Ravimiamet näeb uudisteportaali fotodes reklaami

{{1575377820000 | amCalendar}}
Üks ERR-i fotodest, mida ravimiamet ravimireklaamina tõlgendab.
Üks ERR-i fotodest, mida ravimiamet ravimireklaamina tõlgendab. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR

Ravimiameti inspektorid on sihikule võtnud ERR-i uudistetoimetuse fotovaliku. Nimelt esitas ravimiamet nõude eemaldada apteegireformi puudutavate artiklite juurest ravimeid kujutavad fotod, tõlgendades neid ravimireklaamina.

Ravimiamet pöördus ERR-i uudistetoimetuse poole seoses apteegireformi käsitlevate artiklite juures kasutatud fotodega, mis kujutavad ravimeid, nõudes nende fotode kohest asendamist teistsugustega.

"Mitmetel kasutatud piltidel on kujutatud kindlaid ravimeid, mistõttu on võimalik väita, et tegemist on ravimireklaamiga. Ravimireklaamile kohalduvad nõuded on sätestatud ravimiseaduses. Kuigi kõnealustel artiklitel puudub müügiedenduslik iseloom pildil kujutatud ravimite osas, siis selguse huvides ei ole taoliste piltide kasutamine korrektne. Seega palume veebis juba avaldatud artiklitel pildid ära vahetada ning tulevikus kasutada pilte, millel puudub otsene või kaudne viide kindlale ravimile," kirjutas ravimiameti inspektsiooniosakonna vaneminspektor Keili Kondike ERR-i uudisteportaalile.

Uudistetoimetus selgitas ravimiametile, et ERR pole nende ravimite fotol kujutamise eest raha saanud ning teinud need fotod omal initsiatiivil ja töötajate tööajast. Fotode näol ei ole tegemist reklaamiga, seda enam, et ERR on tervikuna reklaamivaba keskkond. Pealegi ei ütle seadused, et ajakirjanduslikul eesmärgil ei tohiks ravimeid pildistada, mistõttu hindas uudistetoimetus nõudmise fotod uudiste juurest eemaldada alusetuks.

Ravimiamet selle vastusega aga ei rahuldunud. Inspektor saatis seepeale väljavõtteid nii tarbijakaitseseadusest kui ka ravimiseadusest. Esimese järgi loetakse reklaamiks teavet, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

"Ravimiseadus ei keela ravimite pildistamist, kuid nende piltide avalikustamine üldsusele võib muutuda ravimireklaamiks ravimiseaduse mõttes," selgitas inspektor Kondike ERR-ile. "Ravimiseaduse eesmärk on tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutu ja sihipärane tarvitamine. Artiklite juures piltide kasutamine, millel on kujutatud konkreetseid ravimeid ilma piisava informatsiooni ja ohutusalase teabeta ei täida ravimiseaduse eesmärki ning võib seeläbi kujutada ohtu rahvatervisele."

Ravimiamet jäi selle juurde, et ERR peaks ravimipakendite fotod uudiste juurest eemaldama.

"Mõistan, et piltide tegemine on kulutanud teie tööaega, kuid usun, et ka teie jaoks on kaalukam rahvatervise kaitse. Veel soovin lisada, et ravimite kujutamine ei ole keelatud, kuid oluline on vältida isegi kaudset viidet konkreetsele ravimile," teatas Kondike.

Ka ERR-i õigusosakonna juhataja Liina Urboja jäi seisukohale, et ravimiamet tõlgendab ERR-i uudistetoimetuse kasutatud fotosid valesti, mistõttu on nende eemaldamise nõudmine tarbetu.

"ERR portaalis avaldatud artiklid räägivad aktuaalsest teemast, apteegireformist, ning nende teemade juures on illustratiivselt kujutatud erinevaid ravimipakendeid. Artiklites ei räägita ei otseselt ega kaudselt ravimite tarvitamisest ega kutsuta üles ravimite ostmisele või tarvitamisele, sealhulgas ei viidata pildil kujutatud ravimite omadustele ega ravimitootjale. Seega antud illustratiivsete fotode avaldamise puhul puuduvad reklaamile omased tunnused ja reklaami avaldamise eesmärk- teenuse osutamise või kauba müügi suurendamine, ürituse edendamine või isiku käitumise avalikes huvides suunamine. Ei ole eluliselt usutav, et antud illustratiivne foto suurendaks mõne pildil kujutatud ravimi tarbimist või müüki," selgitas Urboja ERR-i vastuses terviseametile.

"Sellisel kujul illustratiivsete fotode avaldamise piiramine muudaks ajakirjanduses materjalide koostamise väga keeruliseks," tõdes Urboja. "Ei ole mõeldav, et näiteks alkoholiaktsiisist kirjutades või uudist edastades ei tohiks avaldada videolõike või fotot alkoholipudelitest. ERR-i hinnangul tuleb teabe reklaamina käsitlemise juures silmas pidada siiski konkreetse materjali avaldamise eesmärki ja selle tajumist üldsuse poolt ning nende võrdlemist reklaamiseaduses sätestatud reklaami mõistega."

Ravimiametit ajendas kodaniku kaebus

Ravimiamet vastas ERR-ile, et neid ajendas pöörduma kodanikult saabunud kaebus.

Ravimiameti õigusnõunik Heleni Mäe juhtis ERR-i tähelepanu sellele, et ravimid on oma kasutusotstarbe ja koostise tõttu erikaup, mistõttu kohalduvad nende reklaamimisele erinõuded.

"Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste ja loomade tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste ja loomade elu ja tervist ning majanduslikke huve," jätkas Mäe ravimite reklaamimist puudutavate erisuste loetlemist.

"Ravimiseadus ei reguleeri üheselt, millist teavet tuleb ravimireklaamiks pidada, vaid selleks, et hinnata, kas avalikustatud teave kvalifitseerub ravimireklaamiks või mitte, tuleb arvestada mitme seaduse ja mitmete sätete ning kohtulahendite koosmõju," lisas Mäe, loetledes ravimiseaduse punkte.

Ravimiamet on tõlgendanud fotod ravimite sise- või välispakendist kaudseks viiteks ravimile, mis muudab ameti hinnangul kogu avalikustatud teabe ravimireklaamiks, sest võib potentsiaalselt mõjutada lugeja tarbimiskäitumist ning suurendada ravimite müüki.

"Ehkki ERR-i poolt avalikustatud artiklid käsitlevad apteegireformiga seonduvat, olete illustratsiooniks kasutanud pilte ravimipakenditest. Pildid on suured ja selged, konkreetsed ravimid on nendelt äratuntavad (12 ravimi nimetust) – selline esitlusviis mõjutab potentsiaalselt isikuid neid ravimeid soetama ning suurendab seeläbi nende ravimite müüki. Seega saab kogu artiklile omistada müügiedendusliku eesmärgi," teatas Mäe. "Me mõistame, et teie eesmärgiks ei ole ravimeid reklaamida, kuid kuna konkreetsete ja äratuntavate ravimite pilte tuleb tõlgendada ravimireklaamina, on viidatud artiklite puhul siiski tegemist ravimireklaamiga."

Mäe viitas, et Euroopa kohtust on pärit lahend, mis ütleb ,et kolmandal isikul ei pea olema majanduslikke huvisid müügi suurendamiseks ning ta ei pea olema kasu saaja, oluline on üksnes avalikustatud teabe mõju ravimite müügi suurendamisele.

"Ravimireklaami järelevalve on ravimiameti ülesanne. Ravimiamet võib teha õigusrikkumiste lõpetamiseks ettekirjutusi ning rakendada vajadusel sunniraha maksmise kohustust. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumisega kaasneda väärteomenetlus," hoiatas ravimiameti õigusnõunik.

Mäe andis ka nõu, kuidas selliseid artikleid edaspidi illustreerida: "Eeltoodule tuginedes juhib ravimiamet teie tähelepanu asjaolule, et kui te ei soovi avalikustada ravimireklaami, vältige edaspidi artiklite illustreerimisel äratuntavate ravimite sise- ja välispakendite piltide kasutamist. Asendage apteegireformi puudutavate artiklite juures olevad ravimite pildid sobivamate ja asjakohasemate piltidega, millelt ei ole võimalik ühtegi konkreetset ravimit tuvastada."

ERR-i uudistetoimetus jääb endiselt selle juurde, et tegemist ei ole ravimireklaamiga ning ravimiamet kulutab oma tööaega küsitavale tegevusele.

"Mul on kogu aeg olnud mulje, et ravimiametil on palju tööd. Nüüd aga selgub, et aega jätkub ka ajakirjandusele fotovalikul näpunäidete jagamiseks," kommenteeris uudistetoimetuse juht Anvar Samost ravimiameti algatust.

Artiklid, mille fotosid ravimiamet reklaamiks pidas:

"Koda: elame täna usus, et aprillist lähevad apteegid proviisoromandisse"

"Ravimiamet: apteegikettide ettepanekud tugevdaksid hulgimüüjate seisu veelgi"

"Koalitsioon on otsustanud: ravimiseadus võetakse igal juhul uuesti lahti"

Toimetaja: Merilin Pärli

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: