Kohus tühistas vaktsineerimisest keeldunud 14 kiirabitöötaja vallandamise

{{1663999620000 | amCalendar}}
Tallinna kiirabi.
Tallinna kiirabi. Autor/allikas: Jenny Va / ERR

Harju Maakohus leidis reedel tehtud otsuses Tallinna Kiirabi 14 vallandatud töötaja kohta, et nende töölepingute ülesütlemised seoses mittevaktsineerimisega on olnud tühised ning mõistis välja töötajatele erinevas suuruses hüvitised, teatas töötajaid esindanud advokaadibüroo.

"Kohtu õiguslikud põhjendused töölepingute ülesütlemiste tühisuse osas on loogilised ja arusaadavad. On märgiline, et kohus lükkas ümber tööinspektsiooni välja pakutud vallandamise aluse: töötajaid ei saa vallandada mittevaktsineerimise tõttu töölepinguseaduse (TLS) paragrahv 88 lõige 1 punkti 2 alusel," kommenteeris advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff pressiteate vahendusel.

Advokaadibüroo hinnangul ütles kohus selgelt, et tööandjal puudub õiguslik alus nõuda vaktsineerimist.

Büroo teatel on kohtu olulisemad seisukohad kiirabitöötajate vallandamisega seoses: tööandjal puudub õiguslik alus nõuda vaktsineerimist, riskianalüüs oli ülepaisutatud, töölepingut ei saa ühepoolselt muuta; tegemist ei saanud olla ka tööandja korraldusega.

Tööandjal puudub õiguslik alus nõuda vaktsineerimist

- Kostjale ei andnud vaktsineerimiskohustuse kehtestamiseks alust seadus – vastavat sätet pole kunagi kehtinud, ei kehti praegu ning pole kohtule teadaolevalt ka lähitulevikus planeeritud kehtestada;

- Kostjale ei andnud vaktsineerimiskohustuse kehtestamiseks alust täidesaatva võimu määrus;

- Kostjale ei andnud vaktsineerimiskohustuse kehtestamiseks alust ka hagejatega sõlmitud töölepingud.

Riskianalüüs oli ülepaisutatud

- Kohus võib eeldada, et tagajärjed ei olnud tasemele IV (suured vigastused, raske tervisekahjustus, osaline püsiv puue, kutsehaigus) või tasemele V (väga rasked tagajärjed, püsiv puue, surm) vastavad;

- Kostja enda riskianalüüs nägi ette mitmeid alternatiivseid võimalusi riskide maandamiseks. Sellises olukorras ei saa pidada proportsionaalseks vaktsineerimiskohustuse kehtestamist primaarse abinõuna;

- Kostja pidas ekslikult ainuõigeks lahenduseks vaktsineerimiskohustuse kehtestamist kui meedet, millega vältida haigestumisi ja nakatumisi. On üldteada asjaolu, et COVID-19 haigusesse nakatumist ja haigestumist ei välista vastava vaktsiinikuuri läbimine. Seosetud on ka väited, et vaktsiin välistab haiguse leviku või töötajatega kokkupuutuvate patsientide nakatumise. Vaktsineerimise eesmärk saaks seega olla üksnes töötaja enda tervise kaitse;

- Riskianalüüs sätestas vaktsineerimise kohustuse, kuigi seaduslik oleks olnud luua soovijatele võimalus end vaktsineerida. Seega saanuks kostja üksnes võimaldada töötajate vaktsineerimist, mitte seda nõuda;

- Kuivõrd vaktsineerimise eesmärk on üksnes töötaja enda tervise kaitse, peab olema tagatud töötaja õigus tervise kaitsele (PS § 28), PS §-s 16 sätestatud õigus elule ja PS §-st 26 tulenev eraelu puutumatus (nt kehaline ja vaimne puutumatus). Eelviidatud õigused peavad olema tagatud ka selliselt, et isikul oleks võimalik end vabalt töölepingulises suhtes teostada (PS § 19). Seega isikul peab ka töölepingulises suhtes olema õigus oma terviseküsimustes vabalt otsuseid langetada, muuhulgas otsustada, kas ta soovib oma tervist kaitsta tööandja poolt pakutaval ja soodustatud viisil;

- Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et kostja ei ole kehtestanud samalaadset kohustust mõne teise viiruse või haigusega seonduvalt ega ole ka vallandanud ühtegi töötajat põhjusel, et täitmata on mõne teise viiruse või haigusega seotud vaktsineerimiskohustus. Ometi puutuvad kostja töötajad pidevalt oma töö iseloomust tulenevalt kokku igasuguste haigustega;

- Seega leiab kohus, et kostja on riskihinnangus ning selle tegevuskavas lähtunud vääratest eeldustest ning vääralt kehtestanud operatiivtöötajatele primaarse abinõuna üksnes vaktsineerimiskohustuse. 

Töölepingut ei saa ühepoolselt muuta

- Kostja on kinnitanud, et tal puuduvad mistahes etteheited hagejate sisulise tööülesannete täitmise kvaliteedile. Kostja on töölepingud üles öelnud üksnes lähtuvalt asjaolust, et hagejad ei täitnud kostja poolt kehtestatud vaktsineerimiskohustust kohaselt ning tähtaegselt;

- Vaktsineerimiskohustuse kehtestamine oli kostja ühepoolne toiming. Asjaolu, et muudatus hagejatele teatavaks tehti, ei muuda seda mitmepoolseks tehinguks. Vastava kohustuse sisseviimine eeldab poolte kokkulepet (TLS § 12 - töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel);

- Kohus nõustub, et teatud ulatuses peab kostjal olema võimalik ka ühepoolselt tööohutuse nõudeid muuta (vt ka TTOS § 13 lg 2, TLS § 28 lg 2 p 6). See saab aga toimuda üksnes üksikute töövõtete või töökaitsevahendite kasutamise osas, mis ei muuda oluliselt töötingimusi ega töötaja sobivust töökohale. 

Tegemist ei saanud olla ka tööandja korraldusega

- Kuna vaktsineerimiskohustuse kehtestamine ei ole seaduslik, ei ole tegemist korraldusega, mida hagejad täitma oleks pidanud. Lisaks ei ole nimetatud korraldus seotud hagejate tööülesannetega, vaid pelgalt nende endi tervislike küsimustega. Vaktsineerimiskohustuse täitmatajätmist ei saa pidada ka tööandja mõistlike korralduste eiramiseks või töökohustu​ste rikkumiseks.

- Vaktsineerimiskohustuse täitmatajätmist ei saa pidada hagejate töövõimet vähendavaks teguriks. Samuti ei saa sellest järeldada hagejate töökohale sobimatust või kohanematust või nende ebapiisavaid tööoskusi.

Kohus mõistis välja töötajatele erinevas suuruses hüvitised, millest suurim küündis 16 000 euroni. 

Adlas: vallandamisega ületasime kriisi

Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas ütles, et ei ole kohtuotsusega veel tutvunud, kuid rõhutas, et vaktsineerimisest keeldunute vallandamine oli meditsiiniliselt õige otsus.

"Ma ei ole seni näinud kohtu otsust ja olen lugenud selle kohta ainult meediast. Peab ootama esmaspäevani – siis saan meie juristidega konsulteerida," rääkis Adlas laupäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.rr.

"Me oleme meedikud. Meie jaoks lahenes see kriisiolukord sel hetkel, kui ametist vabastati grupp töötajaid, kes ei tahtnud vaktsineerida," ütles kiirabijuht. "Sellega tagasime kiirabi töö ja võitsime kriisi. Aga edasi on juba juristide kompetentsis otsustada, kas vallandamisel oli seaduslik alus. Juristid vaidlevad selle üle juba poolteist aastat," rääkis Adlas.

Küsimusele, kuidas kiirabil praegu töötajatega on, vastas Adlas, et enam-vähem korras. "Meil töötab 500 inimest, keegi tuleb, keegi lahkub. Suuri probleeme ei ole, aga töötajate nappus on praegu terves meditsiinisektoris," rääkis ta.

Adlase kinnitusel nõuab Tallinna Kiirabi endiselt oma töötajatelt vaktsineerimist koroonaviiruse vastu.

Toimetaja: Mait Ots, Sergei Mihhailov

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: