Ministeerium otsib apteegireformis kompromissi, apteekide ühendus keeldub koostööst

{{1572961320000 | amCalendar}}
Foto: BENU

Vähem kui viis kuud enne apteegireformi jõustumist on selle jõustumine seadusesse kirjutatud kujul endiselt küsimärgi all. Sotsiaalministeerium, kes püüab erinevate ettepanekute pealt kompromissi kujundada, on nõutu, sest apteegikettide esindajad on asunud suhtlust ja kohtumisi vältima, et reformi põhja lasta.

Viimase nädala jooksul on apteegireformi ümber toimuv tants võtnud üles taas kiiremad pöörded, kui erinevad huvigrupid on asunud ajakirjanikke pressiteadetega pommitama, millega püütakse protsessi omale soodsamas suunas sikutada ja ennast suurema kannatajana näidata. Selle kõige keskel on sotsiaalministeerium, kes üritab osalisi ühe laua taha saada ja koostööd tegema panna, sest aeg apteegireformi jõustumiseni tiksub halastamatult nagu kell Tuhkatriinu balliööl, mil senised ketiapteegid "kõrvitsateks" muutuvad ehk enam tegutsemist jätkata ei või, juhul kui koalitsioon seadust ei tühista või ümber ei tee.

Ent tagasi viimaste nädalate sündmuste algusesse. Juba kümme päeva tagasi, 25. oktoobril saatis apteegikette esindav Eesti apteekide ühendus (EAÜ) pressiteate, milles heitis ette, et sotsiaalministeeriumi tegevusetus viib apteegiteenuse katkemiseni. Nende hinnangul pole ministeerium suutnud reformi jõustumisele eelnenud viie aasta jooksul lahendada probleeme, mis võimaldanuks proviisoritel apteeke omandada ehk reformi mõtet ellu viia.

Kuigi apteegikettidel pole olnud vähimatki huvi oma apteeke proviisoritele maha müüa, vaatamata sellele, et alates järgmise aasta 1. aprillist nad neid enam pidada ei tohi, süüdistavad ketid selles ikkagi sotsiaalministeeriumit: ametnikud on istunud jõude, neil on puudunud huvi, puuduvad nii reformi mõjuanalüüs kui kriisiplaan ravimite kättesaadavuse tagamiseks, kui üle 300 apteegi kevadel uksed sulgema peab.

Mõni päev hiljem, 29. oktoobril teatas proviisorite koda, kellele sotsiaalministeerium eraldas tänavu raha apteegireformi nõustamiseks veel enne, kui hanke selle teenuse peale välja kuulutas, et on ehitanud veebipõhise kalkulaatori, mis peaks hõlbustama apteegi väärtuse väljaarvutamist, kuivõrd õiglast hinda, millega proviisor apteegiketilt rohupoe üles võiks osta, on keeruline määratleda.

Apteegi majandusnäitajaid, tööjõu- ja erinevaid kõrvalkulusid ning majandusprognoosi arvesse võttev kalkulaator arvutab soovitud apteegi väärtuse viie-, kümne- või 25-aastase tegutsemise korral.

Veel samal päeval kuulutas apteekide ühendus proviisorite koja kalkulaatori kõlbmatuks - tegelikku müügitehingu hinda selle abil arvutada ei saavat, sest hind kujuneb ikkagi läbirääkimiste tulemusel ja võttes arvesse parameetreid, mida kalkulaator eirab, nagu turuolukord, varasemad tehingud, apteegi asukoht jne.

Umbes nädal tagasi otsis apteekide ühendus proviisorite kojaga kontakti ja tegi mitteformaalsel kohtumisel kompromissettepaneku: turg lüüakse n-ö lukku, st kõik senised osalused ja omandisuhted säilivad, apteegid jäävad seniste omanike käe all lahti ja ravimite kättesaadavus säilib, kuid uusi apteeke tohiks avada üknes proviisorite enamusosalusega.

Selle peale kutsus proviisorite koda kokku volikogu, mis toimus pühapäeval, 3. novembril. Seal võttis koda vastu otsuse, et on nõus apteekide ühenduse ettepanekut arutama.

Proviisorite koda lõi apteegiärimeestega käed: see on kompromiss, mida võiks arutada, teatas apteekide ühendus esmaspäeva varahommikuses pressiteates võidukalt. See oli läbimurre, sest seni olid apteekide ühendus ja proviisorite koda avalikult teine teisel pool veelahte seisnud. Sotsiaalministeerium jäeti sellest ühisest otsusest kahe erineva huvirühma vahel aga teavitamata, nendeni jõudis info ajakirjanduse kaudu.

Sotsiaalministeeriumi ametnikud püüdsid selle uudise peale terve esmaspäevase päeva apteegikettide esindajatega ühendust saada, et teisipäevaks kõik osalised - apteekide ühendus, apteekrite koda ja apteekrite liit - ühe laua taha saada ja ettepanekut kõigiga ühiselt arutada ning kombata kompromissivõimalust. Nagu kokkulepitult, eirasid kõik apteegiketid ministeeriumi telefonikõnesid ja e-kirju.

Kuivõrd kolmapäeva õhtul koguneb taas koalitsiooni töörühm, mis apteegireformi kompromissi otsib, olnuks eelnevast turuosaliste ühisest arutelust hiljem poliitikute laua taga tublisti kasu.

Seda, et teisipäeva hommikul kella kümneks kokku kutsutud ümarlauale apteekide ühendus ei ilmugi, selgus alles pool tundi enne koosoleku algust.

Vaid tunnike hiljem teatas apteekide ühendus pressiteate vahendusel, et ministeeriumi katse viimasel hetkel ümarlauda kokku kutsuda on jäetud liiga viimasele minutile ega anna tulemust, sest läbirääkimiste lähtekoht ei jäta kompromissideks ruumi. Ministeeriumile endale nad aga teadet taaskord ei saatnud.

Nimelt oli ministeerium kutsunud apteekide ühenduse teatel neid arutama kehtiva seaduse rakendamist, mitte aga uut ettepanekut, mille apteegiketid samal hommikul lauale olid pannud.

"Ministeerium viitas kutses otsesõnu seisukohale, et kõik omandipiirangud koos vertikaalse integratsiooni keeluga peavad jääma kehtima," põhjendas Danilov kompromissi võimatust.

Apteekide ühendus väitis üksiti, et neil puudus info, kes ühise laua taha kokku kutsuti, mistõttu oli mõistlik nii kiiret koosolekukutset eirata. Ka tekitas EAÜ juhis Timo Danilovis segadust proviisorite koja tegevus.

"Proviisorite koja juht [Karin Alamaa-Aas] on reformi kompromissitut elluviimist nõudes astunud üle koja volikogu pühapäevasest otsusest, kus volikogu otsustas ülekaaluka häälteenamusega kriisi vältimiseks läbirääkimistesse minna. Seega ei saa EAÜ enam täna isegi kindel olla, et proviisorite koja juht esindab üldse oma organisatsiooni volikogu poolt heakskiidetud seisukohti," rääkis Danilov.

Danilov lisas, et kõik oma ettepanekud apteegikriisi vältimiseks on nad edastanud riigikogu sotsiaalkomisjonile.

Valeväited pressiteates

Ometi ei vasta need väited tõele. ERR-i käsutuses on kõigile osapooltele, mh apteekide ühendusele saadetud kutse, mille tekst ütleb sõnaselgelt:

"Lugupeetud Eesti apteekide ühenduse, Eesti proviisorite koja ja Eesti apteekrite liidu liikmed, Eesti apteekide ühendus on teinud Eesti proviisorite koja volikogule ettepaneku, kuidas apteegireformi üleminekuaja lõpus jõuda selleni, et jääks ära ravimite hulgimüüjatele kuuluvate apteekide sulgemine. Eesti proviisorite koda on väljendanud valmisolekut alustada koostööläbirääkimisi, et leida parim lahendus apteegireformi läbiviimiseks nii, et säiliks vertikaalse integratsiooni keeld ja proviisoromandi nõue. Sotsiaalministeeriumi jaoks on nii apteegireformi elluviimine kui ravimite kättesaadavuse tagamine olulised ning oleme omalt poolt valmis kaasa aitama apteegireformi lõpujärguga seotud rakenduslike küsimuste lahendamisel."

Ka elektrooniliselt saadetud kutse aadressireal on kõik adressaadid kõigile näha, seega apteekide ühenduse väited, et polnud ette teada, kes on laua taha kutsutud ning et arutada taheti üksnes seaduses sõnastatud reformi elluviimist, mitte uut ettepanekut, ei vasta tõele.

Samuti saatis apteekide ühendus oma koosolekule tulemisest keeldumise teate kõigile osapooltele, kes ka kutse olid saanud.

Kiik: pressiteadete saatmisega kompromissi ei leia

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) kommenteeris ERR-ile, et ümarlaua kiire kokkukutsumise tingis just teiste osapoolte tegevus viimastel päevadel. Nimelt jõudis info nädalavahetusel toimunud kohtumistest ja nende käigus sündinud kompromissettepanekust apteegikettide ja proviisorite vahel avalikkuse ette esmaspäeva hommikul, kust sai lugeda, et apteegireform kavandatud kujul kellelegi ei sobi.

"Meie soov oli, et läbirääkimisi võiks pidada ühiselt: proviisorite koda, apteekrite liit ja apteekide ühendus. Kaks kolmandikku kutsututest tuli kohale, aga apteekide ühendus teatas, et ei jõua kohtumisele tulla, kuigi olime proovinud nendega mitmel viisil eile ühendust saada," kommenteeris Kiik.

Ta ei nõustu EAÜ kriitikaga, et ministeerium reageerib reformi mõttes liiga hilja ja ajaliselt liiga nappi reageerimisaega jättes.

"Nende enda ettepanek tuli avalikkuse ette alles esmaspäeva hommikul," tuletas Kiik meelde. "Oleme kohtunud kõigi osalistega varasemalt suve jooksul, ka kõigiga eraldi, samuti hulgimüüjate esindajate, ravimite maaletoojatega – alati oleme olnud valmis nõu pidama ja läbi rääkima. Koostöövaimust tingituna oli kantud ka eilne ettepanek täna kohtuda."

Kiik ütles, et lootis saada tagasisidet vahetult apteegireformi osalistelt, enne kui kolmapäeval koalitsiooni töörühma seda teemat edasi arutama läheb.

"Mõistlik on saada tagasisidet vahetult osaliste käest, millega kolm osapoolt on ühel meelel ja mis on need kohad, kus ei ole. Kui pressiteateid vahetada, pole võimalik kompromissist rääkida – sedasi ei saa esitada ühekülgselt oma ettepanekuid ja loota, et niimoodi kompromiss sünnib," ütles Kiik.

Ka koalitsiooni töörühmas ei tõota arutelud kergelt kulgeda, sest arvamusi, milline peaks apteegituru tulevik Eestis olema, on seinast seina, ka ühe erakonna sees.

"Koalitsioonis on nii apteegireformi suhtes positiivselt meelestatud kui ka kriitilisemaid hääli, ka ühe erakonna sees. Tuleb arutada ja leida ühisosa, et tagada reformi sujuv elluviimine, et ravimite kättesaadavus jääks vähemalt samaks või paraneks, et ravimite hulgimüük toimuks läbipaistvalt, et väheneks sõltuvus üksteisest, tugevdada proviisorite positsiooni turul," loetles sotsiaalminister reformi eesmärke, mille eest ta seisab.

Reform võib toimuda regionaalselt ja etapi kaupa

Sotsiaalministeeriumi teisipäevahommikune ümarlaud, millest võtsid osa nii proviisorite koda kui apteekrite liit, pakkus ühe lahendusena välja võimaluse asuda apteegireformi ellu viima regionaalselt: näiteks esmalt suuremates linnades ja alles siis maapiirkondades või vastupidi. See aitaks kõigil osapooltel protsessi paremini hallata ja tagada teenuse kättesaadavust. Ka haruapteekide sulgemine võiks toimuda etapi kaupa, sõltuvalt nende asukohast, vahendas Kiik kõlanud seisukohti.

"Apteekide ühenduse ettepanek jätta hulgimüüjatele õigus säilitada oma tänane olukord ja turuosad, erilist toetust ei leidnud," tõdes Kiik.

Minister avaldas lootust, et edaspidi õnnestub siiski kõik osalised ühe laua taha saada. Enne seda kindlust pole mõtet ka uue kohtumise aega paika panna.

"Järgmist koosolekut ei ole veel paika pandud, sest enne on vaja apteekide ühenduselt kinnitust, et nad on valmis koos maha istuma. Viis kuud on apteegireformi jõustumiseni jäänud, otsused tuleb väga kiiresti ja laiapõhjaliselt läbi rääkida. Pole mõtet neljas-viies-kuues eri koosseisus neid kohtumisi teha. Tahame kokku saada kaasavates formaatides, kus on ka eri ametkonnad laua taga," ütles Kiik, loetledes mh ravimiametit, sotsiaalministeeriumit jt, kes saaksid anda vahetut tagasisidet, kas ja kuidas mingi ettepanek turu toimimist mõjutaks ja millised on võimalikud õiguslikud piirangud.

"Apteegireformi tehtud seadusemuudatused kehtivad, ülemineku tähtaeg on 1. aprill, millest alates hakkab kehtima proviisoromandi nõue. Kui me ühiselt maha ei istu, on väga raske ette kujutada, et õnnestuks mingeid kompromisse sõlmida. Kõigil osapooltel on siin oma huvi, ka hulgimüüjatel on lõppeks huvi oma ravimeid läbi apteekide inimestele turustada, ravimiameti huvi on, et inimesed saaksid kodu lähedal ravimeid kätte jne. Mis puudutab ravimiturgu ja ravimite kättesaadavust laiemalt, on kõik osapooled selles reformis tegelikult ühel pool joont," ütles Kiik.

Toimetaja: Merilin Pärli

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: