?

No ega see meeldiv tunne ei ole loomulikult. Ma ei pea seda õigeks. Mulle paistab see väga otsitud otsitud konstruktsioon, aga eks see on üks osa poliitikast.

Mis mõttes, see on osa poliitikast?

Poliitikas tuleb selliseid asju ette, et kapo esitab süüdistuse korruptsioonist.

Parvel Pruunsild ütleb: "jääb vägisi mulje, et kogu protsess on algatatud lihtsalt minu maine määrimiseks, sest süüdimõistvat otsust sellises asjas niikuinii tulla ei saa". Kuidas suhtuda?

Võin nõus olla küll, jah.

Aga kes tahaks teie koolivenna mainet määrida?

Ei oska spekuleerida.

Mis teie nüüd pihta hakkate? Kas te plaanite Tartu abilinnapeana oma tööd jätkata?

Ei ole praegu hetkel veel selles kohas midagi otsustanud.

Olete te oma kolleegidega sel teemal aru nõu pidanud?

Ei ole jõudnud veel. Linnavalitsuse erakonnakaaslastega oli juttu, aga linnavalitsuse kolleegidega ei jõudnud.

Mis erakonnakaaslased arvavad?

Ma lihtsalt informeerisin olukorrast.

Kuidas teile tundub, kas abilinnapeana jätkamine on pigem lihtsam või keerulisem kui abilinnapeana mitte jätkamine?

Ei oska kommenteerida praegu seda olukorda.

Mida te arvesse võtate või kuidas see otsus sünnib, kas ametis jätkata?

Ei, ma ikkagi ei oska kuidagi seda küsimust praegu rohkem lahata.

Ma küsin teistpidi. Sellest intervjuust saan aru, et usute, et ei ole midagi valesti teinud. Kas te sellises olukorras peate õigeks ametist loobuda?

Veel kord, seda küsimust ei oska praegu kuidagi kommenteerida. Ma räägiks seda siis, kui ma olen saanud kolleegidega rääkida.

Mis nüüd edasi saab, lähete tööle ja tööpäev on kohtumisi täis?

Seda, mida täpselt täis on, ma praegu ette ei oska prognoosida, aga lähen tööle praegu, jah.

Mida kaitsepolitsei rääkis, mis nüüd uurimise mõttes edasi saab? Kas te peate ootama täiendavat kõnet, midagi muud?

Ütlesid, et nad annavad teada, kui midagi uut on. Esialgu praegu ei oska midagi konkreetset välja tuua, mida nad tegema hakkavad.

Toimetaja: Barbara Oja

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: