Peaminister kinnitas ministrite vastutusvaldkonnad

Ministri abimees
Ministri abimees Autor/allikas: Jürgen Randma/Riigikantselei

Uue valitsuse ministrid hakkavad juhtima ministeeriume ja nende valitsemisalasid vastavalt peaministri kinnitatud korrale ministrite vastutusvaldkondadest.

Kliimaministri vastutusvaldkonnas on rohereformi terviklik elluviimine, kliimapoliitika, sealhulgas erinevate sektorite kliimakavade koostamine, elluviimine ja järelevalve, ettevõtluse suunamine puhtamate tehnoloogiate poole, transpordi korraldamine puhta elukeskkonna vajadustest lähtuvalt, taastuvenergia arendamise kiirendamine ja taastuvenergiaprojektide elluviimise koordineerimine; ringmajanduse ja jäätmekäitluspoliitika korraldamine, keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, veekaitse ja -kasutamise poliitika, merekeskkonna kaitse ja kasutamise poliitika, välisõhu kaitse ja kiirgus- ning tuumaohutuse alase poliitika ja keskkonnaseire korraldamine.

Kliimaministri vastutusvaldkonnas on lisaks energeetika, maapõueressursside kasutamise korraldamine,  geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine, elamumajandus ja ehitus, transport ja transporditaristu (s.h veondus, transiit ja logistika); liikluskorraldus (s.h liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), transpordisüsteemide, liikuvuse ja liikuvusteenuste (s.h ühistranspordi taristu investeeringud ja transpordivaldkonna suurhanked) planeerimine, liiklusohutuse suurendamine, liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise korraldamine.

Kristen Michal. Autor/allikas: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

Majandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on majanduspoliitika, personaalse riigi arendamine, tööstus, kaubandus ja informaatika, telekommunikatsioon ja turism; meediateenuste osutamise riiklik korraldamine ja riiklik järelevalve meediateenuste osutamise üle; riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja ettevõtlussektori innovatsioon; metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tarbijakaitse, kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine; riigi tegevusvaru haldamine; digitaalse riigireformi elluviimine ja sellest tulenev avalike teenuste kaasajastamine, sealhulgas ekspordiarengu, investeeringute kaasamise, välisinvesteeringute usaldusväärsuse tagamise ning avaliku sektori digiarengu ja üleriigilise küberturvalisuse tagamise juhtimine, korraldamine ja järelevalve.

Samuti kuuluvad tema vastutusvaldkonda: tööhõive, tööturu, töösuhete ja töökeskkonna korraldamine ning võrdse kohtlemise ja soolise võrdsuse edendamine tööelus ja majanduses. Minister vastutab ka väliskaubanduse valdkonna eest.

Tiit Riisalo Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, ressursihaldus-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabialane nõustamine ja koordineerimine, raamatupidamise, audiitortegevuse, riikliku statistika, avaliku teenistuse ja riigi personalipoliitika koordineerimine, riigivara ja riigihangetega seotud tegevus, riigihalduse kavandamine ja koordineerimine, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine ning riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Regionaalminister juhib maaeluministeeriumi. Regionaalministri vastutusvaldkonnas on maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika, kalamajanduspoliitika kavandamine ja elluviimine, toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise korraldamine, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alase tegevuse koordineerimine, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ning põllumajandushariduse korraldamine.

Mart Võrklaev. Autor/allikas: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

Regionaalministri vastutusvaldkonnas on lisaks kohaliku omavalitsuse üksuste arendamine ja nõustamine, sealhulgas Ida-Virumaa valitsuse eriesindaja töö korraldamine, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine, regionaalprogrammide vahendite kasutamise korraldamine, regionaalarengu, regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve.

Ministri vastutusvaldkonnas on lisaks postside valdkond, ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused, kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluva ühistranspordiga seotud valdkondliku tegevuse planeerimine ja korraldamine, välja arvatud suurhanked. Samuti on ministri vastutada ligipääsetavuse valdkond.

Regionaalministri vastutusvaldkonnas on ka maapoliitika kujundamine, maa-andmete registreerimine, nende ajakohastamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, ruumiandmeteenuste haldamine, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde ja maa hindamisega seotud tegevuse korraldamine, maakorraldustoimingute läbiviimine, maareformi toimingute suunamine ja elluviimine, riigile vajalike maade omandamine ning hoonestamata riigimaaga seotud riigivara valitseja antud ülesannete täitmine.

Madis Kallas. Autor/allikas: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi kavandamine ja korraldamine, sotsiaalkindlustussüsteemide piiriülene koordineerimine, soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamine era- ning pereelus, abieluvõrdsuse reformiga seotud perekonnaseaduse muutmise ja kooseluseaduse rakendusaktide eelnõude koostamine, laste õiguste tagamine ja heaolu edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Signe Riisalo. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Terviseministri vastutusvaldkonnas on rahva tervise kaitse, tervishoid, sealhulgas töötervishoid, ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus, ravimid ja meditsiiniseadmed.

Haridus- ja teadusministri, kaitseministri, kultuuriministri, siseministri ja välisministri vastutusvaldkond ei muutu, nad juhivad ministeeriume nii nagu on vastutusvaldkonnad olnud jagatud seni. Justiitsministri vastutusvaldkonnas toimub muudatus, mille kohaselt abieluvõrdsuse reformiga seotud perekonnaseaduse muutmise ja kooseluseaduse rakendusaktide eelnõude koostamine liigub sotsiaalkaitseministri pädevusse.

Peaminister kinnitas ka ministrite asendamise korra. Selle järgi on tema esimeseks asendajaks välisminister Margus Tsahkna ja teiseks asendajaks siseminister Lauri Läänemets.

Kaja Kallase uues valitsuses on lisaks temale 12 ministrit: haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, justiitsminister Kalle Laanet, kaitseminister Hanno Pevkur, kliimaminister Kristen Michal, kultuuriminister Heidy Purga, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, rahandusminister Mart Võrklaev, regionaalminister Madis Kallas, siseminister Lauri Läänemets, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, terviseminister Riina Sikkut ja välisminister Margus Tsahkna.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: