X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Hussar pole lauluväljaku ekspertkogu ettepanekuid fraktsioonidele näidanud

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Riigikogu esimees Lauri Hussar tunnistas, et pole 5. oktoobril kokku kutsutud ekspertkogu ettepanekuid veel parlamendi fraktsioonidele ega juhatusele tutvustanud. Ka avalikkusele ei saa neid Hussari kinnitusel näidata. Hussari sõnul peaks ettepanekuid vaagima spetsiaalne töörühm, mille ta loodab kokku kutsuda uuel aastal.

Oktoobris, pärast seda, kui lauluväljaku klaassaalis oli koos käinud ekspertkogu, ütlesite, et teie ees paberil on 30 ettepanekut, mida tuleb hakata riigikogu juhatusega ja fraktsioonidega arutama. Kuidas on nüüd läinud? Missugust tagasisidet olete saanud fraktsioonidest, missugust tagasisidet juhatusest?

Vastab tõele, et riigikogu töö ja selle takistamine vajab põhjalikumat analüüsi. Sest täna on riigikogu hõivatud järgmise aasta eelarve ja sellega seonduvate seaduste menetlemisega ja nendele seadustele tehakse ka täiemahulist obstruktsiooni. See obstruktsioon on väldanud varsti kolmveerand aastat.

Klaassaali ekspertkogu pakkus kindlasti päris palju lahendusi, mille suunas võiks riigikogu edasi liikuda. Aga ühe keskse mõtte klaassaali ekspertkogult võiks sõnastada nõnda, et tegu on parlamentaarse kultuuri kriisiga, millele ei ole mehaanilist lahendust. Tegu on ikkagi selgelt poliitilise kriisiga, mille puhul on sõnastatud eesmärk kukutada põhiseaduslik kord läbi parlamendi töö halvamise.

Kindlasti dialoog poliitiliste jõudude vahel on oluline. Viimasel ajal ei ole meil seda väga palju olnud. Selles suunas tuleb edasi liikuda, aga samal ajal oleks kindlasti vaja ka riigikogu kodu- ja töökorra seadust täiendada. Sellepärast et riigikogu juhatuse õigus korraldada riigikogu tööd on väga suur. Aga see ei pruugi sobida riigikogu opositsioonile. Ehk siis kindlasti siin midagi muuta tuleb.

Arvestades, et me oleme olnud hõivatud obstruktsiooni ja järgmise aasta eelarve vastuvõtmisega, siis minu hinnangul oleks kõige mõistlikum selle protsessiga edasi minna pärast seda, kui järgmise aasta eelarve on vastu võetud. Siis järgmise aasta alguses kutsuda kokku töörühm, mis vaagiks riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise vajadust ja seda, kuidas oleks tagatud opositsiooni õigus olla ära kuulatud ja koalitsiooni õigus oma poliitikat ellu viia.

Aga missugust tagasisidet olete te saanud riigikogu fraktsioonidest lauluväljakule kokku kutsutud ekspertrühma ettepanekutele?

Ma olen riigikogu fraktsioonidest saanud hinnanguid, mis on seotud sellega, et kindlasti tuleks kodu- ja töökord lahti võtta ja tuleks neid ettepanekuid vaagida. Ja samas ma olen kuulnud ka seisukohta, et mitte midagi ei tuleks muuta.

Et saaks tekkida usalduslik diskussioon sellel teemal, oleks vaja sõnastada veelgi täpsemalt need ettepanekud, kuidas seda olukorda lahendada. Ja teha seda fraktsioone kaasates.

Praegu, arvestades, milline on temperatuur riigikogu saalis, on väga keeruline rääkida muudatustest. Sest mitte kunagi riigikogus ei ole muudatusi tehtud vastasseisu haripunktiks. Selleks, et haripunkt mööda saaks, tuleb meil menetleda ära peamist vastasseisu tekitavad teemad, milleks on ka järgmise aasta riigieelarve menetlemine. Kui need teemad on lahendatud, siis ma loodan, et riigikogu leiab aega tegelda küsimusega, kas ja kuidas riigikogu kodu- ja töökorra seadust võiks muuda.

Ma küsisin nii Isamaa kui ka Reformierakonna fraktsiooni juhtidelt, et kas te olete käinud ekspertide ettepanekuid fraktsioonides tutvustamas. Nemad ütlesid, et ei ole. Et nemad ei ole ettepanekuid näinud. Et te ei ole käinud neid tutvustamas. Millega seda selgitada?

Ma tõepoolest ei ole neid ettepanekuid tutvustamas käinud ja siin on mitu põhjust. Üks on seotud ka laiema küsimusega. See on seotud poliitilise kultuuri kriisi küsimusega. Neid küsimusi ei ole võimalik lahendada selliselt, et me arutame neid fraktsioonidega ettepanekute korras.

Siin tuleb ikkagi ühel hetkel istuda poliitilistel jõududel maha ja leida lahendused. Ma olen kutsunud kokku ka erakondade esimehed. Viimati toimus selline koosoleku formaat septembris. Seal kahjuks tänasele vastasseisule lahendust ei leitud.

Klaassaal sõnastas väga täpselt ära ka selle, et kui kodu- ja töökorra seadust mitte muuta, siis on riigikogu juhatusel väga suur otsustusõigus riigikogu enesekorralduslikes küsimustes. Ja seda on riigikogu juhatus ka teinud. Aga me oleme üritanud seda õigust kasutada viisil, et oleks tagatud nii opositsiooni õigus olla ära kuulatud kui ka koalitsiooni õigus ellu viia oma poliitikat.

Aga te ju lubasite, et neid ettepanekuid, mis kogutakse, arutatakse nii riigikogu fraktsioonides kui ka riigikogu juhatuses. Aga fraktsioonide juhid ütlevad, et ei ole arutatud. Ma helistasin ka riigikogu juhatuse liikmele Jüri Ratasele, kes ütles, et neid ettepanekuid ei ole ka juhatuses paberil ette võetud. Et neid ei ole selliselt arutatud.

Nagu ma ütlesingi, et täna me oleme olukorras, kus riigikogu on hõivatud järgmise aasta eelarve ja sellega seonduvate seaduste menetlemisega. Kui riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmist arutada vastuolude haripunktis, ei anna see häid tulemusi.

Selleks tulebki järgmise aasta eelarve ja sellega seonduvate seaduste vastuvõtmine ära menetleda, et me saaksime edasi liikuda teiste küsimustega, sealhulgas ka riigikogu kodukorra korralduslike küsimustega. See ongi täna ju väga selgelt laual, et ega need ettepanekud ei ole kuskile kadunud.

Ja nagu ma ütlen, üks keskseid sõnumeid ka lauluväljaku klaassaalis oli, et me oleme praegu parlamentaarse kultuuri kriisis, mitte kodukorra kriisis. Kõige olulisem on, et me leiaksime lahendused, mil moel hakata üksteisega omavahel uuesti läbi rääkima. Ja seejärel vaatame otsa ka nendele lahendustele, mis on seotud konkreetsete muudatustega kodu ja töökorras juhul, kui neid on tarvis.

Te ütlesite, et need ettepanekud pole kuhugi kadunud. Mina otsisin neid ettepanekuid. Ma käisin mööda riigikogu kodulehte ringi, käisin dokumendiregistris ja ma ei leidnud neid ettepanekuid. Kust mina ja teised Eesti kodanikud need ettepanekud leiavad?

Antud juhul on tegu konverentsi või ekspertkoguga, ettepanekud on meie siseseks kasutamiseks. Me oleme need ettepanekud iseenda jaoks väga täpselt ära sõnastanud, kuidas edasi minna. Me oleme kaardistanud ka selle probleemi. Selle konkreetse ekspertkogu eesmärk oli ka kaardistada ära see olukord, kus me viibime.

Ja seda ekspertkogu oleks võib-olla olnud isegi vaja oluliselt varem selleks, et otsustajad, kes riigikogu kodu- ja töökorra seaduses kaasa räägivad, ehk siis kõikide fraktsioonide esindajad, kes kohal olid, aga lisaks ka loomulikult kõik kodu- ja töökorra ja põhiseaduse eksperdid, saaksid sellel teemal sõna sekka öelda. Ja selle eesmärgi see lauluväljaku klaassaal kindlasti täitis.

Te ütlete "meie". Aga kes see "meie" on, kui riigikogu juhatus ega ka riigikogu fraktsioonid "meie" sekka ei kuulu?  Nemad ei ole ettepanekuid näinud. Kes on "meie", kes on seni nende ettepanekute kallal töötanud?

Mina riigikogu esimehena olen kogunud need ettepanekud kokku. Ma olen pidanud nõu nii ekspertide kui ka riigikogu kantselei ametnikega. Sealhulgas ka riigikogu põhiseaduskomisjoni ametnike ja põhiseaduskomisjoni esimehega.

Ja me oleme leidnud, et kõige mõistlikum oleks, et siis, kui eelarve vastuvõtmise kriis või arutelukriis on ühel hetkel läbitud, saame ka tegeleda nende küsimustega, mis puudutavad riigikogu kodu- ja töökorra seaduse võimalikku muutmist.

Kes sinna komisjoni võiks kuuluda, mille te järgmisel aastal kokku soovite kutsuda?

Siin on kaks erinevat võimalust. Üks on lahendus, mida Hanno Pevkuri kodu- ja töökorra seaduse muutmise komisjon järgis. See oli valdavalt ekspertkogu, kus olid ka riigikogu fraktsioonide esindajad. Teine võimalus on seda teha läbi riigikogu põhiseaduskomisjoni, seades põhiseaduskomisjonile konkreetselt ülesanne, et leida need kohad, mida võiks riigikogu kodu- ja töökorra seaduses muuta.

Minu enda eelistus kaldub esimese variandi kasuks. Sellisel juhul me saame ka ühiskonnast laiema pildi. Samas värskeid ideid, mis vaatavad riigikogu elu ka kastist väljaspool.

EKRE ütleb, et nemad ei ole valmis muutma riigikogu kodu- ja töökorra seadust sellisel moel, et see nende tiibu kärbib. Nad tahavad, et tiivad kannaksid neid vähemalt järgmiste valimisteni. Kuidas võiks kodukorra muutmine käia, kui üks erakond põhimõtteliselt sellega ei nõustu. Kui nad on valmis kodukorra muutmise eelnõule näiteks 5000 muudatusettepanekut esitama?

Ka ekspertkogul toodi välja, et riigikogu enesekorraldusõigus on väga suur ja riigikogu juhatusel ja ka riigikogu esimehel on väga suured õigused.

Mina isiklikult leian, et selle asemel, et katsetada, kus on riigikogu juhatuse otsustuspädevuse piirid, tasuks mõelda viisile, kuidas me suudaksime vedada kõige mõistlikumal moel parlamentaarset debatti. Nii et me ei ründa põhiseaduslikku korda, et me ei takista riigikogu tööd tahtlikult.

Ka ekspertkogu tõi välja, et kui tehakse obstruktsiooni, siis tuleks väga selgelt eristada sisulist ja vormilist obstruktsiooni. Kui obstruktsiooni eesmärk on kogu parlamendi töö halvamine, siis sellist obstruktsiooni ei tohiks taluda. Aga kindlasti obstruktsiooni, mis on seotud ühe konkreetse eelnõuga, selle eelnõu maailmavaate või sisuga, tuleb taluda.

Kas ma võin sellest vastusest välja lugeda, et teil on potentsiaalne lahendus, kuidas tulla toime ka 5000 muudatusettepanekuga ehk kuidas muuta riigikogu kodu- ja töökorda ka siis, kui üks erakond põhimõtteliselt selle muutmist blokeerida soovib?

Antud juhul riigikogu tööpraktika tunneb juba ühte sellist otsust, mis oli seotud 5000 muudatusettepanekuga. Nagu ma ütlesin, riigikogu enesekorraldusõigus on väga suur.

Aga selleks, et me ei arutleks riigikogu enesekorralduse üle kogu aeg kohtuseinte vahel, siis oleks mõistlik kaaluda, kas oleks võimalik leida parem lahendus, kuis opositsioonil oleks õigus olla ära kuulatud ja koalitsioon saaks viia ellu oma poliitikat.

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: