Mis meid ees ootab: olulisemad punktid valitsuse tegevuskavast

Valitsusparteide juhid.
Valitsusparteide juhid. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Tegevusprogrammiga 2019-2023 seadis valitsus endale konkreetsed tähtajad, millal üks või teine asi valmis peab saama. Peamiselt keskendub programm küll analüüsidele ja ettepanekutele, kuid on ka konkreetseid lubadusi. ERR tegi noppe sellest, mis tundus meie jaoks oluline.

Juba tänavu juulis peaks valmima välireklaami keelustamise piiranguid puudutav eelnõu. Augustis saame aga siseministrilt küsida analüüsi piirivalve ümberkorraldamiseks. Novembris peaks haridusminister tegema ettepanekud kõrghariduse rahastamise kohta.

Mõne asjaga läheb siiski kauem aega. Näiteks tasuta ühistranspordi  mõjude kohta lubatakse meile ülevaadet alles 2021. aasta jaanuaris. Mõned kuud varem võiks kaitseministeeriumil olla analüüs selle kohta, kuidas muuta Ämari õhuturve õhukaitseks.

Nii-siis, palju on ees ning selleks, et me midagi maha ei magaks, tegime tegevusprogrammist väikese valiku.

2019. aasta

Juuni

- Analüüs ja ettepanekud erakorralise pensionitõusu kohta.

- Analüüs ja ettepanekud pensioni II samba reformi elluviimiseks.

- VV otsus Enefit Green aktsiate noteerimiseks kuni 49 protsenti.

- Analüüs ja ettepanekud 4+2 uute reisirongide soetamise finantseerimisallikate täpsustamiseks.

Juuli

- Välireklaami keelustamise piirangute kaotamise eelnõu.

- Analüüs ja ettepanekud Eesti ja USA kahepoolsete suhete arendamise kohta.

- Analüüs ja ettepanekud prokuratuuriseaduse muutmiseks. (Eriprokuröri ametikoht.)

- Analüüs ja ettepanekud erimärgistatud diislikütuse kasutamiseks põllumajandussektoris.

August

- Korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu VTK (MUPO-le jõu andmise seadus)

- Analüüs ja ettepanekud piiri valvamise funktsiooni tugevdamiseks PPA-s

- Analüüs ja ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks.

- Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. (Abhaasia eestlaste ja põhikoolis ühiskonnaõpetuse eksami teinud noorte kodakondsus.)

- Analüüs ja ettepanekud riigiasutuste või riigile kuuluvate ettevõtete Tallinnast väljaviimiseks.

- Eelnõu korrastamaks põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi.

- Analüüs ja ettepanekud Kohtla-Järvel eestikeelse eraldiseisva õppeasutuse säilitamise ja uuendamise kohta.

- Tuulikud: Täpsustatud analüüs (maksumus, vabanevad alad jms) riigikaitseliste piirangutega alade kõrguspiirangutest vabanemise võimalike kompensatsioonimeetmete kohta Kirde-Eestis ning Lääne-Eestis.

September

- Kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu. (Kiirem menetlus, olulise avaliku huviga menetlused.)

- Ebaseadusliku Eestis töötamise ennetamise ja tõkestamise tegevuskava uuendamine.

- Analüüs ja ettepanekud, kuidas elektrisüsteemide sünkroniseerimise järel ja täiendavate mittejuhitavate tootmisvõimsuste lisandumisel võrku oleks optimaalseim tagada Eesti tootmisvõimsuste piisavus meie tarbimisnõudluse kaitsmiseks ning süsteemiteenuste olemasolu elektrisüsteemi toimimise tagamiseks.

- Analüüs ja ettepanekud Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise kohta.

Oktoober

- Analüüs ja ettepanekud pürotehnika käitlemise ja kasutamise ohutuse suurendamiseks.

- Analüüs ja ettepanekud hambaravihüvitise täiendamiseks. (Hüvitis patsiendiga kaasa.)

- Saaremaa sild: Kohaliku kogukonna arvamusküsitluse tutvustamine ja riigi eriplaneeringu protsessi algatamise otsustamine.

November

- Siseministri ülevaade piiri väljaehitamisest.

- Analüüs ja ettepanekud teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise aluste kohta.

- Analüüs ja ettepanekud pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika ajakohastamise kohta.

- Analüüs ja ettepanekud kõrghariduse rahastamisvõimaluste kohta.

- Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu. (Tühja kasseti tasu süsteem.)

- Maavarade kasutamise analüüs.

- Analüüs ja ettepanekud e-raamatute ja e-ajakirjanduse madalama käibemaksumäära kehtestamiseks.

- Analüüs ja ettepanekud maksusüsteemi muutmiseks, et soodustada väikemetsaomanikke metsamaa müümise asemel oma metsi majandama.

Detsember

- Analüüs ja ettepanekud AS Operail vähemusosaluse müügiks.

2020. aasta

Jaanuar

- Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimaldamaks kaitseväekohustlastele elektroonilise kutse kättetoimetatuks lugemine eesti.ee kaudu.

- Analüüs ja ettepanekud karistusregistri arendamiseks seoses seksuaalkurjategijatega. (Seksuaalkurjategijate register.)

- Analüüs ja ettepanekud keskkonnatasude suunamiseks piirkondadesse, mida enim kahjustab loodusvarade kasutuselevõtuga kaasnev negatiivne keskkonnamõju.

Veebruar

- Analüüs ja ettepanekud hädaolukordade ja riigikaitseliste kriiside lahendamise planeerimise koondamiseks riigikantseleisse.

- Merepääste ja reostustõrje võimekus: Analüüs ja ettepanekud riiklike õhusõidukite hankimiseks. 

- Analüüs ja ettepanekud rahvaalgatuse ulatuslikumaks seadustamiseks. (Rahva algatatud eelnõu riigikogu lõpphääletusele.)

- Analüüs ja ettepanekud eluasemelaenud ja ettevõtete investeerimislaenude käendamise suurendamiseks maapiirkonnas. (Samuti ettepanekud lasterikaste ja noorte perede kodulenude käendamiseks.)

- Analüüs ja ettepanekud tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse ning tervishoiuteenuse kättesaadavuse tagamiseks ravikindlustamata isikutele.

- Analüüs ja ettepanekud võrguühenduseta elektrilahenduste toetamiseks maapiirkondades.

Märts

- Analüüs ja ettepanekud riigitee tunnustele mittevastavate riigiteede seisukorra väljaselgitamiseks ja remondivajaku hindamiseks ning riigiteedetunnustele mittevastavate riigiteede üleandmiseks.

- FinEstBay taotluse alusel analüüs ja ettepanekud riigi eriplaneeringu algatamise kohta.

Aprill

- Analüüs ja ettepanekud õigusaktide muutmiseks, et tagada juurdepääs kinnistule.

- Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele RB projekti olukorra kohta. 

Mai

- Sündimust toetava perepoliitika pikaajaline visioon.

Juuni

- Analüüs ja ettepanekud rahvahääletuse laiendamiseks.

- Analüüs ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele rahastamise põhimõtete muutmiseks ning kohalike omavalitsuste rolli suurendamiseks kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisel.

- Analüüs ja ettepanekud kohalike maksude seaduse muutmiseks.

- Analüüs ja ettepanekud inimeste tagasipöördumise soodustamiseks väljapoole pealinna piirkonda.

- Analüüs ja ettepanekud GMO kultuuride kasvatamise keelustamise võimaluste kohta.

- Analüüs ja ettepanekud maa ja metsa müümise reguleerimiseks ja kohaliku tootja eelistamiseks.

- Analüüs ja ettepanekud põhimaanteede neljarealiseks väljaehitamise finantseerimisvõimaluste kohta.

September

- Riigieelarve revisjon: Analüüs ja ettepanekud Eesti avaliku sektori investeeringute korraldamise tõhustamiseks.

Oktoober

- Analüüs ja ettepanekud Ämaris baseeruva liitlaste õhuturbemissiooni õhukaitsele üleminekuks lahenduse väljatöötamiseks koostöös liitlastega.

- VTK riigihangete seaduse muutmiseks, et suurendada taastuvenergia osakaalu transpordi kütuse tarbimisel.

November

- Analüüs ja ettepanekud hooldajatoetuse põhimõtete ühtlustamiseks ning omastehooldajate tugipaketi väljatöötamiseks.

Detsember

- Analüüs ja ettepanekud mehitamata lennuvahendite tuvastamise ja kaitsevõime loomiseks riigikaitseobjektide ja muu kriitilisetaristu tarbeks.

- Analüüs ja ettepanekud e-hääletuse sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks.

- Ühekordsete plasttoodete direktiivi üle võtmiseks VTK.

2021. aasta

Jaanuar

- Analüüs ja ettepanekud Eesti Haigekassa lepingupartnerite kohtlemise põhimõtete korrastamiseks. (Võrdne kohtlemine)

- Analüüs ja ettepanekud ühistransporti korraldavate asutuste struktuurireformi ja tasuta ühistranspordi korralduse mõju kohta.

Juuni

- Kohtute seaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu VTK. (Kohtunike rotatsioon, kohustuslikud koolitused jne) 

September

- Inimkeskse integreeritud haiglavõrgu kava 2040

November

- Analüüs ja ettepanekud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava muutmiseks. (Kohustuslike ainete mahu vähendamine õppekavas.)

- Tallinna-Helsingi tunneli lisamine üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) nimekirja.

2022. aasta 

Veebruar

- Analüüs ja ettepanekud õpingute lõppedes Eestisse tööle jäämise soodustamise võimaluste kohta õppelaenu tagastamise tingimuste muutmise abil.

Detsember

- Liiklusseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu mootorsõidukijuhtide liikluskäitumise arvestus- ja hoiatussüsteemi rakendamiseks.

- Puidust referentshoone (keskkonnamaja) rajamine eesmärgiga luua suurte puitehitiste ehitamise kogemus ja suurendada sellega Eesti puidusektori ekspordipotentsiaali.

Toimetaja: Urmet Kook

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: