Keskerakonna programm: pensionifondide riiklikust haldamisest uute ministrikohtadeni

Keskerakonna valimiskonverents
Keskerakonna valimiskonverents Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Keskerakonna valimisplatvorm kannab nime "Õiglane Eesti kõigile!" ning see sisaldab ligi 50 lehekülje ulatuses lubadusi.

Tervishoid ja sotsiaalne turvalisus

Tervishoiu valdkonnas lubab Keskerakond parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi poole võrra.

Samuti kavatseb partei siduda hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest.

Keskerakond kavatseb 2020. aastal tõsta keskmist vanaduspensioni erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra. Erakonna arvutuste kohaselt tagab ainult erakorraline pensionide tõstmine aastaks 2023 keskmiseks vanaduspensioniks 700 eurot kuus.

Samuti lubab Keskerakond rakendada pensionäridele täiendava 250-eurose tulumaksuvabastuse, mis tähendab, et vanaduspensionäride maksuvaba tulu tõuseks seeläbi 750 euroni kuus.

Muu hulgas tahab Keskerakond vabastada inimesed alates 65. eluaastast viieeurosest eriarsti visiiditasust.

Keskerakond kavatseb kaaluda ka pensionifondide riiklikku haldamist.

Perepoliitika

Keskerakond lubab tagada tasuta kooli- ja lasteaiatoidu ning õppevahendid lasteaiast gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni.

Noortele peredele lubab Keskerakond tagada võimaluse saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ja ilma kohustusliku omafinantseeringuta. Samuti kavatseb Keskerakond toetada paljulapselistele peredele pereauto soetamist.

Keskerakond lubab ka toetada vanavanematele riiklike soodustuste pakkumist lapselastega tegelemisel.

Partei märgib programmis ka seda, et toetab inimeste vabadust elada koos erinevates peremudelites.

Majandus- ja maksupoliitika

Majanduse valdkonnas kaalub Keskerakond riigivõlakirjade loomist, et pensionifondid saaksid investeerida Eesti majandusse.

Samuti lubab erakond koostöös Tallinna linna ja erasektoriga teha korda Tallinna Linnahalli.

Välismaal tegutsevate Eesti ettevõtjate paremaks toetamiseks kaalub Keskerakond välismajandusministri ametikoha loomist.

Keskerakond tahab kiirendada Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Narva valmimist 2+2-realisena, kaasates selleks vajadusel laenuraha.

Keskerakond märgib programmis, et peab tähtsaks Eesti tootmisvõimsuste piisaval tasemel hoidmist, et Eesti oleks elektrit eksportiv riik.

Keskerakond kavandab riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, mille käigus vaadatakse üle kõik riigi tulu- ja kuluallikad ning hinnatakse nende eesmärgipärasust. Sellega soovib erakond piirata dubleerimist ja bürokraatiat ning panna paika valdkonnad, mis enim lisaraha vajavad.

Keskerakond toetab sotsiaalmaksu lae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade Eestisse tulekut ning muuta ettevõtete senine palgapoliitika läbipaistvamaks.

Partei kaalub sotsiaalmaksumiinimumi erandite laiendamist tööturul madala konkurentsivõimega sihtgruppidele.

Keskerakond lubab, et aastatel 2019 kuni 2023 ei tõsteta alkoholiaktsiise. Samuti lubab partei vajadusel vähendada kütuseaktsiisi, et hoida kütusehindu naaberriikidega konkurentsivõimelisel tasemel.

Vähemalt 75 protsenti kütuseaktsiisist lubab Keskerakond suunata teehoidu.

Innovatsioon ja infoühiskond

Keskerakond kavandab krüptoraha valdkonna, sealhulgas ICO-de põhjalikku analüüsi ja täpsemat reguleerimist.

Muu hulgas kaalub Keskerakond IT-ministri ametikoha loomist.

Keskerakond lubab luua kaasaegse e-tervise platvormi, kuhu lisanduvad geeniuuringute andmed ja kasutaja soovi korral ka nutiseadmete kogutud andmed.

Keskerakond kavatseb ellu viia rahvusliku digiprogrammi, et digiteerida kogu Eesti trükitud vaimuvara.

Hariduspoliitika

Keskerakond lubab tõsta kooliõpetajate keskmise palga 2000 euroni.

Partei lubab tagada lapsevanematele võimaluse panna oma laps eestikeelsesse, kakskeelsesse, vene või muu õppekeelega lasteaeda ja üldhariduskooli.

Lisaks lubab Keskerakond toetada Narva Paul Kerese nimelise IT-kolledži rajamist.

Kodanikuühiskond ja noored

Keskerakond märgib valimisplatvormis, et toetab riikliku inimõiguste kaitse asutuse (NHRI) loomist ning vaatab üle inimõigustega tegelevate vabaühenduste riikliku rahastuse, et tagada valdkonna sõltumatu areng.

Keskerakond toetab riigi- ja rahvuspühadega seonduvat puhkepäevade arvu suurendamist, sest Eestis on Euroopa Liidu liikmesriikidest keskmiselt vähem riigi- või rahvuspühi. Juhul kui rahvus- või riigipüha langeb nädalavahetusele, lubab Keskerakond muuta puhkepäevaks sellele eelneva või järgneva tööpäeva.

Keskerakond lubab toetada noortele riiklikult tasustatud praktikate pakkumist alates 15. eluaastast.

Kodakondsuspoliitika

Keskerakond lubab lõpetada nn hallide passide väljastamise Eestis sündivatele lastele.

Samuti lubab partei mitmikkodakondsust Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega.

Regionaalpoliitika

Keskerakond lubab suurendada kohalike omavalitsuste otsustõigust.

Lisaks kavatseb Keskerakond suunata osa Ida-Virumaa tööstusettevõtetelt riigile laekuvatest keskkonnatasudest Ida-Virumaa programmi finantseerimiseks.

Põllumajandus ja maaelu

Põllumajanduses kavatseb Keskerakond keelustada Eestis geneetiliselt muundatud kultuuride (GMO) kasvatamise (see ei hõlma laboriuuringuid, -arendusi jms).

Muu hulgas lubab Keskerakond teha korda Eesti külapildi, korrastades või lammutades lagunenud ja vanad hooned, mis kahjustavad maastikupilti ja võivad olla ohtlikud.

Keskkonnapoliitika

Keskerakond rõhutab, et ei toeta GMO kultuuride looduses kasutamist.

Samuti lubab Keskerakond eelisarendada ühistransporti, parandada jalgrattataristut ning arendada nõudepõhist ühistransporti, et vähendada autostumist ja õhusaastet.

Keskerakond toetab puidu väärindamist, vähendades puidu kui tooraine väljavedu.

Lisaks kavatseb partei luua eeltingimused metsa mittepuiduliste saaduste kasutamise laiendamiseks.

Siseturvalisus

Keskerakond lubab suurendada korruptsioonijuhtumite ennetamist, tõkestamist ja avastamist kogu riigis. Erilist tähelepanu kavatsetakse pöörata suurtele korruptsioonikuritegudele.

Partei lubab jätkata idapiiri väljaehitamist ja tõhustada võimekust reageerida ebaseaduslikule piiriületusele.

Riigikaitse alused

Keskerakond lubab tagada sõjalise riigikaitse rahastamise vähemalt tasemel kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Sellele lisanduvad kaitseinvesteeringute programmid ja liitlaste vastuvõtu kulud.

Samuti tahab partei süvendada isamaalisi väärtushinnanguid.

Lisaks lubab partei tõhustada kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti ning kõigi teiste riigikaitsesse panustavate asutuste koostööd.

Välispoliitika

Keskerakond lubab tugevdada otsesuhteid Suurbritanniaga, et kaitsta Eesti elanike ja ettevõtete huve pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust.

Samuti lubab Keskerakond tugevdada Eesti esindatust maailmas läbi kultuuridiplomaatia ja hea tahte saadikute võrgustiku, kaasates vabatahtlikke ja aktiivseid Eesti kodanikke.

Riigivalitsemine

Keskerakond märgib valimisplatvormis, et toetab presidendi otsevalimiste kehtestamist.

Keskerakonna hinnangul peab riik heastama omandireformi käigus tekkinud ülekohtu ning lubab selleks luua omandireformi käigus kannatanud perekondade andmebaasi. Keskerakond tunnistab, et omandireform oli ebaõiglane oma kodudest välja tõstetud elanike suhtes, kes kaotasid nii kodu ja ei saanud kaotatud elamispinda erastada nagu enamik Eesti inimesi.

Keskerakond lubab seadustada rahvaalgatuse, andes 25 000 kodanikule õiguse algatada eelnõu riigikogus hääletamiseks.

Loe Keskerakonna valimisplatvormi täismahus: 

Toimetaja: Merili Nael

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: