Lüganuse volikogu umbusaldamisistung on plaanis jõulureedel

{{1576751580000 | amCalendar}}
Lüganuse volikogu istung.
Lüganuse volikogu istung. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamise tõttu esitatud kolm umbusaldusavaldust tulevad Lüganuse vallavolikogus arutusele 23. detsembri istungil. Opositsiooni esindaja hinnangul on koosolek kokku kutsutud Lüganuse valla põhimäärust ja volikogu töökorda eirates. Volikogu esimehe kinnitusel on kõik määrustepärane.

23. detsembril koguneb volikogu Lüganuse vallavalitsuse saali istungile. Päevakorras on 12 punkti:

1. Lüganuse vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine;
2. Lüganuse vallavolikogu esimehe valimine;
3. Lüganuse vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine;
4. Lüganuse vallavolikogu aseesimehe valimine;
5. Lüganuse vallavalitsusele umbusalduse avaldamine;
6. Lüganuse vallavanema valimine / Lüganuse vallavanema asendaja määramine;
7. Lüganuse vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;
8. Lüganuse vallavalitsuse liikmete kinnitamine;
9. Lüganuse vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine;
10. Lüganuse vallavanemale töötasu määramine;
11. Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine;
12. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine.

Lüganuse vallavolikogu opositsioon esitas kolm umbusaldusavaldust teisipäeval, 17. detsembril toimunud volikogu istungil. Umbusaldusavaldus esitati volikogu esimehele Dmitri Dmitrijevile, volikogu aseesimehele Enno Vinnile ja vallavanem Viktor Rauami juhitavale vallavalitsusele.

Opositsiooni esindaja hinnangu on töökorda eiratud

Opositsiooni esindaja Risto Lindebergi sõnul on ta opositsiooni esindajana saatnud kirja õiguskantslerile ja riigihalduse ministrile, sest tema hinnangul on volikogu istung kokku kutsutud, eirates Lüganuse valla põhimäärust ja volikogu töökorda.

"Mina, Lüganuse Vallavolikogu liige Risto Lindeberg, saatsin 18. detsembril kell 13.22 kirja volikogu esimehele ja valla kantseleile küsimusega, millal toimub järgmise volikogu istungi eelne eestseisuse koosolek, et esitada järgmisele volikogu istungile eelnõusid, tuginedes töökorra § 6 lõikele 2, mis sätestab, et õigus ettepaneku tegemiseks küsimuse lülitamiseks volikogu istungi päevakorda on käesoleva töökorra § 9 lõikes 1 nimetatud isikutel. Ettepanek küsimuse lülitamiseks istungi päevakorda tehakse hiljemalt päev enne eestseisuse koosoleku toimumise päeva. 

Kahjuks sellele kirjale vastust ei saanud, küll aga saadeti volikogu esimehe nimel samal päeval (18.12) kell 16.14 välja volikogu istungi kutse.

Sellise teguviisiga on volikogu istungi ettevalmistamisel ja kokkukutsumisel eiratud valla põhimääruses ja volikogu töökorras sätestatud reegleid ning on volikogu liikmetelt võetud õigus aktiivselt volikogu tööst osa võtta ja volikogu liikmeõigusi ning kohustusi täita. Käesoleval hetkel pole teada, kas veel mõni volikogu liige oleks soovinud esitada järgmisele volikogu istungile oma ettepanekuid, küsimusi või eelnõusid.

Kui volikogu istung kutsutakse kokku volikogu enda poolt kehtestatud sätteid eirates, siis tuleb nentida, et volikogu töökorra kehtestamine pole oma eesmärki täitnud," kirjutab Risto Lindeberg täna teele saadetud kirjas.

Volikogu esimehe sõnul on kõik seaduspärane

Lüganuse volikogu esimees Dmitri Dmitrijev kinnitab kirjas õiguskantslerile ja riigihalduse ministrile, et istungit kokku kutsudes ei ole ta seaduspügalate vastu eksinud.

"Vallavolikogu esimehena selgitan 23.12.2019 toimuva Lüganuse vallavolikogu istungi ettevalmistust ja põhjusi kokkukutsumiseks. 17.12.2019 volikogu istungil esitas volikogu opositsioon 9 allkirjaga umbusaldusavaldused vallavolikogu esimehele, aseesimehele ning vallavanemale ja tema juhitavale valitsusele. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 46 lõike 2 kohaselt lülitatakse umbusalduse avaldamise küsimus volikogu järgmise istungi päevakorda.

Volikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja, kelleks on aseesimees või aseesimehe puudumisel volikogu vanim liige, volikogu poolt kehtestatud korras (KOKS § 43 lg1). Lüganuse vallavolikogu töökorra (Lüganuse vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 36, edaspidi töökord) § 5 lõike 2 kohaselt toimub volikogu istung üldjuhul vähemalt üks kord kalendrikuus kuu viimasel neljapäeval vallavalitsuse saalis, kui volikogu esimees või tema asendaja ei ole istungi kutses nimetanud teist aega või kohta. Töökorra § 2 sätestab volikogu eestseisuse õigused, kohustused ja töökorra. Sama paragrahvi lõigete 1 ja 3 kohaselt on volikogu eestseisus volikogu esimehele nõuandev tööorgan, mille koosolek toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit. Koosoleku kutsub kantselei vahendusel kokku volikogu esimees või tema asendaja.

Tulenevalt eeltoodust ning arvestades, et 23.12.2019 toimuva istungi päevakorras on ainult umbusalduse avaldamine ja sellest tulenevad päevakorrapunktid, mille kohta eestseisus volikogu esimehele nõu anda ei saa ja oma iseloomult on kõne all olev volikogu istung erakorraline (kuigi volikogu töökord erakorralist istungi kokkukutsumist ei käsitle), siis volikogu esimehena otsustasin volikogu eestseisust mitte kokku kutsuda. Kuna detsembri kuu korraline volikogu istung toimus 17.12.2019, kuhu oli võimalik esitada kõik võimalikud eelnõud ja teemad aruteluks, mille osas volikogu liikmetel soovi ei olnud, siis 23.12.2019 istungi päevakord on seotud ainult umbusaldusavalduste esitamisega. Kui volikogu liige soovib esitada mõne eelnõu või ettepaneku volikogu istungil arutamiseks, siis on tal võimalus esitades need 2020. a jaanuarikuu volikogu istungile. Töökorra kohaselt toimub volikogu istung üldjuhul vähemalt üks kord kalendrikuus, seega ei takista ükski töökorraldust reguleeriv õigusakt volikogu esimeest istungit kokku kutsuda tihemini kui üks kord kalendrikuus.

Lüganuse vallas osapoolte vahel toimuv poliitiline vastasseis on viinud olukorrani, kus kõiki vahendeid ja võimalusi kasutatakse omapoolsete poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning töötatakse vastu olukorra normaliseerimiseks ette võetud tegevustele. Ka see, et volikogu istung toimub 23.12.2019, vahetult enne jõulupühi, on eesmärgiga tuua valla poliitilisse olukorda selgust veel enne saabuvaid pühi," kirjutas volikogu esimees.

Kolmas volikogu istung vähem kui kuu aja jooksul

Lüganuse volikogu 28. novembri istungil esitas Enno Vinni vallavalitsusele ja volikogule avalduse, milles palus uurida 13. novembril Kiviõli 1. keskkoolis toimunud Reformierakonna koosolekuga seonduvat.

Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsusega lõpetati töösuhe 15 aastat Kiviõli keskkooli juhtinud Heidi Uustaluga. Volikogus opositsiooni kuuluvale reformierakondlasele Heidi Uustalule heideti ette lisaks koolis Reformierakonna noorte koosoleku korraldamise lubamisele ka koostöö puudumist vallavanemaga. Heidi Uustalu on lubanud vallandamise kohtus vaidlustada.

9. detsembril esitasid Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ja hoolekogu liikmed vallavalitsusele nõudmise, et koolijuhi vallandmise otsus tühistataks. Läbirääkimised koolipere ja vallavõimude vahel tulemust ei andnud ning nii korraldasid õpetajad 17. detsembril hoiatusstreigi. Vallavalitsus on kuulutanud kooli direktori leidmiseks välja konkursi.

5. detsembri vallavalitsuse istungi ja 17. detsembri volikogu istungi ajal korraldati vallamaja ees direktori toetuseks ja vallavalitsuse vastu rahvakoosolek.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: