Halduskohus ei andnud kaitseväe relvahankes õigust Sig Sauerile

Foto: Sig Sauer

Tallinna halduskohus jättis reedel tehtud otsusega ettevõtte Sig Sauer Inc kaitseväe relvahanget puudutava kaebuse rahuldamata.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus soovis raamlepinguga hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi, mille jaoks avaldati 3. juulil 2017 hanketeade 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade hankimiseks. Hankele vastavaks tunnistati kolm pakkujat, sh Sig Sauer, kellest edukaks osutus ja hanke võitis Lewis Machine & Tool Company (LMT). Sig Sauer vaidlustas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO) LMT pakkumise hankes vastavaks ja edukaks tunnistamises, teatas kohtute pressiesindaja. 

Kaebaja soovis kohtumenetluses vaidlustada juba 17. jaanuaril jõustunud VAKO-otsust. Kohtu hinnangul ei ole kahtlust, et jõustunud otsust enam vaidlustada ei saa ja selle sisu on menetlusosalistele siduv. 

Sig Sauer Inc. taotles halduskohtus kaitseinvesteeringute keskuse ja 11. märtsi VAKO-otsuse tühistamist, millega tunnistati LMT verifitseerimine edukalt lõppenuks ning nende pakkumus edukaks. Kaebaja hinnangul ei ole hankija otsused õiguspärased, kuna verifitseerimine toimus vastuolus hankedokumentide tingimustega. 

Vaidlus oli selles, kas relva kaba ja punatäppsihikut pidi hankedokumentide tingimuste kohaselt kukutamistesti (mis oli üks osa suuremast nn rough handling testist) raames testima ja kas nendele testi käigus tekkinud kahjustusi tuli käsitleda relva strukturaalsete ja funktsionaalsete kahjustustena.

Kohus leidis, et hankedokumendid nägid ette, et relva kaba suhtes tuli verifitseerimise raames läbi viia üksnes ülevaatus, mis hõlmas pelka vaatlust ning mõningaid lihtsamaid kaba füüsilist vastupidavust mittekontrollivaid toiminguid nagu erinevad mõõtmised, kaba reguleerimine, proovilaskmine jne. Punatäppsihiku osas aga ei näinud hankedokumendid üldse ette verifitseerimist ehk selle suhtes ei pidanud läbi viima kukutamistesti. 

Kohus leidis, et kui vastav relva osa pidi osalema ka mõnes testis, siis oli hankija selle hankedokumendis ka konkreetselt välja toonud. Antud juhul ei tulenenud aga hankedokumendist nõuet, et kaba ja punatäppsihik oleksid pidanud osalema kukutamistestis ja jääma seejuures terveks. Seetõttu ei omanud õiguslikku tähendust asjaolu, et relva kaba ja punatäppsihik said kukutamistestil kahjustusi. 

Kokkuvõtvalt oli kohtu hinnangul õige kaitseinvesteeringute keskuse otsus, et hoolimata relva kabal ja punatäppsihikul esinenud kahjustustest testi käigus tuli LMT pakkumus vastavaks tunnistada. Seetõttu oli õige ka VAKO seisukoht, et relva kaba ja punatäppsihiku võimalikku kahjustamist kukutamistesti raames ei olnud vajalik hinnata. 

Sig Sauer soovis kaebuses ka esialgse õiguskaitse rakendamist, millega peatataks kohtumenetluse ajaks võitjaga lepingute sõlmimine. Tallinna halduskohus keelas esialgse õiguskaitse korras kaitseinvesteeringute keskusel hankelepingu sõlmimise LMT-ga kuni lõpliku kohtulahendi jõustumiseni.

"Olukorras, kus kaitseväe poolt kasutatud tehnika vananeb, mõjutab see otseselt riigi kaitsevõimet. Samas ei ole kohtul põhjust arvata, et praegusel hetkel kaitseväe kasutuses olevad automaatrelvad oleksid niivõrd vananenud, et riigi kaitsevõime seisukohast tulenevalt oleks hädavajalik nende välja vahetamine juba enne vaidluse lõppemist käesolevas asjas," selgitas halduskohus ja leidis, et kui relvade vajadus oleks olnud kriitilise tähtsusega, siis oleks hange kuulutatud välja oluliselt varem kui seda tehti. 

Lewis Machine & Tool Company kasuks mõisteti Sig Sauer Inc.-lt välja menetluskulud 4761 eurot. 

Menetlusosalised võivad otsuse vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus hiljemalt 13. mail käesoleval aastal. 

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab kaitseinvesteeringute keskus aastatel 2019–2021 ligikaudu 16 000 automaattulirelva koos lisavarustusega. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama vajadusel täiendavate relvade ostmist aastani 2026. Raamlepingu maht on kokku 75 miljonit eurot. Uued automaattulirelvad lähevad esmalt 1. ja 2. jalaväebrigaadi ja seejärel kogu kaitseväe operatiivstruktuuri käsutusse, kus neid hakkavad kasutama nii kutselised kaitseväelased, ajateenijad kui ka kaitseliitlased.

LMT on USA 1980. aastal asutatud ettevõte, mis valmistab ja tarnib käsitulirelvi eeskätt USA militaar- ja jõustruktuuridele. Firma toodetud relvastust kasutavad muu hulgas Ühendkuningriigi eriüksus SAS ning Uus-Meremaa armee.

Toimetaja: Laur Viirand

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: