Raik kahtlustuse saanud alluvast: kahtlustus ei ole veel süüdistus

Foto: Priit Mürk/ERR

Narva linnapea Katri Raik ütles korruptsioonikahtlustuse saanud Narva linnavalitsuse linnamajandusameti direktori Natalja Šibalova kohta, et Narvas ei ole kombeks sellistel puhkudel inimesi ametist vabastada ning et ta loodab, et esitatud korruptsioonikahtlustusest ei saa süüdistust. Intervjuus Vikerraadio saatele "Uudis +" rääkis Raik veel Narva tänavanimede muutmisest ja autoliikluse sulgemisest Ivangorodi piiripunktis.

Prokuratuur teatas neljapäeval, et Narva linnavalitsuse linnamajandusameti juht Natalja Šibalovat kahtlustatakse altkäemaksu saamises ärimees Nikolai Ossipenkolt. Tegemist on oktoobrikuus avalikkuse ette jõudnud Kohtla-Järve korruptsiooni uurimise laienemisega Narva. Keskerakonda kuuluv Šibalova on varem olnud ka Narva abilinnapea ja täitnud lühikest aega ka Narva linnapea kohuseid. Milline on teie kommentaar prokuratuuri esitatud kahtlustusele teie alluva suhtes?

Keeruline uudis oleks ta igale kohaliku omavalitsuse juhile igal juhul. Natalja Šibalova on tänasest puhkusel, mis oli varem plaanitud, seetõttu ei ole ma saanud tema endaga suhelda, teen seda esimesel võimalusel. Ärme unusta, et ükski kahtlustus ei ole veel süüdistus. Võtame samm-sammult. Vaatame, kuidas me tööülesannete ja töösuhtega edasi liigume. Küll on see üldisem õppetund, et me vajame ikkagi veel ja veel korruptsioonikoolitusi, et inimesed isegi ei satuks sellisesse olukorda, et nende peale oleks võimalik kuidagi tekkida kahtlus, et nad käituvad korruptiivselt. Üldiselt on viimasel ajal Eestis pigem koolitatud volikogude liikmeid, ma arvan, et tuleb koolitada ka kohaliku omavalitsuse ametnikke. Olen selles osas täna võtnud ühendust ka korruptsioonivastase võitlemise ühinguga Eestis ja kindlasti vajab Narva sellist koolitust ametnikele, kindlasti vajab sellist käsiraamatut või põhitõdede läbikirjutamist. Olgu see õpetuseks ka kõigile teistele ja muidugi nii nagu kõik sellises olukorras ootan ka mina, et see küsimus kiiresti laheneks, saaks selgust, kas kahtlustus on õige või kahtlustus ei ole õige. Elame-näeme.

Kui Šibalova ise ei ole valmis ametist tagasi astuma, siis milline teie hoiak on? Kas siis teie vabastate Šibalova ametist või kuidas on Narvas kombeks?

Narvas ei ole kombeks sellistel puhkudel ametist vabastada. Minu jaoks on Natalja Šibalova väga hea ja väga kohusetundlik kolleeg. Ma arvan, et me jõuame edasise osas kokkuleppele, aga ma eelkõige tahan ära kuulata teda ennast.

Kas teile tuli üllatusena kahtlustus, et Nikolai Ossipenko võib olla andnud Narva linnaametnikule ja Keskerakonna poliitikule Šibalovale altkäemaksu?

No kuidas saab linnapea teada, et keegi annab kellelegi altkäemaksu? Muidugi on see ebameeldiv üllatus. Nii nagu ka kogu Kohtla-Järve lugu oli ebameeldiv, kuigi võib-olla seal oli selge, et inimesed on omavahel isiklikult seotud ja töösuhete kaudu seotud. Aga elame-näeme, laseme prokuratuuril minna edasi oma tegevustega ja loodame, et see lugu leiab kiiresti lõpliku selguse.

Ossipenko tegevusest on ju aastaid kirjutatud nii Ida-Viru kohalikus ajakirjanduses kui ka üle-eestilises ajakirjanduses. Ka juriidilistest kaasustest ja kohtuprotsessidest temaga seoses on palju kirjutatud. Kas ja millised lepingulised suhted Narva linnal on praegu ettevõtetega, mille kasusaajaks on Nikolai Ossipenko?

Meil on olnud kaks suurt teede hanget, mille suhtes on Natalja Šibalova saanud kahtlustuse. Need on kesklinna teed Malmi, Linda tänaval ja Tuleviku tänaval. Ma olen kindel, et minu kolleegid on neid hankeid ja neid lepinguid väga tähelepanelikult vaadanud enne allkirjastamist.

Nii et Narva linnal on suhteid ettevõtetega, mille kasusaajaks on Nikolai Ossipenko? Selline on siis kokkuvõte sellele küsimusele.

Jah, selline on kokkuvõte sellele küsimusele. Me räägime Ida-Virumaast, kus härra Ossipenkol on tõesti erinevaid firmasid ja kes töötavad erinevates kohtades.

Kas see, kui härra Ossipenkol on mitmeid korruptsioonialaseid menetlusi Eesti riigis olnud, eeldaks ka kohalikult omavalitsuselt, juhul kui Ossipenko firma osaleb mõnel hankel, süvenenumat lähenemist ja asjaolude uurimist, et kas see Ossipenkoga seotud ettevõte vastab kõigile tingimustele?

Ma olen absoluutselt kindel, et minu kolleegid on neid lepinguid vaadanud väga täpselt. Meil olid ka pikemad vaidlused härra Ossipenkoga. Peale selle on Narva linnavalitsuse süsteem üles ehitatud niimoodi, et see koosneb praegu eraldiseisvatest ametitest, kes on eraldiseisvad juriidilised isikud ja linnapeal otsest kokkupuutumist nende hangete ja projektidega ei ole. Küll on olnud omavahel koosolekutel ja ka juhtkonna koosolekutel jutuks, et need lepingud vajavad väga täpset läbivaatamist. Ma väga loodan, et kahtlustus osutub põhjendamatuks.

Teine teema. Kingissepa uudisteportaal on vahendanud Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko plaani sulgeda 2023. aastal Ivangorodi piiripunkt kaheks aastaks autoliiklusele täielikult. Põhjuseks on toodud rekonstrueerimistööd. Milline teave selle kohta on Narva linnavalitsusel? Ja juhul, kui tõepoolest ükski auto, veok või buss üle Narva silla enam ei saa, siis milline sotsiaalmajanduslik mõju Narvale tekiks?

Kui ma andsin lubaduse tulla teile intervjuud andma, siis ma helistasin ka politsei- ja piirivalveametisse ja meie piirivalvekordonisse. Ei ole ametlikke andmeid, et piiripunkt sulguks lõplikult. Arusaadavalt ei ole meie suhted Venemaaga kõige soojemad, ehk siis ootame informatsiooni. Varasem kogemus on olnud see, et tegelikult on ikkagi autodel ja bussidel läbipääsu võimalus olnud, kui on remonditööd olnud. Covidi-eelsest ajast võrreldes tänase ajaga on jäänud alles kolmandik jalakäijate ja veokite mahust. Nii et see piiriületus on juba kokku tõmmanud väga märkimisväärselt. Kui sulgub piir täielikult, on see mõju näiteks meie linnaettevõttele Transservis ja muidugi ka kõigile ettevõtetele, kes tegelevad logistikaga. Narva mehed on tihti kaugsõiduautojuhid, see on suhteliselt hea teenistus. Nii et kindlasti see tagasilöök on. Ükski selline löök ei anna tunda kohe. Me oleme nüüd üle elanud Vene turisti kaotuse, esialgu ei tundunudki nii hull, aga nüüd, kui käia maniküüris või pediküüris, siis on hind oma 30 protsenti kõrgem, sest enam ei ole Vene klienti. Ja näiteks Lidli kauplus Narvas on kokku tõmmanud oma lahtiolekuaega.

Kas see autoliikluse sulgemine Narva sillal mõjutab töökohtade kaotuse mõttes Narvas kümneid, sadu või tuhandeid inimesi?

Ma arvan, et see mõjutab pigem sadu inimesi. See aasta on olnud ju väga keeruline majanduses, aga me just paar päeva tagasi tänasime oma parimaid ettevõtjaid ja mõneski mõttes üllatavalt on väga optimistlik pilt. Tõepoolest, kui metalliettevõte tootis seni punaseid ja kollaseid detaile, siis on need detailid praegu rohelised ehk sõjatööstusele, ehk kellegi arvelt see kõik käib. Aga nii mõnigi majandussektor Narvas on liikunud pigem ülesmäge, nii et praegu on Narvas lootust ka uut tööd leida. Peagi peaks algama hiiglaslik magnetitehase ehitus meie tööstuspargi aladel. Nii et need, kes jäävad tööta, ma loodan, et leiavad Narvas uue rakenduse. Me loeme uudistest, et põlevkivikaevanduses on taas inimesi vaja. Seal leiavad tööd ka meie juures elavad ukrainlased.

Ja kolmas teema – tänavanimed. Vastuseks riigihalduse ministri Riina Solmani (Isamaa) soovitusele vahetada Narvas ümber seitse Eesti aja- ja kultuurilooga vastuolus tänavanime tegi septembrikuus Narva linnavalitsuse ekspertide komisjon ettepaneku lausa 12 tänavanime muutmiseks. Ja ettepanek oli siis nimetada Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks, Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks, Soldino tee Suur-Soldina teeks, Aleksei Juhhanovi tänav Väike-Rakvere tänavaks, Arsenti Bastrakovi tänav Masina tänavaks, Igor Grafovi tänav Madise tänavaks, Mihhail Gorbatši tänav Seedri tänavaks, 26. Juuli tänav Juuli tänavaks, Partisani tänav Reeküla tänavaks, Proletariaadi tänav Staadioni tänavaks ja 1. Mai tänav Jaama tänavaks. Tähtaeg avalikuks konsultatsiooniks lõppes eelmisel nädalal. Tehke palun kokkuvõte, mis rahvaarutelude käigus selgus ja milliste tänavanimede üle tekkis elavam arutelu.

Kõigepealt peab rõhutama seda, mida mina teadsin ennegi – Narvas elavad väga ratsionaalsed ja rahulikud inimesed. Nii et mingisugust suurt paanikat nende tänavanimede ümber ei tekkinud. Tundub, et kõik Eesti inimesed ja väikesed lapsedki teavad, et Tiimanni tänav tuleb ümber nimetada Soldina tänavaks ja Daumani täna Kivilinna tänavaks. Ma arvan, et sellega lepivad ka lähemal ajal meie linnavolikogu liikmed. Ülejäänud tänavanimed, mida te loetlesite, on üldreeglina ümber nimetatud ajalooliste tänavanimede järgi. Ja jälgitud on ka seda, et nad oleksid lihtsasti mõlemas keeles välja hääldatavad. Nii et ainult ühe nendest loetletud tänavanimedest plaanime me nimetada ümber teistmoodi. Nimelt Partisani tänavat me tahtsime nimetada Reeküla tänavaks. Reeküla on selle piirkonna ajalooline nimetus, asus omal ajal linna piiridest väljas, linna põhjaküljel. See tänav saab nimetuse Loome, sest seal asub meie Loomemaja mis on inimestele armastatud. Aga muud tänavanimed jäävad selliseks, nagu me esialgu plaanisime. Linna nimekomisjon ära pidanud oma koosoleku, vaadanud läbi meile tulnud 23 pöördumist ja järgmisel kolmapäeval võtab otsuse vastu linnavalitsus ja saadab otsuse eelnõu volikogule. Loodame, et volikogu lähimate kuude jooksul need otsused langetab. Jääb üle välja tuua veel üks väike detail - Proletariaadi tänav jääb praegusest nimekirjast välja. Mõnevõrra ootamatult tekitas see kõige rohkem vastasseisu. Seal on väikesed eramajad, mis Narvas on ebatavaline, aga eramajad olid väga võitlusvalmis ja ütlesid, et neile see Proletariaadi tänava ümber nimetamine üldse ei sobi ja et Narva on ajalooline tööstuslinn. Aga seaduse järgi peaksid tänavanimed olema eestikeelsed nimed, nii et see Proletariaadi tuleks ümber nimetada vähemalt Töörahva tänavaks. Aga selle Proletariaadi tänava pärast pöördume me riikliku nimekomisjoni poole. Aga ülejäänud tänavanimedega me läheme edasi ja ma tõesti loodan, et see pikaks veninud teema leiab lahenduse.

Põgusalt siia intervjuu lõppu küsiks veel ka Vassili Gerassimovi tänava kohta, kuna selle ümbernimetamist on kaalutud. On kaalutud sellele Kreenholmi manufaktuuri asutaja Johann Ludwig Knoopi nime panemist. Gerassimov oli töölisaktivist ja 1872 Kreenholmi tööliste streigis osalenu. Milline arutelu sel teemal on Narvas olnud?

Selle tänavanime me võtsime välja nimistust päris arutelu alguses. See ei ole seadusega nõutud nimevahetus, kuna Gerassimov on revolutsionäär tsaariajast ja kuna oli näha, et selles küsimuses on märkimisväärne vastasseis, siis me leidsime Ludwig Knoopi tänavaks hoopis sobivama koha. Me ei jäta seda tänavanime panemata. See tänav saab olema Kreenholmi tehaste territooriumil, ta viib peaväravast tulevase kultuurikvartalini, mööda kunagisest Knoopi mälestussambast. Ma usun, et me teiega näeme veel, kui see mälestussammas taastatakse. Nii et Ludwig Knoopi nimi saab olema ja see on veel väga lihtne, sest kuna see on uus nimi, siis selle saab kehtestada linnavalitsus ja ei peagi minema volikokku.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: