Kohus jättis maavanema protesti Aidu tuulepargi lubade tühistamiseks läbi vaatamata

{{1556540340000 | amCalendar}}
Foto: Kristjan Kundla

Kohus jättis maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks läbi vaatamata ning tühistas esialgse õiguskaitse meetmed.

Esmaspäeval tehtud määrusega jättis Tartu halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid. Määrus ei ole jõustunud, teatas kohtu avalike suhete teenistus.

Seaduse järgi pidanuks maavanem enne kohtusse pöördumist läbima kohustusliku kohtueelse menetluse ehk esitama Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ise vaidlusalused ehitusload kehtetuks. Ettepanek tulnuks esitada 30 päeva jooksul alates sellest, kui maavanem sai teada ehituslubade andmisest.

Kohtu hinnangul ei läbinud maavanem nõuetekohaselt kohustuslikku kohtueelset menetlust. Seaduse ja kohtupraktika kohaselt on sellise rikkumise tagajärjeks protesti läbi vaatamata jätmine, mistõttu kohtul ei olnud võimalik võtta seisukohta ei selles, kas ehitusload on õiguspärased, ega ka muudes sisulistes küsimustes.

Värskes määruses luges kohus tõendatuks, et Ida-Viru maavalitsuse kantselei sai 26. juulil 2016 kätte Tartu halduskohtu määruse varasemas sarnase sisuga haldusasjas ehk Ida-Viru maavanema protesti Vaivara valla välja antud ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks.

"Kõnealusest määrusest oli maavanemal võimalik aru saada, et Aidu Tuulepark OÜ kavatseb rajada Lüganuse valda endise Aidu karjääri alale tuulepargi, kuhu püstitatakse Eleoni tuulikud. Maavalitsusel tuli oma sisemise töökorralduse kaudu tagada, et määrus jõuaks kohe maavanemani," tõdes halduskohus. "Määruses oli sõnaselgelt öeldud, et tuulepargi rajamiseks on ehitusload väljastatud ja esimesed tuulikud püstitatakse 2016. aastal. On kahtlusteta ilmne, et sellest määrusest sai maavanem teada praeguses asjas vaidluse all olevate ehituslubade andmisest."

Tulenevalt sellest, et maavanem tegi Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku tunnistada Aidu tuulepargi rajamiseks antud ehitusload kehtetuks alles 3. märtsil 2017, kuigi seaduses ette nähtud 30-päevane tähtaeg hakkas tiksuma 27. juulil 2016, ületas maavanem ettepaneku tegemise tähtaega oluliselt. Seega ei ole maavanem nõuetekohaselt läbinud kohustuslikku kohtueelset menetlust, mis omakorda tähendab, et kohtul tuleb jätta protest läbi vaatamata.

Kohus tühistas asjas kohaldatud esialgse õiguskaitse. Esialgse õiguskaitse tühistamine jõustub siis, kui jõustub määrus protesti läbi vaatamata jätmise kohta.

Ministeerium: riik kaebab määruse edasi

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Susan Lilleväli ütles ERR-ile, et esmaspäevane kohtulahend oli menetluslik määrus, mille riik kaebab kindlasti edasi ja mis hetkeseisu kuidagi ei muuda.

"Aidu tuulepargi ehitusload ka pärast tänast lahendit jätkuvalt ei kehti ja jätkuvalt on Aidus keelatud ehitamine. Ehituslubadele on pandud kohtu poolt esialgne õiguskaitse, mis kestab ka pärast tänast lahendit. On märkimisväärne, et kohtukolleegiumi eesistuja andis selle määruse juurde eriarvamuse, kus ütles, et ei nõustu kolleegiumi ülejäänud liikmetega," lisas Lilleväli.

TTJA nõuab jätkuvalt dokumente Aidu tuulepargi tegevuse kohta

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kehtestas uue Aidu tuulepargis viibimise keelu. Amet nõuab Eleonilt jätkuvalt dokumente kogu Aidu tuulepargi tegevuse kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on vaja hinnata, kui ohtlik olukord seal on sealhulgas neile endale, kas neid üldse tohib täna sinna objekidele lasta töid lõpetama või mitte. Sellepärast me oleme küsinud kogu ehituseaegse dokumentatsiooni välja," rääkis TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

"Tuulikud on liiga kõrged ja liiga suured ja häirivad nii raadio- kui radarite süsteemide tööd. Punkt kaks, täna TTJA väidab, et kehitvaid ehituslubasid ei ole ja ehitustegevus on ebaseaduslik," lisas ta

Kaitseministeerium palus järelevalvemenetluse algatada 2017. aastal

Veebruaris 2013 otsustas Maidla vallavalitsus anda Kindel Vara OÜ-le 32 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Maidla vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Kuna ehituslubade kehtivusaeg hakkas lõppema, otsustas Lüganuse vallavalitsus veebruaris 2015 anda Kindel Vara OÜ-le 33 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Lüganuse vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Eraldi korraldusega loeti ehitusload väljastatuks Aidu Tuulepark OÜ-le.

Veebruaris 2017 palus kaitseministeerium Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle, sest kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehitusload ei ole väljastatud õiguspäraselt, kuna ehitusprojekt pole kaitseministeeriumiga kooskõlastatud -kooskõlastatud oli varasem, praegusest erinev projekt.

3. märtsil 2017 tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks pole alust ega vajadust ning tugines muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg oli ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni ning keelas Aidu Tuulepark OÜ-l ehitada korraldustes ja ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

Kohus palus ministeeriumidel kaaluda trahvitaotlustest loobumist

Kohtul on praegu lahendamata kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi taotlused määrata Aidu Tuulepark OÜ-le rahatrahvid, kuna nad on korduvalt rikkunud esialgse õiguskaitse määrust kahe tuuliku asukohas ehitustöid tehes.

Suure tõenäosusega tuleb kohtul trahvitaotluste lahendamiseks korraldada ekspertiis, mis omakorda tähendab veelgi ajakulu ja suuri menetluskulusid. Seetõttu palus kohus justiitsministeeriumil ja kaitseministeeriumil kaaluda, kas kõnealuste trahvitaotluste lahendamise jätkamine  olukorras, kus põhivaidlus ja esialgne õiguskaitse on ära langenud, on põhjendatud.

Määruse tegi kolmeliikmeline kohtukoosseis, seejuures jäi üks kohtunik eriarvamusele, leides, et maavanema protest on lubatav ja selle menetlemist oleks tulnud jätkata, sest vallavalitsus andis ehitusload projekti alusel, millel puudus kaitseministeeriumi kooskõlastus, teiseks rajati ehitiste alla tehislikud künkad, mida ei näinud ette ehituslubade aluseks olevad projektid.

Eriarvamusele jäänud kohtuniku hinnangul ei olnud need asjaolud maavanemale edastatud teadetest ega vaidlusalustest haldusaktidest nähtavad. Seega asus maavanem tegutsema tähtaegselt arvates sellest, kui talle sai teatavaks võimalik avaliku huvi riive.

Halduskohtu määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.

 

 

Toimetaja: Karin Koppel

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: