Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.

Ennustus sai tõeks: apteekide vormistamine tankistproviisoritele algas

Apteegireform kisub kiiva, sest apteegiketid on leidnud viisi, kuidas säilitada ka edaspidi kontroll ravimimüügi üle.
Apteegireform kisub kiiva, sest apteegiketid on leidnud viisi, kuidas säilitada ka edaspidi kontroll ravimimüügi üle. Autor/allikas: ERR

Apteegireformi ohud, mille eest riigikogu uut seadust vastu võttes korduvalt hoiatati, on realiseerunud. Sel kevadel hakati esimesi apteegilitsentse formaalselt proviisoritele ümber registreerima, ent vastloodud apteegiettevõtteid juhib üks ja sama advokaat, kes on seotud nii Leedu ravimihulgifirmade kui Leedu apteegiketiga Euroapteek.

Seega paistab mitte väga hoolikalt peidetud skeemist välja, et tegeliku kontrolli on säilitanud ravimite hulgimüüjad, kes alates 2020. aastast enam apteeke omada ei tohi.

Riigikogu hoiatati apteegireformi ettevalmistamise käigus pidevalt, et andes seadusega õiguse pidada apteeke üksnes proviisoritele, kavatsusega võtta sellega ravimihulgimüüjatelt kontroll ravimimüügi üle, viib formaalsete muutusteni, millega sillutatakse seaduslik tee tankistproviisorite juhitud apteekideni, kusjuures tegelik kontroll võib ikka jääda hulgimüüjatele. Nüüd on pikalt ennustatu tõeks saamas.

Ravimiameti andmetel ei vasta praegustest apteegiomanikest ligikaudu 70 protsenti 2020. aastal jõustuvatele nõuetele, mis tähendab, et need kuuluvad ravimite hulgifirmadele, mistõttu on algamas väga intensiivne ümberkorralduste periood.

Advokaadi juhitud apteegid

Ots tehtigi lahti 1. juunil, mil hulk Euroapteegiga liitunud Yliopiston Apteekkist üle jäänud litsentse vahetas omanikku ehk need vormistati proviisorite omandusse.

Seejuures ei ole litsentside ümbervormistamisel isegi erilist loovust üles näidatud, vaid ettevõtted on nime saanud "järjest loe" meetodil: OÜ PharmaOne, OÜ PharmaTwo, OÜ PharmaThree. Iga proviisori omanduses olev OÜ võib taotleda kuni nelja apteegi pidamise tegevusluba.

Kõik need ettevõtted asutas sel aastal OÜ Sarmandia, mille tegelik kasusaaja ja täisomanik on Leedu firma UAB OKTOPHARMA, mis tegeleb ravimite hulgimüügiga. Ametlikes registrites on OÜ Sarmandia meiliaadress suisa Leedu omanikega Euroapteegi domeeniga.

OÜ Sarmandia ainus juhatuse liige on advokaat Janno Kuusk advokaadibüroost Sirel & Partnerid. Kuusk on n-ö professionaalne firmajuht ehk tal on kümnete eri valdkonna ettevõtete tegelik esindusõigus, millest mitmed on kas likvideerimisel või juba pankrotis.

Advokaat Kuusk on ka tänavu 23. veebruaril asutatud OÜ PharmaOne, 26. veebruaril asutatud OÜ PharmaTwo ja 16. aprillil asutatud OÜ PharmaThree ainus juhatuse liige, seejuures on ta juhatuses olnud ettevõtete asutamisest alates.

Kõik kolm ettevõtet on sisse kirjutatud Tartusse, aadressile Tuglase 19. Igal ettevõttel on seejuures erinev omanik, kelle omandus algas pärast ettevõtete asutamist, alles hiljuti.

OÜ PharmaOne kuulub vaevu mõned nädalad ehk alates 17. maist 2018 proviisor Monika Timbergile, kellele kuulub ka aasta tagas asutatud MPharma OÜ, mis tegeleb toidulisandite impordi ja hulgimüügiga, vahendades neid nii enda peetavas e-poes Lamberts kui ka paljudes apteekides. Toidulisandite e-poes on ta ametinimetuseks juhatuse liige ja vanem kliiniline nõustaja. Ka tema ema, proviisor Malle Timberg on teises samasuguses Janno Kuuse veetud skeemis proviisorist apteegiomanikuks vormistatud.

Monika Timbergil aga tekib võimalus vahendada enda imporditavaid toidulisandeid enda juhitud apteekidele, sest piirang apteeki pidada puudutab üksnes ravimite hulgimüüjaid, mitte aga toidulisandite hulgimüüjaid, kuivõrd toiduseaduse alusel on tegemist toidu, mitte ravimitega, ehkki neid müüakse apteekides.

"Ravimiseaduse piirangud sellele olukorrale ei laiene - toidulisandite hulgimüüja vähemusosalust üldapteegi tegevusluba omavas eraõiguslikus juriidilises isikus ei ole piiratud, välja arvatud tegevuslubade arvuline piirang. Sarnaselt proviisori enamusosalusele ei või ka vähemusosanik omada enam kui nelja üldapteegi tegevusluba. Samuti ei tohi üldapteegi tegevusloa vähemusosanik olla seotud ravimite tootja ja ravimite hulgimüüjaga," selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

PharmaOne peab praegu kolme apteeki, mis varem kuulusid YliopistonApteekki ketti: Stockmanni kaubamajas asuv apteek, Jõhvi perearstikeskuses asuv apteek ja Paide Suur apteek.

OÜ PharmaTwo kuulub alates 25. aprillist Toomas Talvingule. Tema on proviisor, töötab Magistrali keskuse apteegis, mida OÜ PharmaTwo peab. Just nii, nagu uus seadus alates 2020. aastast ette näeb.

PharmaTwo'le kuulub veel kaks apteeki: Rakvere Vaala keskuse apteek ja Põltsamaa keskuse apteek. Juhatab proviisori omatud Pharma Two'd, nagu juba öeldud, advokaat Janno Kuusk.

OÜ PharmaThree omanik on alates tänavu 25. aprillist proviisor Sergei Romanov, kelle töökohaks on terviseameti registri alusel märgitud Euroapteegi ketti kuuluv Rahu apteek Narvas. Juhatuse liige on juba aegsasti advokaat Janno Kuusk.

Korduv muster

Samasuguse skeemi järgi on loodud ka uus apteegipidaja OÜ Pharmandia, mis haldab kolme apteeki: Tartu Aardla ja Keila Rõõmu apteeki ning Jõgeva Euroapteeki.

Juhatuse liikmeks on alates selle asutamisest 2017. aasta 1. märtsil juba tuttav advokaat Janno Kuusk, sedakorda koos proviisor Alina Hartmanniga, kes lisandus juhatusse pärast ettevõtte omanikuks saamist tänavu 17. aprillil ja kes töötab sama ettevõtte peetavas Jõgeva Euroapteegis. Ent ettevõtte asutajaks on taas OÜ Sarmandia ehk Leedu ravimifirma UAB OKTOPHARMA, mis kasutab ametlikult Euroapteegi meilidomeeni.

Analoogsed mustrid on seotud veel mitmete Janno Kuuse juhitavate firmadega, mis sama skeemi alusel apteegipidamist proviisorite abiga puhtaks pesevad. Nii juhib ta OÜ-d Kvatropharma, mille osalus jaguneb pooleks Malle Timbergi (51 protsenti) ja Janno Kuuse juhitava valdusfirma Pharmacy Invest OÜ (49 protsenti) vahel, mida omab Leedu valdusfirma UAB "Omnivita", kes on Malle Timbergi kõrval 49 protsendi ulatuses tegelik kasusaaja.

Malle Timberg töötab proviisorina Kvatropharma peetavas Ehitajate tee apteegis Tallinnas ja on PharmaOne OÜ omaniku Monika Timbergi ema.

Leedu ravimifirmale UAB OKTOPHARMA kuulub OÜ Samfredi kaudu ka OÜ Kariida, mida juhib mõistagi advokaat Janno Kuusk. OÜ Samfred on omakorda Leedu ravimifirma OKTOPHARMA omanduses oleva OÜ Sarmandia omanduses. Teisisõnu on taas loodud juriidiline keha, mille külge saaks mõne proviisori omanikuks siduda.

Teine täpselt sama skeemiga ettevõte on OÜ Capsella. Nii Kariida kui Capsella ametlikud e-postiaadressid on Yliopiston Apteekki domeeniga, esimene esindab apteeki Kallaveres ja teine Sauel.

OÜ-d Capsella ja Kariida olid juba alates 2015. aastast OÜ Samfredi kaudu tankisti omanduses, mille asutas väikelaevanduse haridusega Virgo Mets, kes asus sisuliselt päevapealt alates proviisorapteekide seaduse vastuvõtmisest hoogsalt apteekide asutamiseks tegevusloa taotlusi ravimiametile esitama. Kõik seitse Metsa esitatud tegevusloa taotlust rahuldati ravimiametis.

Sisuliselt on uued proviisoritest apteegipidajad jätkuvalt Yliopiston Apteekki ära ostnud Euroapteegi kontrolli all, ehkki juriidiliselt on omanikud vahetunud. Ühendavaks lüliks on aga advokaat Janno Kuusk Sirel & Partnerid advokaadibüroost.

Nii on alanud apteekide ülemineku laviin apteegikettidelt proviisorite omandusse, kuid ravimite hulgimüüjate ja apteegikettide kõrvad paistavad skeemist endiselt välja. Juriidiliselt on kõik aga korrektne, ehkki seaduse mõttega tegevus kokku ei lähe.

Ravimiamet: mõte skeemidest oli teadaolev risk

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp tõdeb, et kogu selline skeemitamine on seaduslik.

"Mõte skeemidest oli teadaolev risk ka ravimiseaduse muutuse tegemisel, sellele võimalusele juhiti tähelepanu riigikogus mitmel korral. Praegu on seadus sellisel kujul kehtiv. Igal juhul ei ole palju põhjuseid, miks omanikuks saanud proviisorid ei peaks kasutama endale võetud kohustust võimalusena teha sõltumatuid omaniku- ja juhtimisotsuseid, mis on kantud apteegireformi eesmärgist," selgitas ravimiameti juht. "Viidatud tegevuslubade üleandmisega on senised proviisoromandi nõudele mittevastavad äriühingud viidud vastavusse ravimiseaduse nõuetega."

Ravimiseadus kehtestab, kes ja millistel tingimustel saab olla üldapteegi tegevusloa omaja.

"Viidatud tegevuslubade registri muudatuste puhul on tegevuslubade üleandmise teel saanud ettevõtetes sajaprotsendilise osaluse proviisorid. Üleandmine on lubatud tegevus ja oluline on, et apteegi tegevusloa väljastamisel kuuluks enam kui 50 protsenti selle eraõigusliku juriidilise isiku osadest või aktsiatest ja valitsev mõju proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutseva üldapteegi juhatajana," selgitas Raudsepp.

Lisaks proviisori enamusosalusele peab proviisor olema ka vähemalt ühes apteegis juhataja ja omama kolmeaastast töökogemust apteegiteenuse osutajana üld- või haiglaapteegis viimase viie aasta jooksul. 

Raudsepa selgitusel on seadusemuudatus kooskõlas ka konkurentsiseaduse ja konkurentsiameti varasemate selgitustega – oluline on, et ettevõtte osade omamise kaudu on proviisoril enamusosalus, mis võimaldab ettevõttes juhtimisotsuste tegemist.

"Viidatud ettevõtetes on sajaprotsendiline osalus proviisoritel, kellel põhikirja kohaselt on ainuisikuliselt võimalik muuhulgas valida ja tagasi kutsuda juhatuse liikmeid ning võtta vastu otsuseid juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Samuti on proviisoritest enamusosanike pädevuses ainuisikuliselt otsustada ka tegevusloa taotlemine ja kehtetuks tunnistamine," ütles Raudsepp.

Eesti apteekrite liit leiab jätkuvalt, et apteegireform on vajalik.

"See, et apteegiketid on asunud "skeemitama", on riigiametnike tegemata töö uute tegevuslubade väljaandmisel!" teatas apteekrite liidu esinaine Ülle Rebane. "Ettepanek apteegireformi tühistamiseks teenib üksnes suurte rahvusvaheliste ravimikontsernide, mitte ravimivajajate huve."

ERR.ee palus kommentaari ka advokaat Janno Kuuselt. Telefonitsi ei soovinud ta lugu kommenteerida, tema kirjaliku vastuse avaldame esimesel võimalusel.

Toimetaja: Merilin Pärli

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: